new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged iqu

une petite narcisse isolée, photographiée un soir d hiver ..

 

غصب عن عيني مسـافر

 

Photo taken by; SOMEONE

photo edited by ; DOLAR QATAR

LOCATOIN ; Qatar AirWays Going TO BHR

MODELS ; ๑яıQúεlмε™๑

 

غصب عن عيني مسافر ،،

وهذا كان لازم يصير

دمعتي بعيني تكابر ،،

مانت عندي شي كبير

بس حبيبي لا تطول

 

المهم ترجع بخيييييييير

 

كل احاسيسي وشوقي ،،

سافر والله معاك

انت في نبضي وعروقي ،،

ولو طلبت العمر جاك

بس حبيبي لا تطول

 

المهم ترجع بخييييييييير

 

كل ساعه في غيابك ،،

تمضي من عمري سنه

والمسافه والمكان ،،

ما تفرق بيننا

بس حبيبي لا تطول

 

المهم ترجع بخييييييييير

 

فرقتك عزت عليا ،،

صرت بين أهلي غريب

واللي هونها عليا ،،

وعد ترجع لي قريب

بس حبيبي لا تطول

 

المهم ترجع بخييييييييير

 

DOLAR QATAR

_______________________

  

Unfinished, ran outta black!

Bright pink awming over the entrance to a dress shop on King William Street, with some letters faded or erased to form new words.

Model : Me

 

edit By : тоямєитєd ∂ x в ™

   

The pic Goes To !

To All Of My Friendz =) ~

Thaanx 4 Being a True Friendz (L) ~

  

мяعв ∂χв DeeChooH [ 2oO9 éɖȋȶϊόи! ]

|§| βїήmąkţõΘøőM |§|

sнαч6σи ∂xв » 2oO9 éɖȋȶϊόи!

xX Ëζ ĴŏĶέЯ Xx ~ ♥

»KάŢκǾoŧ MĭŦωα7įSђ™ - DeeCHooH

тоямєитєd ∂ x в ™

.--.

ÐußąïąŋǾ

Mr..Noi$y~

®à3Ŷ_ľŁ_GMC[ Рǿψ€Я ]

ΨΏΨmr.turbo ΨΏΨ

||| .. ăĢř3 ßõ ĶŝĦä .. |||

ღ♥Pύяё[ma6o0oя]♥ღ™

.~Yaa Lel As2aaF~.™..(sandweech Brt8aal.. =Pp)

bN '3bAsh

lonely locally

N3aimy ™

_lllll_ fuck all

Я̀άДά3ŷ Ðжβ

~ ƒαž3αт ∂χв ™

jдҲŝ_10

7mOd ~ [ 2oO9 éɖȋȶϊόи! ]

» ĦιŜ ĦιğĥŇęζş™ «

®à3Ŷ_ľŁ_Я/Ť[ Рǿψ€Я ]

Mr.Kashe5 ®

šнαм5 ∂xв

ღUиiquε.Yasi™

AyooH~~

7aMaaDy > ALLAH YSAM7KM :D !! [DELETED] < BrB

мя.мя3в DęēĈħŏŎŏĦ™

► Ġěαя 3αĐΥ ◄

7ŜћεείΜ ♆

Må3tHøØR_LÕ_MÄ'3RØÕR

   

And all Of my friendz who's not in flickr wely f flickr too w their nicknames r not here give me urs srrry i worked hard to find all of the nicks i could !

 

Ps . The List Is Disorderd =) !

photograph by Crucial333

Dublin

The Bugle, with Eleonor.

December 2013.

:copyright: Jérôme Utter.

The Bass Clarinet, with Laureline.

November 2013.

:copyright: Jérôme Utter

jü3JöÖÚõ¨Ã£n ïAÛ)â ¶Çf/¨þ^éW.ò$âJV¤v|5Ò6wlúÙìîÄmSÀСð³Å18ÛÝèËòè$ÙÚË£7ûÐïö?Ø×1µ5ÜÈÊË×|«u§Úýz_ÞåìRiÓ'V%.â1¡l¿ÈZp²Òú|%òv4$Ù¨S9°Ü\ÇîÒ5ùõ9MÉù»E·o6¤åãTïL«N`w³dY8Â&ÁG,°ª_3°êIíf

4¢!]xØâAw2O¶Ex6éÈäa"ÐÛ,¶²ÚLYq²l®GdÿÓnjg }qAë×&&´µ¯rÁ&`.Kb0p²¿.ëßXI¶WNÞç6ú,àziªpdñÛ%¿ ngÜQR+âsh""yYká({ë©nlè9ôÈei\Îŧ`IiÉ»¶1Go#jL{õÌF#~%ºfÀi£æ:

¬¶0ZƶòeYô®WðÄÐ=¦Ú¯sxû¸$ïîr8pð·i¤Sò|Im¯hZCÛ½å:ü$øÓ3pcsA¦¾ÚÆ¡$±[

ð§J`ÕÄ|V(¦p3^[m^`â[L#:°!^7P78ÅupæcÎiÿÔV^½ÿy|¹¤¡ßì¹ ¡I~ÌÆÌ#­iAÓ20É<£_Ò[u¨éN_Es;Gõ3W«Ùóú±ûU÷ãÏúf÷&¬½_¨ÏO¬SþëÓ§ãú«á?WØâcÇëýÏ¿ÖyrúsUüS"´§éHÿºê|xýÉ«¢ÅÞóýõñÚ¼?áið''6©òõÝ¿ìøæ¹´G/©þ[éßÓ¯Ñ\ÍÝõf9½éÛ(ÿKþsÁÿ5©úN*zݯ÷uãôW3{/ø¿­ü+6E¦Wô-­:úcÃÃßl¯øÙÅ

èÜÆþóý¦¥9qÿcï)ÿwÕ¹²ë*~¸§ü'OÇ01}E§6L+þÔ)˽x}®µ^ÙN³­þk¼µONzq¯.Õåô×2º '¶|}C^ìëü2©1,có¶û]~ö9¢q§Íþ^ñýÿÝÖ·ËôÉææy1lõ ë·/¶û]òÉ5´á_÷]iû\«ý+c¦l{õíÓ+¡¥úsiÿÙ8BIM%ÇþÄðÉæ*§ï3M?kÿâ@ICC_PROFILE0ADBEmntrRGB XYZ ÏacspAPPLnoneöÖÓ-ADBE

cprtü2desc0kwtptbkpt°rTRCÄgTRCÔbTRCärXYZôgXYZbXYZtextCopyright 1999 Adobe Systems IncorporateddescAdobe RGB (1998)XYZ óQÌXYZ curv3curv3curv3XYZ O¥üXYZ 4 ,XYZ &1/¾ÿá)Ohttp://ns.adobe.com/xap/1.0/

            

Amsterdamse Waterleidingduinen

Holland

Nederland

butterfly

duinen

dunes

vlinder

    

Amsterdamse Waterleidingduinen

Holland

Nederland

butterfly

duinen

dunes

vlinder

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀ)=ÿÝ(ÿÄ¢

 

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r

ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz

¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'

sFtÂÒâòUeuV7

£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ? hÒÕ²F´ô8ö©¿²jLtÓÖ¦JOê$dÖÂì,£0®64©î¨¦@ò­@¥=#qì/UGOEäh¾Î:j%+1õgËSybd0z²a#40Áeã·¿f?ÄZj:NxçH¦Kfµ#TÒIÏ\b¨ÇK

sE®¥åhé*<TT

$+àÇE¤È©#E-X­1OLõSP:Ìõ8ØwJª

X¤)é^ZÅÅ&r²?o4²I$@¯4cÔäyì¨æ´®Jµx_2I8áÖ

zñ»ÕVµRý¦Qqâ¦

)KUMÝ"44æ¥5ÇMmtÄr¨4¸½ÊC\W5M87Ï#­1^²ÓS^°ÒÒÅsOY$3PRJÑ¢ÎWLTù£2¡E¸û,ºãçe]MÂO§¨áR|ñùÐôÛ|úµ43Ħ¢%\|rÄu3@õ`E-M$f¥DB"²bà÷pÀø¸yÓ>F¾µÓªäu VO=tÙjªú©s¯tûñrSÑTùå!,jKlÉäDehUTÀ8ñÕR)<¸+סÇ\j¡z

¬)¤xkdñ,TÔÐS.ãÇWóë41ÃGZRM=xä¾É+)e¥(e%%?n1,P4èC\©'ÝÆ:,Ð×íõ9Á z¸ÏS#

4PC¨zj |¿Ã(ªbp°aè&ª_ÌLqÉ-[òÈe,MýÐ5-QS\äÅd¹ ¥:ØÇX+i§u®5R@g|M-=3M5TyjJdc ÈI¥%còÉpOäjzB4P|Ä­ù[¬2R®Gî*äxdË75ÆâZ¦¥Äk5²¬£Ê /lÅÁ4µbµÙåçSÕY¨iÓëÃCPÒ^yfje³ø XeH

J*b#Æôì|b7°©Q é {®§Å+þæ+JxÔ|lt1®5«gD30Ó%O±BÅ0/©UWÝÑÂÃÍ#×ùR½x± ±dÍÖâ¨1µTÐÎÖTM]Vdjß/K3~¨«¢ û²8

¢BA`Pf8ÐyÖj=Vé¶Zza+ämQzXÛ"*ÄUQcYéÅ+ÏQ0г¥i]$iÇ©H>{5PgàNk@3JSº Zª¯L+KRíS[TsP8*ä¬vXU5Jº*ÁQ×$RJ¬A½ä^á0(kZSשN¬:õP¥(-a"TAzühx?ÔA%Tz¤#©ÖA ]Y$°§íÍA§ãû+ÜIëDu ÿphf¨jy*!3"*Ö¤2Ùh¢¡AUuÕc2¬`3

-õp5@Óì¨ó¨ÿ!'­¸¥4æ

³­g­¥©­²95²4qÖ$ñØF³È4¬

¹÷­DÕ4

¦´Íò­:sg®tòÔh#¨ª±´èÜÓÉ¡ðõ8¥?¸ëfI²¹üà[~Ô¤éøªMA>GñòÊ:¡êEmDrÒùÝ\OJj9#Æa4unA>5ZòÒÿ¶åUY{òÍjÅSÔ$òlg$)Nª2:f*Æ0ÔUÖÔæ*ÌéZh ¢)Ò5 ãgX÷!,¿¹©o¬i÷BiUPR©ó¿ðÀAàhqCJg«PSÓ©±¹ÇSÕM_M]P±Ò½Dy

ÅjúÈê*ëMª¨*OJê,RFêF{õN²´ ©¥+5¼Aët:É"H¾I¼)AVhi1-ÖȾ5:81ÇJ+æYB&>¯{IÁ¥Kpkó$Ôè©9ëÄuhDsÉ3cc*uJ­zÇ´3dN»º-oVèInM¬*CP

*8~uø|þ}V©NëAz:È:duÑ£Lm=h×"&Ѿ¹a.-*2<j?#¨:ǧ|úqkÔ

 

çjJxâ°Ò¥TñAþK"»¤µíHXF%EtÓK`&hÒ¶

 

<+A\ðÅxÓ'¸~V¤¼Ç=a¬SÖM+ȸ&ZXDµLÃê°òŦ8þéVZ@=^¯X°÷¶^Ð5À+Á³U'NÇUéÚwáFaî£ÅG5baû9ª¢¨Â´Úøª#ìò:´´ßÛaÆ=´4­8ÖÉoU'¯[$Ó®çz8( I৩ H)cªGûÊèkª©Vßj¡ÊÒ0[]¶ÔÎ@$19§@â?éõÏ

ôÉ&¸éEÆË

ÃU¬ÃKE¦cäÈ»y% <ÐF¼&)gC¶TÖä¯hݲrXZySʵêô4:ÚQ¸ñéþZ±¢ýÊV¥¨©TQWÒ­^ íW¦¥Ä%¢­#½µ6l1wí5â

=

£V´Nz«qëÎEE]NðVÒÃÉÅ·ê©É¦ûçѪM¥D0SnÑrB

Cgº+ê¡SÏ©MWS%d~T54ZÉÞ¦ENM69£ITÁ'ÕÙ,JópN°ÆCçÀi&´¥8ùõo,õ's¥-lÐcå¥G%$³ÓÄQ6N¦:G¬0ê#Jª ¦?^²}¼Ä¥M{MôEi_ó×ëMZtïÆT@ä

«ÈÇ<^i)§+C

hi©JÓÂÑÏf3GOÖxÝüª,,Ó°'²ºWçE$`äÔ'Q#

µ+Ò

ÔV

<^:¦Bl9ù

Ü¥2ÑÒÉ

ûmû2ÑE¶¼ ûj$p8µÆ¬AzÕ)×5$ôB5¦§ü²"õµÂG¦#=

QòjRY,ÑÈà4ú©öåÉ5­pH ãÀ\öäW«Ó(hDÿm6ei ¦G E,k"Ñâ´yê`\ ÁûÍIØimQÄ®Àû¹º8ðû[äãQõ$µN¤ÓÃI.8GóãbÌÓÎ*«?KOM'­§

ýé×]<­¤I,ÌmïÕ!ª{ÀiÏ©ô#48ÈëÃ¥¦ e¦ÊVÛÐcGIKªÄ"JÚÝß´~ ×È=sN?i:ÐóêwÙ¬ïh¨°@>êº:J%5=\@?ê"§^`iN£«

(9ERUÁ £I¨M%Lrd+éª)ê[îÚ+

@kÙ¹dm=LgËI9®5økç_é`p=]A§QãªÑ-O@iÑ Æ´ÏH#ĢѱÁCTÿ¶cD»jÒá¤k{vµkÇ9õkû(ÏVòéºX?Ç-C[Å*ÒCdhjDÒËê®ÑÄÓ²´³K

,#ä=ÙÁÕR>ÚS)Ã8O

õjg=II«"¦i¦«U«¥)ÂfR@qÔrYb¤Å2¼Nºu{S` Ñø¯ÔÔùQB3ê:ÓT½OM&±¥ZY°ÍUX}4sÒOã©v,ZBSìË{/RµQPqȨÇÌ?N­Ã@_Ò^ª¡ñyw®xÕ?fõt3;ÔÑVÒª·yZ£Ã*Ç"0U²«*û¾|rÓÊ´$

|±J+æ:±4¯?ÛMWNV91Gu-÷5URùæ¨ xÑK8"YAWè=ë!OÛÀ`yÿ!Óxë'íê²rÇ

u®R¦|ìõòe©ä§)4ý¸V/?­éê]¢ÇÈ}*_-"´5ù×LZõaCN¢®\gð·JmR®J544ÒÃKUEûH'¦Æ2¥9$

D²zCµÄvµüñÄÍ

æ¤ZjÉ©y=\õ¿YO¾j|I£©$¯H¦®jyªêpÕy= ÄïQ¡µG!U1ºGÔ!

Zc

xÌGÌyùõ±B1Ôª)À©zÊæ:G£luBãÅA;[Í%cÙb$/öØrnSQ-2v

 

¢µ¨¯JyJúÎMÄ+%s¤|Í< ¦hõÔÕVb(òvêjç¤LîBZæzd&pÉUQCã5~2Z0«¬£YkÂöÊPWH¦x¥®ÖåçN´éÂzðôõ/%45e§¤­]TÔTtn g eRÁ$º%1cã«$YSÉMÖ9'<x1àtòêÄöÐuÜPÓTÔRcrÞ_P~È4us^¦ùMP«±ïYLÒárÑS%F8DRÍ<1uÎË/äÓ

HhóWR=rÒ»IäS"Ü£¶

Eò+àjÀáRkJjó'«TW¬´IQ÷<PTTùè'ÅW%,HñúãÊâêäHãj¸£Iv!&¥e û¹¡R0(kçJ"+]'<0¦=9¼:y!¤|{ËFqÒÍS](H´

gÆÍWA¤1ÕH® #%Q$´­c¦¥K5i´jÏ<HÅz¸êV42U­<R¢jhë(ä"P^B«!ªf4Y#³D{ðÃR¹ ày_Ë'5à:õzRÇRÔËW[C­eM@Z)Å4ÿTAS¡-P=iÎõÄÒ¸á^<<ñèsSåÇ«Ó«o°ójXZ9¤£UJ¸UQ¡Be,AäµQñSOù½kòùõBzJ^Hëf'§©

©£xZ§P°­«f°·£«B"ib|u?âþ_Ëüäçªõ.ßiS$qT«X²Õ" ½ebGO6­,d(Þu0Ѹeqkz ñ§©Ç§ù«Äu£ñuÅjR/½Ô±TäTÖd+´tòÓ(ãS1i]Õý*þõBEýêÿ`zõ²Ezà:ÇybÒ*Īt×´c¹#@ãÏæÙü©Ç¯.:i)rºÖÖx+ZLTtõuµr]ÚDESiâxâf=ØQ½)ðÐ~ÓçÓãPX)ê#JÐÔO6>:Ù£©¼ïADõD+PTºJÆÏ*Úw]YÿÓTòõÇ+ÄdWM1ò骲*ê5¢Y椥©ZÄÅA0¥

`¥x"u.´

ÚÀRÈ\º6jÙ"¦?ekåRxcWÎTÔÓ©045z\¯I&iYk5.ÍQSI¤ckB¤2yV­2o{#Há¿.ñÁá\ð§TnæÆC)YÆS#K4Õ/ZíW1 ĺt´

frE %J­ýÛQ'·ìÇÙû*:l­ztûzhb¥<rÈj(²¦*j¡¶g¥T"@Ë#FÚãÝCç«æ1Oòô®xõ 3Ô¼)­f¦ûj(

YìZd£f_º:òB¢[Ã'Yà+{ópÎxñùùcöü¾]XàÔtÏ.*jSÓÖɦïf0ä«%¤­éc*x)©Åéã§

0s­C¾²5´¥)N´õ©^'5­zi¡rPJjºsUN)òuTXèɦ%MÀ3,ÅaÈ#5 ´­{A¤7J¦+éZ

W2hÉùuﳧ*x¢|}U%8èÝä Jª(§=gñ)Y4Ϫ2Êo«Þ½÷f"S¹û:qxg¬´óA*Âc®`ËOðúvhè Çl¥>g'TÈQ»F°+"MdyJ°²æõ<I4¡P8Wí uâ¸ÇN/YUKQ®7¦§¥)¥Rª&ñD*±àåBª

U\ëµ(r|þ^<OÛÓ7¦Ô§ ±Ï"USc¦ÈHcÌPäÜÖ4RKbÎ

ù^5U2í@¸ôg8>xûqJi5&½jUí©ë$r}ÃøñPME=>NAYbäOá(uI$¸êSåEXÞf(M¨4@¾èÔ­[8Æxý§^¦z¢çÔú©ªj* ¦ iµE­oºa©¡§£:gI"htE/éRÏf·×ÝÓ´WíáçèkR)òëlEqÓÓNj¥*Yà­

ÿMQKX­V°G:ÂKÇÌ`XT cêúzSN~_æ­içÖ¯N@4uRÌôßnñx©ñÊÑT0 PR³ÞµÓ%"DÑO®||³K"¥ ª¨*¶ ¬ÔÚêìfÔd

§P³¢<ükÌzËíôëÄÓ0ã±Ú7¶ªêRJ½!ñÌuáME##G©d7úÈûiãéOåO·í*õ㣮ÝÖIê¤ÆÄ'¬ µ­[$ÒV½§^ÅØ$©_°±÷¦©à§þ_Ï<zÑãöõí»K,<qøÉJ¸x

çóÑP Ó!TÓ2F4Ê䯶×ý´ãçJc¯^³KXÌXÃQS4KIW¿·Ïí¯åíuÀ½TÿlÇZQÕ¼ÖTµQÃ_fë51T¨edHÐÂF²ú~~ô¯§ù8õRù"¢ÓKNhéèR¦Òx MæÈÕhUfI*BúõJ÷QPùÿòôóùu¡Q×.)êZÊxæ¢TRTÔWÅlu4µ5>9JùÊÎ9¢:ºaÉef×å0¥¼tï/(ìBlÚiòô'

0>gμ2:µsÔjiÝ<ôrÆ)ªbb&£«¦z§iÔ:%:c`V5r4ôeò=GÏ­|ççëÕOQf#[CÍ,K=a ÈÃpqÔDֲͬRÑÃSäì*uKMªr!!uÒÀc)oi$~cçöçÏÏÒêãYÖiåµ-2Mί#ÑA5ÆiL;®¨_Ò+æ2 â*4ö_)çü©ÕXÅ-rƲMÖäÄñÕjê òeª*iÚaöõ1øD°U¦NÁ®}Óä>C£5Í2~téÀOÙÓl2S̪îôoK^1õÒÃ'.J\LQ£4R11A4

 

¡µº°Áô5Mr8çl°ÉG5ÒOU,¦¦ RKW3=r»ÁWYW,´LÆÒtE¥%$';f: §¥qJ)ÄyVµ5#Z$õY*¢

ؤ¢yñ´pÒ±¤¯Íª­6XÖDò3MDÈÝãPnÌ}ëH/CTùÔzkPpOT'¨ôÐÍ[==BSñòä)q~F¥¬ba]èÏä1IK°É"Ë¢Ö*u0¡

ó!4Íé²{©^³Õ«Ô58zDid\_üqÌá²Æ³QI$äûâ] 3¡O»å_J|5@ÓI$zµÔJ¸EPÒPSË-=%HÇL*roI¤E!©úTúåòêvòiCÝE¸ñ$g4ù|Í=)JqêÀu¦zD1Sµ;,OMOUKä©hLf, D$úβîi÷PAãÇÎ

£HàS¯\TtÚð}Í4¸ú¸)á8êIdÕjÝ®øQ?B|`NA"òg*vZA­M2xpÁ"Î<â1^´

3Ôd¦®Yf§vVj¿5TBQIÝEFRÞÀ1UGJ4â]i$åÛ** c<iøHûEjÊ(:òüU¯MòÔ8øj©)©¤&è`¥¢eÕEV(¨MP?T¬î¬Ó±:^jÅrO¡©§©ÂúzàP/OyuD&Jg§zTYk㥮jL¯Zq%PÆÑ

vA ôjÔGºïÕ]dð¨9ªÒ¸¥kÀüøõSÖI¨èà)1ô¢Aåt3UE\ßg^¡+

É/iØ}C [U±5&«ùS#4p(^ëƽ@zzx¢É´iqÂ)áD%¦¬e®ÇSD¤^iÅÝ8F$:ÏFÆ R|øäaÈSì¨ài×\å¥d*h¢´N´²ÏKIöÔU4 '(ÕNÒÝc-<:Ýtú{ÓéÒÇrjAÎqLöµêÈÞ½q+Á,ñÎÔÈ­*Qæ+¦-ATsöõ<ÊuFÚd=*ÆßÆ+ꢪ1pãÀOW®z3HÇRÔuÕ5i2KOttÅ£JeZ#HÐ;Rja¨FOô©Ô@ü@

y×'Ì~*W­TÏY¤xõUÉQ|m#.bY=zÈ-ËKP

ÍU¨SSét« 6Äöÿ¨)Ï

 

H¯Z'Ó¬ñRÖ¬§¦ªT§¤«YPUÏ]¢«8²ñ,a³hP

NÓAÙ¼I#

ªì¡n*¨PãIÕS8$qG=P^¸Í£jú7¢ªª¬I'$ª®K=JâÅäs1»Í,4ñtUZièäªûòÈË¥Á ÁÅMAp&µÁÒNÓTTÖÊéYªa¨)v¨

dÓÂevñÖ©¬ÑÆ®²{ÕHUQCO1Nò㦪IÎzÓg®K4]I[>=ií¤©L©Â@*ëa³S²ÏãAÅ©T(Xûp³-H

_*R¼h<ñQƹ5ÁTÔtãZ¼¥jÂ)és²G÷¦±ZªgJ5H&

Èá4+J¤ÙãNiO2¼8àç8?­h:­M3Ô9e¡52¬IE-æ««¡ï/í)22i"P§JÜy_n`àæ 𩯭H¯ø3ÕK~ÞÖYª2QVÇU,ôQÇ%8+¼ÕQR}´ô2S²t¨Åk1F¨­OZ®zõÅ=`W®¦U:©a¶z]U6¦¦qZHÜÍ­&¶fV.%z@i\dçº"¤Ó>®zxªûY#¨ðR^*èã«Ë

]2KVõ1xÍMd³FoMO4K2ÎÅßÂBk÷NêO

@âCæNiä(5fPåÓ}d9)R³iéÅTéCUWIKVÒG$T5+SIUdì£Á.¨£GºIÒÖ=¸

V\

OÌP~]'4§Q2«TòÎñÑ¢SÖRÁ$52¨X"¨ò%8>Ü2'be6Mñ¹.GM"§òãL>kùú@j\裧½Lp}´Ô(ñ¤dïãU¬É

Í0D±¡Qn»Z­Å¸Ö¿AZi×qÒH«+Öd)'!

u&^¦\´´óÇÿ(IP¥Vy¦¨ÃSU5c¤V

TZyç9Ë­7ÔZjqµuOT<°AWEþôÿkNK£¹L¤Þ@X¡P'F/ËDõbµâ­wV+BY&Pðÿ`=¸vÂÔZR£æ*iªéÕÝeXg¼4Õ+xôéª ø×¥A5©a¨xgü´ò?åõ¯T5¯Qëc§4­çëàÆS£K-TÖ¢O%MZK+FHÍÐ_íò­4'ÈÈ©õüøý½x×®¡¡¡¨¤©8El

ei´°~Õ/íÅNêA¸,­j-DKwiÇÏIò¯ò=o¦Èáwªzi?G+Dj^ØÜsÒEªxqqÐåUÈãÀÐ%Ø=\)Z6>ÑS^Ôd××Ç^SåÓ<hi|3ðä)ò*ïxé&28¨ÉãD®u:YITK:iJüÁó§

Tc9IêÀôÛY@lunAÖ¢åª ýQª[FCýFù¸o®¥*óà8ÐyñüXÇ['¨Q}Ä°§Ç×WQWÓ¤ÕMª~ÞaK´«äÔÈZæIY,b5²iÄAãæ|ÏÙ4à3S׳Ö$PÒI\@'sÓñô&l}Ýü驲¾èkuG]0TaÒã««FÈBúP¶

Ý(9çâß-Xâ«TPæ¸óÆ(j)RC.^ÝMCO>&ÉÜòUCC,Ó3ÓÕÓCHIë%É=<HLfy@ì«·#Þ{ÉfÂ7ÜT:¿y¥

EhôQBMIjñ8Ç(ãFɨbT}§¸+Ä6¹²A$d«h´ÇmâR\3.dÙã<Ï÷ÑáLÊóÎþ[ÉLjCSéC 0°k(±=ÆÜJ¹¡ÀÃR´©âu© ðÎzbæÑn[§7FPÓSª%<n `gZXäeHâ*|QÝ

´Ä{}CXû_¼Tí©­<É5<sèO/-C4Êô`v_ÇLèÓ%P)yY4¡~ú?Y`Mÿóî#æNq¼Ý%k,XSÊ´ÊR¼kRz8µÚ¢³ èË`±Q*)E"z/bPi!üXqþñî!Ü.ÚG%IõùôúuEð×¥ÜHT/Éúðyþ#ØuØr0'¨µqêê<¯~¿oBÔ9áÓöï¤ÔðÿWSX3Z÷-¨

ºµÏ¨þ÷fÉ-HêÿQèò9ª@ÿÿQët(Ç©X

¹[_òUñcùäéîípÃ)ÓtÃÿWú¯Nðâã!}­b ÛÑþ*~¿_ÀöK¶õ§ùz.ùÁ9§ùzu\|a@Ò-ù'êÕ)·ãÚCrÕ­zBnÞµ¯]}/5±âäx ¯íÇûÏ»-ÁÒÕÍF8ã Ôdf¨¡8­÷Ô1ÍOú¿^û8ɱßò?¯äû¯ÔÇ^ú¥Aë§ÆÅ %£V<IßÚQþø{q.]PJ`qÈó¨©àA4 W4%O[[Ç^rr¬Ä6,kqözí¬IËgýËA~áÐ!e]NèÌV8¿hßWGü7ý?©à{í¼Jæsóü¾~\:Æ¿ÔtP{b꣫§¥ðD&A%IbÕII)D1Ck°¹¾¥WâçÜÙɯ.MRE

