Chào mừng bạn đến với MinhChay Vegan Restaurants để kết nối với Minh Chay trong một thế giới mới, thế giới mà tâm thức vượt trên sự hiện hữu của thế giới vật chất thông thường. Một thế giới thuần chay hoà bình an lạc, tràn đầy tình thương, phước lành và ân điển…

 

Xem thêm thông tin về nhà hàng chay MinhChay Vegan Restaurants tại đây:

Twitter.com:twitter.com/vnminhchay

linkedin.com:www.linkedin.com/in/vn-minhchay-0898bb19a/

pinterest.com:www.pinterest.com/MinhChayVeganRestaurants/

minds.com:www.minds.com/vnminhchay/

trello.com:trello.com/minhchayvegan

ok.ru:ok.ru/profile/582725432230

gab.ai:gab.com/vnminhchay

vk.com: vk.com/id583449284

tumblr.com: vnminhchay.tumblr.com/

About.me: about.me/vnminhchay

Wordpress: minhchayveganrestaurants.food.blog/

Blogger: minhchayveganrestaurants.blogspot.com/

flickr: www.flickr.com/people/187014001@N03/

 

Kết nối với chuyên gia của nhà hàng chay MinhChay Vegan Restaurants tại đây:

Twitter.com: twitter.com/ngocminh74

linkedin.com: www.linkedin.com/in/nguy%E1%BB%85n-ng%E1%BB%8Dc-minh-5414...

pinterest.com: www.pinterest.com/nguyenngocminhminhchay/

scoop.it: www.scoop.it/u/nguyenngocminh-4

pearltrees.com: www.pearltrees.com/nguyenngocminhminhchay

reddit.com: www.reddit.com/user/nguyenngocminh1

minds.com: www.minds.com/nguyenngocminh1/

trello.com: trello.com/nguyenngocminhminhchay

ok.ru: ok.ru/profile/591143807295

gab.com:gab.com/nguyenngocminh

500px.com: 500px.com/nguyenngocminhminhchay

about.me: about.me/nguyenngocminh1

 

Website: minhchay.com

minhchay.com/nha-hang-chay

minhchay.com/buffet-chay

minhchay.com/tiec-chay

minhchay.com/lau-chay

minhchay.com/co-chay

minhchay.com/com-chay

minhchay.com/do-chay

 

Địa chỉ nhà hàng:

- Minh Chay 45 Xuân Diệu: goo.gl/maps/WwMxdxH28zteEm1L9

- Minh Chay 30 Mã Mây: goo.gl/maps/HJSwae8ib4Wdqqqz5

Read more

Testimonials

Have something nice to say about vn minhchay? Write a testimonial