2012 12 15
xx - Photos Retained
xx - Total Photos Taken
xx% - Retention Rate
72 photos · 259 views