Irpedia 8:35pm, 2 March 2008
سلام

انجمن توسعه توریسم ایران به سه عکس با شرایط زیر جایزه می دهد:

سه عکس که به بهترین شکل اهمیت و قدمت نوروز و سیزده بدر را در فرهنگ ایرانی نشان دهند.
چنانچه عکس بتواند توریستها را برای درک بهتر فرهنگ ایران به سفر ترغیب کند، برای ما اولویت بیشتری دارد.
شرکت برای عموم آزاد است و هر شخص می تواند تنها دو عکس (یکی برای نوروز و یکی برای سیزده بدر) در مسابقه شرکت دهد.

مبلغ جایزه برای عکس اول نیم سکه و برای دو عکس دیگر، ربع سکه است.

مهلت: 31 فروردین
info@irpedia.com
Iran Tourism
FarshadPix 10 years ago
مطمئن هستم که عکس های بسیار خوبی برای معرفی ایران خواهیم داشت

با بهترین آرزوها

فرشاد پالیده
Groups Beta