flickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

BBC Eisteddfod ADMIN July 31, 2011
Mae'r Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011 wedi cyrraedd! Edrychwch ar y lluniau sydd wedi eu hychwanegu i'r grŵp. ----- The National Eisteddfod 2011 is now here! Take a look at the photos that has been added to the group.

Group Description

How about sharing your snaps on the BBC's Eisteddfod Flickr group?

Your photos will appear alongside the BBC's own pics - and your snaps could be showcased on the BBC's National Eisteddfod website.

Whether you're competing, working behind the scenes, attending a gig or just soaking up the atmosphere around the maes we'd love to include your shots from Ebbw Vale and the area during the Eisteddfod.

If you add your photo to our group, you are giving us permission to republish it royalty-free. We will attribute it where possible and the copyright will remain with you.

---

Ynglŷn â BBC Eisteddfod

Beth am i chi rannu eich lluniau o’r Eisteddfod ar grŵp Flickr y BBC?

Bydd eich lluniau’n ymddangos ochr yn ochr â rhai’r BBC a gall eich ffotograffau chi ymddangos ar wefan Eisteddfod Genedlaethol BBC Cymru hefyd.

P’un ai eich bod yn cystadlu, neu’n gweithio gefn llwyfan, yn mynd i gig neu’n crwydro’r maes byddem yn hoffi cynnwys eich lluniau chi o Eisteddfod Blaenau'r Cymoedd a Blaenau Gwent.

Os ydych yn ychwanegu eich llun i’n grŵp rydych yn rhoi’r hawl i ni i’w ail gyhoeddi heb dalu breindal. Byddwn yn cydnabod y llun lle bynnag bod hynny’n bosib a byddwch chi’n cadw’r hawlfraint ar eich lluniau.

Group Rules

Rheolau'r grŵp:
Mae'r grŵp hwn ar gyfer lluniau ym ymwneud â'r Eisteddfod Genedlaethol yn unig. Gall unrhyw luniau sydd ddim yn ffitio i'r categori hwn gael eu tynnu o'r grŵp.

Pan rydych yn anfon llun i'r grŵp a wnewch chi beidio ag ychwanegu unrhyw ffontiau neu forder i'ch lluniau. Os byddwch, ni fyddwn yn gallu dangos eich lluniau yn ein ffrwd luniau ar y wefan ac ni fydd eich lluniau'n ymddangos yn y grŵp.

A wnewch chi dagio pob llun gyda'r geiriau 'bbceisteddfod' fel ein bod yn gallu eu cynnwys yn ein ffrwd luniau ar y wefan Gymraeg a Saesneg yr Eisteddfod.

Cofiwch bod hwn yn grŵp teuluol (dylai'r lluniau fod yn rhai addas i'w dangos 'i blentyn, eich mam neu Wncwl Bob'.) Parchwch ganllawiau cymuned Flickr os gwelwch yn dda.

Ymwadiad y BBC:
Rydyn ni wedi creu'r grŵp Flickr hwn am ein bod eisiau i chi gyhoeddi eich lluniau arbennig o'r Eisteddfod Genedlaethol ac mae'n gyfle i arddangos eich lluniau ar wefan bbc.co.uk/eisteddfod

Trwy anfon llun i mewn i'r grŵp hwn, rydych yn rhoi'r hawl i ni ei ail-gyhoeddi yn ddi-freindal yn fytholbarhaus ar bbc.co.uk ac ar BBC Cymru Wales, ond byddwn yn ei briodoli lle bynnag bo hynny'n bosib, a chi sy'n cadw'r hawlfraint.

Darllenwch y termau ac amodau llawn ar ein gwefan'.

---

Group Rules:
This group is only for photos of the National Eisteddfod. Any photos that don't fit this requirement may be removed from the group pool.

When submitting an image - please refrain from adding fonts and borders to your photos. If you do, we will be unable to include them in our website photo stream and your images will not appear in the group.

Please tag each photograph with the words 'bbceisteddfod' so we can use it in our photostream on our English and Welsh Eisteddfod web pages.

Remember, this is a family group (the photos should be suitable for showing "to a child, your mum or Uncle Bob." Please respect the Flickr community guidelines.

BBC Disclaimer:
We’ve set up this Flickr group because we want you to post all your amazing National Eisteddfod pics and it’s a chance to showcase your photos on bbc.co.uk/wales/eisteddfod and bbc.co.uk/cymru/eisteddfod

By submitting a photo here you are allowing us to re-publish it royalty-free in perpetuity on bbc.co.uk and on BBC Cymru Wales, but we will attribute it where possible and the copyright will remain with you.

Please read the full terms and conditions on our website.

Additional Info

  • Accepted content types: Photos, Images
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta