Discussions (2,739)

Concurs Fotogràfic "L'ametller i el paisatge de Corona!

view profile

aribas76 says:

Hola, una amiga organiza un concurso de fotografía, con motivo de las festes de Corona, dejo las bases por si os interesa.

BASES

1. PARTICIPACIÓ
Podran participar en aquest concurs tots els fotògrafs i les fotògrafes, aficionats o professionals, que
vulguin.
2. TEMÀTICA
La temàtica és “L’ametller i el paisatge de Corona”. L’objectiu és mostrar imatges sobre els ametllers
i seu entorn a la parròquia de Santa Agnès de Corona de tal forma que sigui una posada en valor
d’aquest patrimoni.
3. CARACTERÍSTIQUES DELS ORIGINALS
Les fotografies seran originals i inèdites. Podran ser en blanc i negre o en color amb un mida de 20 x
30 cm, vertical o horitzontal, impreses sobre paper fotogràfic i presentades sobre cartó ploma de les
mateixes mides.
Cada concursant podrà entregar fins a un màxim de 3 fotografies per participar en el concurs.
Les fotografies s’han de presentar també format electrònic. S’acceptaran els següents formats: .jpg;.
tif;. psd i .bmp.
En queden excloses fotografies antigues en blanc i negre.
Les fotografies que no compleixin les bases o a la temàtica del concurs no entraran al concurs i
seran retornades a l’autor/a.
4. IDENTIFICACIÓ
Les fotografies s’entregaran dins d’un sobre tancat amb la següent informació:
A l’exterior:
I CONCURS FOTOGRÀFIC “L’ametller i el paisatge de Corona”
A l’interior:
- Nom i llinatges
- Títol de la/les fotografia/es (opcional)
- Adreça
- Telèfon de contacte
- Correu electrònic (opcional)
5. PRESENTACIÓ I TERMINI D’ENTREGA
Es podran presentar fins a les 15 hores del dia 20 de febrer de 2015 a:
GALDREF
Att. Raquel González
Edifici Consell Insular d’Eivissa
av. d’Espanya 49, 3r pis
07800 Eivissa
tel. 971 19 59 00
Entre els dies 20 i 23 de febrer s’enviarà un correu electrònic a les persones participants que hagin
deixat aquesta informació confirmant la recepció de les obres.
6. JURAT.
El jurat estarà format per:
o Un/a representant de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
o Un/a representant del GALDREF
o Dos representants de l’Associació de Veïns de Corona
o Dos representants de l’APIMA de l’Escola de Santa Agnès de Corona
El jurat comunicarà el dia 27 de febrer de 2015 l’obra guanyadora. L’entrega de premis serà el dia 28 de
febrer de 2015 a partir de les 12 hores a la VII FESTA A SA SITJA (sa Rota d’en Coca, Santa Agnès de
Corona).
El guanyador haurà de lliurar en format electrònic abans del dia de l’entrega del premi l’obra
guanyadora en algun dels següents formats: .jpg; . tif; . psd o .bmp.
7. DRETS DE PROPIETAT I DE REPRODUCCIÓ
La fotografia premiada podrà ser utilitzada per l’Associació de Veïns de Corona per al cartell de les
pròximes festes de Corona citant l'autor/a, que tendrà els drets sobre la fotografia.
Les fotografies no premiades podran ser recollides per les persones autores des del dia 13 d’abril fins al
15 de maig en horari de 8 a 15 h a la següent adreça:
GALDREF
Edifici Consell Insular d’Eivissa.
av. d’Espanya 49, 3r pis
07800 Eivissa
tel. 971 19 59 00
Les fotografies no recollides en aquestes dates deixaran de ser responsabilitat de GALDREF.
8. PREMIS
S’estableix un únic premi. L’autor/a de l’obra guanyadora rebrà un lot de productes locals.
9. EXPOSICIÓ
Les fotografies presentades seran exposades al Centre Social de Corona des del dia 23 de febrer a l’1
d’abril de 2015.
10. OBSERVACIÓ
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les bases.
L’organització pressuposa que el/la fotògraf/a té l’autorització i/o permís de les persones que apareixen
en els treballs presentats, recaient sobre l’autor/a tota la responsabilitat relacionada amb el dret a la
intimitat.
Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb la tècnic de GALDREF, Raquel González, al 971 19 59 00
o al correu electrònic rgonzalezd@conselldeivissa.es
7:12AM, 20 January 2015 PDT (permalink)

Would you like to comment?

Sign up for a free account, or sign in (if you're already a member).