new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

ablaze bells ADMIN January 18, 2009
Thank you all for adding those beautiful pictures to GS! Please invite your friends to share their Swedish pictures with us.

Tack alla ni för att ni fortsätter lägga upp de underbara sverigebilderna. Ni får gärna invitera fler medlemmar till denna gruppen!

Group Description

[ENG] This group is for all kinds of photos taken in Sweden. The rule is that the photo added to the group MUST BE GEOTAGGED so that the location can be shown on Flickr Maps.

The idea here is that we can create a guide to Sweden for everyone to see the beautiful country side, the bustling cities the great wilderness and life in general in our fantastic country.

Sweden is fantastic!

[SWE] Denna grupp är till för alla sorters fotografier som är tagna i Sverige. Den enda regeln är att alla foton som läggs till denna grupp MÅSTE VARA GEOTAGGADE så att man tydligt kan finna var de är tagna någonstans på Flickr Maps.

Iden här är att vi kan tillsammans bygga en sorts guide till Sverige så att alla kan se hur vackert vårat land är, från de vackra ängarna på landet till de surrande städerna och den underbara vildmarken som finns inom vårt fantastiska lands gränser.

Sverige är fantastiskt.

Group Rules

Photos added must be geotagged.
They should have coordinates inside Sweden.
No nudity that would put this group in the 18+ cathegory is allowed.

Foton som läggs till måste vara geotaggade!
De skall ha koordinater som ligger inom Sveriges gränser.
Saker som Flickr anser hamnar i 18+-kategorin tillåts ej i gruppen.

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Members can post 30 things to the pool each week.
  • Accepted content types: Photos, Images
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta