Discussions (542)

نماز جمعه تهران و یک قرار فلیکری

view profile

eshare says:

پس از اعلام حضور میرحسین عزیز در نماز جمعه این هفته تهران، احتمالاً بسیاری از دوستان مایلند که در این نماز جمعه شرکت کنند. بدون شک این یک موقعیت استثنایی است که خاطراتش و عکسهایی که احتمالاً خواهیم گرفت، بسیار ارزشمند خواهند بود.

می خواستم ببینم که آیا می توان از این موقعیت برای برگزاری یک قرار فلیکری هم استقاده کرد. این قرار می تواند قبل یا بعد از نماز جمعه باشد.

دوستانی که شرکت می کنند یا در این مورد پیشنهادی دارند، لطفاً اعلام کنند تا هماهنگیهای لازم صورت بگیرد.
10:48PM, 15 July 2009 PDT (permalink)

view photostream

Mohamad Mim says:

آقای موسوی باید درباره نماز جمعه توی وب سایتش یکم توضیح میداد که چند رکعت هست و چطوری نماز می خوانند تا هوادارنش قبل از نماز، نماز جمعه رو ترک نکنند
110 months ago (permalink)

view photostream

Hamed Saber is a group administrator Hamed Saber says:

نماز جمعه سنگینی بود که عملا شد آخرین روز فعالیت عکاسی سیاسی من
خدا گذار هیچ عکاسی را به پلیس امنیت نیاندازد

ایشالا این هفته، بدون دوربین شرکت می کنیم
110 months ago (permalink)

view photostream

mohdana13 says:

مگه موسوي نمازم ميخونه؟؟
102 months ago (permalink)

view photostream

e 11 e v e n is a group moderator e 11 e v e n says:

mohdana13 :

تو هنوز زنده ای ؟ میدونی که زیاد به نظریه ی "زنده باد مخالف من" عقیده ای ندارم ؛ پس بشین سر جات بچّه تا دوباره پرت نشدی از گروه بیرون
102 months ago (permalink)

Would you like to comment?

Sign up for a free account, or sign in (if you're already a member).