Jag arbetar med media sedan 15 år tillbaka. Engerar mig i politiken och driver hemsidan politikerveckan.com

Testimonials

Have something nice to say about Poltikerveckan Almedalen? Write a testimonial