KA Studio chuyên :

+ Chụp Ảnh & Quay Phim : Beauty - Event - Wedding

+ Đào Tạo Make Up

Địa Chỉ : 36 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú , TPHCM

Liên Lạc : 0399371868

Showcase

Testimonials

Have something nice to say about ka nguyễn? Write a testimonial