Είμαι ο Γιάννης Κουρτάκης.

Ασχολούμαι με τον έλεγχο ποιότητας σε τοπική επιχείρηση και με το σχεδιασμό και την προώθηση ιστοσελίδων.

Showcase

Testimonials

Have something nice to say about Yiannis Kourtakis? Write a testimonial