OTUEKO jest przedsiębiorstwem koncentrującym się na działaniach związanych z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne a także na usługach powiązanych takich jak: dostarczanie czystego czyściwa bawełnianego, odbiór i niszczenie dokumentów, demontaż, odbiór i utylizacja azbestu a także czyszczenie i przeglądy separatorów.

Naszą kadrę stanowią inżynierowie środowiska, którzy postawili sobie za cel najwyższą jakość usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów począwszy od mikroprzedsiębiorstw aż po duże zakłady produkcyjne. Dzięki współpracy z nami, mają Państwo pewność, że nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne nie jest narażone w żadnym stopniu na zanieczyszczenie.

Following (1)

 

Testimonials (0)

Otueko doesn't have any testimonials yet.

Name:
Piotr Retmaniak
Joined:
July 2017