ðj§¥qäJùtY¸)e4ô=W/bÔI¼'ÈÕü-¨hò¾&¥Xê¦Rùcg"_L.3\{É©ùmö㵨tU:0kRBIi« z¯öÿ©ëá^?Ï«ë

8êus#5Li)N(JoÙl}cK0Gm+{ZàxÁÎ|Ó5ÕüÈAjb²æN0+NûEpÆ:S­JÒ©X×JÔK4ÐHTÓ$=="öUSÿ_`_ëkAd14¡ÆàS©à8ÑÁ³ôVû¨â©¤¬a1¢xçI¢9¥a¨)O¡ÉD´?@n¦äûÈg=Í;fà7úA¨5£c&µÁÂBj¼{Õ@±ãéZ$³TдnºÑi&YAtÞ

uV¡ÅO

ãëC\vç9=lõÇUYe"¯££ÇÁ¦ûÝ0cçaª5ÈYýGöIúèiP4 öÔetøºÚñêB5C,Uð¥gñ¹fÇC6hy1Øj(éîL%­(

V7_©U)ïd6

äRíø×·MGÌקútç+R*h§£æP3yG¨Æµ´­(T`¾éñRXÔñ¨ ña^óÇBäW­åÔM

Bk«²ËQK,ÎôÔÑVd­YéÏù0yU

WB

t¤»Þ{«#êiZPüT¹µêþ]Odt©òâijªò˸râ©qÊ®¾

KdI"³SËFàHªàÜhPQt­+öWm8×#Ptï¬|Añøªø ¦¤8hütoà´ccJDa-C¯ÛHçJµ>¢÷Û®Á i\çÏ<{GpãF­z¥sÔÊi¾«%O==$kRòÔÖÓÔÀEÒ9G"e+!XUÖF"t#![ÝÓ´+

çùg

O3×ã¯QeÚ¶¢±e«¨JP°%e

SUy©HR)!"Xqy<±µ0¡ ¡ò5û}HÅ8dùu¡ÔÊ$¬§j¼

<5réMTB%ªJM6£F¢õ¾ÜVধ®+N4:¸ÈÇYhZ* ËLÔõò

¡'LHJgià¨g38mk#ir#äû°¤ñ¨Í§JùJPTg¯

²(ía££¤ðJù(â°cêhà;c8ؤ­ÌÞꦬ

kéZñóú×:òqêE@£¢¨î#

O4ÐÇ[%5=<ÔYHcûöÍBÑk§¢GS

~ÜŬí«O½dÞ$ð©54ú}NGV64TN®ºÞTí­}D- ©À#?nO©ÏÒQÎ)Öæ¡a§dêLðΩ$ïÇ¡JÁ2)4ìÚ¤RÈÄé:lmJ¼ÏZ>d~Cóùyק\ÇTæt0Jä©N=hè©$®

.³T³40 ª­ÅÈ>ÜSZióòã^$Ò§õûzÑ qëÚ"Häòz ¨YèÞ¦qL*`¦:äE

¼ìk¤mbîÌÀ{qAòâ3_LÒ¦>]£(:qkÔoâ5tsS,ñM,Ð=u.Ab¬is#î)RáÓDJfVÔvÒ¦¾ 5ÇoÈý¢ä8ÖÖON¹5U-H¹ ò½]TÔ¡#zcF*$ÌI,®JEÛH'I±Õæ+êiç@3ê~~}8H9ë-

%#IRô¸ÊWh^³Ôv¢¢¦!dxÔÍ Ìɤ²btÕa¦¤×ËË8ª×¬tpGjªvw¢­àI`#ÇKõ\Rµùñ¥

*

ñ>e¾@×­õ½j)kê'ZiâsO,ÕkÈ!-¹êÞ}MÈKHZx1Ôu2¢b>ßÉU]&

_'éÈ

U"=ZõíµÔF5ø¼Ì°qÍNiNªÆ¦Þ½¨­Þ¦H¢-ÐT¡£~

ZÜÝj#FQÖ|k {¤*ðùÇÔ8ò&µÆs×

i^²j

%I£«ÇÖäg¤¶ge*j'¡ª

AtÚ9#p®û°Å(@i ¨ò®*

QÓ7°+Úº&8*éÄ´«-;µdrÉϪ,òé2TD¼`40ìªüsmà¥^ëÌuxvê)|3ÃMQ[EP% ¨üâ¾t³ÔM`YU^-#õ.ª²µ@5Ð:bÈ~f¾µëÆq5ô50CQóýÌ¿îEëÄa(©Òº CF«DºXñ!J$ñHÞ½±Ó§Ò*q·9áJõ¯·®VQÔ)ªMXb3¦«u¤©uÓÏ[ª§2ÔñÆ$#¸÷ª04SAÃG

8AP:°QN§*å¨eZÊ/±Ô½(Ò­4E)¢U»iõj÷FjâöWÒ¾>]R¹ê^:¢¥E8úê¡Zòó

N?í§¿uñxÖÒÑJ rÝ>Ûbê$

|~ÐO>^^4'p¥¨z(pÂãz*¨ÒMRÕÔÍO,êº4%¦¥BYôn°®½U¡þ@P8ÑH5¡=lõ=E,0$TõÊ´t¢:¯´

t¹Ô+^r§JF²CxÿI÷¢áê ÔÐÔÒ§È|Ï©#Êõ¥ê}<¢Æeª¦gÆ)ª2²R:äÉJGùï(t´~«..ÂÌÕï=´¥qçòùVÖ¸ôáÕÈÇNëá¢hªeh©gª}b9qÔèk$¦×.­'ÊÇÕf÷TqíÉãJäúRTÒsÔ¹¥`«$ôÓ½vá¿s*ÓÕæþú»0LQëLNYÙ]öÐ"£Ã®8Ó#òí'ÌPTuju.i¦fÑR$24Éw««Óò5SWR%*èõ1fYýfô£ØAãC4àØÁá#§/£Xñðãi੧¡¬0H$e¨K³iU¬]Ý@2ÚþêIoBxú×iåäZ§S#*èV$Xgª

O©_Ï=-mVº¡ldPzd+ǪùS§å!Z+Ö -"¦z]S*ÁMOT³¢

Q$©IëáJÖ¾§,+Q@W½gi**±õSdiÞÂ

g©ÅÍ@'u,±WÓÓGd$ÈFXºXr)U×

1\çS­uéQCZ

ÅKæIb3k©ýÈF`SÑR«¤gR3ÃCGe×ïGâ]5Ǧ8g$ö#54ëK\ôáFjòZ¡³GU%%6dÑ-D& 1µ×¬Êdêb@¡ÝõöÙ

¢´$dúcñÐã§^É=pZz¦I)Z±-q!JÇZ

[ANB#§]fXfäèPTÊc1SöçÍAùuåøº%]õORíU©«2ÓÕÓѵ5J.¨Y)êU(êÀ8W¼-î¡Âæ+¦h¨:IüÚ£«7Y¥&ZLµs»Á5<ôâWÄéüÁ¡XY¼u2KL%{"¨fEÁ¯j}|2â''¦u6)±ÿÂ)2+$O8)eYY«²Kçª ÕAM)Y#;/¶

R®¯ÙåRøI£4ª)í=8Ó,kª¯Ì!C41ÓÍdPQ©ø|ÕF¤ê­@"GbT"(º:«4Ãg¤·<øÕHsiÕèÿRi¡xëèà«¥¾¸Ï­§R}qÈ.I¯RFZ榾 j$yÓ<fz¯z°ø©cJPÓÕ44ô´ôtGFqõU

*ÒYäÖOÜW¹[ÄT8ZRjjjkæ@à=pG[<:ãUÅWA-@ï+«%¡¥jé"

zª¦¤³³]©

li$*ñ½K§4©¯ùz×Q¦uÔ5l#ªYJIèÖU§W WR]¨eµ\ÅAe*ãÈ[ÝJ@^à=

*)«ô¯h¯w¦:tÔuf*e¥¨hüèédJIÞ¢6§JB³½"­P0feFÔËî¡@¡t'#Ϧ?M·R©j¨AR!¤ÆT,³<µ<F²5]D²zGD1G¬2éOõõ5ó§u¤éæIj

°GZ½-6BjJàJºÈ'©4µ³U×Æ5ª<iOªøÏHïf²­Aí@h

*(?

1'Ï ùtí:e¤ ZqBb®ZTbäGcd­ª²K,%cÈ9#_"Æò{í·ªJÖ´=ÄfZñ¡¨8¨lu Ò

È

.N´ð½X®É- ¦¦ÇA_IO

5<Ê1gwdw.¥EJßåA\IâkASÀ

CS¦ê§/]HÔõr®Fi`®YZÄh:ËíÀ­]

(|©åæiZñÁ8äg¯Lõî*Ím[ÓÃJcG)×Íl3I(ä10Á"I:møk¤¯4ÁÕí

äyBM+ÔUìåó¢ÁÐ1TÊ=M<±µCUM<"(åZfRRVJX*h{òÊ¢SjHáSbÐÓûjõ$Æ"eI]ÆE$ïh¹«:å½xùàMOZÎHë<édZÐðêÀã¨ß¿SE.JX§9*irVVCQ)FµVTG.¾ £C0!X{öW¨S¦Læ5­Ej*:Õs^²Ë*RËW2ÓÕEMZ"zvO¹¥¶:

99).VGò*ÌÒú]ÔjozÐHQÇÈÒµùc¯[Ô:Å=[}

KHë=M\[ZõðëÇVÃ$ÍOAF⢠®^£¼Ëë·½x}á@ F*Nxärðê­½jÖÓ

hVª8:/:R²Â±ñädÔñ#5K=úµPê­i¨zýµá?©å^¿ÿÐ *Bõ4é

tutñÒKõ'9â_³®²ILÀXîÌß[|à3QCQpG}Câ¡IX#`'%§J

`ª|Ú¡­!%TµZݦRV¡Ñ)Ó`ºMÔÒ«9ÐO/Ã_Ä~*Wªùc¯LÐÓ¶:²ybyjáj^¹Ç´å´­*A:cku!Y}Ø!,Uxà

JCOâ$`öW#­=(¢40ÓAW>Bó=Mp¨h_#©ªÚªÌeáT/s©®4ûtøÂ4áPEhkB

ò}xç®è#¬MY,Õ"¢ªtÃÁ'ßWÓÐÎj©ë£ªHÝËé×$EØÚF¯~­®Â$p§j]xקy\bHZi!xéà½\xÐ"\hkZuÞ5ÆÑ$<ISä9<+ø¼¨È¡¯=háxu!*H)TõÍacQMº1RI¥Ú%tòÊ]ʵ×O nZ;¼ð2iÝ<

ÐPc=l1×QÒÔfæxZ¾¦h#ájpq=d´}¬³fò4:R`Ó\0d.¹RMµ

@ñ¯

W= äW¡§Ï¦ÈéÒJP¥¦2R_ÔènX

4Æ­*iö

ÿD×ÌyåÕ˦ºHÞ¤TTV¬tØê¹+§&´ÑUSÌøÀ¬ÒIãqÊL¦¥UV[/¨ÇscÛD\° ÓZ^G§o¥zЭzÎGMö+CUëê©æ©Ô­%4QÖF¦IpO"Å R,·÷RÄÖµ4ò^¸à)µE|ú¸ÏNtóÕy!«JLtR´

J¬êU5ÐMNÏÄó*

eT[ÈIóÒP}@©ü½h

i\Tüºº¡ÔG$ä$­²õâU¾C[_H©Z¾G1Ó¬,C©\4¤º;@ôÍÀ8ÆM/N·çÖGÝÌQQIJÏNkêòsÊß°óM%bwoNBV;3H÷ªþç@¾¼|égÅZ¬ÀRT,qä SccòÓ¹0¥£c!ªÇUÃh*`VvåÓ1±RçA÷ML

c5©ãÆò åN(Hªù­3Õ¦R}ÄK

+üõKOKDᥨJjSe¡¨m1ÅãÖÅѦm!X©ô|ÅIþ

åSæ8úÓ5ãÕ|úÇötÇ!ÿ¨Z¥b¨ ¥×¢V£Éå+PTÊÒØÒK\Ü^ú½ßÅF¤´1POÌ(©è ¡

=MJêëii4o:ÕZjjºZY"¦?·rÉ(

`Þôå[Hc$çQæhË­©9ëÁWZªÀª«ìg©ÓU%Qjl\JJdC%+`gN)Ö×&b­¶9#¨«G^éM%R©a

Î&Ó+5mØ,?#äVôû²÷àW4õ¥=1éZV âë|zj5ª þ!CO1,uJWÐåE]mQ~WL1±

KïÂBSP:IE

qÀú)çÀõ^¦ZX&H²r½TjÕ¨A3ÍF]kÔ·£X^TbýC4`YûsPí Ò§ËÉiäÌpiZñ­ò§^zÏtTSO$uiþM¢mSMIü6²£)b²Íä`%b5}íÙÊ)Ç$PÔÈS®zµ:ÁAA4ì1ôÉY,´Ídta6XCGG*µJÄ

MƱ72-Ï·L¬ÙcJF¯Ôü5üÉõ¡Æ§®/F¦,sÓUVWP¢GZ"òùªq%Xi`Ô³Õ,º"©d¸BÞý¬ÇXÈ )áèæx-?a4<iÕÀërI

R7ÝA,¸Ö¬©z%xëä/åjØÈdæ9täE'H}KvFJª ðùy#'Ó=Që<pCû§#<u5X9*¤X%!`ñO,:êBTò¡®YtÐP2Ðgò§d®sçN¼:jø\OMtEEEzVDqôRä H±Ôh"Íä½·¬°

SS¸85í¨4+O^hÒë©)µ²TK=Di¤Ä¯z

jZZȑ^

藍Tz÷t5=¢c¸· pþuxu`q×B£óä¬M4u+,z8ÂExYÛî2ë¤E#20amAÔV Oâ'ãÀÔz±©ãÓxà¬59Z*Jéå(Þ*åZ

æy*#d¨íUUMcUÀ$´¹RN@óÇ*eNª¶ê¬0*QÔQËOMü&Zª*JJϾ§¡`h ÈÈѪG¨ÊHë?Q÷©

Aê"Èó<dTJõ­]fDc«)´×Ѳԭ5|

gðÕM

ò5ò¬Ò

%:Ä&n:|c[uHdlTpÅ{FpÕ ûkÕ«QÓ¤p

­¾CE<b¤]FgÆ(¦TZ6RâYY#©OþÓ¹Ô¥àhÙã¬*@ô¯My秪xé稬ZzZª'2}Êk ¥z:¬Ôøªx|Ê¢NÌÈHbç

$ ±7SæÄÒ¢£ +óãu¯JJp%ÃRc9Xèê?j

uJ¬å;Ë8¹%bÑÉHòQ

Qè_müÇÃÄd)µS$Çæ<ÏTb.¸â|ÏLØØaª¤\]VQ¤4unÔâ¦4

RDª35É%®¿¤Ýþ-dÔ=jFi@xZâ,ñê®z¨¤oK4tðcVÖS×±z5ÉFÙgQU¬øáîÓiËfPl§8Î@GfÍ{rN=¢=Xñë<&q´ìõÉUU$t°PJu8èãBÕM¦HÄdÕ0=J¹§Û§UPdàcV5íÁ¡þ}håÓµ'-KAXÞ9d`©®&x4F%ñqîÜKyUH,HQQVRF@ãB5Té¯U ôéÇÕÒMX#HÙÚª8ò4ÍPòÒ¢:*cL

WT@®<Qä½Û,

CCLúøkó¦N:ðýWZÉçäSò¨,xðéÁP:p¡ªÉVÁ.^

¼k¬ªY|RÇ%Lr+Eò3:ÓÊ$bmFH42±:Mè«HÛÐ

c#üã Wɪ=z©Æ:Ï:É+ê¨(%²¤O!¬ÈýÜà,s5f6$«RRXzN¨ÙH_vîÓ¤ÈSìγ§ÇÛÖ¼ºÉEOè:ÊzJªÉÔÍ_FÙ+òÑWµT%"³`¡%2TáUXãêl\«çä

()N>D

PTä·sUÕýÝEaJ¸k`­ª§£¨¦¹e®¥§QYHÀ´ÓÆì|H~7»$-ð¥A¦Áóâ|¨|Éòëc¨©Oÿ>6ª¹¤é¤9,elÎhkj^Fl´õh±þÝ%§êc¡½¹AZ°ÁGfÒ¼~Þ¶)Ó-E5,}KMS[I¥é© ÿ-íµ×¶S5ÕWWKS'©K°BÖá=¶äðb_SÀùQWµX~B¿i=lJtËO]6V9ZJ¹ezº*ÚDðäÚQÖK-SH9

10Þ0ú-sÞh"&,që4¯^¯^Y㤢©¤SG4T´8Xé«­#H\­5FF´þäm5$_ÐÏv²/½¡.uV¹:*>ÚB§©êç=q§%¨)WKK8ûiëe

¬rgãO¼u¨­P¬adc*S2Òu*kÆÓíáêGsZ.®ÓÔR²Ñ×ËM54°5RÓ«è)%Ë&91Õ",Uia:»yt.¦sWÌ×Fiû

Aë`U+^¤TTM]QUQ®²£¡qn^

!·»O·MO:IJ°GÖ¼´

+^`ùÔR(+ǯ)òé¥r55ÕMWAPOkËS@³M2¥-|°ÒÿP)Íû5%FÁôµÜEÒH+UãÃ'§dyÆêÍÔ2±VCQ.%R¿Ãéñè¡ã¬1RùD)«Ï:c h",ÅTè*Tþ§ÌNxL/Zë

ä`e¶G£'²'Jî_Å_ÆÌfÈQÖñºERªK(,.Q©£$à~Yàh4ñ¤V½Xðé§îÄñË¢lrÂÍÓÔÄ éAPå^

ÙÊd>IÞaR[\Ò=Ú!çöW+_˹ôTLõ«(Ë4ôfÃC¬§Éc)ª4¹k:Æ@Lj¬¬]Ôµô4S

QæI?ÕCp\-

zãQ#ÊÔ­+CM|fºdëã°ÓG©*¥JTòH­iÒwhÿJ©Eнà+§¯àùäקX^©VI

<¸ºx¨¦ÇUN®xjbBÕòäH#jÆ,Ñ

ÚH$u6÷]¥u5T©®?­(ÇR¿'àÇÑ´GN5lðÃ<PÂÐÓO$-ûO=ì º7­®èQ*\yñµÉ©âüø®ØZ°sMUáF(+±ôÒÍZóÔWKP|B/dº×jS¤0H®X­`hÙ$ÔSùiý§í4:ÏK$qWÌjªc¼q¤««dJ]TÕ2RË¥T+É/ÚÎ|¥ÕYÙÓÈ´ P} zäWö¨bÒ<4:Ë)©Öâ¨i¦±¨¦ù+âÇ×ã(|QÊQéPK25BüZiµ®E*ùÖ¬<¸)uàk Ŧjf£§ÇO7ðûî

EꤪÒãê\}ÂAª&0+¸GÔ@p©Z)$g´ð¥}G

{¨*:·:|ÇdDË]5eh¹%\°øç©OL¦

a?ʦw ¨°'ÛIðj®

ZPsO#@*B¡9~ö«ÉO%=²Dðý¹á+P ÉQSI¬

dá·ÊùàsSO:W8 Ôu³¤Ç$Ðc¨ò4R£yªb§r³ûcö!²ZÄ¥£¸ÔòÁTïu?g§à,gÐyôì}EÆ×WÊ(~ʦ¦ª&(Edtµã¨êÛÉú´Z8Upûj]$ÀO¥EHãN?³pÏ^ ÓγKS\Ê´ØĨ¨õÇLhñË-KebT¾eb±"cd#õ{is@jß*ãMqO:×&x/O¬õ4Q9ä5S&êl¬Efñ!5©#CQPþh¤x£g¡u

µ¼BZðò+ëÔP0EHÍM:Ý*zÎÈ!«c_Lzô¥ª%Hc©¤×+%>Ýæbñé±M%G¼¨(xdpûOý¼xõzu&iøè$Ç;JÔ(2TÔõTïVN:¨"ãÈЫE6¥&ÇQÖª½kN'85PSåéSQO³«

ôàôñùèètÃçé¤|SGXÔ¾(

VI10JÇÕN¤¬­$®¢fBñï|*|¸ç!_·Ê`õ¬Ö<aòPÌõI+}Ý£©ZªÅDôÓÓ¼uYzÆÒÆînþE´EÈPl£ÛÒ£§

?m3çÓʧ@Ô1ÒÚ Hõ´niiiÍãä©A«T4ÐÄ

*ªkE+«yJ¨UPt±O~

1^?áët

é5

$UTõÕk®#YCBµ0BF«;E,eE

Ѳ'°R0sî´¦+õª¿²mÇPidjF©ÖHkWFC[4Ôô¥BÈ·y£®Á(ÅjÕï|jG¥}8ñý>=h-:ESQKZ`£EUS[©ÍcÏ¥ÛQoSãR4ê_m°§åþoõ~}ið:nc4ô¹|QT/htø©c©,ú¥û¶&)e¨¸ûw´bákîI?ÃëÃʼza/¢5=ÓHi<¿ezŦ®°ÔÓ·$$hXÝÄi*êm:ãy³<8zýý^tûUÇ\&ÁS¬¨3V

^5+zÚÇ£

ºê:¤è¸F¹± à¾T§ù|ýiçÇ­ñê-L5OPÃO:¢:û¥£§ÅÀ¢Hj)ªÒÎò,¯3ÌP³'7ÞýQ¨SåZúöð¥xôèôë,U1ÔU}Ô5Xú³ÑÇ6:Z)Ë,(IJ}Þ4¥¯Ìý?õ¶8õÒÏQMJ*bWü©¥¦JEy$IG

ÒÂ5

hÉpñ4k¯Q¶úz×ÛóÖ£Ó«TS¦ZéªaÉÉ\Æ:££ZªÕÑJDÍIVþ0ÐýÍAD8ø2r,lÐÒ8TÐp}A*M±ôí<pÕPÒË1zh1âC]RM©V)Ø-2(1ÉnTöký¾u¥??4óꧩ´ôO&F¢CH²xiåȽmH¨ªeMKtKTH<Y­oQI·³À}¼((2M=1Ï­°%

°ÔÞZJ

¬©Öyâª~åqÑTQ<p¹oÛÖZFÊú8°Óóü¸ï3AN©Ü

zèM⦪j´´ô¹a£|u}o'¬ZR,ÉSJ"*ê§h©Å,óýÄGÆÀX5U£F%ûñÈî¾É*ÐO´Uª1 +me¶°r¨\|Îóà{sO=:©uCMO>GlIKÅ

dtïEgÑT/NþX£Rå©ÄGÕ¨zÎO#ý¢"Ô$â:קÊ*G¢©4°I+"ÇIÙ÷¢PÒÓѢԷ̬béô1é$¸EÏü´âmzP£5êD®Z KD¯.d&ºÍÓÕ±ûjhêá-,TO

ºoè.AÙøÁòâãà+üéÕ%¯O´°T¬ñUO$UkMGã**¡¬8èÓÏUYP[

4¡¦&²)$/ºäRr/´úâM.\dU¦¦Ç4êuÕ­ä81pÁ-jÔÒËY

FË&±nJ+rÂËCSö

yüÿÃé×¾}8EG5=niüúØë¬[F©ÑEPEZh¥7ñ4õ .@Kª§éâäû¹©9ôýêüëÖ¾}d0N°ÒAÈGKtÄó¥=$Ñ=~ªbjLîaF Â@m5Kÿ7òÏù1×¾G¬u1U='ÛK9UFê#ûgÍ!1$t¸±¡^E×"z´

¥½ýÑëZz~Göù¬AãÖhzSBXLoJõR¶B%û£:k£Ä

ØY-C£ª¶¡S@)éòõáZ?,{¯X$JºeûZ#ª­¨¬¢1ÏQU´µ·/¹-i(æK

Zºz£ozpH ®~TãùçäpzÒsëÔJ!K+ÍUUDkáJh¢=nEêKÔVÓÈ$u¤öìêBl¢õPiþ¬Rùdqý¾}iFz%§æuq«ýÍWÝObÁá£ZeFÌ¥ã20ÔÈIÞoËÁûxñëY®zæik.4CWÇÇ=\4ej ¥Z4S¤aQa*AËX®A8ó®Oíü©ëÔÏX¢RÓ"Ô΢IZ¹à*¹¨ÝÍ:JyêA$

>²ÙR=¦qÙé_õP>½ÔmìtÑÔAWI_,H&²W¯¡ç2é#rv2U¶5ÿ!ôòÁóôòë\:ÚD¦ËKGJV­©%

¦¦£5JªH

Ö2Î

Ùã/#1¤{¦£LdWÌÓÒµ§n1C@:Ñâ:$ÕU´®áñÒÕÌåPó#^FO\sè1TG©ÌN$«V[{HÔY(j)þª5ÏoˬS"JÚyjà¤ÅRf¯¦R)#

¾hϤ¬¡ôA

C«¹uÔöjOðÊ8¥z°ôê@smȬ*kjb£iã×íãÖ+ÙAhZ0ìR÷P

,=·ZÐüóáZzùÓ>u¯VqÔZØx~þL½;ë

zÌû½4R

2Sľ;¥ËÎàZ0Áöà\à|±õ§Ïª1:©ÔeìðC3¬õ5AN5½DTÍ*52É$@ƨVBûܤV-çæq¼ò$ãÏ­SÔOºßÏSBIC~B:hVPiÈcÎ=à8àVó2e,BLWHáæ

sèkRq¯ZncUISOãt4Ú'«=4«H'ØI̯<(CÄ÷õ2UH!@RM¯sçò">yק³Öc§øl

jÇ®?»*tÇÐ9YÏc6`íûeBCfÈÁâxz榵#zدX2¯ö4u²:¶Å#ÔÐâMÒG¥

$ä*¾¯Hp±Àj¡

@ æKq8ë@uÈATO%UkSM=%X¢ëQ¿Ë©ªA"É! ΫWdm>(´¥

IãÃ@4 ò#ç«Ö9Ú(ék²9jE¢¤1"¥yÉ?ÚÐ@¯Cä @^QN¥ÓÁTÒÍI©JégO{©'4©Ôý´¯ Í3üº©êEDuCVò\vB­j$8HÅtòBñÄÉÈï$h21aI$dg>öJ°±N>u4EEI T´Nzåá§)S:CÆEt^_âËWNöê"byîRâ2ÏA+{n¤ÐòÓå_ʸ&ê½aiÚZ¨÷còâj^H¼øª¬ Õ=DCD éT5Æ-Eã?1äÁ}áætäJuå\õ$E\¹YÒJxBÍAÕDòä*Åப¥N4ÅHÎLBëe7¸+AC_*àq×ÏÏU W§p)¡UÃ-.F¥©3ÄÔRPãþñ£ò4â¡äªdGÐÌJ :@¶[í ã󩧥)ÀS5ppêdTÊF( £tIâµ$y:XZ6¼¥o,SG2E

U¤GÉ÷¢Æ¦¹ùùÐü'äð#QëRRd ÈS×ÒÍ¥©U4°ÌR*jvS@¸¬ÃèO[ZJæsÀ³÷ufZ9ÿ?®OÈùtÓ(#©SSÀZ¥dÓÒÏN°½*¯I+ddX0IÐ}iFEMæ:©QU°øieÇJõéä¥O¿qJÔïLÅ&hüz] +r÷u,?¤Ç8"¸ÍsCZRÕÏN ¦­AjÅðVÊùÊZ±LÿkS9ýpÒÇCƱ£ëp_Ñs¦WÔdÓ#´ä|ØH Æzm¸tóÇ[MS÷SÖ.ɸõÈ+(ªaYX&vqº´½EÀoz^ÖR£çO,*×å\ü±ÖÔW®SÉ[LßqTôÒäª!JCÐÙ®sÕuQ×~0ÔÌÌñRWÔ"äi±ñ5¨~ÁeÍ!2¶ºwwM|

