new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Join the group to start a discussion!

Group Description

Khởi đầu bằng chính sự gắn kết giữa các thành viên TEH và sau đó lan tỏa dần đến với các thành viên khác thông qua các hoạt động của nhóm. Trong các hoạt động của TEH thể hiện tính gắn kết và sẻ chia những giá trị thực tốt đẹp của các chuyến đi.

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Accepted content types: Photos, Videos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta