admin
Hung Le Q. 4:35pm, 21 September 2011
Bước 1: Tạo 1 lightbox để làm sáng phim âm bản. Có thể sử dụng đèn và giấy phủ lên để làm bề mặt. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng màn hình laptop hoặc máy tính bảng như iPad làm nguồn sáng cũng được, chỉ cần mở trình duyệt web, bật 1 trang trắng và cho màn hình sáng hết cỡ là ok.
Bước 2: Để film lên "lightbox tự tạo" đó và lấy máy ảnh ra chụp lại bằng bất cứ loại máy ảnh nào bạn có, kể cả máy ảnh du lịch hay thậm chí là điẹn thoại. Cố gắng lấy nét chuẩn.
Bước 3: Import những ảnh vừa chụp vào Photoshop và tiến hành làm các thao tác sau:
Image/ Adjustment/Invert hoặc bấm Ctrl+I / Command + I ( nếu bạn sử dụng máy tính Mac )
Image/ Adjustment/AutoColor hoặc Image/ Adjustment/Level rồi chọn Auto
Đây thực chất là nguyên tắc làm việc của scanner được đơn giản hoá đi. Với 2 bước đơn giản để bạn có thể xem trước ảnh chụp phim của mình mà k cần phải có 1 máy scan hoặc đợi đến khi cửa hàng scan film gần nhà mở cửa

Xem nội dung đầy đủ + video demo tại

Topic: Scan film âm bản không cần scanner | Lomovn Forums
Groups Beta