¡áT­ý¸§

ù×4ò848¦|ÇZÖGYh¦­$0²V)¨d3â

$ô®«UCC,Èdze$9°$ܶ

£àÓɪ+ÀÔU¼°3S¦ÍkÖc+TRF´P-$þ"´¥"¢û,}}ZʵÊz®VÃʳêiT

槬kN>u p4áNáN<:Ð&£©¥­§º±$¬=,ÊZöÔðd[j9L& Â`ºÚÜ{NÄ

q |Çôô­EkçÉ]bySÓCI-´ò»¬º1&Ütg4#ó5û<½(GUóêK!©£

¦ÍÒH^U¯NÑ'ü%XbldåÚÄ/¶QáÇäEOõëgX飴ÔuTÑË-ló$tKh)ÐÓ,ðÉ:7S*%§,¬A³ÔnjÔ<<ýsëçRÕÈãÖÈ é:åME2GD+Mt'E

¾â¥%Ö$ûYu"Ô±2(¹ÖêãR-ÚÈëSS'åù.80zô`W=@¤JÒZ̳S¦³!1SQÇDZ*¸Ú$j°ÄV6*ͨV¸³²f¿¹ ­MsLÐäÓ9Å:ßé;Zr

EQ¨¨¾J]xÚ´Ð3S%@ûÚ

z®ï®÷W$ÐÂÀ6J¢5§4À43SL*õfáÓ

£ºUÁYLô4梲A*­JÒµ#A_ÝÇf6Ñ,kåî«î

p=+Zùùý yÖ¼º

\íYNáÌOQN¢©ªcûXpøsM÷U5"ªvXÖ Jbt0 ÈO»&SáÔÕ ãJVµÈô­z²dô©M³¢ª*YL$fjk*©tK5dºôHOÇ RåÚáQGºOt±$Ò¿²âÅkQÂ=Åg#¦¨Åz_µ²­0Ö}2Máà©U»¡×`¥ãÏ{I,Oq__.ûE"1Òëk[ÏzNÉdj«§Æ¥M4qAPÐAU%5kÒL­IH¦§L¸qMU!äFǵ

÷{cÅ"·ÓúªÊú<U¨!ZÈõ*ò%åÄwz$&_Ë£í³qI[þ¡$PÂÖÈ

ªW÷þÝæ¿ÔÞ²¸à|ëæl¼75¡É¡ò5ÐY1·7Cö+iÓÇ2Zi¯#)Ü8PÂ×&ì¤ÚÄq}æó#; m+Ϩó§ãûz=F?êÿWôÛj¡TÒ}6T/r²Æräì]ÖBúɯí¡#×ü%qU5Çóüüº}¥ÂT®K¥JQéam.æö_éì¾kó!­ÕéÒ·-y¿æÿVzWR@.l/ÁK~öI4AûKõ~}=ÇúG×Ò? þÀ¼û@Ü~ÞÛÔyâ-ýlãð?©ü\ûv7§¢¥§:´¯éSRÔÿö­%©érL)SÇë0±µ­r?ÂãêúÞõ$ê²JN:r5[¿¨XóÍÇ´®Äñé»6OYÍõµíú¿ß~=·<zÄÅ~óý8ü½ÜW˧.º¸Üp9$_ëô{öxuºgP·úßO÷}¶I½4Ä^¼Ñ)±+p9ÿaþß¼²õ

àPÓ~õçñÿoo¬JRs^±TVÓaø"ß[ßÝèI¯N,A颲¥{þ-bVÿÐþOµ°DOFб¯HÌãÅ#À(sÂ÷.ýxÿöcxÏüöØ¿PçOÙéþ¯Afâñ˾©CÀTödÒ

±E?W¶«qb,ç~Ù­`QõÿcÙùt#PiC³¢ù¼q¢©jQËÉ#³Â/5$BVòQÔ.ä£z©½Í¯aîIØî¼(ùÑ0Ëé¤

ã*z/ºZ^[ÓúJêzU1ÎuGV¤»3Úsdy\±ôñDZnáÍ2ý;ÛÈù^'1 ÙÄ(î¯ç¢´´ãÑÂÙX¨©4m

àLc*Ç·+p¨$mîßoÞyuT+|ýOÏìÇzW"/¡!S53¬*¨

T@L¥Î aËTñsa{hYAs\ÔåO_ùþ]<è¨ö­gÝÊÀøÙÔH¢¥dñÚAãFAºhÖ_ýâú¹búfGÅAJùAóãL

ÿ#Ñ6èÁªòízBüÑnDêê¤íxÃgéi´ðÍUMOMJÚÚ

ÊÑ

ëTdxm£g^_Ó¨ÍØ/êÓYM§µµðÍ:ǽÎÔA5 ò]UV¢ ¦£§u©Æãé¨äZIJë$ÓSUÍ1X[])TuI8$VïL wWÒèAëק2-5@q4zéÍÐÁ;3£yj'¨¯¥+°íiv¢fòSã1:´i,´yÛ\"¼q÷í5&¦~0Y©AL

O^$Ó®ébË¢TJæRÐÕã#­zZ¯±¬Ó½\²$RÒ/gIdºÛß

Q­©!©QPEiÀ\`xç=8ÒwIK%V¾>*8QNÑ­}0ÃÊDk©dòIvÖæB°rì¬@÷ç*À:­

;X ð4é²i×TÑÅ]BSj

héüª¤TDâºòÓ×P­@gPÞO´y

|a&_/þÝ]Jæ¹$üA¦

@dÖªi^µ«éî±ê+häËÄSH«E3Ò!¬:¡UþMUNeXÈ­¥ÈgUk6«{PÂñãS ù×`$bXp¯RÍôGk?f¾Uó>aÝLÐÓ¯

Ó¦BÔTµÐPÍMÇSW×ÏhàJ*OÜÑTÍfyæ)¥U]]F̺kÔ+Æ` Ï­*k¼:ËKNaÆSCÒE£Hê4,ÍZK$E*k±±P%"ÃÉ$

åÆľ¬ÄµKz}×ÈϬoBÓÑÓ%zÐñ@ôsM$µ<}3zkh'§

²}¦³ö

­sSNùxj¥¡

N1ÓtëÔ-O<u5°Åñ¦eiéÖkâá2_0cB­+´@7@åCÑÔvçÖ¯ ¯Î]F:àåM\ª2:Z*(bhbCIU7EðTɤÔUy$b4îÊ(C¤þ|FF@?1Õ1^±<t3ÔVTRë

ª*Ê"lRS$ôI¤@X4y &¦7ÓQy5¨ñZcø«Àé'àAÎ*0zÑ¢Ö¼yª*¢ºH

<ð¤òKFÙXH -Q"ÔJTO3LÇEÙl²÷uÓÁj@¯çO·§<:lÓQyR­¦9ÌÉK(7¨Õ[Lâ,È=#@²¢°

`EÔ#k¹@1\,­iùð&[=5¶8íZê4¯|³åSäEó>gª°¯Rb¢% Iv¨$°Lï/q5Tº¨©41£áOO.¨\iÍ08ù|¿Ì§GMrSªV´3ÔRÇ4RÊ'jt¼,f¡jê*a¼ÄÑZ'³Ý

>¾Ü_ cËçå@8_Ǽ½wU4ªª¡æ§Ç£­ê|ñ×PUJ'3

.²Xù$Z,a}îá@äV¡¿gËÈp5éÀE:I[=TÞMi©"¬#OOIä^7T2A4³Qz¦*ºti¾µ`Ö¸4¡©§ÛëêqׯuÃZ­G=Bí©Û&ÂѼÓMJóÂ)â®d&y#

#H

tXÊÖêÃÍriÓ45§SÏçÕOu¢bGü2ÒÀ ¨zV#Z\e#¢¼rÕIgË

´zBFÄX{Nå\úT±®B$'­Ó¦ù¶9éQª¢¢¾V2SÔÒÓÉPg©x<¬LIOd8ÿαÔTê÷°F}kAçSJ

ú×9¼çÃUYTÏMKäehÆj)i>X²vGBEçÉm¨ïTªZ!øMMA§­j

8páQÕ§\EESöóC¦¦5&Jé£O¨©USç5SNÌÒI¶QÃÓú |±¤põ:ÒÕMIë#x)¤|TõÔ9)*îhjIòt´e¥3­o=GLSjkººº#ÛÝø0i0¤àñâh)N ÓãåÖ*¶©o©)å¬|­M8¨U ¡4Ôõñ$>dYÁN¦)ïͧ4 >f¤}£Ô4úW­gQeE0OEAK)5\Ëi¦ÉÔ8§bÍci$wC,½Á58ô Î=}}x±GOfy+©)±Â²3MK®Ì'©©æ"<±ÎXª¢¼ú÷íG¶Ì

áPxbq©­uʪ(jãJ*y§ÇÕbã

b

`Åÿ}M@0óÂd+ê_k

Hù¶¯ð`Ò¼kòêÞYêZRÇJaNÐH¬ÞüB1ÓÅé-NEHשËHK¨bÀ_N8QÒÄÖVâÚ¨#ç RpNhG#§)¹Á,ðcbÏY^8}¤h¿q5lÒMNÏæG¡FV`4ë

Ámv _ PçæÚTW­£¥<ÔÊGINìÚá¹7ÛÅt*Þ`&2FÖPZU,çÒSêhY$°Ëv­ÖP,A®ªÈpîó¯4~#íÔÖ;Ó

Z¼Ú·9£1AÚ¢z?òX}0\SI3k?KòþORm¹!5~ÎÏN@Àî<8Sl.¸ÀóRd^¨p:ÉMQMDhdª¢øUE]ZÑKód5[-/Py}j1*!.(Ar@ë¥+Jb pU#>½R]?ia¤Tn¸èd²tß` ¥Ì

cü):¡(X*X+fÙËwkùqÍ8*fY]Õè`©¥§¾#I2(«©Å²

0×")é%dñή¤ÊI%JH!éW~YÍ|ª(qäkÖǸȲKü2¡¥ÊTEKM§×§Âíu>>xô#\k<Èñow9ÇBG¨Á¥HzÖx§´RSÇU,rËAQQ,A²`Ã.z %ÓãæðÂægFBÅ6¯{$¥F3¤êqSë_QÖ£yÒ^cD±ÓÔPSSU¼êqÄWzi³4b2«÷»L¢Ìl¢Å¿ãJäGÇ?#ƵûzÕ:î²¢:H0cÎ6Lr4SIQW©YEHV£¨½ªªZGe)"iµÊ}ê1¬êÕ¨73øEjÛÖÔg=ES3ÕÁèÔ¡ ùyð¡CÆHÏ[§N°È%§g£i«217 ûlDCÓ5ùêZ(ÌRúû©J6îóâ}?Ó¦Êôã§s¨¦ªhêÚ:jZ¨)(ç«¥%BHêVT]ô)c¯ÄÀ(÷æZT1`T|¼ªiA\b½zê_ázé(¢£jê#h+­|l&ÆôìVI_ÆT¬I#GÉñÑjH>DS¯>YµëT'©w¦®Ú¶*llØÜ­bI¨³ÒSÄñÙ¬ñ4Ì#@@%°µ1&ª3Äq?¶Ò ç­Ðêê §Ç

(92\t2ä

:/E_[PL($ñÕ«yN¡ÍÓÞÝ5<3ƧÌ^© ÔtÛÖX¢-_:Ç56K!űlÐRâ ÉGUþY

S%GìÓR5ä/&¹*P>èÊ)¤yäSÆKp<+ëí'²Gö¢&G¦TúµÈ*¨zbéQR¦¤ÞCw

çÓ®(8RáC2iJTÔt÷§XBéä¥ÉSA¦&ÉjÈbJ½t2ÃXë¦'KKLÁ¤VUÐ@SÃí®$Óó®î ɯW§Qgª¨¦Ó¤(ªªjYÔ:ÓI$V) ÈV0Ò´ä_ò­¬!¹V÷Q9ÎEõà+AüXáQAñqhNã(áG¨-:¥?UT®:

IòcðÊ3¬mQË2#

,þöQªh¸á44­E)Z#

:çƺ

:rT-|Ôvz¥fa

+VVÅ@b&Q$D(CFe

qUÇÂsþ£\PùR¹ê¦=$¥§4usOGª*T}½4z¡hBGñ,Å1½|µ@«ñ­xÖ½µ=\qêªs<Õái$òÃurIk+©ÿ'JÈ*)Á|ó;0Yu[J{Û%JJÓ4ÒÃ4 ñ¯ô§Ó#®S»åt#­9齤bhÞ«¦²

D

ôÉ$Ðd1ÏWzX¢xÄq4K¬ú£1½8J)öL© Ò­\p+Õ\¹äÈÖÏäMm,ÑäcÜZºús5}4´ob&@#ûA<Qø8k[ÝJª8à| 5ô9ÕP­GLé¶z8)j%FÇ¥\ÐÀðBf9lÐFb­Þa¦`¤É 1ɶÍBk5sL|UaA@9=xW˦ÀRÀïðøé&-#"µÅ¢²®µ±)0Ç<L]xíFfÒjOR¬iRû88

Tôí1×ËS¤(©'LíjPN# ª¥ZééVò+Ãû߸Ðû´*Áª(´Ïh¨íÁ¥xPã²<êµ!M:ôùªqï

uuÒIxRé¢ÊIªÚ Ö#Ýî¸öåa

J«göå~Òi\g¯

õTÔ

âåjJ¼::ªéjii|ó9ûB.#ãUXiÔî³t

ƬÐMêNH9¡§U$ÔÓ¨_hhÒªiñË_çU²f2ÔɪÍcñ«ÙårG8´ÕíÇmlt§'p®iO:` I¯^£=qzÊÊtJg®¦©¶Iá£Lµ;Å¥¤f\Á9PÊàm,êߤ.[Ф×IãÚ{ø{ G[­zð´×µ(Wò«%$yGâ8y#e·ïôë°^§Ï¢ÚjçÛ45yq­Åæ)Ããê½ÿÑ!Eu$h©:u¢ó}³+ÞJ]HÔæá%Q¤«;+ÜÜóh¹ó559¯Ï:¼Éó¨Ö

ÙêhêêevhVä§/Ü~Ä¢ÆHKé %ÇÐÝj μ¦k,b¸³­di¹ªVXjÇ^QO$5fªª-2ÍSRKÂåð$cN¹g_{JØ=¸5#ÐyS®h0T ¯\©Ö®ñ6ËC"5S×ƨa«zp[¿rU7{±%QeIARq|À9cNxðëØòéö$J¸Z\]|ËLù#¥UÇäe¡

SNCø©,N!óC#mw}WÛ=§¼

Óq¦ V´ zSëÔêD-IÁX

45ó"Jø¶Q$jZ¥]GDñ#kPÞ«¨®£îÀäÄâáë_<G~]x׬ª¨

e©ij+èªã©ÊrÕu+F/.¹ÊèÖ

ªäÛáøÐp"Î(1_:Nªz~Å°zt¢«JܵL»#_KOVØÉ"ñx¨½*ѧÇ5TlÚm¼®£ë½A6@#µÂx5

xäPøS

,ñªÅ 9qÕÔÏ]OXõ´SÖÇPÕâ0¸§vñ+:ªVW$é÷¯IÇ)C@õÍE:ñ^h¼3I+UÇͨ%ék¼G·!jEMPUùEä1¿º Á<8þ hÕÍ)ÄÐc¯S¬xÿ¾JZ8«j¶ý\´U9©dJ$z®5R³Z4`D0x¾ùuë »5¤(I1Óçl7SéÅ?VQõ:\|ïU3©®«z*<½'ðµ~îÙTвlÞ¼@;k¤(§5':½3êqZtÙ:4hµÂ®Q

%MmF*jjxþéê<¹7é4.aHÍä,ÂÁ½¸J$ÒB¹$ðÇM©þ\xþZ%««ªr´4Ï=

tÕ*i?Àò6¬9r³JÚ?'Û

®(;puzñâ1PzЬj*éé:®¦¥5«G]A-]LÒÌhêÄOJèK#ÃhjÓ#&¦°5,A-ÚM*

<GäNkLÖzOO«M,òQãiðù¡Z°ÅKAGY·ÄVÆ@yøÕuf§8ÙeiV©Ëʵâj4¥:ð=9i¡¤¶%<@<TÔ¨1K5UdðÙjj4Njñý­,-í#\´~)_Á9ÂGι¨êôëtf;)ᦢ®¡%j©'@F­KGN3câúäîÞ9¥Õ4V¼<É­kJüVϨ8ìnl«e§JÌ~.e©©±´±AVÕ1ÆÂî+Lr¸b:e¨ÝÍÌì|-f8¨ÔjøÂÔyàâµêÃ=6WÓKOIxjºÙ$Å­-,¯U-l4ÕiUEöbƦ#óȬQ-¥IjRE'Ä$¸©Å*5­+h8ÇZ"¼:tS}Íf2|ÒG[KCKV&¤¦MS

JÑTb³Ó=+±Te¸

ÞÚVb¢FÅA$R¹áQCÁ.´:Y¨d ¢«©gJÊ·­¬jHÓîÒy©Çf#ʦÑ

)ähÀöÒÎ}èÚGÂ(4

xyà\üZéî$I

ÖË5"%©0TERDad¡x[#©¼~âºÜ4_NlMV©ZS¯k§Î¼hsÀõqê:çSª*Êh¡Z$±Õ±ßL

C

Q-D%ãY§?KûÚµX1:°xËâô?Ãó=X|úc©(kiiiVó%ke¡j

fmifßäç*äe

íŲypÒhj£V}?ÈZ=`hDÑÉÛE /I4°EKMH<d¤ VYR%,ÚGLGXcäp

k­³PMIÏJ}r8S­Ó©VQ#äfj4æ⮨¤©ûdW«²MMSÁ5=ð±ÕcÁxc¦£­z Õ5IÈ_Q¦eµ

ôßÝ|U@÷Ðñ©ÀM?üúÕëÕuPJjrRÀKUÅW¦F¥zx£cSb¨jeiäSÔ0®=§5<**3ZâtÒ¹ÁëY§IʸT³ÓrTC¬@ÖL}8i!ºFX"âG

L\ÊȾ¯o£UÁÏx4<Há^ÒÇMõ2x(¢§î$yàò$uj9:_´ª

ÓÕÇ仪(ôµì¦gÉHÍEO¦ ¯¦WZÓ¬b8 ª¤8³tK<©GZX~àGLâjq-³ÃOQP¼HÐA1éÉ©c!¤¥¦$ñÈóÇ¯í©¤Srÿ[mU49S«ðÒ¾¤j4ÔÃÓת:æi©ãF¥©­§

À¯R%ÄÖÓIä1TV$°Y@-âxÙ8ô/Ôz.Y*>]À zê

}zð'Qêí]*Ö

*t©80æt5é&´¨*ñÇÎLÏ3#µýj·>ü¬$|U#¦4É yÖ¯^êê¼DtÍW}¼Y`¨z¦¦QS[Ô

iPÁ,hë"ØÆ#õ9

¼¦¾"=tñ¥E+Üj5¯Ë­ç©tUi=0ªPCO.KK°Ë50e[ÂG4" 濧«ÓO§¥Æº5oÜWÍWRÑG4´¦¤©S4KUðÉ! 05iEâ,Ëïlî;µÀ9&@ÿKê@jÕh)Óµ*$Jª%aGª¦ª¢Iò½FUDpG¡¡iyH*f¾j=*Aæ§üêÙ¼zòVNUñCQ¥©H@¦î*4TTÌ

㩤HM:#rBÆà¼÷áÄç¡ ÇâF§Z>fØ©¨G­ZèqÒÒPÇRU3±QdE0OU©Ó®ÊPi+ßëîèÔ`0tSO«CQ§Í|ÀêOÔúélUUtÓ-tÕ9( éè©&Ñ$³åO²z¤z9":XkçHƪk®Iapsó !¸c­ôüµÙéæ¡iç3BÀF±ÊÓÃA4ÊR8LhÒE,ruz´¨ ÐSçæµâjhAG¦:ÙZu.£¦Ò¥UcÃK#ÇZx}luê)f©Cx&äÌnÏã6o{od»áb<@+×ôé8jLô¬µ`«¤Ô\J?mM[zI¥|uu1LÉCFÕM-)Àz#í¥3JS#EHO£) «ª¢¥1ªiê##ö²b±ÐTyWB×~Üa4b+eÖ"+¢H`À«#8òÈóc^ÐHêÔÅzÔƵ¬ÌJ²Æ%z¢ôð=~ÔµCOIB·ÑÖäûº7mhÿc&¼Bùñ5Gª7YàYfµAj)êëhåiæ Ç5X¤$¾á]Ú9äy4jGÓªndd|G

ùÓÌ+B+«RNtO{Á$¸èꪦé*É ½Ð£JÁtTG

Þ7]eUA5 É$JÔVáæÎF:¥}zwziÒ¶jÓû´ÒÉ'ùTÓTcIâÆÑTdª[3_LBj@4ÄTjÿ&8O!ôï¤WOOJ

ÖHÒTêJ

qTjJx¥Q[_

"UQT«G²+±]XgQ©¾ãS--uUrc¦¢¦¦­k(N@SÏpXÃKIhÊ£ò#}NIöº÷V¢©©¦pƾ´9êÕë

>E¥HÒ¥/Übê²2IJA^|oÛS¬sÓÏmzt1>ýøèsZäÄy× ùúcæ:°¡ÇQª

æQV`zzÌ«¢jº:,

}Gðéhç£ ²Ô²ÈÊbxT«

Æå¬êÀV PÐjá^ëx§LRµZ½mï2kÉ"ʱæç¦

ßÅ÷Óftº*¬Lu(gvGµ-ÜõOûÍj<i_3Öôë+Fj£)Ò§ÏQÖÃ-LÔí.²êî«ïØ3ÖX2f¨H*&0Õ@aZªE?CS58»Ë53h"1£*áCvB©¡ãÆùÉ55<ONqé/5K×U´´æW

&y]¤¤Ë³OSXäF¨cE,wIÜÂ(­~xâ¿!¦¹É¥O¶1Ô5$

FhÒª¤¦D§!|ôqU5.7F$W-­ÈE2hÔà

JTb¼*OùÍqÖÈ©ÏQÚ»ìâ¤l¬¹xãdMü?qc(Kc@ÉýÕIUƬ[HsIjè¹¥Nj|«ÀðÇióéÎ#®£!]ºÇðURxLuY©®ª*¹iZÇÌK+ý¬±£0@8Þ

Zº*qTÊZ:

8èáÐòUz<¼R,Qj.±´àöAI¯ÏO^f¢§

z¡ÂרÿÄe¯ª®¬Æ­.¸¡ûÚf®£±ÈfÖH¾1,thÂÇâg,ÄÜ2è#

V´4ò$}­55§ZN=@Ð-M\mÑÑÓORÕBHBªHL¦2@ì/;é¤9\T³§gISÄ)ó§à@ÓäsÕÔùõ×ÜK[+d¾ò8£I)§E¤¢8«p²)¨êÌ3ÉBK)<{Öm=x

F¯*RÕÓ'I¾î^¡ç¥eª¦

0V4¤©Iá2o÷ry ãѸü{©¨ZRÝçNÒ(A&¤àzp«ª9Òª²zÚz¢jÚy-muGSÉ4jj

41zE´ÈúØÄ,¢Jàüÿy©?¤Ðg¯S׺ZÙa8ñKCe ¯CÓÒî:{%<ôÑF@%&HÕ¦ÕK\Ü(÷aEÕZ}ÁÆkùõe'SëæûªL¸Ä¤/«ñ²ÉOKpÑÎær/;æÑ©1°CÁjl¡=p©9¨P)qã­*qÕÏôÿpT±j9

TuTl´3cÅ jXÞ@'ô`:ºG*

§H/Ãu ïÁ5®}ó'ʧ[¸ç&B

ÕTÈ«ïlNªµ8xW'LVÅz½qÔúWÒ¬EdÔ¼tÆIêë)Ë et¯¡V(P7'f++ý*>ô¤ä2OÇrzØÉéC43Pd§u8UjIR¢èh¨æ¬s

V2¹51T,3¤ ÊÞC!P¾üsJsÇÖ ü¡¦xbêÄijuÜNe§jhá©FîRµuTÓàXñkzª!<ÌH)x±%s^<|þÚùOR:p|QKI1£JI+®Hß%AM÷¯ðÑWE#-@w6~FAä%+åjY<8AÄS1çLujôçR¬ÞybÑSQO

<j-ÀýìHõ(èÂ,i3?bvgê!M¬;|ÏäÔÎ+Æ+À~}lpë45ËXj&ÇS,/

5eSO-@«§Q-é£.Rò4eU+,N¿~ÔÔ¡Àâ1åO^'ÏÁÈj¸éøÏM

RÀò-}J¥5t3Õ*ÓÓ*ÏÜøé«ä,1@Õ-Üù̱ü¼¿âǯxúð飧ÉT-,j¤s+R,s"Ô}ÑZkê§.¹øÂøÃ"­ü`þ^CìþCÏÖ¾^¡eSQä¥ ½*iZ¦i&°ÉNõ^pÅg2½Ú@ãTÖ±ou

¬éÃ`ÌPòi.ãq9f3ÿÓò¾IÅ[ÂñVñVð«x«c

*ß\Up«`b­áCbªáLRêáC¹¸1&T{á´"a¼¹·ÐHHÿ}³'üD ¦Ö~uó=±;ùZ9_ËËS¨¿2ï'¢j¶ÑܧNIXÛçµWðÉ

Æ|çåéU9ãI4|Ù*@´þܨ®DÌ8ÈÚ£Ú¸8." UT®

S+QÔWÛPxá5 ¡ÈpÙÄBhoöÊÈmãÀPdÿÿÔò¾IÅ

*Þ*¸aWU¾øUpÅ

áVü1Uãw|(o¾*ìU¼UÃ

¸â­¯\U!pûG­rl\ßçãBß

¬¦Þ§ùø×$§z'>×¹Óo«pãôóø2Ü_çÕOó>§¢9ú¼¿âÞÿäÃ]uuó«éðY-hzý4ĨB÷?ñ®TØV=kû_!Þ¾ÿM2%!'Ùí,éÚ¿çóÈÀ¡/OÚúrfÿÙ8BIM%Ä[+2,kìûÃïH»eîÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá%http://ns.adobe.com/xap/1.0/

     

SONY DSC

           

0, 0

255, 255

    

centerX = 0.853009, centerY = 0.350942, radius = 0.005593, sourceState = sourceSetExplicitly, sourceX = 0.865742, sourceY = 0.348462, spotType = clone

centerX = 0.943122, centerY = 0.460813, radius = 0.005593, sourceState = sourceSetExplicitly, sourceX = 0.948413, sourceY = 0.475446, spotType = clone

centerX = 0.929563, centerY = 0.295387, radius = 0.004932, sourceState = sourceSetExplicitly, sourceX = 0.920801, sourceY = 0.301587, spotType = clone

centerX = 0.133763, centerY = 0.543651, radius = 0.004601, sourceState = sourceSetExplicitly, sourceX = 0.123512, sourceY = 0.544891, spotType = clone

centerX = 0.067295, centerY = 0.571677, radius = 0.004601, sourceState = sourceSetExplicitly, sourceX = 0.058366, sourceY = 0.568701, spotType = clone

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀÀ ÿÝôÿÄ¢

 

o!1AQ"aq2¡#ðÁB±ÑáñR3$bC4%

rS&cD5¢T²s6ÂÒ'E7Fâò£³dU(ÃÓ)8ãóGHVe*9:IJWXYZftu

gvwh¤¥´µÄÅÔÕäåôõ¦§¶·ÆÇÖ×æçö÷ijxyz¨©ª¸¹ºÈÉÊØÙÚèéêøùúi!1AðQa"q¡±Á2Ñá#ñBR3bÒr$ÂCs¢²c%4Sâ³5&DTdEU'

