ItPark tập hợp các câu hỏi và câu trả lời về công nghệ. Mong rằng đây sẽ là nơi để các bạn củng cố cho mình những kiến thức cần thiết về công nghệ. Giúp sự nghiệp cũng như học tập của các bạn được phát triển.

  • JoinedMay 2018
  • OccupationCông nghệ thông tin
  • Hometown82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Current city82 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • CountryViệt Nam

Testimonials

Have something nice to say about It Park? Write a testimonial