Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa od 1 października 2017 roku. Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zapraszamy na stronę internetową NAWA: www.nawa.gov.pl

Showcase

Testimonials

Have something nice to say about NAWA_Poland? Write a testimonial