´()*6789:FGHIJVWXYZefghijtuvwxyz

£¤¥¦§¨©ªµ¶·¸¹ºÃÄÅÆÇÈÉÊÓÔÕÖ×ØÙÚãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ?ÑxÜÉ"f£ÊçáoÜÑJä¾éøhÑƸö'Ç5ºökÛÍkÕëéÇd^®Ç°òH­Wní~xWÈi×ÕrÝcÍEj+ÄÙ{wå&½]Kvåbµàv6^®±°û¸þB·\®6ÛµøÉU®!Ytð<P ãV&kÛNªîÊ *4LÖ±5ÕÁãÂz¼t7øsj:q³XßÆܦ¾y®*Z­+*öøò»j¹ßoÇÀ*k*¸aØkN*EzàN¼ñNÝs¶¾ÑáÆ´ER±ùw¹]³ Å9ª+2X»Ry¤ÂN4ѬªT7I§A¯{Älñã1¯V@¡EßUYÑ1¿§Ô@ôÅr*£¿aƬ×AUÍü9c­ÌW ÓLW«ÚXß[kU5·­Et×ÞÃN"¼+&à#_(aMÅxµp­ÅxÃiü¹°+Ã

îÊ

Ö«ÃÝÞh¦kÛkÊS]..kÆk°ÁN·å°N5ãÙK§Ãj³]¨akkÊkƹµÇnPMTWí_¹æ¸WÊäïkøré +«¿O½Ïi*ïÊëªÍqRI°ãÀ*ÄEd-nÚòÂâ\*îöqôhÊzÛèãA¦ÈàN×±ñ¿.S"¯+¾ò_«eW

v¬ ý|´V®}ã´éÇxUÅv6¸½»sÛ+G

èîA§*Ezº;Xxj¹

Äö©­æ6b¼òLЮ­®,<5áY.W_XtÕb»'KÛÖ« mîû{ñ¤Û^® {æÇCÅë«VBÃì¨ã1Æ©ÊÞïk_­qè··.£&¬q®õ:±±x¯l®kÎZ&­Í·ËETWGp;óʲ½Y

°îoqùsDÎʨ5ÕÃ/·öÊæSbî&÷ðåv¬Íq-ïý<|­W-¡uóXÕfk¢Åî¾<ôUÈ+µVݯÆÔj×6¾ÞÜlªÆÁ°T0§6m®aX÷sÛ*§k±#A¡âeUÓ5ݵÎØðà+[+.·<R[²y}g×Zà+㢼+¯ôrMSeuëw<º*Ê=ÍÛiíÍ @ª

îÌü9døÍlbk¢ÃÇÇ¿7¦

lã{l`ñé3Y5Ð_ãÍVÊÁ·(1ª+]*ÆEÑê¥&½s©^ÞÞ:Òx®nH#¿6PWJ6·¿Ûª¶Lì®ßRBò¼ÒÇÿ]h×"EùRZ¯_ÞïÍLU×d\ìçÐ1\ëëÍ®ÚãmÇSo§&+{+(küºLm­Àã\YvßêãZÕ¨Ex·<¸ª×]{ͪѮnkûypjàÆÎêøÛ(I­ÀW&{Å`ÕÆÀT\"U-§ëìãÊ5eÊl¿Aã"fÆB1Û{{8 «â+µÛmtåÑVo´.keqk¿Úåwf5à.tûøæÚn½eSkZýùãnf¹,ÀF|9á³p¬+¹#

{L+

Íïw

xW^ÖÓ¶

w¿Aì¼E{MrØO¼uæèªùWg¹Ú/ÆàZÙ¶º÷ìx8SÅ!;kÝ/~oTÖºÍfcc§Ù¶Qà¬Ë%Éü¸©hJ´+½YïÛW@¤û+ÅnuÔr¡XVæºÆöåÙ®eEýﲸꭤ\V=·=ùbºñè®´mù}R+ÕÛk_éæÓ

kÖKCn{e8\UqA7l UÆ»F¬5æɪÝûÛ^_mjxW#¹íÍl§v× ¨$ò¦õWhâÎÖðâ& ¼î=ós¦)5ÙïßCáÄøð5ݦßg·4ÎÓ^ÕË¥Té ®,ûò Õ5Õ·ÓáTH¯n

橸ÈlÖç

V®#qÞ8¯

91\$ÛÇÃ+ES]¡S£r+À¶»ó÷Nliò¨]XêÐóÓL¨×8Ám_Pè¦6W"r XxH§Ð*

7¶k»i$9t¤.¬lxáLÕ&¼¦÷gç£H¯+µ;

ÎæáZ5å

´5Û¢ÞÏWLÓÁÂpÐÓ^ÜØè¤æ¸°6ÛÛ AN$t×`î[fÊl×/ãÆhWDksÍc\@==¨ì«À#

µÞÛòÓ¦&¸£Ý°Q§Hk-Ñ´hÆÖ1î=xwââ­*®[

§[óc

tW=Í´xóP4£tVçèösÃòæRçNÞó|+ɺU(G6A;j5Ãs!(5¿.NªSEu#êM¼=q­F5ßacß;kÀéÙû~ð½¹D§Hª¦^

 

Àç¢1­+

æäXim8ØÓa1\Cm8ÿÝJMe[~ü¤ETI1]l`¡½^9©õ´cQ®bÛ¸ÑXM!05ÍAs},>t$Sã^+d%¾ÎVDÅX'¼Æ¸lºÝ¿.9ÕI¦W½ÿÇ«¤aY§C¡örSmdÚª=ßQFEYKV©_wR8þѼTk*ÙT·=¥

q÷I$ék9£4§H5T1.t°Õ4w¤ÆÁ½ÕOÕÍãIsGçÊ6SÈL×6@EoòÚ§e8âk¢ }u·ª±'

ãr­fÓÛÍèE3¦V@·kò²xÓ©lÍp"ßM¼9uÕp®J¤£í|8¦+Á~UÉ®°µN;ib»±`@yᶫöW,Zæúxñâ0­ÌãY^6°vµI8S¡èÓjO«LÅvÀ¸ÒÜtpá[+©e÷»q2ÂKGî®B Ö?­ø¤¶UÊNÈà³{Vcã\UH6a{óÄÍl+\`{9Qlk 7

¤_û8êcMj)®ØÝ=ìç*äñ;kO¹Ï(E'kÿæâ+K'sßÓñ"ºdkÜéÏ$Õ¦»PSÛ¿ôqNѹ2ÏWchoãg®,ê2+ôódÍ5\´Ú¾¾26ÍjÚâ^ÄöåÎ4¡Õd÷wÓ]9à=ÒöH®.Ý[^SThO

êÚØ:M:¡¦¹Æ¶÷/´sgÄ&fº÷UNá{ö¿6|DS«V˲ØûÄÿZbÔNÌùaFá߲ư4ôYE¬¢çÜ]¹!­ksZ±Â¯k±o(áßiñUÅq¸ÔÛ·.¡ÐL×@7ãÍ5¸®õ+ñã\kÓÜjÌw±í§H<×"ª ß¿ðãDj'¢»ØÀ\v'ëæôã3ªk Ì­¹~ÇÀÔ1§²ÊâÁOM4kÓ{ç¿ÀãNk°°ì4㦪£\÷07Q§k_øñ 5m­êÇív

Û¿~x«&³Ð1·ÓÆtq§ôÄ ~<RµÕMÄàkj~2ãT\+ÒWsinlm¤Óï·6DµhæµÁÎ;4¥)¨×­®é'ó¦¾éN¼m$ÖAÇq'Û¥¸´cMÈMÃN%?ѪLá^Ýánx¦+ÄEyQ¯fç\ªì 6öçY4Ù5Ò­Ø{qà`S£fËPvû-Êù×´ÆQÚ{ÛÅAXSsY@ܶ¼B¬MPÍquéîÞÇN81§²Å®ÌZü¸4é\;k¡r¯÷òú¢¼àx×?-ÈÒã

Ô)¥

&++îî¸î

TcYË%;OÇM8+X]·.1ÛZÕ"±÷°ícÇHñ5ÍHSeïá§+°Í7¤êäÇSÍ¥` Wä©$Ü÷7Ð{9í$L¨®d[·Àl¦Àè¬ïZÖñÓ×á5åxb¸! $z&¶TEqî~Y)âAƹ\$ÿoãË;*Àá

xß¿ÕÏñMpµ°ó@áT¬kí6ýO*ÕR&» ±[Züse8´W+¶ã[ñ¢1¦x(qì<xáªí(÷Eûlc¶ÓXÛpo)¤àVQµcIöq)ñ+ÚJ±®$w7Õ§-¦¼<;+­·½½íðíÇJt`+Ê!ü<y]ZÅ'Õª»ÒB@ïÆϽkÜA^úó`q§5ÍÀðÎ;U5Ù*¯µ{ÜöÚ¬5ªaksA*® +ÎÛxX4àExÚÊÐÀ×-d7ÿÑ:Z{£®Ø0`ÿÃH¦­UÔhXöö<Þ¨§Å

qAøiôófi O

æ0ÛÞüÑUUF

tu$[f¯ªW[Áû:é¥ü8àDU<ë¾í¹4$ëìã`é­y×E^ÿÇ^P*p§Âk"éÛ]9H¦Mt§¹"Ävãâx×`

_tÜ÷¿6¡F¹,½¹ "½W¸âtãµµa\dV÷Î)B¯$ÎÞÛX-âxÚëV)é¬

AjG3Lì®l÷öqÃOW²

Ç[wÓU0ǽÜv:Ïi

=÷íÛYÇ¡[ka§ßËi覶W¶Ê+iV1]

¨Sߢi³$×Äçòãµhá^%$ýù´JLפ×6¢ÄrÊV¹¬»ãCÊ$ET®.­k^âü

°é¬À

_²;÷¿*áÔjÁB"1é®.ã§nlm5ÖÝn

¾P«FÊÆt$k8èƽY

¥­Í,MPã^µ®ä÷µ­ÊÂ+²À<{ý<°ÂªRS\,·á5H®MäÚnoíã]ä¬Á® XéØxsz¦·5ÚÚgPÕp±nÚØòàE[ev4¹×¯yW`ëö¾TO$èƸy[À*¹·«¥%F¼Çn¡{ÜöÚ¦Ó]l{û¦÷ã ªj®a®¥H7LÕ@ã¹4 Tkpk"£RxäÀØ×FÅGåͦInº]VÇÃ^iB1«W¢Äìç§M;":ëÌÛFºqý¢¹Zú67Z®ìZ×æðé®^[

î<85MUX|{oé|áYLfÃÆÚñ )¹®KÍ`ÀôñtÕè®å ¦Ó ²zjf±ìm<Ôqå·5Ó«e»Wh«§+°án5öÙv×'ÚÛn×<Ðqª

íØ*ýü°é¯kÜ.#·/V²àÙ®AÞ²f°"DZøñì²·,G)U+ Ȳý§ÑÖÌ5Ì°íðåb6V¢vVBU¸ú8Ƥ"£*ØÛuÇíâ¡é5Ì..mÆxaUÎát+{øñ²¡Ó]ûª=9b­¨ê20®!@Ûì¿6¥Uf+OÝvöqGÝNY2¥

¯áÊ@²Ä×

¡Öî;û9±

[y4[xlâkÊâ=ZÞñ··Íx¯Hê;r»6VÓ^o

9I Å\¦+ ¤Üv°ãä

¬\k

7±ñãÐ*äÆÊóm­øÖ

T¬¤];sDi½×¢ÛÀ÷æ\W­mW·³¼L×[nÞé·.LW¦»}<¢­µíµÉÏ¿pÚÍiê¼áXmEø

±®h

I]88òMs2 ²-Æ8ÕBx×E®6±¸°}#HÂRµW°K9LUMàw(ºøréÄcW½å´=ïãÍ¥ZkSÓ)CµUx®dtÛDz¼0®¶±:oTVõt×/öþ¾4¤õV

{yUÚEïü8¡I­]P6¡åk@Íd`Ä5ZÇ`5o¿«Mv¬¶úøÚ

l㶸¶ _M9´a[Ù\ÆÜù´5¨#mq

j9ZÑ®DÖ:szz+º`«mÚö·(¬<[0®N n^ÄxsÜkDk¨¿½køsÄÕ¢²°:ñ¢©ék

ì÷~86Sq

vt×µû[Ãí¯k¬NÑsÇ´À«ºîÍöyH­qu2¥¶]'I­¦¸u»ÔsË[®

¬yBÝvËxósVÁáØûÞ<~z*ãíÑ`vUB®S³gcvâIáI&±{ÛÝ'8Uæ+¤éç«+ÆÌ×:_ºûyp¬)©®6î½­{q²Õ&¹ »sÇTõW¼ÀMðæôSì¬BÇSÜöå1¯LW¬A¹ðãÄMx¬N¬MÀû]¹`)èÓ]) ZÜ®¡®NBµÔl£hc]¨kQF´kµF&çá^®]¤,Æ÷âÁSªT×Ú¡=¼ÖÜMWn5ÉA¶¿G5@kñ+ÊÎÚµsGÝ¡ïÆÔªí ÛÃr»V$ý¼8 ETΰÚG¥!Ù1X

;ßÅBƺdñã[LW¦»ûÍ­¹RxV¦»F5íðïÊ[¯tÓ+SÅCöaõó˱éÖÝãÍ ×®jÄ-©Ó^\aU"++ºÀê;ò«Æ­\vÞäòè­\P²Ø?g.S5²&²m6'îåp8U&»±â"1­ÖásãáË5µ'IèÙl«¨å5]µÓÂþRÎá

{jïÊI·y}ÞþÙ­k»_ÄUë¾é´éÇpM[])dQIÕ[ÀÖeÐY~73Mk¶jî$kk{ypf5k

5ïÍëÈ®

¸ØWÀ× ÚßÃÛMÅue&ö×&n½ûÄܶu®+þ¶ºýVæÉÑ®El׿)EVk/ðÑÖü¡×vʧ@m§7$V¯µuøñn¸í?Ã5}µÀKü9íF·]¡Zû¬yR­k

µü9Dm­£n5ÇPtåö×í·(±ÓÆÜÞkCà$b×c{8úЫEq¶·:Æ°«íC1×[XTá]ÛB8À%Ué¯*´§Ë6±TSèF£

t#Úâö¿*[q:k+F¬t<FT"XêÛÐqÔp4à+Ä$¯Rk[+sÙy¸´WNîÜ|V¬ÊÄ-Âñ¦®Äß±¨èzèÇC{ëËÁM{evÞí<5¡zç·qÍsmtJ1PEãDÖ 5ÅÅÛáͦM8ð*xäH¦«µFmµ:÷ã*²¼MtX±íÍÄVâ±Zä{;ñéDUöVt¹O£

ê¼@é¬oÚ^(Wr¸=+1^êÊÚòç­Ý¶¾ÃÍDÖ¶ã]lkûyBkÓ]*×åvÕMpBwj}ßg6¡

lÖ@ÛæñìymUHâAÛ®¼¹±]׿ÃH­×MuúÊ¥@ã[Û]¸±ûùT¬Ö+ÛÝòð

9]í:ÛÛÊé¬

xiÆjÁ¶«{ÆÜòIáO&¶¸°y³&¨+ǽ»ñ¤«õzö¡}JÕ¶­\ÀéßéãxÅ<`W-©åÒ0ƨ+½£mí¡ã$ÕI^a¦ÛëÇ8Ö

bE/î{9¥*)Õƹm;óq;j5ÇËÞnÃA¯Piä;ý<iBªk,Ï·µøè

Ø®D±n4L׫ÅN¤sÉ5©®ÆÚß"jƼÍ{nÐóÑè®EìuãdMY$§Åk5Û_<³ÊÉî-Áû¹à¦öÖµí§,¬)ÒkÄìæëÕàT5í¯)'ez¹-n6 F5ZìÛvÓÍ+ÕÁJ)=ÉåÖg¶5Ãv×ÛËÆ­k˻ǭL׶~ôÍtú-μ®Úð®÷ãi«Åv.·ÛUÛ\Hï~4@«WJÐxqDÅl×&6;£¨W^u<ñjµÂëm§ÓjÑ]¨+{ÊÙ3]¥ïËkb»$ÜnçVºuÔ§]xáXÙÛJiÞºæøkÍ©5ÅR~xÉ­5Êå

ô×áZÙ\+våAayå³{/Ím¯ÆÇìòÀU« {ãTë¬e­ôqÃWâ¢Ã]8ÙUlãYY¶Ôq*Mcfýà8äE\

ënû=5éã¿ÞíaËé­ÞÑöã%Q

jkÚáGqãÊƼNÇHÛkxóS5íµÚØßWeh×Àý¡Û«ÅqK³9²¶VÍs7(ñ¨­aÖÚqáNW¶Ü_ÃzzkÊáI_£5â&»%I-ðå

z±í${öåvU¦6×gµ¼yZÕqM/},¸

±®®,n<ªõpRÛ:ñëÊͳNüB¨Õè6ÓsÇÍz&ºR

îa©kejkq~ÚrkQ\ÚÃVÛì;qã^±

¸µ´ãÓÆ­5ÞÐñãDÖ¦±»ÜwâµzòÃM8ÙÙ»°&þÎ6*µÙ]ÿÓÍ

צ+²Ä(P<¢DÖ¢±×ÔéÇJ@«×Ô||yAâ­5ËBãD¶©Æ¸w×NzÙWò®Â´u

*­p%iË@Ư]Yê=Ûq³öÊâ4©Û[5ÙïaÇk½`.Fhõp7ëõq²LU±®Ë÷åÕ¶µs}O/W¬¢ê=îǪ¨q®ÒÄ6·þlȯà൸갯\ÛÞç´Öë¶!mìâm$Ö5Öñc§,¸®,Ûsq5±XÔ#ÙËjÇçµÁ¾Ë\5°k¨m&ßw.¬+j®

@Ð\_*«ìµÀ[Á5¨éT§6²MxöËnÜß

ô×ü#%U`kÚi:sxÖëÿÐÑFáÞÇ$DTrp®ÆÛ¯Wñ͵êÉeµ~3U®_NÖã£

Ýx±è®@©µùRªÑ®[µï~h­Ex¨+rx樯Mu`nP^®Zß½¹jõq=þÈÓÕA®AZöåZä¶A©öò±"j¤t×l

¿sÛIØ+a

|uåɨk°vÜzf®ªºBíénTÈ­*xW3{m=ùxãM×£>íÛ¿­^(lÖü¡Æ½5Ó

cͤ[WdlÂÇáÇ5­µà¶66¹æ«D×d}¤óiQ"·2+© .8Ù1U$WÀ¨ñöñÀf½5£¯¿¥Ï7"kÑìã»+ÆxVà÷æöW¶W5¹-ÄçU5ÄÚXÛ·8ÞÊåÚħÐ5ªîéãØóÃ<*ÄtWm´(hô<}P«

ïÞauïÏLU

µÑG= Õk°6ø^Üñ­kPÚÇÙ

jb¹(Ó_4S&ªkï{]ÇG

´W5bun9¦*¤WLoc~9¯

ê;\væ5³\ÝÉ -·P+ ±_êãgª¨z«ÊÄwíÍ×ãk¯n;

µx:«íã¥×¢k#ºÚ÷ãhi±x£þ<R"¶

vËu¿&+@×5ë»*¦¸=ùà@«

aÕ6 óÉ5ªî1¡¿{rØkF¼W]55é®Âí°'ÛZ®;~¿=V&» ÜN¼j4­v6nüp+UæÔ÷'MZuWæ]tæÀk[+±ÚãNxc[®ÉÄò¢´q®(éÝ{ñÓ"´Ewu<¸^®$6¿G*¡["²ÍæÂLU4Åc{è­íåÒÆÂÀöâxL×$öåȯ\lXü9`jÕÛ¯5LkpNð& Y·~\ñ¦b½¹N§AÊÄW¢¸Û­ä«¯~ܹ´Mw´Kxzz+S]*îÕ{ø{9½Q[&+µW/¼:µ@¯"¸µÚöæÒkÓ\ÏÙ<xÐ3¶µ¶¼H¸ÃNÜ´­§

ÊËs¸w<öÊÒU¶ºBûÃSãÍñªWBÅw[8k¸ößÞæ &5í/aÍÍn¹

ñãL+GmqGéÛVíwY/ÆMPïÇhî9C"½\ºøóÓU®L£Àò©¶´WV÷Mø¤­Î5Ù³{¤sjf½²¸ÚíqØqÑ«F)QãÆÆ««

à{Ç¢k@År³(°×*«¶¹«mmO4DUH¯)=îlÕðÈx\xMÍw¹A$

mXר¿,¥Sºb¹

§çÍuÓ3ÂÇQeVk¢N᩸ìxèØ»¾æ+m9M£Ó\UvwíÏ8×äT±ÒÚòÃ[#MukqÊÕx©]G4+Ó5ëÓêå5adE'¿(i¢kBuÞüwì«ÍzÛlª,y£â¯m®m¸¯nXVÂ×b8¥

¸¬¡VÚhxÍ7YWBñ²&¨p¬~ú±'«m¬6öã&ªk!û^sG

ÚR+lǤMq:ûÇ)hÇkøhp§"6×";5õã[X)Û]ÀûÞ<PUREtF yY­MsokË&¬WkÐÞÿRbªkÍ}¾òÉÆ´©kÇOEh¨tQTÜxÜÖ¦kݽÛß­÷Wkm/ãn;²©5È"ÞËÆTj]8P@CÏ Á[¦¸Û´ì|9µÅ=¹ûàØê<

;1®@º?¿ ¡_Ä,ÅɬOiºì[±ðæÀ¾&½´~°ªXÅ@mÍÆ4ø1\U¬íq§5¡²k£ì_j*Æ5ÌÖ¹ç¤p­MzíÚÚrðƽÀG&oèûÀÓÃQÏkK&¹2iîö¨W

F

qiÔØózuS¶ºÜvÇÊBjÞÛÃ&kjMv ßßíËÀ¡ê®o ¹C

86îÊZü´U&¹.Ñrܸ«v×.âãl8V1{Üi~9mµok7¢«vÞÜT¶¨ß

¾óÊÏEV¹l÷l

íÆ&

mGõÆÝ[ãÇÁ5}XWL·.ªYA¯`8Ô

YD(ôW%Ú÷óÇN#íÙëX®C{ý¸¤ì¦+ }}ÓÛÅ6é

àxØƨ¡ÅluÜpצ+.ÿt(öiÛO1É÷16Ðþ½¸à_MzºTUÔx÷çµNá\?kÕ")

ñ]òVf¨àk!õ'ïãº)R[WNTkÞì|y½´ÐI5ÉQcá~5S `+]l;òÅF Ó»|¿ë¢

íX;8æ#m]û(»kÍéfg\ÕìÖQ¯,ÎÚÚN¸×'PÃrßãÏ$éÛT5%½þÞÚÑJÒ¬U]1Ë(ÐxstÐ

bAq´÷¿Mq¬êt#Ç8ÓÐU¶¹÷¨*4Ï+kpl5èÔJÛÇêãïh¬a|¶±µXeBV@ÅAãQ[H<+ÅT®·ã©NF\

ÜrÓy*L*à¶R5ÔûxÒE¨§evYSùñõáN'R¶Vu[¾ÛêF¾NLS©kUpBbovÞ<P<Cd¬£]7þ<p+IW ªî.

×

m#vPn6ãUWa&²¼[jéØ÷¿)8ÓREt¬BéßÛðâÙÕUÂôÖArÂæþ8l¥vk0P÷ºê-n%URÍaÚØÞÜTJT®[¬Dc[ráZqªbªËmÚlâ«qñöó`UÓ;k>[mx§P«ÉAð×.Àö·

ÃÔI®0Ô\ý<|uÕ²k²Û»é}9¸"ýØÊ¥añý¯32q§D

¦¢*ÄooÖ DWj÷SÍ4G

Éá~2¤èÂÒMt»lE¾×4S¤ÒÔ¨i ÖP»t=¿

MQ¨VÚıÛA÷qa:DÕ¬+ þîUgPë¯)5Ò!¶éåÊ¢)Nä×w¤¤]

Á»Ø{yR5SS§edÞOÃ^&R)­=5ÅHìçQìñåâ*EyXö6sH­d¯=àáÇB*¦x×éîvú8ècT&kͺ÷<h¤¤aMDW£ºïpøØQ6Ó£µçRc&3ÛxÕ\FF?O<E6IV5ÍlMÛÃÆ5døMcVfkßR$UÔ¨8V_,%ëá§)·

`*v×",.ÚßKòÑJ@FÊŵ¶ëíÓ×±®{Lc_x£L(^vî#k@½©ò¿mX¨ò

ýóonåA´È^mlýÏaÇ0¦âÌlmk{<y¾í#[äÌ@lO~{Lm§;kÀ³&¶åÎ)¬½ÃáƶbiyDäËÃOPI¦

c³X\÷ãM"ûvE·g63KcÊ4dïÊkZ´¸÷éæ¢6VܶW

Ö¸M?_X¤HS5ö\êæ.{væÒBvV«6B;v<ðf®"#Ö³$xöã%XÅ)B´I@¬'p:öãØH£¨ÍrK<9¹§RÙ5ÌÝyBdA­$W

KÜt$Z×-<mqìç ÓÕ]([\òÄA¦I®,¤ßo"¼VKܧ³NP¢6W²XoáôsÄëI¢»V`×Í«_Mv«bK~½¹àuaTZ«¶(ï¸íçU\(á\@EëßÓRÂÆ?¤qêÔêGmyHÆM6&¸5ï¶ÝùèéNGEqdöòé\S@×;¿W(kÀI¬ ~]øPP¢ WDn®ßOP¦ k¶ocãËàM^A5ÓFì7­È_8Ùi¹5Èб©æÝÇ`ª®Ým׿Ç%´XWDvÝØ{y°)ÝDxVxÔm7ÑÀ×0f±:<Q÷Õep@]EÇn6S¢W¹¢{¬Xýt+

hôÖ4FNæçâf¹¤ÝµËÊ>Ò"ºå¼ò)1WöÛN§ê«W{Ñ}°H¤MyIS¸þÛiÍ«e9ÕYþÑÛ¸ñðN0¦Ó´EtËtÃH#m[\×)"À­­§.j

íw*ΧêãucZ5ÃßÛbGH«×q#ºúö<¹jÊTéó\wåU«Q¶²«Qcìöñ*SRspZ×µÿ.+á\ô#j/{kÏIÝvÊ©mÚøócŲñ5ÆDÜ`§ zê¿ÅáƼ

nO

¸ò¢5ϯ"iÅ*K

ÀiÆþí´ÀW

÷ù2|tíʪ½¶¸¨]Äsß*ÊQUz"¿JNåò`kÄ ¨"ÿG48¨nãXG,¤¤×K ¸¼O-¦kf²&äÜH¼0ÜWH¾ùö[ÇáV;+×!}ÑkkËuÖÆ&º'hå¢kuÍví¾iÊMì7¿ký\ðÙZ+T]W¿.VI¬l

ûþ'Â

pU¹ºøÞüòÄVÉ®@ÁI·ÕÏ5¨î÷m(S^¬\%Ô[ÙhE-ɬV%íåÈI³îÀ®º_IªíJ¯r;6ªÖÊâà­<Э]R¡@þX«¬Y[îã<i¸ÆP;míñâÓÅ%»BÁ¶7~]XÓGdÖP=í¬xÄUIXļÆGÎoAÛNh15ïyoÝ ¯8á[5â l

òLW1ì½¼´

ñ"±íBwG.LàkxÔkû/ãƦ«ÚîÜEô<°1[W¤q¡Ú|Tò¤MvÄÓãË-0¦x®ë­õðãCjѲÚëÇT`aW$Îo·PMåìæ£Ò**ÛXïï¶ü¡¯V6E½±¿JÌE\ä¤[µ¸ÁLÖ5æ;Ç<V

v¶å² W

²§·^:MTæªI^2kREb×~á§.F~

OohÓ¡Í

à»ÞÚvå1UJ¶W¶èfÜ ÃmSκWÚw¿ ñãÜv×UæEdPAǵøà*ýé+íPTë~n)9ƹ1°÷¼xkC®±®Ì5ñæà½r@A×â1¬opA¬ñBjÉwkc§nmIZ5Ìßu»¨ÒÞ'æ+ÀH¯8Û¥¹t¹jº«÷\Û"Ög¨#_

