new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

DoodleDatabaze.cz ADMIN January 15, 2015
Vítejte ve skupině DoodleDatabáze, která vzniká v rámci experimentálního výzkumného projektu zaměřeného na zmapování charakteristik, významů a funkcí doodlů ve školním prostředí. Děkuji všem, kteří již do DoodleDatabáze přispěli. Pokud se také chcete zapojit, podívejte se na popis skupiny a pravidla pro přispěvatele nebo navštivte doodledatabaze.cz, kde najdete další informace k projektu. Michal Šimůnek, autor DoodleDatabáze

Group Description

POPIS SKUPINY
DoodleDatabáze je experimentální výzkumný crowdsourcingový projekt, který je zaměřený na zmapování charakteristik, významů a funkcí doodlů ve školním prostředí.

Projekt DoodleDatabáze běží na dvou vzájemně propojených platformách:
1) informační web doodledatabaze.cz;
2) tato flickerovská veřejná skupina DoodleDatabáze, kde lze sdílet vaše fotografie doodlů, komentovat ostatní fotografie nebo se zapojit do diskusních fór.

Autor projektu určuje pouze základní pravidla pro přispívání do databáze, spravuje tuto veřejnou skupinu, která je zároveň sdílenou databází doodlů. Vytváření samotné databáze je v rukou všech, kteří budou ochotni přispět k jejímu obsahu.

Další informace naleznete na doodledatabaze.cz.

Projekt DoodleDatabáze vzniká s podporou Grantové agentury České republiky v rámci výzkumného záměru „O digitálním a dialogickém obratu v sociálních vědách“ (reg. č. 13-33640P).

Group Rules

PRAVIDLA PRO PŘISPĚVATELE DO DOODLEDATABÁZE

1. Vzhledem k tomu, že DoodleDatabáze sídlí na Flickr.com, řídí se i flickrovskými pravidly.

2. Autor a administrátor projektu nevlastní fotografie sdílené v databázi, nýbrž pouze vytváří rozhraní pro sdílení fotografií a pro budování uživatelsky vytvářené databáze fotografií doodlů, jejich tagů (klíčových slov), komentářů, příběhů a dalších informací.

3. Fotografie, tagy, komentáře, příběhy a diskuse jsou moderovány. Administrátor projektu však bude do uživatelsky vytvářeného obsahu zasahovat pouze v případě sdílení fotografií a textů nesouvisejících s tématickým zaměřením flickrovské skupiny a projektu DoodleDatabáze nebo v případě porušování etických pravidel a pravidel netikety.

4. V případě jakéhokoli zásahu do sdíleného obsahu bude o tomto zásahu informován dotčený přispěvatel.

5. Kdykoli můžete opustit skupinu a kdykoli můžete smazat vaše fotografie a texty. Pokud jste fotografie a texty poskytli do databáze jiným způsobem než přes Váš účet na Flickr.com - například jste je zaslali e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webu doodledatabaze.cz - pak můžete o stažení vašeho příspěvku požádat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na doodledatabaze@gmail.com.

6. Poskytnutím fotografie a textu do této skupiny dáváte autorovi projektu a zřizovateli této skupiny povolení sdílet vaše fotografie na webu www.doodledatabaze.cz a dále je využívat pro jeho vědecké a pedagogické účely. I zde však platí, že kdykoli o to požádáte, budou veškeré vaše příspěvky vymazány a autor projektu je přestane používat (toto se nevztahuje na fotografie a další sdílené obsahy, které byly dříve zveřejněny a jejichž zpětné stažení není např. z technických důvodů možné). K jiným než zde uvedeným účelům nebudou sdílené obsahy nikdy použity.

7. Poskytnutím fotografie doodlů včetně tagů, komentářů a dalších informací stvrzujete, že se jedná o vaše autorské příspěvky, tedy že fotografii jste skutečně pořídili a texty napsali právě vy. Nahrávání obsahu podléhajícího copyrightu je porušením pravidel této skupiny.

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Accepted content types: Photos, Images, Art
  • Accepted safety levels: Safe, Moderate
Groups Beta