Exhibition in Seoul
2011.7.14~17
日本人参加アーティスト

Usuke morishita/Rinpa Eshidan/Romei/Tenseki – 転石どこでも茶会/Yofi/YASUHIKO ITO/Tcollector/Tatsuro Maeno/SUNAE ARTIST – Naoshi/SHIN Hashimoto/SAUDA & YOICHIRO/Rio/RIBBONESIA Adornments/Renshi/PyroGraphics x Karot/Ota yumi/Oishi Mao/NOGUCHI RUKA/Naondo Fukumoto /NAKAMURA HARUKI/MACBAG/Louise Rouse/KIRIUROCO/HIROMI Ohta/Haruna Aoki/Hand-weaving studio Jota / Jo, Tatsuya/GODA WORLD /Garakozy/Eshimasa。/Danke/Akira Takayanagi/CHEESY’S/AYUMI
(※順不同)
artypunchi
www.artypunchi.com/
106 photos · 939 views
1