8ÔM6+ÍkßÀr©N¥2+ÛÀ~\ÑH¤¢k¨À¹ïû~Ú±ÙU'+¥.Þ-{h0*äê2kÒXÜÙËlW[w-üO4La[®zv:[µMzæý

¾8¤Õ]}=ë×·Iª

yÚ,5å18׫¡?t{þÞ+lÎÚ°$í¯=Ñûºkí<òÒIÂ)xâB¶QÕH¢kznÞÞQ]Uã\IC+Xû=¿Ë'

|#evêDváý<Ú`ªV"#Ö¸lÃOhw#7^Ý#·ÃÃÆ·\5%ì¤r±Rz+­¯·jêoíã¢'Nºº¨ùHÖ&¼[Þ°ðçH½¢º÷Ðuú9lkX½¾É ×éƽ¦MsS»°ìïÍéÓZUtPk©6Úbµ3\}â×·+1[®]M´:[NXS5ØÜ÷±O*`i½Çß`ö<{nʹ5oºÔÇ·ª¹÷J['U"º:?¼y Ø®®ÀéÛ­í®ö5Á=Ç,EjkÆÇCËMjºÕMnh«m®ÙU{ýܨ$m­\]nnºÚòÅlâÊx¨rFÚÆAݨÔXXÕ«Q{1¸âBbª

x*1'm­Ïj W¤× ,¾éʨ֫í§n8[®ÑöÇR}¢&¸]÷8Ñ5x+®·¿)&1ª×AFëaáͽ5Ð!ÛEõöójOEoeu¨î47å"*Ƽn_6p­W+þÑHÕgcÚÈvß¿Õ5yºuR×Ð1^»Ú

5Î(×W k\-úøÀª

êÌ=Ó©×ÈV5½µÒÝ£^\­+µVC¹õ^8<[+S;+BÚûxÁ:kSÐ]µSËýÕíµÄZÖb9P1­X¶7k§QÕ

:W

Ón6Ô×cÜ÷O³ÛʨUN5Ìßo_£Êb«²¸rèâ´*U«×?eüxÉÄá^ðU½í§<q­Ícpļq(mXå´(*|y`ª¬Íx}«r¥1²½]«+çÆÉ)¢"¹;]@°AÆ´b*±ÖÜP)É®ÔOaÍÄVÊ®,à.çñíÏL×è®n.ÝÇ5ºÈXÙ

¾6A¼8×FÊ»@ñöñÔ¦iÀ DG­t[Ý<Òѧj"½åe:}¨\×µMx¾6:+Òk¢¡VãÃMX+òU·*vÖ5Ñ;½ÞüpW¶WAWì.íå~ÊÜñ®+ï{9]µ½µÝÈ#pïÛ p­#ʺu¿½ùr¨1^ºSîÜl׫ b[êç­]ßË]EïÊDÓí¨²kz*À×Cµ­ß^V&½\Q©åW®Á·åÆÈ

j+UÝ`-nV$Uf»ºµo-¦+ÕÁvÞÇQñãjµp£-¯*iÅ®÷kc§ÓTâµ»óË5jèN¼cA­×0xyT¢vÕ+°»´óCJvÖ¦+ÜÞ<x§¾ìk·

×HQ

x+µÊôW¶×ÛNÒtæ´Öâk+*Ûw@kàr±s\6¶ë_¿=Õ¦»[

×Ç&kÇ]ju±Â·\Ê´;%¤×bNxòMtÌÄëÅLö]ØßpðæiºÁ}AösjÙ

;]µ·k~2

hl¬ {Ýù°iºöÒu稭ÌW

¾V&­^

¬Ã Ö̤ÅtÚÚÞÞxÛ^Wk}O6LÖqk\ãIMXWëc§/ Ñ®Ê(;Ç~2Véá\H$kÍLVëì@<ôa[Ù]+knlx«Ó5ÁlÅïÏV8×5R9Bj¤×TèO=V¬cG¸ökÇ*ü+6¸½ù¸µrE'¾¾ÎP¦ªMq6¹øsØÅn¸XÚýïÊzä£ÃÇÕMrRØ}¼º*¦¸m±Ôwå'«Ít÷Ç·.ElW¿â\ÜÅj¹)#Ã^4kF¸÷ïÍVæ»p,G~6¡5êâ|yí1[â<A¹`*ÕÀÖ·*|5mÚ¤¯(Ehã\û·[H­

êö»ûyE#Q¯VÊtâÅ&;Ì-ô#QÄæªMtÄb4<Ð

`+¼ÊtO£×¯¶:q¼kÕÖÐçèãài¹óéç5á\¶Ó¨Õ¦ºe

n¾În­²¼ÓÊk[k²@±<ºkÕ±½¹Â¯Ö6ðïƧUR¸#ÛßÙVâ©ìæLVÉ®,OÃêØ3^ÜN¯DWmºã^S

ð®öÞÿnnfµ5(Ýã®®Mq:wïÊElc]Úú5Z®K5ì8âNjóí[ÝíÍiöÊð}Ç·,qêêURuöåb¼_ÿÑÑ~Ö7ß)QÝr¿*A«^ÓËÄ׫½Ç¸å@¯Eym®Rf´k»b<yTô×"pUfºPoaÏ/

Ù®d¡ãª+¥üx^$}|xxëUÙ÷hS{kÚÖíìæÍX®Ø(XëÞühMhWÀ1aÛpÆ®GEdR=ýoùq$áM+¶SÇÈã[®ü Í»*¯jå·p ñ´­x+r5å°­MpÚ½üG/3VíK?:FZ0+(@@LII¦æ¸ºìO{I°3YUòäM6Eb'q¿a˨aNl¬ªW]oÆ#ePãf¥¸è5c

rÿ(7g< ®ÊèRXè.Momxùç¯W"ÅISã˦8Õbk±®¼l­Wn^ܸ5á^[j­Û&¼k«}Òñã½uºé½ã´v< ­ÍßtvP¨\´gÇÈÆ«^_³sÛ"+Æ»6'ÝãÉ\Õr7éåg¢«]?E7²½qe©T®tß^Ü©ÊVÍx*«{¦àrûzMz÷:öÙL

õvc-v½AáU®¼[@xö«Åd"ݼyZ¦Êì{Onkex×£¸øáTVæ¹{ÖÚ;sIjµæR«îòõàf¼J

µçEoäH óG

©¯*

;Ô½¸WJ·pmÛ+¯]6¤¨åb¼0®Àß

ñ&¼O½kxòÕðºÊj;ò¤Í6TFÉÂ9´SB±»nyaN

µÍlA8UMtl㦼Ms$

ܺ4U®:3âybk{+#G¥Éå5@k×Ú¶_ÛËF5í»k¢HRݹr5á[ä¶mÇÓkG

íZâöú9°+À×-m<8ål×%%EÛKñ&ªq®a@êãfMVkÝÇ*u@+°mmÇ¢ERk¢ ¾îX

Ôá]®ókV"¼b² ͯ{\ª¬WEIr Ö¬mS¡¬l,/ãÇÇ

¸®J×]n9¶ªEt6<ÞÑ[®bÖ!ü9¡Ê­r½Á[V&Et¤íÛKóZLÍ6EseýæåB Õ&¹,qX«*ÑQ8W¬A¸û<ñPP­ð¯

}âtöqÀ"½<+¾'ÙÇ ´A®C-¡ðe[bë^m»·Ó²)

ž'ør±½ö×%nøÜÅPè\íåºëÀWêH<pÛ[Ù¯q¡7¿7

X[k°mmÝÏ*Ekms©Ü<y¸­ió®øóQ^Ù

yoqm·8Õ

eè,ºQ&kÄjU8 &kÐk¿pÛPªã^;H#¿6$׫°nÖÇ*Äì©[ôò£Äq­æpEýTS`Eu´5À¸q´áN\#ìv¿0ªôμÅÓìP8W1µFÒoâ~0×&°3Zû;qà¯\Âò­:vIûy´ÁP0®[//!;jµÌÄx[Ôz+ßnÚÇ}£U®z¹»q£ÕZ&¸|8è­Å{oðLàj»EÚÍÏ=UåìtíNÐS}Ä[5Rk_iÔxòåZ«S^±ÃÙÆiÁ¹)­ÜrÄaOëÓ]~÷{ñ¹áL(òª-áËí¨1Û\ucr;òäE_

Ìí¹°åAé¦Î+Æã¿/U®#_°lG«ì®ÊØ*Vf»*Í5àzk±øò±â4×gðïÍi­(0¬}Ð-ßØ9ªq*ÑXBcnÜwí¤tVKN·5³m1\@ ÀëáË)ù\×m´ñãDq¦µMrÞ û@öûxòØvÖ.ÚÍÍ= Vk³¨¹°æÈ

ö©À×nNð=sÂ"¬¥a]97ú{óÁ8S¦¼¿g])O$iÛ\×áÍ

±'nÁ^nÐ4ªe0qHû48m®ýÒ=¿4ÓêÄÍt£wÚ:<p­LÖap¢âãããÄúkvåRÂ×Ð_ïãÚiA1]§^8<5Uc²¼[±ÓMyM5tÊk;"ãKóÀNµ\ºccÇ4ùS% à6×=˸ìÓEmaY+e°ÓKóÉ3Oºò[o~çÇõdb½,VïmHµøñLÅ*\&qÆ°ª£;ñÂ#mÑ\mñ¬R¤.xW&[÷íË"8×÷[ü¾iq®+uÕE´½ùsS]dPý7ãÂ)m®NV;ñsILRp

5Àû½´úxàI;iÕ]Ûlúy´¦Ó

åµBmͨq§5ÉTî6Ó¿*F¡¶£W!e=øàºÓ^$ép9èÙM©Z«¥ûÚÇö\±<¦¨ª\vXµÏnQbµ¶²(¤{ÛÇ)`8×3µyè Á§S\{®ßiç4kª×·=¨Å+nq®nBÿ(SQ¤ð#Hü/©ãÑ5´ e²R=oØòE:âÓö¤zñ¬V°ØÀãÇtñ)ÊöÇéñýtçñ­ÁÆ»

»öãÀNÚsTàÍÔê[°ð ì¯-XÁ®]½ðå£NÚÒÝ'

êþý

?SË"

sÚ[Þãa@UÒ@õW,y£6TNÄ÷ïÍ×í@kmÐ|}¼PãVNÚì@íî©×6ò<X)Å =uÛµÖús`AÆ(í®ßûÇ~U&6Ò

[+_uíË8Ru²R¦ësËE8EqÜM·òÑMD×}ØánVp«}¸ñ[ÀòûM5°× Àíý¼Ù§¦¹Ç~&P¤çű¿{ñV¨N

rP¤{ºñµÆ©¨Íw·ËmÂÃéã³"¶N5ÊXÆàëÛÚ;sIV°©Ú+$H¶:éümb)Gw¨Mc$ï-Ï(FÈ30°;tæÄMÓq=´ðåk»

O¼pª0±TëuøñÈq)$EdºÛ¾¶çjHLEt»¸<m[kÉ:L×x÷Ó@Ú&MsCt°ãJL+¿/höýÑõóS M1¨aWßØ{/3,ZöWGÚt#XÃ1û¿>láW+°V×u½»j"¨z«MÑݹ³W&

fA©XsS4É®U=¹yè§æ± wörú©©ä!ÚÞÛÆñ:««9SÍÓ§md[0ÒÜòiÆ¡NâuÔrå2:£1]ì#ÞkXóAZvUôéϹ{smø

X¬NU{Ío'Q)2+@

N¸Ie÷G~<L$MtEíýÜÙW«¹{xPMWîÀ©Vîy¼I«LW%ÞÆ×½»sXVÊÎ\P¤?sÐF<+Gª¸¶£Qqnx¯

ðCö¼9 kÓ]8÷n;8jÉ0kÊëáÇ­/'ioßÇ(¢ZH;zk}ÐnºÚÜk]©S\@

àß

µÖõHÊBæ[º©Ä¢ý«sdð«]©Üïíðæ´£â˵HÖütA5`kÁYn°rª<+ÇÃ^dÀþÎWVZ+Òà­¹¡oVáµ5ì׷ím®;]oÅ áå[á^b.ïáÆ䵡\¶ø:­Mw¹lÖÞ®:SPã\È*¶&ü®3UÛ\EÍÔ8á[®

®ÚÙÆÕV"»

K}»ócª·å] Ö^üÒð§+¶IB·#¸ðçà£VPÐbvW ]÷æɦJ¤ÍqUµÜßP×Zûíþï½aõq¸¯EcQ¹îtð«+8°]Äq/P¦ë¸úßãÇ®p®ÎòJøsÛ1ªá\6]7:ªú¦¹É¶ý7ñ²¡³l

cTºtç´á^*ƼcÜ<

_Pè®qQca÷0±Æ5Y­áÇ­OÌ×I¹­ññ¿,V*_ÑÙ|84Ê|XÖ%$óÊ$S³ºØme'ã^ò$Üj<GÓÏ+l©®{wN6­f[ÆV¿á§8Ö2þù¹ÓáT$âÊ¿nnfª

yl¨tÔöãJðÖø×nEã©"ª+¶@Òúò¾u}µËÀ¯·M\*G­tv¨{xà5P$×gmÁ~Ü°­FàÞƵ¶ºbçǤÆXïîk[ÇIuJ+Eý`®î/q¨ãUp÷TÂüòֶװ¶ÛÆæXÖ]ª/»[ò4Ü×Y¤ÐÚÜñ¤6JuWÛY´ÖÊO\6Ûp«Mpv÷

´'

§]TuãÀjÄU6× ÛTXiÆMj$×nBê;øóÉ[®#A¡íÏ^®W¿}OHÇѲ¸Ço8D·]5Ñ®¼ÚpÀÖÆ5Àü¹hWò¬ªîÖPÆi²k·Ü{øsucs´dnw+ª+Ç

è

¹yµ­µãrTý?W<pÀÖâºÄ÷í§T

­Æ͸«lb*ÕÕóG

¼Hï÷lNÇ°Õ+¯ÛH­×¶ß·(0ÛWØEkkÏLìªM{Ý^âçBd׶×JM·/}9w

ñ®j,{÷ã3[öÒÚ1µ¼yh^®Ùv÷Ôr±àfºÖ÷m}ÛW*'

ìî"àéà9B#mPa\mo±Êé®WO}-¦¸Lbj¢¸°¾ÑË&¬+²?EaãìæÁZã]m!/{zjÁPp®XûÇÙÇ;+Ó]Ù­µE~'[+Uæ@öåS×^¸ùjnH×Z«s^Ô-ƾßíåAã^®L¡õmyPMh¬. 0ÝØ|xúz)Ðp®ØÈMQnnTEyæ¶W

c²@¾ÞWTx¬°Ü;ñ½Z°¦k«ß[}<Ü[¯7ºîH¿6½µÒ\-ÈæÕ^5ÉýÈQ

pÚÄ~ݸày®ãÚé.}©V;+{iñ窢¹iåÜwådÌ×âÖ°u

~¾XTáÒ»wa¯i¼+M­nR5±]½´t*

z¸15:_«+0-f¡MTÙ\P{Å­§Ul×ܽùâX

ì¶ßtóp

{Mr=ôåuÁT®ê·½ÇðÃ

Я°æ¶U°ÐeØóS^Æ@

»jé«MzìÖör·â<¨3Z®¬·µ¾<Ö­B·5ÈÙ,{_j»k×=ûßiÝp'N÷åvVÅ{ÞQ§4:ëÛk_Ϩp«

âQIï¯.5¹®ÀýÛX׫»7qUªÆ@ßp,t⪮6WdÚ8ÙƵ]YSPt<¬[Û\ÚW5²ªkÎûØX_`§c

Èã{[ÛÄÓ4Ü×U¿»Ûk`×±±ìyr

ÝwbKq¯:Õpq¿*­²»`ì¤÷æ

h@¬*@;}¼FÚpÖR}ÍO)ªV&wºF¼¸UÁ¯äV¬WÚ.<1­m¯!$Tã^ÛXÕw6óããÏ*vU+

­r' U5ÂMÚy@dÕ

rmøq¥'®ªka}=l¬W.üq8«q¬c½µùu

½d·[wâeAÙT®Dmía~4+[kVR5¿U93^

ÇQÛñ5ÄnS·«m¯:¸ûyb¬+@Ö1Øõñº¯YFÐB2AÝtý&*Ó5ÂÖ[45ºíWpºòª×í@_t÷>Þ7 ÑƺcìåÂDuÖÅp$¡÷uå@¶Úõî¾ËóÚgõqc¦Ö\p­êãn¹¸5ºñ°K®ãB½\ryx«a\ÝINTÐ5>á¯,¤ÓÿÒÑ×û:s&&*9®ÇowëåL

Õu`ïÇAºæZ×LÕk¾Ûßm­WØXëÊÅomsN×<Ñ<*¦¼,O»ÏD׶WqÀ"¼+¿yFPq­m®ì»xsgª½^±ÝÍã©®%v9´¸Æ¹X^÷¿¡kÑÑ/m¸bkc¦¹nÔ«x{9­»*æºÔ¡ÐsÑ;juÉA4Q#eh×ݯ¶Üsen4×"v¨;n~1jk÷ûëÛÙÍNÖÊðOÞs¨×­\.vñí쬡TÊ.Enp®K¡²Ü¦Ñ£\¯ï{Âã)Â+^UËiÜë~hUg

zÊx¿,Tb·´ÅvsËZ"+°[i$}ÀÕkjl~þXÆ¢

¿<¥lâ¤ÛAϲ¶q¯"þöqAÙ4Õu帲/Ë÷ ð¯j®2X8øÆ­3\EíÛJbª+°ç«Ä×@Xî}ðçp¯WmØ[¤ÅxW©7^:MX¬=îT)¹Æû}z&®q®ËH4:ÞÜÐ

VÅ~Ói¡åÖ³YG»ï.¼¢DjõûÖÔòå^Û]°Ó^\­Md[¨7ãgªk¿)÷ãD­j"²½»s`TèÜ|§Ms,KxwãcT&¹¸Ç¦ªp®FÄ<9P*µÁ'C~8UÀ®µÝd=¹èoesØëÜñ q­jÕ\c@tã:±¯(×/{ÞܼÈpcYûË{[OX$vâ¡

9]ëöF£¹ç´ÖÌWrX¨+¡¾Öô[¹À\[

­qo{R;óh¶0®×ì|yS«\hMÍáÏ;)³3\C.Rt

ÜErUî{|xÊ«FºU·~_+ÄÍsktåR+S8W´].?^ì2Þýù@òVÚèû§r«¤pªí®ÀS¨ãqæ¢Ø\Xi¹¯ØÖ^P¦kQ5ÌçiðæÀ5]Ð{\Û[®JlÝþ][0ªì\<kÕÞ½»òÅ5­µÀ[]§ìÛV¬b/ƪñ$hW

u{èuç§­× T5ÏaËUkØív6·n4§ela]8AmÚ:W

hW%é~iCIÑ®]C§ª×[ìê9¤§z+À²èÞkî­í¯}G4¦µ\ØÚÄÚßoL×

q²ØÛ'

ö5ä}9s^8W0È°·-1

Wes@²ñUT®¸ïõñô«êƼ)=¸¢@SY¿GTÄkð6ðãà@§'

å`˷ÿ"NQ

{Ë,n½Ö¨®Àf;FQÒ&½¯nu?l

U¨¼©$ØßNZ"¶N)¹ÞS

75!¸¹ð¼SÊ÷ Öç¥5rDW!Û5¼rPH¸íãÇHÓT \ÆÛµ×iÄàáIÝkóÒ4ìmã±U5ÉF·ný­ÊT=Ù÷{ö<ôE*46íÊTJôy×̧w,ÓYйÔÇUÙI

q°Á¹¹«Y,H±ìxtÓØàt&þ'LãZ2³&²mºÞã­©²¼K/c¨ñÔ㶪×Ùÿ< mªÉÛ±2LÓq]º(ìtãSVcwmOt¸ïÇG]lvWm{ïnkDª¯+¤½ý~¾l.

4®N?WÃx5Ì­×jö<¼ãNi®ÔÛF¿\í¦6×6%íðñæbL§\N¢Æß<Ll¥IH×;£ÑÞÿNö3x¦c_pi¨½ïÇbvSfb»®Þâ÷¿*j§¤×r(WÐqÓªvW+ZáNS§O]<´ÐI×NhãLêäÚj§NY4îÀ+ÛCãÍ

´Ù^8W{no}8¬ÙVªéT

#ÛijW1^¶Á´øñÅx©©ÍeU÷

Èã#VEqQ¨¿6£Z'Usm¥^l$LµÂ2ûxùA§£

zàj4úù}'

<¯ÊÊO|ÇcT**×HÄ}c·*¬jDWdÚÛÛÇ["1«'¹/ÚÞ·ãÆÉ­S®%`;|yt4éIû·¥%X­pK\m<O´q´8R²À×Ú<-n{I´×@3oÓe*F5ÌÄ@½þ<©ªéÙ<k ¤^_VVX¸jÏb.íÅMWT

ʶ&Þ'¿ÑÄ«Çe{Y¬9o]P÷ådÚ¬éÇmbk ðR@É/ì½Ï.DÕÖB¿¦#°ðåTdcUXuÀïðãÚdV0ãYì5ßÊ`ãO¶´¢»Ø-¡1UZq®/ºûÞ(@B q®*ÊÍc ñçMÞ]RÐc(ÚÏk¯ºá´âᲪH©ÃßtÁ¯iáXØøñêÖ©¬§h÷¯qßû«zHÄ×2PØÿG)¥I#

µÐbê½¼sNlªDàT¨ ݸêvÒb ×b%'A®ÑQô¥) kµïroàxÙSc

çf¸6µùR¦ÑXäé~>vE{^­µíÍc»öøq½8ÓÉ3]í÷I_ngm2l®W ØÓ«yÅ"¸ÞÆÀq5SIVä¹·5<tUB'mfT7,Ü®¬)Ý8W

BOÃ5tdtV$)$[ÃDv×bÄ\v±¯+»nn r±­ÒjvÇÇèæñ§Â

ðÊìTü²­É<+ÂÛA^ü¹8ãIöìÝwå0§Ò¡2k¢×º[@<8ØDש®[mkiãÍU

Óå]1$YïßçÂEd'uûÇî碤ÂÛìZþèïÇÒG´

x8*BýÇÑ¢´zë1ÿ¼9SQ©*N;k§d¸%oogÓÇ Sì® ·Ù^0#lp¯@A:ÛAqÌ0µÉ@ÜJwnÚþÞ6A¦ðg¦£ÛÍ)¶(1\ÓM8×%Q`/nç&(#PápI×áqÇ*^¨v~m)Õ«b¹®Ö8U¶» Ûã~(¥ïBDW$Û¶ðöý<¬-;+Q£ì{qäâ*Ðcª¹Ö÷­Íi

¦°® ¹íoh§M:aYÆ]Aô_PÕJ¤*£°[ZþõíôñtÓ$EsUPk

9¢)?\4æ&»k´Ü;Uñ%QnU8WÉI¸@{üybÓÚq¯÷vïÛLW@u=¸LWß®tóz

\"¹ ^ÚsÂ×AºàrÇ:±1\$o·uu*Eqº¢oëÅ#m7¶ºPXñ© a[8VS~ç^4Z¢¸TñÈÝsºýgPn»$íöÊx`kV_§)í@®jm§ûÍh¤5Ú#h

ïÍ«^Ó&r1Ç^Üe*¦ÔHÀ×

×ÐqXk[+Ê÷ã+TÖÕ5ânv

ùdáU¸±*/o¬óÓ8S£+½Ë/ßÇg

x×"­ ·kBÚí[msr9±T®Ú.tã ν¶»]À~|Ñ^5Ù;E6V¶×%

¹Ób*¦¸»ËËV¸í÷ñ¢uàQ++,Ò8

[jªXÀbtÖüZ0­¦¹rC\ý|®omqݸQnh¦*Ñ× 7nU'¯ªºvVÆÀxòÁ3ha^!µSkrµxkµÔ\káÊôÕ"»H°»òàEh×ïG°öåÊEj¸Ø

ûyp*ûyÊ£rºp¯kf&Ì=&¼

qÛHæÁ­ÄW²µÀ}òÄÍ{md-c¯"6UxWmÚëÍצN5í®5< Õ

鯪°çâ4×7

EíÇR8V¶W£Uñì}Ò

Ù3\

Ä|øòO$ÄèÄmÛ(¦"+ÅX·<V¦k¤Þ.¶¿/

Xã]\Û¸ç¶aVé=ñôxódEmXõß·çÍÀÐYXk¹xÖÊlW¤Gs­¸ùÜ×(÷ú¸È¯^÷¿4²I¯m®ÌÆàß)È×]

+cìåUHé®~ó¯¼uåMì¬f24n\*9ª»±¶ÎÀrU¯!;ëyU¦Hçu¶AãSÈ×J­¾<|+Ä×EU¾"¬W*{ åF'ÖÚñ­×^i'ÕqÐ.æý²5mµÂ÷m«¡ñÂVé,äêüªöU4Öiw)±·n'@¨"°)kkÅ"¬jJ+XwJq­

àMÛoϪp!N¶ã²kØîÅ`yEc^Û\Ht°·Î7UB´×¼µµéåVkÅArö㢽²¸´DûÞÞ=®kaUÒ

ÄÜw&¶p®k¥¬9P+ÄÈ®ÀÛs¯*º¥cC¶Ý¸ÖÚ¶ÚàA&þñBSO

dMö[éñðæÊÑ\ó]l;òÉcMk«îsr²¶L×bíc~×ÓÁb¬"ºYäÿG=¤V´ëß0ösqkØWR-¯ØÄGxü8ÉðÖæ¹ ]ÞX:lkÇd×_µq`y¥iÑã]½ôTKûy°b¨H"ºmÃ[ü5æ¦Mi1\X5én_E:Là0®¶­

½¼¬cMMdTöã%^ÆbbÛö·^Ô8Vf[é±ÓO

hc\KH;ëÙn>*Ã

ÕÎËoÄËp«WÄMù²+Ñ^UÃ'

y

µ

ÝcÛÚ9y¯VhÒ7÷µÎ§,LF5Dëªöx*Dt¨]}ÿ×â]8ÓCbI]ÄëÅ

èbkS{ÞÞ¨5i®Nn¥X«§ÖÃ

q

íü¹îºÜW+¸:Û·/£ÊéS²÷æ WÀ׬]É:PÙ^T'epïÛØ_ÇaZá^'s~ã]9¤Ø1®JÁì/©:òªT"+¢¶I}ü²G[â}ÐÖúòÄtU¶×dwÇ¿¥Í;k@ÖPH±æµH¨q®lC`9fÓWuÇsh·~kA±\¯¸o»¦Êã¸/º½Ï7jéwn³Í+el×)î9fȪâØl9¢dÖæ¼çMl8Ñ^ó¯¹kvå­&®

qQîwææk\k¬lßO8Öë!

