new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Join the group to start a discussion!

Group Description

Platges de Tarragona és un grup on intenta mostrar la bellesa de les platges del municipi de Tarragona. Les quals són: El Miracle, l'Arrabassada, La Savinosa, Els Capellans, Platja Llarga, Cala Fonda, Roques Planes, La Mora, Cala Tobera i Platja de Tamarit.

Playas de Tarragona es un grupo donde intenta mostrar la belleza de las playas del municipio de Tarragona. Las cuales son: El Milagro, la Rabasada, La Savinosa, Los Capellanes, Playa Larga, Cala Fonda, Rocas Planas, La Mora, Cala Tobera y Playa de Tamarit.

Beaches of Tarragona is a group which tries to show the beauty of the beaches of Tarragona.Which are: Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Platja Llarga, Cala Fonda, Roques Planes, Mora, Cala Tobera and Tamarit.

Més informació / Más información / More Information: bit.ly/playasdetarragona

Group Rules

Únicament s'accepten fotografies de les platges del municipi de Tarragona, i han d'estar geolocalitzades a Flikcr.

Únicamente se aceptan fotografías de las playas del municipio de Tarragona, y deben estar geolocalizadas en Flikcr.

Only accepting photographs of the beaches of Tarragona, and should be in geolocalitzades Flikcr

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Members can post 15 things to the pool each day.
  • Accepted content types: Photos, Videos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta