cluttered veil [deleted] 10:04am, 5 March 2015
TRI VIET EXIMCO.,LTD.
ADDRESS: 863 NGUYEN KIEM STR, W3, GO VAP DIST , HCMc.
• Skype: hungquocte
NAME : MR Hung
HP: 0084.938914368.
• 0084. 985225760
Email:
trivietcargo@yahoo.com.

• hungcargo59@gmail.com.
• sale1@trivietcargo.us.

o trivietcargo.us.
trivietcargo.bizz.vn.
TRI VIET EXIM CO.,LTD. International Logistics
• - Vận chuyển hàng xuất khẩu.
• - Nhận hàng bất cứ nơi nào trên thế giới.
• - Nhận hàng tại nhà Giao hàng tận nơi : hàng cá nhân, hành lý cá nhân, hàng mẫu,hàng thủ công mỹ nghệ.
• - Gom hàng trên thế giới.
• - Làm thủ tục hải quan cho mọi loại hàng hóa.
• Hàng thực phẩm.
Groups Beta