new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Group Description

[pl] Polacy i polska kultura (Polonia) w Irlandii.
Proszę dodawać tylko zdjęcia które pokazują kogoś czy coś z polski (impreza, miejsce, produkt, jedzenie, słowo, sport, itd.).
Uwaga: nie wystarczy być fotografującym Polakiem!
Zdjęcie musi być robione w Republice Irlandii lub Irlandii Północnej.

[en] Poles and Polish culture (Polonia) in Ireland.
Please only add photos that show somebody or something that's recognisably Polish (an event, place, product, food, word, sport, etc.).
Attention: being a Polish photographer is not enough!
The photos must have been taken in the Republic of Ireland or Northern Ireland.

Spokrewnione grupy / related groups:
- Foreigners living in Ireland [cudzoziemiecy mieszkający w Irlandii]
- Ireland
- "Kocham Cię jak Irlandię .... " ["How I love you, Ireland"]
- Polacy fotografujący [Poles photographing]
- Poland
- Polish things not in Poland [polskie rzeczy nie w Polsce]
- flickr.com/groups/polskidublin/

Polska Irlandia / Polish Ireland. Get yours at flagrantdisregard.com/flickr

Group Rules

[pl] Polacy i polska kultura (Polonia) w Irlandii.
Proszę dodawać tylko zdjęcia które pokazują kogoś czy coś z polski (impreza, miejsce, produkt, jedzenie, słowo, sport, itd.).
Uwaga: nie wystarczy być fotografującym Polakiem!
Zdjęcie musi być robione w Irlandii lub Irlandii Północnej.

[en] Poles and Polish culture (Polonia) in Ireland.
Please only add photos that show somebody or something that's recognisably Polish (an event, place, product, food, word, sport, etc.).
Attention: being a Polish photographer is not enough!
The photos must have been taken in the Republic of Ireland or in Northern Ireland.

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Members can post 10 things to the pool each day.
  • Accepted content types: Photos, Images
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta