new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Thuvm ADMIN September 18, 2012
HC chuyển địa điểm sinh hoạt về địa chỉ Facebook

This group discussion is for members only.

Group Description

Tin tức - Thông báo - Sự kiện

CLB BÓNG ĐÁ

THƯ VIỆN

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

OFFLINE NGẪU HỨNG!!!

NHẮN TIN CHO CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

======================================================================

HanoiCorner. Get yours at bighugelabs.com/flickr

HanoiCorner - View this group's most interesting photos on Flickriver
HC - Happy Corner :D


======================================================================
Quy định chung của nhóm HanoiCorner

1.Gửi những ảnh bạn tự chụp, làm mẫu, tham gia vào quá trình chụp ảnh hoặc được sự đồng ý của tác giả.

2. Gửi tối đa 1 ảnh một ngày

3. Không gửi lại ảnh đã bị xóa

4. Không gửi những ảnh mang tính chất cá nhân, lưu niệm vào pool. Không gửi những ảnh có nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc gây phản cảm (Admin và Mod có quyền quyết định những ảnh nào thuộc diện này và loại ảnh khỏi nhóm).

5. Không tự ý mở các thread trước khi tham khảo đầy đủ các thread đã có. Hạn chế các thread tán gẫu, spam, ...

Ngoài ra, thành viên không được phép:
- Bàn luận các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo và các vấn đề pháp luật không cho phép.
- Quảng cáo, rao vặt, môi giới mua bán (trừ các hoạt động mua bán/đấu giá cho mục đích từ thiện do Ban Quản trị đề xuất).

6. Không sử dụng những từ ngữ thiếu lịch sự, đặc biệt những từ ngữ mang tính công kích cá nhân trong các thread của Hanoi Corner, trong các comment ảnh của thành viên.

7. Thành viên khi chia sẻ ảnh trong group phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền cũng như tính pháp lý của ảnh. Ban Quản trị sẽ không chịu trách nhiệm hay đứng ra giải quyết các tranh chấp hay khiếu kiện có liên quan đến bản quyền, tính pháp lý của ảnh do thành viên chia sẻ trong group.

Ban Quản trị khuyến cáo các thành viên khi chia sẻ ảnh trong group:
- Nên chia sẻ ảnh do chính mình chụp.
- Khi chia sẻ ảnh chụp người thì nên có sự đồng ý của những người có mặt trong ảnh.
- Trường hợp dùng ảnh không phải do mình chụp để minh họa phải đề rõ nguồn gốc ảnh hay tên tác giả.

8. Các thành viên không tuân thủ quy định của nhóm sẽ bị loại khỏi nhóm không cần thông báo.

9. Hãy tag ảnh của bạn với nội dung “HanoiCorner”


Chúc bạn vui khi tham gia HC!

Group Rules

Quy định chung của nhóm HanoiCorner:

1. Gửi những ảnh bạn tự chụp, làm mẫu, tham gia vào quá trình chụp ảnh hoặc được sự đồng ý của tác giả.

2. Gửi tối đa 1 ảnh một ngày.

3. Không gửi lại ảnh đã bị xóa.

4. Không gửi những ảnh mang tính chất cá nhân, lưu niệm vào pool. Không gửi những ảnh có nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc gây phản cảm (Admin và Mod có quyền quyết định những ảnh nào thuộc diện này và loại ảnh khỏi nhóm).

5. Không tự ý mở các thread trước khi tham khảo đầy đủ các thread đã có. Hạn chế các thread tán gẫu, spam, ...

Ngoài ra, thành viên không được phép:
- Bàn luận các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo và các vấn đề pháp luật không cho phép.
- Quảng cáo, rao vặt, môi giới mua bán (trừ các hoạt động mua bán/đấu giá cho mục đích từ thiện do Ban Quản trị đề xuất).

6. Không sử dụng những từ ngữ thiếu lịch sự, đặc biệt những từ ngữ mang tính công kích cá nhân trong các thread của Hanoi Corner, trong các comment ảnh của thành viên.

7. Thành viên khi chia sẻ ảnh trong group phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền cũng như tính pháp lý của ảnh. Ban Quản trị sẽ không chịu trách nhiệm hay đứng ra giải quyết các tranh chấp hay khiếu kiện có liên quan đến bản quyền, tính pháp lý của ảnh do thành viên chia sẻ trong group.

Ban Quản trị khuyến cáo các thành viên khi chia sẻ ảnh trong group:
- Nên chia sẻ ảnh do chính mình chụp.
- Khi chia sẻ ảnh chụp người thì nên có sự đồng ý của những người có mặt trong ảnh.
- Trường hợp dùng ảnh không phải do mình chụp để minh họa phải đề rõ nguồn gốc ảnh hay tên tác giả.

8. Các thành viên không tuân thủ quy định của nhóm sẽ bị loại khỏi nhóm không cần thông báo.

9. Hãy tag ảnh của bạn với nội dung “HanoiCorner”

Chúc bạn vui khi tham gia HC!

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Members can post 1 thing to the pool each day.
  • Accepted content types: Photos, Images
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta