rosegarden432 3:48am, 7 March 2009
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θέλοντας να αναπτύξουν ένα σύγχρονο διάλογο για τη Θεσσαλονίκη, για το αστικό της περιβάλλον, τον τρόπο ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνικοοικονομική ζωή και την κίνηση ιδεών στην πόλη, προκηρύσσουν διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό.

Καλούμε τους φωτογράφους να αποδώσουν με κάθε δυνατό τρόπο το θέμα. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε φωτογραφικές απόψεις που μπορεί να ξεκινούν από την παραδοσιακή (κλασική) φωτογραφία και να φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη, την εικαστική, την κατασκευασμένη ή την ψηφιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θέτει κανένα τεχνικό ή άλλου είδους καλλιτεχνικό περιορισμό.

Όροι του διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Φωτογραφίες τους μπορούν να στείλουν αδιακρίτως επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με portfolio, με μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών.

Τα έργα αποστέλλονται ή παραδίδονται μόνο στη διεύθυνση: Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», Τσιμισκή 115, Θεσσαλονίκη 54621, τηλ./φαξ 2310-253330, ώρες:6.30-8.30, με την ένδειξη «για το διαγωνισμό φωτογραφίας»

Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 20/9/2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι τριμελής. Θα αποτελείται: από εκπρόσωπο της Δημοτικής Κίνησης, από εκπρόσωπο του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και από έναν δημιουργό εγνωσμένου κύρους.

Η κρίση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.

Κάθε φωτογραφία θα σταλεί τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον 20x25cm έτοιμη για παρουσίαση, και, για τις ανάγκες του καταλόγου, σε ψηφιακή μορφή με διαστάσεις 25 cm η μεγάλη πλευρά και σε ανάλυση 300 dpi. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας (ακόμη και αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς) θα αναγράφεται: τίτλος (εάν υπάρχει), τόπος ή περιοχή λήψης της φωτογραφίας (προαιρετικά), ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται). Γλώσσες εκτός της Ελληνικής, η Αγγλική.

Τα έργα που θα σταλούν, δεν θα επιστραφούν.

Τα έργα που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή θα αποτελέσουν τον κορμό φωτογραφικής έκθεσης, η οποία θα παρουσιαστεί τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη έκθεση θα εγκαινιαστεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του ερχόμενου Οκτώβρη.

Το κόστος ανάρτησης και παρουσίασης των έργων στην έκθεση επιβαρύνει τον διοργανωτή. Αν κάποιος δημιουργός έχει συγκεκριμένη πρόταση ανάρτησης, πρέπει να την συμπεριλάβει στο φάκελο υποβολής των έργων του, ώστε η Επιτροπή να τη λάβει υπόψη της (πχ διαστάσεις μεγαλύτερες αυτών που υπεβλήθησαν επικολλημένες σε capa fix).

Κάποιες από τις φωτογραφίες θα περιληφθούν στο ημερολόγιο / λεύκωμα για τη Θεσσαλονίκη, που θα εκδώσει για το 2010 η Δημοτική Κίνηση

Συμβολικά βραβεία θα απονεμηθούν σε πέντε φωτογράφους. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο Internet (στους δικτυακούς τόπους των διοργανωτών, www.thessalonikitonpoliton.gr και www.fkth.gr) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.

Τα πνευματικά δικαιώματα του καταλόγου και του ημερολογίου/λευκώματος ανήκουν στη Δημοτική Κίνηση. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους.

Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη προβολή του διαγωνισμού και των σκοπών του, σε οποιοδήποτε μέσον και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

Μαρία Αγαθαγγελίδου 2310-216353, κιν. 6977718016,

Βασίλης Καρκατσέλης κιν.6942860890,

Ιωάννα Τσολακοπούλου κιν. 6974145970

Email: kin-pol@otenet.gr
*squall* 9 years ago
εξαιρετικές οι πληροφορίες σου Πόπη!
1apo 9 years ago
I have seen in my vocabolary that ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ means contest.
Could you please be kind enough to let me know if this is a contest and if so what is it about?
Sory my greek is very very poor...
Groups Beta