Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

 

Svenska Mässan är en ekonomiskt fristående stiftelse. Uppdraget är att främja näringslivets intressen. Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag cirka 600 anställda och en omsättning på cirka 900 Mkr.

 

Svenska Mässan äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som omfattar 145 000 kvm. Lokalerna består av mässhallar, konferens- och kontorslokaler, restauranger samt hotellbyggnader.

 

Mäss- och kongressanläggningens unika läge - centralt i en av Nordens största städer - gör den speciellt attraktiv för att skapa och odla affärskontakter under mässor, kongresser och stora evenemang.

 

---

 

The Swedish Exhibition & Congress Centre is one the most effective venues for meetings, conferences and exhibitions in all Scandinavia. More than a million people come to the Swedish Exhibition & Congress Centre every year to visit or participate in some 30 exhibitions and hundreds of large and small conferences and congresses. The Swedish Exhibition & Congress Centre also owns and operates Gothia Towers, the largest hotel in Scandinavia and one of Sweden's largest restaurant operations, including the highly reputed Heaven 23 and Italian-style Incontro.

 

The Swedish Exhibition & Congress Centre is a financially independent foundation with the mission of promoting the interests of trade and industry. The Swedish Exhibition & Congress Centre and its subsidiaries have some 600 employees and a turnover of around SEK 900 million.

 

The Swedish Exhibition & Congress Centre owns and manages a property portfolio of some 145,000 square metres. The premises include exhibition halls, conference and congress facilities, offices, restaurants and hotel buildings.

 

Our exhibition and congress complex enjoys a unique location right in the centre of Göteborg, one of the largest cities in Scandinavia, making it especially attractive for creating and cultivating business contacts during exhibitions, congresses and major events.

Read more
View all

Photos of Svenska Mässan

Testimonials

Have something nice to say about Svenska Mässan? Write a testimonial