Iû­ÆITÇ

­c*7w¸Ñ´×X{£^8W

q!ÔðøØr㢬 ×í¹o~'Hé­ò±_yñATéVTöþìEæ¢Ub¸2f]A¶ð§RxV{ >ïÇ¿8U8Á#ܽ My"²w÷å

1¤W-è$ý<i3ZÁkÇNísÝq¨ãQÆ´x('QÂEhÊ·üJ4Ù¨Û]~$øñJp ]Ö»xòäÅV¹!RoðíÆ;*§ñVc¹Eü|}VÙ]4lZ÷ãV k:{Ü´

´W°nÿÃÞÚí@#e®8Éѯl¶¤ýܾÜÚuB®Ao¢ÚÃFÌvÓ3\ÄiB®yÁ?k¿~_ehW¯}|xá^®Ü ÷Øß;+ÂxW¯¸[}üÒkÛ+

 

ÏD¢½1^Aï]¸éÇ^&¼Umíã[*é5ÀîV÷{wúø䶶Nªñ/a¿ÓZ\¼¢6?O*0ªê®®·Ôssêõ¨<yâf­3]÷l}Ð5©®¶®Í§O<¤ksp©%ýÚºªÛkÌÅI.t<m8WÅ\^Ýøù3["²ßsmWªl®,¤ý§<­\-°{sJ¢­¶¹Àpoß5]XWÅí¨q=½Xü½úö¿/NêíýíáÍ%@kÄñ®Ly

ãÄäã©3x

ÅÍíÏ(+Ûk9_¬ñPl.®Öd`I$\q9O

lìw v#èƸûXi{h\Àó®½·¸åFȦë»r¡U­

Íøé áW»SºË÷ñaZ8WvP¯W#i>$øqAV"¹8Rå÷@·(Æ ×mÚáÆçQªpk±ÜïÇ@WÀ¬®êÊöq¾îÓ@EcKö>weX×±rVäóeQV+ÌðâeBMTá]6×ÃÙÍÍjkw'^TuU W.Þú(Dá^"+«=ÆúGÓ½k

æÔiÐEr*,|jkÐ4´ÅXóFVàrVªÜ×[/~8^â 5麟*ÕÔq¬ÅjY{ñ

©ÁsbG~ke9\J1÷Ç"­<+#{À!ªÅx+¿KqÔÔÎÉcµ=5¢ªâìHþÎ25°+£¸ý®n+Õã¶EÜG)ÞÊé¨ÔXÊÆ£±qPJîãسçrßdkÍÉ­¤é¬aHR;q@Ô×C-µ¹ñ¿*«+©°ãJIÛ^5Ù

ÃCÍZÙ]·ÜÞ=ùX§Q¸îØ÷㥠öÃ]aðïÊTî?×Nxñ®ÜXÄÉN£3²)Óë\ÛfsÁZUf»aûÇ[òÄÖÊ5ŶÓÇk@Mx¦üòHƽ¶ºÚû×ÓI²Mu£

xÌÁ¯LWk}#Æ5b+³pE¼xÚ Õk¶rEØ_áÊÍx

è3HA^PjÄ]oü²qÖ« ×Aå"+q]**®áÞü¹3J¤×»Á¹©ÓIæ+»,ß»áÍõq½ÉÐ9¢ºñbäÜrá5è®·ßKiÊ):kq\6ÛÚú_aU¬L 5Ðvãa

8

sÔßÆÜ`­q¸'ããËi­×"æ¶V«²µù©¶Úì~×~2DV«-®àñðdE^f¼;O4a^®NëyåtÖæ¹³qk[kõ÷Çn[+uíÌ'_­E{A{÷æg

Ýu{jNsA;+ÕïtêÜ®+ÕíÄzöç W¢k"úñÁ­¶¹í=ûr

ª±\/ðå"­]0µíËp«

é¯4

x®Aîñ¥ãl×°åɯm®"üp5±]ªÝomH碴Mcþãrq«õ×;¯`yãR¸èÂøåb­²¼µ¼ñN5ã\w&üpkq5ã­r³êâ

Èå5½×%]·½î9åAâfºbå.kº©ÔsÄÍnk»XnïÊÍjk¥@ÑûÝùE.²`Ö'ýÃáÇS¸ÂºDu·*¥Vɹn®.yA¯um-{sDã5êã¦ãìÑjóËîðæÁ

«m¯Ywyâ`@¯W6t

eìxÈIªMtVâ÷ã

Ü×åÛ^0Þ5ض9ãZ®ßM@ÓLñ¯

ëÜQcÜxsÄVöÖ#`ÜðW®Wñ:sE3

V±3Y»rÓÂÙ\XY¹ÀVÅqÚo{óZ

Zk0±n®;~R+q^øòª5êêÇ[xsxÝpcã߬+»ru¿60­WVÝs§.jÄÖBãnÇÇ*µÄÂÄkËMoeq4MZ¹AenÜeIER

bbÝ{_N+"­_¨kù±â«êàÙÀ··5¾ªæ§S~Üd©®S{öå´Ån¼ëàÝÏàk×ÃÃ5jâX©±ã[®×^RdÖɬýÇqÍ@JèwöòLVëÛK¶<hצ+½¼­»rñU«Ï¸¨ãhè5áXµ:{x¢¯*ÛÇñ5ÛWÝðå+C

êí²Êuæðßâ·#ßðã

1²¶kÖ¼yMêà `xÉ3V5Ø?âî9`cÕvIöóXõxû½(kÛkÃ_AËp5ºÈ£©SU"¸{¤|<En»@@7íÏ5ãXöµ½îÜÐP«ÍcÜv|9}µh®[£ìÆÄóÅZ]ì*/{_ÏEjf¸ÝmG51[ìØmn^Jq¯IÄ©ÛsíãaSVöÕ6 Øyjô×]AÔý¨UlãßQ¡åTb­_ÿÓÑëõó%H¨Þ¹-`u<¨^®Cn8Mn¹0»n< ¡\ÀFíÇ*µÄÿª9RjÕÍCÆ]j»Ü-qÇqªÅu¡ïãÍj¯WbìÄx;{e{Ý»qÁ²½]( èxÑUxÖFe,³¨qk·*\W"lAûÏ/j±]Ü2~Þ<ka¯#koiB¼ªè!Sð°8Væ»$îéÍõq(w

ÚË$MzkÁ[··,NÚô×"àÄ©è­

ïuÓáÇÀÔW .g(Ej»USp5øòúëDפ&§¹ç¦¯5ËSoÍUkO6Uân9m3[®jV3qÜñªÖÚöáßÇÑƼ×;

The Slide Trombone, with Mélanie.

December 2013.

:copyright: Jérôme Utter.

Marine and her Harp.

October 2012.

:copyright: Jérôme Utter

ÈܽOLzqoòr¬,Ðã0?ªx¸ë±Ïú¸¼OòÔþªëí{PÑÇ=K

ųº,rF7Rä_ rÊ¢8ÍGêhAg`L×RÎÃy]3Zg]pÄGù¡óÌùò³c¥×eɧÉ3CúÜý_æÅ8óÇÈH%¡h-£bExÅwþêFõÕëàeËùÕ?ùY6pLN¢¢+b#káß15á_°ìé>á?Ý<ÿÍZ%¾¢Kyª^Eè[(¬r©pü«ÁWÝòfùFîôxôù"­ùòO8j_¤%CgåÔj¼ñìnS?äÿ<¿ìSâû|Èn[Cýk;Còñáú²ö?Ö}¤èzna§[¥µÅ þä÷9¸CÉåÉ,ââ/#üã×5

OÍ^KÓú<LÓÃKK©=o²ýÅyvâðññó¥Åøôñ&7åµÞåÆ[©Þ¸Õ.LrqâÇ÷~ò=¿e¹{ÎÆíLËÀAàÑý¿Ãþø¿Ó=´§q8NËÓ?W÷¸¿þüéëúÏ4Ûm2Øj÷I,f6lyqãÄÐ?ÙQðÿ6vûG.DÏ÷Lcç}_Öx½.¦rðxT¥Wù?¦?/õÛ¨õÁTCµ¤ÐIq%EÛnMWåþ¶jóvÞQÿ[2ÿbäÉõÇêÉ

j7wn ÉʼÅÓàQð,¢D;~ämðýøsOÚSÇø¿óÙ¹gÓeñ`xE~ò?Ã?èygóêÆî7H¹Êl=Dh0ø_4ß9qâ\¿Û2>ö?éhc8ã_Ç'jdÌÄ×-s¦wê[EjÒHÌuh¥ªÿoíáÃqÞߢ?ÏôÊÍôý?B8¬óôý)5í:ÚÖÎ9oæwi½rªb^c:Ý,ç"DxG§ýË8HÍ(èêsi2Ä'þNACÚJ/çy#'ÓÙ\Jµ?z7°<y§`Ç?­Õ/ö1ÿfò^ÕjÇC¥Å/êÃþ=þåa¦z¯ÃSÿÓé¢-ó­â|íx#i]è(EAê22¢(² 9¥ö:tYUYI

T¯Jõéñ6kôiÁ­å/âü~8¯ij²e¿L?ý/ÇÒ,

PtPØq:¸E<òïþµùÉ­êò7§ú#½iÜĨ¢¿Ê¨$åÔJ¿ö}/ðqýÿv^Ô÷O&¿{jÿ3ZÆüOB¥X}Ù¤ÚÝ©Ãã¿Ì/-^[yÄùvÊwÕ[4xAèúÀ´|Pqæ¿Ë®\)ëàõ^?_û§K¤ÿKú8£/ÇóÒ\Cù¿ÎyyçÏZeÕÝø{CÓE«e(7¨y%Ue!ü_ëfÇ4ù~©jg/ød¿ÞC/EãúD¡pê£<£¦ÜùóÕ¼ótë[YòÆ&´kCVF;«Ãüíû_c(ɪ8¥X²fáúx3KÅÿKé¢áëµ1cÑþ©­ºª

P@£`Ì'GNô}±âZw£Ó^<KMz^Øxù¯ÉÑê`^Úª¦£Ù¨qá^ÍþVh;k±Æª&Pôåÿcú3ÿ{' ìnØ8MñÓ?øêG¤^VE¸R³ÓÒ¾

°Ì¿e³ÇuºYbôÿCú£bÈ$Ë,©VúLÞ*~ÉÍ6A¹óõ9#ãJæNPJ@jbòG^1E!µ=

SKÆäÊÐب­3Ö}öVͨ¯(ýÔÔ±ÿªÃ'þÆÖÄöÏnÈfðïÀ}íÿSüÇâòZi÷SÔ¥ÂÕQéPZ3Ue¼iLÉgF&¥.1x}°ìÍÊ£\\ÍdºU¢·Ì±¯8öTÔµñ9l!

zèáÚYÌ6Òr<QÀ¯

r|eN¸L¤Ì !©¥EGÙn¥ÂØ`âZ]éÈÀé_lI{ 4wq$³ÜéM|%YâÉßh|#ü®->ÇÐçÓñÓñ8Ϧ<RaõJ__õ¶ûO¦0£ÁÁõqF1î~ÏÑÍßÎÓbKÂþ¶Ó|ÞuR¡

ZÜÙà«ïÆ@ßì3MÚ°$=/`åÚXÏõ¿ÓzY

M$Z;5]£N¸?ñdte?ì½6#ýlÑw½Vù­«Ûj«aëßÛ]ÏkÏugbÌ&ßiÇ2ô¬pÊXá!Å\RñÃúÕiÍÙñÍÂd/ãþ%á¾kµ¾7ni32ó<L¤öÖ%+Áöpg§."lÍÝöt±âWôïéþ¯ûæ)p(ÚGnû:cµ¯Y2A<á/¥ê|B

 

o¾^§/©ÿ,ä»Kãy077Jz¬|\OúÅ3w<ã»C/ôý1ÿ5úTíñ8Tù³ÊÚ4³½R©ÉX\GÄH|%»xà=®4DLô¦v]ÙóÔÿâÿ91°Òí,, ²´Eml1( UQ@2rÈI²ëd;óWô&<-úÃ$ð´`öÇxZô=°ñ/

ÃÃÄÇ

iÓó

ÿúm!Ô¢tSö_çüÙ¡í¾ÄǬ

NQü_Îþÿâ¿

ßv7lËLxeêÃÿLÿ«ÿùwSx% I{wxåî¬z*YD×2³îýç;cûj³x¹îpÿÒÌ¿ÃêÿÿãÏ5í6¼i1Àþû/ûÿÞÇþ:ù»U:{é6§¢ºÑIòGÌÃçà=k´2pá4ò>Ìi<]OßÃIu¤O¥Åàww;'­@ÔÞ læ%/Q}WKq4µé¿¢Z]Q!B#È¡»ì»\¹¥q+ÛøViúÎ&±Õc

0&©ÛÇfRÕÉ8_2ØGéGÅO!öÂøW en´Ò6SM"ößTI,c`Â

¶'o»,·QX÷ÿÕí+øfü¥âzKÂßÕÏax\ 8ñ#

PCí4¸@<2,e/T±ãÇ9GþôÃø¸dô;#qË&O_§ù±åþõ¯3þcëú74ar%åË[꣣|IJ|HV¿å/ÃþVj{+´uzN§ø1Ã.Ê1àéâF\<3õÿ_Òåê;;K0Õ.z¥æygó$]yO,k%«Á&²2}eû·RÔéVÍßev¼uX£:á22Çý\Øþ¼Öþ'KÚ,cÅ÷¿ÎgÛñ:¾?,²«þìUû/·í§üCýsÓv7æðñÀ~ûý,ñcÿÿ=²ºt¹<÷é\ÿâé$åVÕ.ÍíòRËþ=BHá£z

#ïþË9ße;3«XñpKÕûÉÿÄÁéý¥ö&1Ç_½×é£þ=$~­¯hZµÙÔQ-£j°_cZ}9é:-1Ãà5Ôç˪Èreñ<ëóKÍZ¶¦]XA2]i·á

§F

Aÿ+*í-<#ÕÞû3aÎlí8ÿ¹Ï¬u«©4y oÞisýjß©¬aªE;ÙËOêXjePk

c³¼WýÆ©oJÓ¯áL§£o

4ûñ¦­"ÞG*+áñ!»W@sLÿK)k±ßÇ#Çö¦Iù=ÊY°AµÔoç+úÄ&ãÅ%*¤U]ÎdÀD·×jòcp£úgÿÖîâß7<oÀ¼[ð.<+5íx[cļ-pq/

õDRMzÆKY©lµdeyÝ6

ô¯îäÿ!³Yqnç²õ<_L¾ÇôÿÝ)Adv¬¨Ú$OlGd¬òFãiìôò4GÐuë½=ªA+Ëj6cè¤fdea¨&_¿ÞyÖJ±h´;7¤¯bIø½ÏûòAÿ"ãø¿2pââ;òq5z¡;}Géÿ}i§iVZm0%½ª,VðF8ª"Í/3.)O2ôÎcÀîGLª£ w;ciàS6lh³ÆOeþ¸h÷/Ku»[Ë£¶¶æÕ#®&Â[

#p(ÄîHøWáÌÐÅ×Ê)é¥þÆQr5X¸´ ÷M%üÂÔòûÈöVÃa<ô¿»D,ªÉG+ÇùsÙÌ=L{µx%ÿ¶Jsôÿ°g¬ÂewKú¼/i¾óFd¸ºVPìÿhcq1L ¸çaéBäµ»0Mkí*òGìæ¦WÅ¿ñz%ýgºEáõÀÿ;ãÒ$ÃëwdæÀ9y"çÄnË,+Á§äÐã*«PS·ÄGLú#OÕ¿õ­þpØ--­¬î,­$E,#Q·¦P¦ÜyÞÃÌj>y°Í«Ç¥?áyѧt'1% lAHÚtø%;JOï%5

ù>9nÍ2ô¯5Ó|Õ¢Þ

*ÛÍZ¥!~ãÐæ.]HtâÑn%6a¡V*ÈÂAÌMÙpëSù³ËͦCou Y~±#¨0£ë@¤ýº}çµú}Lfx#Åñæ÷ý³3`ÍxµDðÏù³£ø¿üçë>U׿2¼Óg

¯U¿¿A*ÅjGÀÝ·

þÓÿ³'< ×s}¤ì6ÉÏg8òGþ}¢h~_òàÓlU,´ÛE ,hYìîÇwÛâfý¦Îè4É#2e.j3yÏAJúo$ôxãb6÷<F[àË­¾\þcDTK&-Ù¥`ܵýyoåëE÷κíÙ+­²ôãßþªrØãQêþþuåu;;ÜظW&½¶eÉû¶;|ÆHd!xAGèºX\ÈI&Úâ6åWsé¿zx©ø²¼²°Xú4ø%äYçíe¿°¸µ£9`¼øG¤Uíc6áôÜ"k,ÄÔä£éõÊ^¿ézÌóÍe´²d¯O8»QÓ_«&­¦jú×VýON³G´Ö9%ËþË%ÿ)dÃìïeå2ô§[_Ó£MúÜ^&YA=©« xO«ÁùÿÞOý/ùÈ&i_¢¹éã3Æ¡¯5KKT¤¿f1ÔÒWs;ÿ5·SåÉ*Yº'áT@5Ry=HÛaÓ53í©¤9#IÌ¥7®£p²[Ï7î¼EEz÷Ìç·$æÃÂCùãCGOêë·õýWÓj}|ÔÊâYââãwíyÇpøìx§Õ~9am¥AB¢­:Ð0ÍQtAæI½;pI§jt©$6*Ê#vP¼ÓÚúW

YÄJ§U9º=FM6A8¤°4úeÚE*°U%¡.)Pvd>Ì?á³QßSì.ÕxÇ¿/èÏøSûIcAñ¢6ý¯MÇ4û©Ç57®Å

º¹f^YÖ´­þioìQEH¸Wª0äÁÌ{«Å1;uÝ¡¢Ë¨Åã(úºúöôú£ü)GËBA?ú\?ñ_ìUaòjJ[[^:ÈÉr¨!Vÿ[ös<ërãÛÂXôÿ½©¾uÄheI

Õ¤&É+Qü¤³SŸñÃü­sÿrÙÃ?Ó

Dп/iÞ¯ynÚÖ1ºd­HÊ lxúÇÍVroô§Ó&YRx¤_²IY

@

ÀS1²vÎC.ñËÓé­³$&(ðÈz¿¡éAivú=xt6ò§ýüůö>(Ã!H×áå9é´¸¸åõJ\2³íÝv§_~ãÇ»ü©ë_Xf½7'eâÿAâ øåg·±ÄÔa¿\ÿdêc¡¹§gæ;+B[Xî¢Ý·x«

\ÏÓör0û¦¼ÚIcÌ'7Ù$Cñ!ôå¦ÞêûÈ÷ݬÆâhÄd¸¦Ã=ãVcòÈ,¶O¨Ün6»P")Sîze¶íY(ËnKrû&µúr^#q.´ÜãÆ

ßìì¦Ô4k«kd½²Jô>MR0xµT°xøÿ¿ç=ÚÚ/ü2dcÅø¨»~ÏÖx~rþüßøëÈìõµ]F+8¡gk.¦ç~nvrfbsXtSäb=1Ôì%

Þc%f¶vqoôÇ×5hQkI>°Äs<B´zнOümÑèÏIGýÓÏv×µãÂ-9IÇ)Ëø!ü\îRQq+l55Qýy¶"/ÿÑ0ÓiÚ8-£hÖQeÀ3ÏB'oôcÇü¬á»JYB0¾è;év8OYS¨<ºª©)±Ìz®¬Bü&µð¦ÿñÐæÖË1ñCÏÓÃýÛÄcÑöç /îµ?OJØúî&¯UHЧÊ'äÒråû?g3ñÔ̯</àþwÕþ«¡Døbtù¿ÍX]ÍUª:×þ&̸۫Û<Q<biªÃ±5ZC¾ý2ü£\GÕýb±R=´ËØíàÔÖå#³`".eGRÜ*ì¼xü+ösögã9T¥Ç/

»Po]ÃL¦æ@ÜæVc"ÐÔP0=Ç^rä¸å?ñï¢ÃF¬jmp°M$gbYÔÉ_³*Zù.Ëø|?§ü𤋮Â'$)®[jÆò[·»2FÂX§%¡2;T4h¡D|QU8ü_å7,ÉÔör`3r¿éúvðãý/â㥳O9b6ü}_ïR¿7^~cYÇouåÛÏ­®rM¤

*º­/îÌåæó{R8à#£ÝÏú¾ÞKù¿ÑpµSG?ª?ñ,3QógçýÚÉÌgNhøÉfÐÇ4tBÃÔõ%ä}¤Í í-1ØÎ!N±Ht¯3ù5)µ6iÝݬgêÅ

%Õkñ

Ó,Ç&\p&ÿ£øúZdx

³Ðt

?ÎW·z

̺äÖ±Kf.Å

g

Y8´þ×\ï×ËÕ#õÿGùªzæµz.eçÊ¿¥ï QkÏ!yÜL±ÆEIfRʨ(;Ì=§¤Â8$e<üsZç É=Ç/ru©4÷òÚÁÉ"³1j±êÀ|²2ÖÆQÿä¦8ÿº£5¸ÿ7þ'y̳i³­­Ä1r8Ú»òØr¥3S£9¾(Â;ðpäûÉ}Rr0ãv­ÿ¥ø¶µå{

NïP¶£Ïqû,ÜÅáûGöÉÉ|9l#õIÊâa2ÍV&WE¹Y"JrôèQ·ý³Ë0gæVÅ2ÆòÒìUAn@;ÖßðË3Åý(°e.I¥Ç¼÷5Î4mßÁ¨:¯×#e1© ©·*±×ãj|(ÿ'«ÕêGä¤#Äy2­òÌ·®Åqkeuo®"%úË¢32}¯«h¿û_äæfXâÇO!ôÃÕkù)]}LÌ>WüÐÑ

u`ÐÎAHþ¨ßY®Õ?Ù?tÌièóßìT¼KÅ?ö_SvM6H{ooæX4د%²¼Tªðú

{8¢Ãü|yda©Å)ðñc¿ëÿ¥i8²±»Õn¥Ú[GJ3ÞÛ¢UcFfe]ÁPâ?íu9ÿQ<|T?C!¹ò^±µÕÔV¶Î¦Gä8!~æ´àªÜ¤ìäqêâbÉqOÁü3ùcKªâ¿Ëú¼2úXË

/¸Ðâ8D<D¶§dDÈ%äÎY+û9ªÇÊpÛéüÃ.~ëq+Gå=I¬égo-Ã5VÍ&Y~Û»H¨ñ¢ÿ²Ì3r4Lyz¥ÅÁÃþoôÁôYù#-<·wau-ÝÒÅ­¼÷C0+ÄFÌ»Ô<~õs

S!!Åâ}P¸øx?þ'Ôíû7&]<äqÈ@ðÿ_üßèÿôÿ¢¡æ&kG[(!»¡ã$pܧ¨ø%WoÉiÏeºK6ö¶ÒdH ½z±s

ÒÌ@Íz¸äå6íOR×5]~Þæ)'³´k¹.o9^5d0ê»:ÀÑ¿irøBç9KçôñðþëÕõÂRþ>ð²ÆA$@5æNóOÔ¬åºÔmýcB¯TÇÑ^E¿Ýê¿Åöse²ôCÆ2ú§>?ÞdÏýËVlñF?÷ð®°Ö/gø¾¯,

:©?!Rs.ârcÅЧP»Ê¿ê¤öÿ3ð¹#!PþDðÎ6ÚC-¬2CÈòÂmdzm

(véµ~ÖZ;gT%ÇÅê¾?áú,q1á#Òµ{y&`Þ²ÜD-çÞÄñÙhÞ«lêc?K×üêlÃà.#?ôÿÒþoôZspË0¬pƨ AElÂÔj§fsú¥õpúx¿¥ýf¸F19.õ

~짶ø­zÏO²~ìJr,,Ш>Ä`ã¦aIì,ÜRÖ'ñäXÉòJ(!dСï}6¨<ybYLË8?ÞFã.ÿ=¾AúJgi·+ea,$ðb`EéáÃRbl÷LeùCÚiVöAþ­$Ô¥VGgr-L³.¯Å Ê¿Í(kD»7)¹s§UM¥«(ýÙ§Æy

ÛÈæ:{âǪRþ(ÿ_áLsË©±ÑÃ65Ü}!&û,×üÔD7;ypÒÁ xÞQоf

FÅçK'ú¼§Qÿ8ÿÇ[!ólü)gd/

·Òß×ÏóQþj)V×`¢q_×äÌkb?6ÐG'eZ÷

êÄå'¢%­ S-ÝÏÈãòi:uµUbk·\D æVHÊô }87`r«+Ê6æÀõ8ññä9Ë;ÜïXÓ=ZôÔr&l¤\Z5¨biãÛ#ÆÄZõ-öûU>Øx8ôßƸøï[+ëà0pÜ×ìþ*hÊÞÄ×s.+èîgä}·È}O%¬Íã\DQÃ%Õ¦ÔÉR8

R1Ù®Ä|ñÙ

&w'r(;âQecO¶Ò(¡¦ÿíà°SkÂeú6Ä¢÷ð

|@þ?«ãCKªÆ?dá"üŦ¤)eàäÄù|0Ê\

¤LU´­wÝ$ â>¥Eë¿ÉZ._ìÿÒ£ÆÓÿÔÛÝÓn?®yim?ZÓnM|{`¨û=¾'¼;Ò©LJQ1ô=z}9Í-íQÓ¿Z×P¨µí^ÞëïJ¨éïø`@miïÓøâ¨Õ¨¥ãÉK{ò{xd

eéß'&k§o§*

²N½¿Ä­ý¡Ó¯áòJ

ÏקzÓè¦DòèSjzEW×øT"§ìý:%q¯ù_FMÃ_¦X­þ×Ñ?Acrßí~|ÔÚ´=C)zíþ~è¤ÿGÓ!LôïôtÄ°K®i¿O¢µúr<ЯËÓn5¯·ÿÃmsR°zñïÃød¶jiú~Åi6%ú¿Y_WÔôýx¿¾ôøSÿ}~óü6n»&¿1¸yÿKý÷ñÿ7øxäúO.OLòõ==½:p~<+O¢»óñåáËÿÙ8BIM%ÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá"×http://ns.adobe.com/xap/1.0/

     

100

     

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛ

  

ÿÀèÜÿݼÿÄ¢

 

s!1AQa"q2¡±B#ÁRÑá3bð$rñ%C4S¢²csÂ5D'£³6TdtÃÒâ&

EF¤´VÓU(òãóÄÔäôeu

¥µÅÕåõfv¦¶ÆÖæö7GWgw§·Ç×ç÷8HXhx¨¸ÈØèø)9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúm!1AQa"q2¡±ðÁÑá#BRbrñ3$4CS%¢c²ÂsÒ5âDT

&6E'dtU7ò£³Ã()Óãó¤´ÄÔäôeu

¥µÅÕåõFVfv¦¶ÆÖæöGWgw§·Ç×ç÷8HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?ò(í ùpÈÒi

@PÝ+ºvFÝ0Ò®öÃHl

oi°;÷Ũp&yC©CLYD8®6įU¯\¤FׯϧÃmP©¥Ü1´ð.]ÆQ]ÄØ-&-¦øÚønUÜw÷ÀJaUá߶x}Wp->[¿

7mðê\Ë

p\ÈüiÓÃKzïßZ ¥p2¶øwÚðõ]Nø#M1µ1]Ädà0/

§ôà¶ØÅe§\ês­

Ò8Ö§æ|¹ Îaë»GËBIû»ÏÝØö_cê;S(Á¦²LÿEüOHéHæÍ­ü£e§oæZqÿnÂI·0ÿ­

í_üø/fÆÏ/|¿Íë¿sõ/°ßòÌ9uµçÂ9øP;ÿ>}ÛF¼¦YS²ÆlôÈÖÎÕºÅn8rÿY·vÿdÇ>tííF··çÇ­Ï9ù]D{à?X{;ìog{9ÃÑbx2z3gÍ6Ñü²u)

*Çq£K4ÓH#UåFøQnÌz|è3G¥ö¦b KÛ^Ðáì¬Ôj&#$ýüþ9>üýüè´Ö®_ÉW2þ©s~µ¯¿~%~È4/ötQö×ü¿å4¾ÏÖ»[,ÇxÆ^¡Ì·û/ý¼ÿî«·¯x¼¶ÇôAä9õî|®¨}YJ 2EÛÚMuµ¬o%

>-ú°f×aÓýs}òï.^³ó꿺§ýX}À²m?ɺ¥ÑK; ¾?WÖeöGY±ÊÈ~·ÏvfL×R Æ>úܽ·°.ÔÖ]ÜrúoݼÏQW·W~fÔn5íPÖâêC#ÑAû(¿ä¨¢à3óWS©§$²Ïê³øò~âÓápãå^þò|Éܽ[Èvê5¥²¸@©&³Â9wíÜ¢¸¤h»Ù?çÖñ|ª³k×Úäð0Â=!ýJ?Ùe@0¢=GìaÔ#M#ÎGçéý&J`e#5Ò¼LyÇNwXáRÎì@îI ÌÝ(âÙê»Q=7^4÷0iPoÖ²7ÒäýffYY÷lÍT%óâørÿK_7¯é6_U;fMÞGUI£=2¾)FØ8YZ]|OiÈÁÍå>`JD=NÓÉïãÜ᧪Á&92²îv#%;y»KÖ[CÔ-u»séÏe<W(A¦ñ8áZLÞHϸö±Öè¿7xNâqÓÒûGó;ÊôÅù³

½¥íÆ_Sþ7§ÙYF¢|0cc×Òøç²Ý«z||Gp(ÿéýõKV<ãe#ÄÙi2cú¢GÀ¾¤Öbæî{@ÑÆÕ¾Ò8Ø«T»3{7¶µ]1O9@ Ó«ìì¡ö#þZOW£#jGÅóÆÙëøÙóξÛÿË1è;D½/ËäçÁÏÿ7øÌáEj:MÎÁ/û¹PòÿÕoÖ6#Ã>¼ökÚÍ´XF}A1Ô­À~1ö³Ø½²ùü

~3ü2çÿV|»iy

øçGo*CAqµánSC\{õÚ©½HÅC\iקLm°¿v6Ê*q´´FcMMð2ä·0Ûøu>Ú8\W¸ÆÒÑþªà;âcÔ¶@wøÚÓ\|pÛ*q^Ø-Hl(R+ÛðÃl[Ä÷é¤ÔÆÓKxm

za@l

í.+½1iÁq´»:mi²½Ï|mLZã­7JãhÜi­,}ð­7N§"Ú+¶øÚà´ßYN+ý1µ[Ç m8­vÆ×Éh8£

wm<

ñØ-xVñú0ÚÓ¸öÚi²»{cjb¶8X»Ã¦Ã

¯

Þ;zch!¾"8Û&©\XÝ´+ã

î$îpZ@¾m$¸

úbƸڶ¸ûm¯

®¥,ÀkMWcÀâa¶é^ز ³vÃh¦é]nØ­ªrëÕ¸¥AÆצ*â½1µán²q¶CfÓ¶6©µQ)\Ã*"*à%

Ì4V¶ÆÓTàÚÕ5Æ£îÃh«q]«LÈ

2£§|°¥&_|(áX¾øBJòVÔq¯¶f®áÙð´ztÃh¢¿N6pQOlm+B

Üaµ+véÚíë·lY,+]°Ûolm<.ðÅ<-S®6ÄÅ £¦cÂקMÎ6üvéÙð)ñÃl8)^¸mLBÎ<hb#JN+]²@°1R)L±1pZàcÂJñpq2S¦<LÄáLmc¨xÚð¬)½q`b´§)áS*;äðÒÞ$bB8Zã¦@)p©ß$Xp8©èp2ä³ÁAÿÐòPRwÏÐüÇK©L

6ƺWlBÛ`aBõZoZo

zaµ¥á6ÈÚ@_ÀuÚi°½| 7Ç·|m$.ÔWðÀK!Õ1%+¸½°Zð·ÄöíÓÂØLI^P9gM

¦ØÚØJú`µ0µÊ¾8À.߶®ÓÂß6¦øøÒBà¾=1´¶z൦ÂP1´¶@.§sÙS|<pZl/6´¼(íÙ6¸ÚiwÛ|ÈEr­v8leÚ7Íä+ªêÒM5«ÁÀYí

ñsðs¶y׶ðEÓv8ãSËüÞþ·êùûOü¿à1­ö¾C,¯ýPTÿá`¯éÍé-úéXN£D,´óö£òS¼²ÏÜ£²ùoÚju}·ÏQ2{£ü#Èï_d}ìïe0ZL`²;ÊG¼d2Iølº×N&ÏõYuÛËþX¹Ön¢Ó4øùÜLÔQZ)RI;rNÀNdâÂfh:.Ôí|z,RÍðÆ"Éü}¿<|õ©~jÈßA¦ò}¤úKWÞ(µ;Ï^g­´MýÒ

ò?¾`IN?Iû$;#þXhvÄãù-¥<q^í=lÁ+Sŧ$JdÃ?¨'$¬n!õjùWþqL·ã/nå»nÑ[þê?cV?G཮ÿÄÔÌ}@t½Rûvÿb}ï£vü´@%­³K¨»Çòã>þ8ÿUïzåô:~Ò-G1+ÿÁIÈçÏ]¹ÿh{`S0HÊëì}7³ýìÞÌÿÁu_éÈ3ùÉë:e¯¥EV0:P¿¨à2ûI®Í¼óLÿE;ÒSÓ4X'4%ÛïÌYvƤoâOý1ýo=¬{Ñìa~!d<J0õ彨×a7ÓçÏ Qoå­&øÿ¦iöÝ Jýà'gÿÁc¶ô?F¢^㻡ÕvvÿÞB2÷/¼~f~òªyWA¶Hf¾1ÝÞ*§¯¤»æ­N)ÉûUÿnÐö1k$û

ùþ:=/°~ÏbÓÊY±DB (UÈQøH÷èWZÿÎ"RY{½nh`wMüÇ<Õ¶£Í*^(M2;+ìª ªOÑã!-NÎÕÂY2cÊ1 æH<Ù

-õÚ½iï$Çï$à*ßçn]XÍB1àÜÍá·

*Ãs².y-ñ§Ä0É¢p楫þej¾R´k«;ë

ÁÎ}ÅiãÕåÓ)g¤öohLFPu,ÃøôÁâÕ"]®·Ï9zm¤i2¤æßü4u½Íeæk(ÿñ9qÿî ?6¡¨µÀ#ä³12ÿÀÛK/¦RÆrê6+ÄÑ©óýY£ÕÀÞQßþaËÓç7Éäõ£Â2®}ÿqÎgWì«MÒÇÖhr»b|K[%V};ÙµOxp~bìááÃù¹2Gå2ò1ÂÅOË£N0dz¦-àzݪ³È§èÎUÙ3m(ºÑe¡Ì¼öþÅ?Sí¸Î_[ì~9o×Üô3eÐ<Y­ûÈ\Uæ;79­ì­_i{)¨,H<ÇÒ¬NÞöwGí鵸ã8HrûAè|Ò+Ý6ÞéÞXÖH½ëûIþWQû^9ö×ü¿àͦöª#O¨¬zü~_ØüÿÏøj}'W£¼º^§ðÿ_ùÑþ1ü]éýóÛ­ùîàkLm5ÃèÆÔq5Ãli 8Ú)ÜÆÐ×£RÙO¦ãM±¶'f¸áµ·§|m%¢¿IÆظ(éÛK|i¤5ÇÇVøãjJb·N õÅmº

KdvÅVqß

¡°¸Ú]Nö¸ãhpOIVÂöÆÕÜqµ¦¸PÓWqð¥qµ-S¶6k:chu1Zpñ¦*ßì;ãl¹µJubZ }Rß©Þ±S+´ÆØî;×dCã¤:©Ý®;cj×m]ÇÇWSÇhß«

¸ãi¡ú1K\k¶6Uß|I@âOѶ6¼Ü¾6 5Æ»aµl¥0[*p_¿

©ZzchºWc¤;Ú¸öÆÖWÃAkôÆÔöÃi«níÄöëï¨k

1µªq¢Ülm 7Jî;bwÅ%°Î@

½Y7BO¶Mñï«|zm-ÛUkÔ2(¥¥v§|6ªL:S$É®Ãliu;wÀÈ6V-8/6 4R¸m4°ß®$5Ävï¤

\£|h¥³

¢§ùR\)öºãiªl.6È5ÇÃ|6Ä©÷ÆÓMqüq¶ /°ÀÎM*g®ÄÅcQ°®A¤I­2\Mb¹c§LL`¶tÕ7®6Åi^Gaé$[|\mxZ+÷ãh¥0Û¸ãléW$­1ýøm*|<0Û¼7ï±ákÓ,-¯Kzà¶^ÿÑòôçè¿4H.\\¾6l-kLIDw^Tdm°ÅÁ{á¶&+ÀåÖ©Á|:cj¯]²6ÈÜw®6­¯\@

6íÙî=ñ´

©NÃiºmÓ²-ÒN,jp Áll%q% .*)¶Sä»Ø-4º¥ÔN,Jî;Ô`´Ø\­ñ§\m|h1´67À¥`¶Cf©

¼/l¨\¶Ax_Äm®HÙé^K

5o1ÅêK çmbÛr¤wzªu~ô^¾#ÿ/ø'GCz]¹òÇ(ùGÏÏåÞýUÿ¿ø˵x{Cµ#Ã1¼üæ;H§þjm+Üj³}nñ

@ØØ

|×&MLÌ¥r'Rý»=$¯h9ÞÍ+ã$¿¬æv±u9þr>à\=Nº¾¢½7²ÕôcÿK+¿åæ/ù«6?èO^ø3ÿJ]ûoO9Æq$ì²{¹³Ì6ÊÞ_ÿ!)ªë+ê(B\KN°Ö$¶´b

BªLònÔí|ý§åÔLÎG©/¥@F 6@ÉZÙ1ß5´áeÌÌî2@S®Í©¦o¦i5"tºSÓt½4 Dͼ֧Sl¦+~#(uÈZ¢#zÕ¤¼f?@,Á"âå"3°÷ÚùU½Íz½Ö»r¤5Ô¥ÂÙN¿ìTôfX_YÒ`gàÿ£æz²ö+ékcoêÕ'Øf&iq%Úz£TóÝLÌwóë·Ciä,¾ËÑGÝLÈ@;ý^¦:Y&Ðu9¾îímÔòÊß©sÔýÓ\ýÃôþ7SV ÓÈüjï(ÍÎz¾5ëó=Â

ócO%&éÃ,§MEâÈBLkVCÙ²ÒÞ-æ©4÷Íf`öZ<ÎõäJ­y/n3M«ììZS/I ¤ÑJÜXpcô¯õÄv±£y`?çb;þôP¶

RG|áµ,cSæéò_½ú9ã¢hÇq¡iõ¹ôobÿÇú±ûóógÿåÿtÀuèê§lËÌôºnðýv,vÍn@öºØyÝêPÆz2bWðyG³{e¢í°O½ýbKYDñ±ITÔ8þ#9­gapÌfÓÄØ#mÜÉàxLD î)î¥ØùÕU´£iå{GªðrsÕ@âTlõ?e¿àíÛ:iþ_UåáÅékUüI~höËþY¯±5DåÓéå9Pá7#Ó\QÝB]y2è|ZdÞ/òÝËÿÆý{ÿ`Á³»F¡Iïþ´WÅùËÚ¯ùgÙìriøu0Ìôä¯êHÑøNû¢Å&·ÞthåCFGR¬¿0wêx5Ï<dHDAøÃ5ZÚ\W±ÆÓvî>ØÚÓ©^Ú¸UºwÅÓ¶JêvÀ·M¾ø­µÄíÃh¦ÊÓC©¶Û\i׸ãh¶¸lmWqñÁl©i^Øm¡Ü~¥ÔûñAZøïLm+i×h­pÚE6ÆÐÑR1´¸ãj

êWV¶ÅnÛâÿ6PW%Ü{cj·0ÚéãÓ@-q¦ãWS·SmúⶸÔtÆÒKEi·l61Wq¨ÆÒî4éÑM¦V×lm°´¥F6ÉÜ|q´;~ØÚ¸î;cl¹´W

±#¥RM¸­7#K@b¶â¼¶Ûã²Ô=ñ[osÒ¸.Ø-WqÆÒ»æ¸-6â+ãôb

-ÅHßM´q[[

+®ØQk

+AZW¶6køÚî÷ÆÔ

o:clSmñH

D{aC¯Ó·Æ1´·ORéL,]Jï÷ãluAªî-]ÀwÆÖñßl6®ßHp^øÚic/PBä­p^øÛ0à;ch!iNØmØJvÁkK¸Wp®øÚ°%0Ú¼­wdBÚdÒÖ^øoLm8¯¶6«ý·æÃÂÓs-a±pZxáLm6v8³ªp¦FÙMñí±«^`¶B+¸xn0Zð®Løci¥ã¥0$là¾Ga)¨¾8-¸öN6

;ãhÀÛdà´7ÇÇH

¾*W(¨ÀW©LT.®ãN¸-]B

1C¸í¨]Çé\,|G\¥xí²í¨®fk¥h×zÌ

#¥Ø,qs°ìs¾ÑûS£öϬè?_ÕæõË{®ö?åô8ÌÏSÊþ´º{

Èô¶³¬ùcòÒÙu]nx®.¬rL§Óæ»þæµ!-·~#<2Þö··9N²1J8Î×^¢;å/áÈwÛõ׳?ðìcqG_Ûc9ÄØh

êg!WÊrê_1y§þrORÔçùVÔ+ÈĵÝçï%b{ý%þYêËË8beí\¦Ræa_çHóøíü§ý×ebØO'wôqÄï¹J^qy]ç~1ÇÂ>Æìòý¯¤Òãìü1ÁT`¬ù¹ó)ÍZm¸õ4Ì-4²Û$"êrê]ªÏ©gm­

2¢].£9,ÒÞ Ç.$í0XÀemLgÏOcåÛ¿@ññã³Z+Õ¤ÿ

Z²ÌÜôß³°ìLC.ªÊ73ðÚ?ìØñ

JâÊ\dæiíµº«=Zê!;ñöÿ/áþ9\­å±Ë4}÷òÝ.Ò¡KH{a²äj¦rHCéöʸ\a´Z_Vµ=@·uïªj8q¯éB÷Ìú\ª¼º{@9½§6*¾.íÿ¡Ñj¼-AÈ@ÿ?o÷6Îí,½Â1äÝI=ÉÜ¿5ù%fÝ\ÜE.×#lÞã#»¡Ì$öÖ^

§ZïÎâkÇÀ°?ÏßãìfLy'õ}Én-VIÿ4FåÅ/¶AèZhZ3¾Ã

uZíE½Þ«ç²Nʱb×Ä¡$`¶FL[WªievzIîñÍvØÕ³Y/_¡Èó-BßrÌI¥ÁÜ'¦Ü©òÛâfY^ܳ¦é¹*w0uzz¡ÃX.ÊؾÜó§æL^Q]#G}>K¥Uã/Ú¶SJÛçÏìw°¿ÊzAdéD4ã}g¶¸û;Uã#ûÜÅuï!æÿz,ª~·g{ã÷0?tàO¨÷y"~©Øh¿à¢Ö'óAû¤OØó-WókÉ·ÆmR;V=®ÕáÿYÇ4:ïøv¾!pÇÆ?¡ê?!oÙðFì¬ÛxÑþãûf">ÔMo©Çõ½:hî mĺº¥Iç}¡ØÚscHç`¾«¡ÕÃ4D DäA|ÆÌnî:TÔIÞb¼¹YvXdÒuËï+_íèÒúWVïÎ6#¯Bz2°¨eèÊHÌ

^e"qÚCpAò=[µ]¡Xr

ÞI`ô/v׬l5?<ùj1©ó

n¤ª]ÇOZÞ¿Ê*#ûQ°þSñb

£¸þ9y<fêré²ÏE¨7Tù\Rú2{ÿ}Ó,6ês2]R$¼vQ-y§ú~Oc?a{U¬ìYñiæ@ë¼O¼wµÀögµ¼=n(ÈôÚqó

H|b÷^ZÖ]ÚpM´õ×ýZPHþZ7ù'®}

ì§üôÝ©Xµ5'û|z}Þçãø"Ë;k»KQÙ÷ßü¬¸m0<ª]ÂeÛïçïª%oÍÒ»~``÷Üâ¾mS¸×b]ÇéÆÐ×õÃi[Æ©

ñÃlAhúb­ë\m[ãÛCEz¸ÚÓ`w黶6éÔR×|ñ´[\|q´Rî5ûXÚiª{tÅ[+øãh-ÆÒÕ;áA-

îpZ¸¯6«xøáµ]Ƹ-iÁ|q´»6ÑÂK\v¦6q"¾8ÚÑb×Øm ;RÑß.¥6ï­5Ä

úá´êxb¥ÄbqÆÓN cjêÚóhºãjÑÆ(äÝ)¥®=ÆC©½0(w6S±ÆÒà´ÆÕ¢½ÁßV¸ÿn6qí×fãh%®4ß

¨wm¤îÑ\mÝÜ)óÆÓN#¼{6qï¥Üq´¸¯|m$µNX±o6­

®C|q¶K©M°-·M¶ÆÔÀTàdÝ*6ÅZ¥)¬`7´©ïÕ¢£®6«xáµ8÷Ãh¦ÂÓ¦6Ê#lPZÇ®

ÓéÁmÐJõÃjîpZî4ØãhXËá)Ó

Fî§r1Jà½@ÆÙRâ;m-RÛZ¥:aµ7OPJÀ;âZe®ÕÂ

Z)©\pÚ­à6´î?~6^®d|q´ÒÒ¿vE-áãßE/ü°Zia@zuÉ[-Ô ßCá´ÒÞ4ßP°,ZáÛ¶Zh¥j1´Ó¸xci

qí¡ÿÓóé}¿7óqNãk1T%²!Üküq¶.]ñµuSÖ

®^ü0[ #³¦é]ñ´À4Øch¦Â൥ÿÚ

åÛl!w©ßà`f7_Çu0*¢¯,²¶Y£yl\妰ÍIãÇûÙÈí=¼\ü#µNÙãÿðKÿæÙ(q#&r6ßÎ_«çO·À·þ:¿k¦3e¼zqÎ|¥?(yKý-ô'üÍü˳ü½ÑÒw5g,4í5ÜuCö/í9Ý´®ß8{ìjÁwµN]\Ï

Å_ÁÒ1ºD}ý}Û=§Ùð2ìñI&EB#êºÊGu¹·$篬ê¾uÔX×&{ìßeGeEèª;úóôÙ¿f´^ÌéÆIþt|SøÉ·ÛÚ®ÞÎu¹ÈGóaQ3fË)Ò4P9-Xæv}m

¦}§é>Ô`æÔÛ3¿&Y¦ée>ý3[©Ô'~G$cÌìýóÿ*óÊåÂýÑu½nMÝÊþæ&§ûæ*mâAÏÌø9{g/h;VQ¸cØ|6éó/Ößð)ì8é1KRxPøoçKÒp!!Ò´]¹0Ï}/U¬èÍì´å@v§KQiÜ0Ó¥Ì

9§¶pFëøÿLªNi³wØ?¨ºù"uÊK¯

½6ÈÓ!ù

m,ñé¶

¿YnZ¤

än×Ùß±³çx"HçóvÝ1I(â?l¾ÆgbÈÔä üëú³oؽV^tÖlÀ¬ÇëU

°·ó]ÄÖðNÃÒô!»ÜìY@æÓ°g÷çÝû]4±gË>-4DyñKó£òMìî<hu{å­â3,^Ã`P`¢KMZ"Õ?ÄÓæ#/`´ç¡øKõ´)b>øÈ}ÅúË

ÒÿRµ&ý"Ú9æ½cpÁÔÀîé2#ú¿5°>¬xåýYÿºFò­­%ö¨Á¨<KõfeG¢©`ÃbÃسSØ,â2o½ú[£ÚËXÿYþt¤,ºMÒ~ÅGù&¹Íj}ÖàçvîDuP=Xî©a4ñxÇmÆj.9pÊ${Ávlñ´n­b!¼]:%%,¢ÔPwo½ùú+±ôÄ@GÈOÖe/ôÇo²nÈ(~ìèaG¡ù8õe1)¥)ÿ~EÖH«q4è~ìÁahW¦àåe°$URGU0çéå»Éõ¸75Í~WªÑMæÚÔLÃz=çµã¢Üp½¥M¤ôIhôñR}óå/lÿàYÚ~ÌJóÀÊ'T~}=Æôϲ?ðAìïhÇø6AÇVqËÓ=þ u£ý$æî3R®y©Ùô\Rz§ä¶©5ܺ·å¢¢JÚݫͦÇ#AªZ#Iäâ&@ð±õ_ÝsËä5$FäæºÞþøå£ÁÕÄ8¥§50

qàÉénÓ>GM>g_ùÊÊÖºæ}i*±VÉ'îÏ¥õòÍZ©CKÁ.ã}Õ±kãÚ_øØòÃÌȯtoÉi>Qó(Ó5HḨ¢\Ö¯±zÕ'~ÆÓknXùoõCÝ|Çö¾iÿøi½¦µ}-O3Ò|¦^é

Çô¥ÜÙËg+[]¡d¥TûìAìFÇ>Ñë1êñ¸e¸#ñö?ö·dgì¬òÓj a¥ÏßæB6(b¾³&ÝaxôÃhãZøÚ) o\m

ï_6ĸ-7ÆÒî>#

¡¢¿6qëË®6q4§lm)º}Ø-Hw6®¦h­wïÒÕ<1AwçC¸ØÚy·Â½q¶-q¡ÆÒßmC#åK\;clB⤰[%¤aCd)YÇæUǦÚÚTábÑ\m$8­:í«TúNC¸×|mV_á

]O»C|EvéïÒ´/|6¡Ô'çµÇC¸÷ÆÕ°1V¦*Ç|mKTïL)wôÚów

ôÆÔ»w8ÚµÄm-pÚ¶WIZWja¶6Ø^;àµZ¸Bé^»âÈqÆÐ7qÆ)äÑ8 ¸-1´¸÷8Û&¸áµ-q®6ÅÜq´Ûtß[l

vÀ¡wm.ãªþ»à¶MÓû0$éS\mBÂøÚ8_ÿÔóGûâßKßlX¼/|ºÍ¾8Úx[`E.ïÆÒ¥p!xZtÁl¹8

ì1EÚà¾- .¦)äÝ+ØÛ¡ïWMð["ÐÛ

u;bÆ×qðÁi]J`JõSÇÈÀuQ¾6

Äm¶·ÇVøàµéá$ºí¨]Nؤ.§A})×:fú7¢¶=c]Nhã½¥H3x;Óuñ~móç¿ø-ÿÁ`Dèô$K9ØËü{îé¿/¥?à9ÿùûA(ë»DàÆcßý/âëéúõ{øìm.¼ÛæVqz¸Z*¢ì±Æ£mÍw gÆýØÚïjõñÃ)åÍ ,ùþ}Ô¿köii}Ò

B·óG,[XQú'Nç©ß±è ´¡ýf

¿Nywüý¦Ùr]8GÄoö[Õû5£\¼QG/ëÈðÃí7ð{.­w7õï5êÕúÍüï9_å~Ê´Qì3òÿ6ij',ç"d~=>gìmè4ðÓcåûÏñ¬üST(A-S7ÍcCSóÈmGdÊ%¥V\iO§ÇR2­ÔIZ| Ç.]ÑÍ-:eFM-ÃÊgXbw`ª=É Ë´ØÎi¤DznÅüÝ ¿Õî=Xa"Þ?õa?úsèbÆ":dGÂÁç/Q÷˺¯´5No¸æïOsGhkLEÎVÑêz»B»Åh«Õ¿ü1§ÑYy2~ocä80_Y#÷³g¢h*´=³/ãëuijÈ4Ht̡觭(á¦(?,4J[¬Hu³ÌÄTL£<ø¤Í0gå+¹´Õ}cSq«I o[B3²÷Þ~àíý«¯ ?ÙÍê)âæÆPy¨$¬jvMñz·1'ü3Ç ~})Ϻ$ýÌÏ3ùÿ\Ô5íP¶§z±5ýÑHÖê@ª¾³P

bö³LZ<GÂ

øp$ðgYßÍð]_´ºËáfÚØtÚ&

¨Üμ§¹ÉîÒ»~³Ôè±@úaîýN}±¨<?çKõ³ëk¹j$3Ë;[Ùí_fË>9GÞêýÚuãÃ8Èwijò,zúߨÎvAéðdb7V¹0Pÿ߶Tí#Ã]Ûü·}5ùÝAæN§î(üó

}3ìL8tXüÁÿt_ÎþÑ<y¦¤_6êñç¡i¥EÀá|Éç[3ÍÎë²òì|õ¬ÙS=ÏJge¦ÊÂP£aåÚ­\óvª>fsTåüªôÝþÃ|CªWzüýÙÒÿîC8^}!>ªú¡ç[ÕwòóÞLövGü´ãÚm|Aðø¹Oútã/æ¼Aá2z-ͤ¶R½­Òp

íìAîP|3Ñ4Ìz¼c.#q°{ß{c±óöF¢z]LL2@ÔûÇ|O0z7

üó&Ý];ßí¢+ôáµ!®;cli®5ÜuÃj×ÓC@

Ó8ôéV

 

Ðô8¡²02wckT×áÑN§lmVñ¦øÚ·ÆðÆÐÐ_¸Ú®á÷ãjà¿M0ZZ#

Ⴆ6RF*

7DzÜhj1´ò+i\,]Ç|mZ"¸§Þ=ðÚ¥1R]Ãjãh¦¸Ó®EST¥ªSÃ

¶Ã­®øcj¶¡Ô¦)kWqñÆÔ¸ØÚ©ôcjÝ1H[Jô ;6î1´[®çK¸ãh

Óå%´§LQn+¥¢¤ï×

îßø-x×l6øö¨l¯c¶6Éo6ĸ¯ß­-)ÛM»7mKa{wÁkKiã

ãã­.Tï@Rð¾8-Wß¾ßÃW#Wà1M­#ï« oÕ¢£¾6h»%¦£§\W¬(»qçm¢§¾6 ´q´ªqîwÁl+Øch[Nã

­-=*p¯%¸YÑ^øÚ·C×@n-4Ý8m¬¯Uú0Ê!vý-ï×Zêx`µn-\Zb¶ºblo6Éwàµ-ñ¦6Å°0ZKtí¯ß·^NãOö±´

ÜvÁj[P¨£"Kd^åÏ.G)æ

mÂÿï%»ïý¶ï àÎÝ++ÿÿø!K³`tZ#ûÙ

¿ÔÇüWÝïåô§ü?àÕ!ÞcÖ/òå¢ i:*©f? 79î§ÚØ°,©4>eò

&&b1ãH)pÓZüó&¨D±ú´;|wL"ÿWwû×<Úø3v?eØ^3Ý

þÓCåoyÙ¿ð2íWªq1ý3¿úXñH"õÛùÇûßSÔ¡üagÿ,¿«XÑtÿË¿/kèÆW»Ö/Vb¤¤(ÆI@âÍE<»þð\ÔûW§rD@_N·ÏìÙÞv±z~ÏÔÀâº3<FÉ0è*2c¨^|sÅLI´jöY-%È[LX»åR2Ë4ØúªfV¦L®ùK««0=òÄËGAqõæ§X¥¸ßÆ4%á©7²zoWþ?._k¬89ôÆÙo85mÉ;ãýôR6zmn×O²Æ­#WùPr?Í×ÈÎ\#®ß³Åínâf¸íÈÅÛæƧñÍ.öY1GtÛäô]lñÖEG52C§7lÏAcç«Ò"Ûæ·['¦ì«FþY£G¥DÔÚ[«©G¿Ã~µ9weÇÓóý7´dòòû©~{ªL"3òM"óðIæ;ìG)4ÍOûÖGÕ0;˺íÜh2Ϻ'íÙù[Ùv¸qťı1G_)}ùGU,D¢zH>×;K­É¤ÉFbLOÌVÞOBÒ?:µÍ"ku[Nå©ÀÎù0©îùãþÓÿÀkEÚ=)ð§ÝÎô·Üúß³¿ð^Ôé*:¸±þp¨ät%î¨ù=ÿòïÍ'µm:ÏEý&[Ëd{Y4ª§à?hoÕIùó¯´^Âë»u¤Æñ?Áï¸èý²ÑöÆ,ôÓÇÉôÎ5Î'zþ¸/¤¿4¯â¾óF³*ÐÒK·ÈWøg¶{3ãÒcÑç»ñ>qró/Ô-U!@¥3¬Ã:-!à>qÒ%h79×ön¦"9kú^äÇÔÛhõêï'Ö4Ò*´ çC¦ÎØqÉç7¦5¹Ç8YqVé{àÊAhNü¹üÊÉÒþÔM¢Lß

Ú?·ül¿µóÏÿ¿ü

ñ{Gê0ñ^'¼ûÀù{gü

?à±Ù|£M©&Zi\ÎNòôoyÀyÊ>«ö¯üä6£ÓjÃä^ùæmZÙi¸Ì-NÌÆTl>¥ü¬üöÛ§ÿ1%X!^67às=ÿº¤ùMy)ÛpvñîÔöR]æÐÇÑ#ëÅËÿ;Aæ9sÑv¼ãív8ãÖJ³ÀV<ÇAÓSüGºGsÔÞçÒöz­ºêZLñÝY¹!fª¤£±R;«Ã¸ÌA+ØqØÃõú)ðd¨¢À5ñÉ8MR¸ªÒ´ß

±k6h©¦Axm8¦6 RÚW

®§¶kE¶Wî¯|ÉÄv=qC¨G\RÕ)¹é

ß

൦Û

¨l

`Wú1µºwÅZùâ¶Ñm

ñ®ø-¸ûcikqÐêW[MñVè1´-+Þ8m]Ƨ|m<Úã^¸ÚÇ·lmii_6ÀßlTßÚ=qAu)°é¥Ákµ1µwãE-+íÕÜ;ãjÑZãjÕ1´[|i·6³¸ãkNã±®6­û±µ¦È§NÚ´®C`u#JÞ4í¦ÛAQÔcjÕüR+÷ᴬ㥢é

i®>ØÚ·ÃÇ®6É®#CÿÖó ϼßWSǦÂ÷Áj¸

â­ñíÓ±]øÛeÂî=ÁlH_Ç«ÆÕºWs×G5ÜpZp_Õ 7OlRKavÀJ\¹ÆÕp-ãN¸ÚÜvß¡ÁkªàßM7L[§sÓ-p\m

ÓïŸ/ßÒßà´»1¶AÁ~ü«Âà¶AySËÑß3êÚ¢¦Û0 ÐÍ)ÝbS×q»Ù_r3Ͻ¿öÊ=§áýìöîþêùôßÚà;ÿ)ûY«ñ2Óã Ìÿ<ÿ3ÝüïxñXêVöÒêsëêj QU@ U

ÏóæyÌÙ&ÉAÇ£Æ0á1 *Ôµ$èZu¥ÿqú=«\ȵÈõ*OíK+*(ÿ+Û7Ív,û_YMr@u'È'Éá=¯övNYyÈíß#Éðå_üãÖµùw7ü÷[µä»qÆÊÒ¹v*­^

IÛZ\÷ïoàÝ£öcÐvud8ü1áÓû=ïvü2êÏæ{H#ýäÞæOÐÑíùj2J» ?O¯ögf`ÐCOä7?ÖÕ/|dOÇ8YÈ˲áXZÃ*;²¥8#á ü9Di0]¯Ëµµô.mþ³þªf&yY¤h#õK¼×À~ÛI£ëÅÌ%[zäYØNA¦a:t\)c§©eS.£9OÐf9pHi¸)@Uw0éz

ÏvXmÁðõ$ä9è¾Àiï$çÝCôþºâÍ>rúQ_|l*\ö,NêajWbËËw³ô¬"!óÕ?Q9®*ït:|G.®úWþú;¦72Íf3O_©ôí!¶Í"óZ°ÊRCÓ2-Õ®2P<HyGä ÍazÃÐ|oõ=#Oô¾©ùÍ#Éÿ#6]wß»Ïö¼üLùôëý ý[Ì7<`l³PvGgã¹<

5ÑÑë:åiú?DÕ.kàE³"ÿÃ0ÃìöózìX¿ùÈÏn2ø?:§ô?3íB@^zä;?(êg»Ù¼¼´U=³ÖÜb^lÜGR6Í,ŵÚ%

r]w! rìa/8Öç#ðÍÞ)ÔgÈílÚ%ÕI&ç3D[®9

òAë¿óÚ,Z¿æÏ­$N`ëPð·«Zö JçÁQávVsýÿM!Òô=9BRé}£ýï×]vqw}u+¬l¯4¦

ØøüÅÍíÏi`Ë!æ!y¢iw@ýbÆÙ½ÄaOÞ´9¼ÐÁ¶ô§lÆ^RÇ/`isýxâÍó«y/*´

][Òõí×xäæ¿søØòÒ½¡¤#óá¥?e:¼ÿð:Ðê~`£#÷K}¼ÛùªBôK/TjÃ/Èr%Iÿd3ß=ÿìiÔa'¯ÕÑöq<×hÿÀ{Ú=ªì³Ã©Ç(w='Ý!q?^9­èäE¨¦vÚ|öT±ÛÍn£0±ZS2åÖî»4; øæ\±kûÿ8]¥iÞzü¼Ò¼Åio¨

Í7n1¬(ï,âsÄtc_Ç>ÿö[ì§i

WgLâHCÆÇòÑßéë¿ð6ÁY3<#0"~ %½·5õtN<Ýÿ8ýäÍ][mÔs´HéòF,ð¹å}ÿ-GÛúPÕjã¤7ñ

¯üõSï|óß½ÿÈÒå¨véc;¥?îÃÇö·üÆ@e£Í¿órÿg+ý$*y¿òçÌ^E~>e°I¢Î(ð·

$Z­O5öÏ©}ÿ_d{S-xÌà'éO?|ly¾=í°ý£Ø[êqçÇÕý0úo ò`NéF§N&6yhMå:jþK»7úæ6jbqÊ)Tvt;ÚÍ~ËÇ®ÅHr#jÕiã¨1`¾äòæ6çûsõ?ô}J$å=µXïý´¯~«·!¸'íÎË¡NGºÔ|´ûZ_TwÜôµùæ

ºF÷ÆÐZ

 

0Ú§lPÕ)×

¡®;Vq´¨·q8-ãÕ°S²h^Àá´7ÆÚ¡ÆÐßÉÜk¸ÆÕÁq%[â;cj×öÃhq=0$»Znßö­"0Úv8

+xצ6øãip]÷ÆÖñ¯Ë

«|{ckNMñµä´PÐ\6¥p$ºé×rZza´ÓõÆÖqí÷cj´®Þã^NZcjÑ_ëÒ×ØÚ

ÚwÚ||qµwm[áÜci¦ÊÓS²Ú¡oî0ÚÓî;bi®>øÚCãhu6 Åm-Áh.â6ÛMµÇ§O&¸ÓV©Üâh,mm)ÓmS8-7lIHoßenã©.â;ckná¾6¶×øÚÂvñÆÙ¥pÚÀ°[ ]Ã[lm]Çî6p¦6®á°ÆÒ©á²·pØci%Á|q´/ÒîÚ

Ò;VÖ

´GLR±|!+ï×

¤7ÆÛ êSV©Z㲧ÿ×óÏ

téxÛó»|{¸Ú®CØ®ã¶øÚl.@n§¾¹Å

Ó¶(-

÷Ä®ãØÒà;

°%°+9¸.6

Ô§m°%º`E·J⡲¸Ú

à0*å\¥¾?~6[¦7Úþ5ß²l-q¶4»ß²\l(íøãji¤é3ë7pé@¦` ²£«3{(©>Ã5ý§Ú8û?³ä5ýCãÉß{=Øy»kU

&r«Ü:ÈùDoö=®ÞÎL:vÓ­Hj(\W¿Ês¹ð³âÿi;w'mje!ævà 鲾Î`ö_A

\#Ôzu'Îì2YÍ

 

ÓD99óZyç?-AªYèþZÔ>ªëQ²î%ª¸îûLÕFcë=§dÆPÁ´å2ëuæy#]^_½IÕdCàÄ!ò×ó£´`wÕ/¨D

§)à´TEùy\²É.)%ÜBå¿zB.MÓ|(ËèïAËä:ÓçÉDsß¹ËLnú16Öt{`°gdíÅ6£±§o¤áG!î¿ÒÛø}èW<¿BG¯ßot½êrê1Å×C

ÔÍê2©ê9

×3t `øîj½Ãð\MHóF"Hs¢cç«v¸THA2½G&}ù©Õ =/båìËÜû×ÚÓÔb XBÂ>Q(AÿÍÜiäa#ÔzÙÿLx¿KóÞ¢ó9·wÙð£oó¥Ïè%ù¿Pµ%®¾æîî5oøElêàg£üÇlaÍú@gþõç¿à¥ªàÐÂø§éGí|¤Z½ÌêØû7SF/ÌÙ76^ߣÃé (sÔÊËYTOÒ3_ ÔU¹) ZYtçcÂy¸Âß7@-ÞS¨·Æ|+³pcÆZ±§A¼-+KÓåùqÛlêùÂÍ4ê?^]¹^x¾¾~ÿvr¯ëa;ÿýWåû''ôcöñÿ½zNÆ×]búièܲs%ûþüü¬ÉÞmúá\b\/¨¾ÄeÑ.ÏOxw9|$îð±MRÒ

F²¿'·qFUæ#7Ûº®ËɦÉ(ÈÄåË2ÄÆ`H`A÷Íó_ÿ ôÍM^çËõ¾

ݽVO£åÏ©}ÿ¥ÕèÃÚ±ñaËm1úþ;çÎ;þÚ]p3Ò}ÜñóyÇüÝóá¯?ySòÍÃZkVÍo1¡êtq³ã¸ö÷±þßö´øF]A1Ö7ê¾<Ç¿è_½£öSWسàÔÀÆùHoV\»i <nXÊ1C×:mA¡o%ÀA¢ýyÿr_üçÍ?VÔ4{дÜz«#Îun¹`z>FªX¤Ñ¼¢¼R®+Ôv#çÒÏÙùMíì¾ßÓvæ:Íã8é#¿ºC=àÑ~UínÅÔv>s§Ö@ÂC=G|d.2¤

Ö^bÿq¼òä^jü°ÖÌ6Öú,ÉèI$3§$` 7TdeZ2²¶ÙóÿÓiuìÎÞÓøF213¸ó"øOqXM

sö?ðnh£«ìÌÜ\Bp¸ÖÉÐ<ÑjÚwmӶμVu^²ÃÙó$£áéè:^ÒÒkà3h²Ç.)rNãú3ã/xüÓí°Ïgrðê1Ëåï

Æqó }ÝOÊ·.ã]±¶!c&û ©qïãÔÅ®$ü±µ!¾Üà´S\v÷Ãjêcih/¶6Pâ­ÛBî=6miÜióÆÕw£V¸Ðo¡Üi¥ÄWhÓ¶*ãúðÚ¸¸â¸Ólm'qÆÓMñ¦MS]O_Ã

.ÖÃjZã«Eq¶4î4¦ØÚCtÅ+Hècn¥6Å-Ð6ºÞ=±¶4î4ë¦ã_miuéÓ+H®C\qµu;õÅ

EF6ló¥ ÞÚÇjcjZ¥qµx¾E6Sî6k7ÆÐî=þüm!ÜO6­Ó¿lRZ¡ïÂþÛ ×õë¢NØ«|;m-ñïÒ¼/¶K}ØÚh§¾6À+\y­5ÇÇM5ÄõéÐvk6Å®=0ÚjÚãN¸Ú¸±d·

pÚh)m[ã\m\PöÆÔ¸Óç«EOO6ÊÖA[ÃÇ

«|H餻ú1´m[ãS¾6qÆÕÜk·á­¶àµ¦×q×

²Z½pÚ¸öÆÙ8¦6Âøàµ

ñÆÒ³

0Ú®N-mÁ+¿A«~1µw:clpÚ¸-4â

±´¬#Ç

¡L­pÚ¼iÔ8 °®I-q§l6¡Ô§ËÛTðÅ#wlBT½²I·ÿÐóøÙ÷}¿;·JuÅ

 

¦6]L[Û

p-+¸øci¦ÊôÁldØ\m¦Ø\mm¼¶é_lU°¿6«¸øÄqÆظÛV»zà´s_Æà´6[\£¥ÜHÆÖ×qÁj¿ê0ZW5ß«`x`M¶¶6«Õk¶YD[ׯwÐc[]ØÞê2ÅmnâgTQóf ÏÑèrê¤#&Dò[ô·])æI >%åÌ¿+ëºÝ·4Û¶»g&IÜÆ¥êÐt¡54Òö¯±zþÉÒf¦Î Iþ©õ}-Ú=6¾rÃ¥Éä27(ôÔò#øæ

}uéõB¬k#î£UCNé

ðVyj2§ìv} ð1G¿$üé¹øÌüµä§Z´+ ÿ

̽5

ÝAé¾Ä{eP>¿'7&D*±ó_1£5ü_ÇõºUR1ï8n

mQò¦Ù}js6£PØ°qµÆ<<1dòlgNàÆÒÆbÇß5ÙJ¨¬ÿ`àOå5O¹ sLa²·z ÿ(ÿ¬Ìjst¯{O+üþóÍ¿ååÑ<Ms6¤Ú° !!xÎûT)_£=þ?ð.ËÚBX1ÌyHüdпcÝÉåõÜé{SÌcB5T9ÜõÜøsVÿóËÓ¾¯d§¦ßþê?áséÊÿ§géÅæ3ÈÒÇä,ý¯+ÚðZÕe5§Çù^I½ûüÇù¯ë:T)¨êW2+Þ;ðZ¤@VA·?Ç;NËö7A¢ÌcC¨âæ¥}Ï­öË´5rY¿Ð|=ºÝðìÇìµY.?¾bäÿ1'õæò]Ó=À¹Ófí<Ù¾¹Ê^ù÷¬yox»4zèîãx

Fè oíBØÆ(#cåû^³ÿà°Äÿ¾ìWEùý£]ºÇ­Á5wdýòºÿ§iÀWŧî>öíö½ÿeÁ+CÓ=ã?8YùÀ=Í?&õ/ÏßË¡'åörE¨jë$÷W2GèZFéÁUUa3nõÎÙ}Xö?´LõÐ`Gçrª»éÃ7Síßjbí)ÃÈ88ÌBé_.LgCÿyùÊÈó¹Õ4'Á¦oøÐg£jÿàͧɴqÏæ7fi¿Õ%þŲôÿótKEÖ4ÂÕóÿ­9;âÌ4˲tçøåþÅ¡®ç¼ýj·K¸"q"øhÿYø(håõFcàéibbàYOá]?ü;;/ñðÿXúÚ¥Ø2¯Là~&?îx×<æ?-«wI¿´µi­¤Uÿ§Ç:]ni5Dxy Îò;¸Ù{Q|$ÿV¥þæÞ+«Eë¯(¨Tºïú¾YÖé²àO jAä¬75®tzyØa[±g4?,ÏéMZ§Äã8Øl}¿ÿ8!§

7Ë:×}f5¯Ð[>qÿÖ

/dõ$Ëý,%ÿÏÙc!ó91ó$þܬiÓ?2@}ì '|²!¾ê2uËbí4ñao×.ãI&§|´6-È­r`¹ØOô~ÑôÍb¸µíF⢽=Ub(Glè=ö§Yìöq¨Ñä07±Øûýý~ÖíN»Ã"q<Ä

Çqæ9çßçäÇîëF­\å·¯ûòSÁÇû?æ?¡ð"ÿîÚØ&´z(t_wt¼¹Í~lÿü%Ù:­ 3Â7ç½®oµÿçÚ×HüÉõhMÿ%îñÏ8ÿªø.2?¥þê;ì`àÔÂÿ¥þä¾ÌÕáÜøN%÷í$Þy©ÃJÓ,è4Ó`×ðìF2wx&Á¯£ Üenï?ù

ä3ÏvTÕ

Ì`ý^éGÇÿ÷Só õøÁo]ì6¨K±Húñ¤ÐGB7: öÃØ}'µZP*BÌ2®=ÝàíÅ´¨r¢7þqö{Û,ë?¾dôß$mSOéIt˧åcØrHæ)8&¤z²

©AìòÐz=/´Ú\>Ñövñ¬Î3B[ÐÀõ½QòáJ$ÝkEQEñ*bq$N§8èñ¸ÝXx¨Û>röSÛ]w³9]$ÈïðÈwÊômv·ôçM­ÇCÐÿ:$T£!ÒQ"C¡GÛÅ$¹ÈpåþQQ°'¸WqA°ûËþðRÓ{_hfõcòþt;ÇÚ:ÞÄþxÁþYýËãá¼iLëÕü̺@Ë ô)Mzµ¾CXPÑãlKEN6®ã\m

qï­8­pÚiÄØÀmâ¸mKAzm¨I©­0$kWqÁi´WîÃh¦øׯA¢­ µÆÖâF6S¾*×

«Øq{ãik6¥ª|*ã¾6«x×

«¸ïï­;:ckÉ®>ÚW¿á¦¥N*»lmih_¿UÅi×M-ãN¸m§~øµÇ¶HZW|6wãh§q¦6´îv6´×ãh!ÜGlm!ÄPíòÅ[ãß|m

ÆÕ¢<p«T®Ø¥ÁqµwøÚÛlm¢;R×

öé¢ëQ¤;;ch^cÛ²§ßZpJãi¥ÀSC|k×VÀ¯lÍem\£éÄ®Æи

ñ,ù-+O6´Ø@1µo

{ãh¦¸ýØÚm®é¥Å|pÚ]½pZ9;ÆÒâ¸m]ÇǦÛãLmmÅ)×UÊ¢à%wlmãí¥Ô¦6È,ob¦FYJý8Yâ¸Ú»6â¸ÚVîpÚ­+Lm+x¸mXG|S¦øRÿÿÑàtÏ»­ùÕRFÖÝÇVøö8ÚLXà1@+Àñúp%¾>Ú

î4ú0Z¶WÆد\®¦6l/LmWq¦Ø-

ñÆÒß

¶Áh+Æиçl­

ÆÒÀJ®ãZà´¹Gã¦+ñÀäw°+¸öÚ

Ák²Ëz!×õtç%a5yÜ~ÄH9;|é°ÿ(Ò{CÚñì­,óaß#ËõüÃØofgíhcÒDm#s=ÐWÏéd,ó÷ç]¾s=£}@~ïÔoeAÅcPÆÊ(=I5\ñcÿà[¨ö'çuäÂ<Uüs÷w3Ï ìOg4}

.8ÃνGß#¹ù¿?v¯oj{Z|zwôÇú±ðÞúSþq×HßO×|ÛgKw+Úi¡!TÊâK;~ÌAh;Ek4ÿËLöýC&¿üv`?7ÚàCÙµgÂDÙþ1Óß9ô¯¢mRææý.®fV´e¹¸PVW±5,å*;6©?d#Ï¿Þû0Ä`'L;Þ£^ã^þt½:¢¤Weý$n\Ê«mJ0hvöÌHæ8ÍxÀê/ßø£ñ´2¢Ä«*5UQ@cNffËÏueÊdPW"ÔõÊA,Æ>Wó¨ÜB#9Õ\»yÁ³®Ï+Éý+ÿJcInöþ">ìëû7Ù(ÄqfßÉÙK!<jô_¸m~G¨mY̶2hrȸó%Ód5³'­ÔÅYµ@9C'1ÔåÄ­+ÿç;uE]oÊ^]Fø¬|¼·¾öâG¯ÓéúSþB4ùòÿ:qúHÝ¿=ûQf×åò5ð³ú´¼«×=äFÏÒýɲ±CÑÄ{*Æg»}þ³Ç7J£:¯l÷ðE§Lå5{%,hAÍyÁÒ]¶=ò4PRËP$¼õ;G¯ôà?nm y¯ô&­+Õç!'lÊÓÃt~9·ÐûC¬Ðÿsqò5òäæ~ndQ6;¥Rûíò7æ'üû»É¾dFÉ:æsCÆ9iwo^ÕD¿òSèÏBìoø0ëôdÂ9GáÎ;|âZgo®ç_a±÷??ÿ2¿çÿ5Ðø¶÷LºÓ.¤Óue¶¼Ò[{Ú)ýhÜ_¤õm&¿²&)Fq=bD£ófm&L¦û¾~ÎiOk¦ù÷ÌN

g¥Ø%zòyÿáUÌgÉ?òÔ½¢1èáê_ìÌb>â÷¾Æbã1ý9Hÿ_kêôÏÏÚ}²!.²Qĵ¡9lCµÓ!rõ®X¾0ÌÕ9`ràÙL90I®½1%ËÄX¾£Ê¬ÊÀ¨ õwnS=4ÆLd`eÞÅé?ó^DµòOü¬I´ÂÂöÛFt´L·rUÿ'pTv­:Ñígü³û]ØñÅ©ß&

_Ï"óôóëï|;Úc°v&¿m6ÐÊrz?cOô¦?ÃDO[jiô(¼úöN[Vï°ìÄ/â­iÅÛàÔ!ê2²îôóaw±ZåRw8d¡å+4?7èmmi;[]h%°»SÔOüÊÌû±ç£ûíd´²v~sxsGf9Hwu÷:¼·ÊØÓø¶Ïòbg}NªbèH

æÿ,MåÝFïGâkY¤·ójÿd7<áuzS¥É,gøI.Gâ(ü]bö¬uØa?Ç/uÇÀìÀÊa2i±VÜ0îð9س±õÔé¤c8}ÇÈõv}¥Ù¸;[O=6¦"p1Nà¼%ÕµM¬À$Ô©iº¼Pçéüý·Åíf:¨m1éÉæÌsøæüÿàwؾÑÙÅ/V)÷Ãù¤ÿ:<4wùy

ìq¶4î=ñµ+HÂoÛ`µ;:­·ÄtÆÕo6LR]ÇVÂýØ-#[|iÓH[Ç}ðÚà;àK©Û

ãÜãj×ÎPêb® ¡iP]B6-i²ì6

i¾JÙ:o

_ÿÒá\F}×oÎ˸ãh!ªwÆض'·Ç}ñ¶

Û¯â:`´µLmlÝÆ+©\m+¨Nøµáq´»Zu;bÆÛã¾6¶¼.Jî>8-Wqëü1µ\| 7JôÆÒº`A\îÁjîº\:`¶T¸-wÀJ¼­0Z@Jü÷æK¿%èë¡X1V×âWÑâ°VíÝLî(^Ô¡ æ´:z±à>¡ÒY:GÏùr/¶{ãû3§9ë&xúOñGxî2æ>(±/3Òà:"y¡Á,wï-°/ÒOÉï.3òÿ@·¯§=Ê^jÒíxü-Ø÷ø!mâÞÙùÑÿnÛü÷lä6 xÒú~ñ/õg°úOÈébç?édÇÄÎ#àÎd-£XãpUeâ3¸ÌͶ~i-Ìè»1ß1²Lnf8a·Û0ç©y" ã1¥©'YÝ:²Ub6ÊeG«

õ;È"³ò

ÕÑEõnµ[h¨+Æ(B>úg¥ûðs#Ö_py<y%µa5Rr"/zgbåաɤB6àe¬|$2ÀÑ6[§2±º­C´ÿ¶ãì#üY'/÷1ÿzüÕ®Íãj2˯ýô¾;µG\õÊpäN,c¥¢·ÒòÈߨÁÒnf¦GÈD1wø~´ãE^L

ÙV¨±ìú+QÎgT7cL¡Ì:°1]#ñ?-h^¼öEûÉ?ñ®Jcp=ÿµîbúÝÁôÈ°ÒÃto%Ô§sÑ«1ús¡Ä(9zlsH7ôóùC /|åÏ.F¼VËI²aPø+¶uGUªÉóä~d½~¾|y¤|ëå³ÑsZá»v*ü^ÿ­üÎ׿4 ¼óÉÿówåv«ygòöúCgªßÅ|Vüóxý(½1@,½Á`Zµ©9¯ÿ&»Uí8Ç<@#õL·vz|±{g G¤ÿ8óßõ¤ZäÏm1[Gp£¼R©üÏÔÿÀ÷Wè1ƾðúÛ-NdÇÞè·ë~\Õ4bWU³ÞäÿÁtüsÕ{?«ÒyCÌ1oI¢í<îçî"þ\Þm©Iã°)étæmÙ Ó,ÜbIæl°..üp"1K¦`q.DEx9\®éÎÂiï¿óñ´.¿eJ¿óÖSýáÐj%Þq?¥óïo§Ç«ÒG»Æ?ìbÚ´ÄÎrF*áÉ'2#'s$7[ûenv&%¨GʹT¢í´ò¦ç1åwLBò0A

öNÇ3NÛUytÍÍsüRêZ]»Î˸úÄÛËÿ

OÏ7ý¯/QËÏ ß!é?p|§²GäræÒÇa,ÄGû\²OÕ´fMÀî3OÀöÚ]UóJ´·ßGº4à(Ù[ä~Ë{lõoøûw/eûF<g÷9HAÝ|¥ð?þÞÀÃÛ.Ê(âãx¥ÔH§Ý!±÷¨<MäR®¤«)ê4 ü³ôKADØ"Áï.óàLT¢H ó ûÎ#¦NÚ)ãؼ{cjêchqZôíß+NáòÆÑTî'¤5NàaRî?v6ÝìUÜqµ¥¼pÚ´WüÎ6øãlJoÓ¾C|pZ)ª*î55ÆÙU:«¸×E7DZÁijPж*ÙS¥omÃkMq¦Ý6®ßHu>üT·@wÁhh¥pÚ)ªS®)w1´5ÇîÃi¦¸ãkM_*Z§à1[h·Åy¶~ôÆÙRÚb»Ã²

 

î1´Sa{`µ

ñ©§lm4ÙZ`µ!ªwî0«tí6ØÚ­§Ñ

iÔ=LmCDnqIYƽpÛ

wë¤6jM¦,]Æ6´ß®¥71fÙؼiظ§6¤;6´â·LmxÚ×

ôÚÒÊW é

Bî8-4ØLm.ãC±p]ë³Â·ãÒßÙ°§ømÑtÃjBÂ:áU>5Ü6ÁoØmVpÞjáµ!|TðÁlÀh­7ÃjÞßê·çeÁ|wÁh·R½q¶nÚÛ``cmÚêxíÑvØ_»E¶¾Rºi\mBî44ÁkÉw°ZLøSÃBࣧllmBà)àÙÅ[ãض¾6È.ãMðZ¯ã¶Zq4Æм

°2à´¯Ù³'h­^úM°Y&öÉ4HÇ»¶ßêò=³Ï¿àí}ÐK(?¼§ëÄzü/æCéÿð)ö ûOÚÇî±Ôò9Güêßú ¾nüÒÖÏüå¬jä)þ§

6-@;aö9ÖÀ¯²å¡ì|<^Qâ̧&ãýß{s®«´rðWÇ:~þÏçs½³Óñãy VyO£l+#|ó6ÃñʵFRÈyF$ü

»^ÊÒþkQúbé~Äê6ú½¾oE·Óìíl×°U]sòoÚîÑ:Ív\²ë#øù¿\vdÝLø_eÕÊÿLx [:g»¥Õ5&HÕürÆ[EÇÈYufTNvqdh*s*%ÒæOc¦\#ícõ¥îê¿y¦qµá=À±ù-ÿ9grúç'îùsjÆ$>CO ¡Ï´?à[±´ã©øäû©ù§n)Huý_¡óáPGLôj%6¿\Elc··J{úJOëÌ-.ð2e#öúb¹ù}ÉþæÊ52ÙªÞ¿£ ¹ÍêU«o|Á!_7M»à+ðÆÄôg"¿ê¯üÝgá÷ÿc7aÚÃÕH³g¦>L+C±ý5®éº#/?®ßÚZO÷üÉüm­òúL¹9pãù±$;®ÂÆrj`Iòßô?ªKx

¼Il¨ª£ä3à6íg."Oz¶.ÅZf

7A¹Å_Vòüé¢Åy%ë:ÅåÀ»VH)nC¦ãâE

Eý°æhpÇ'ÔA&¶'¥^õ¹î~ÉOÏO(SÉ?«©¢n°jÐ×;u¸?q\h$ãÓO}õ1þ÷îKn?6ÿç"¿/?å2ò%,ÓíÜhÓ~#¸E2³KôcLîçyÿe²/Ëÿóð?ËÙ.DüŲÖ<¥ª1¡S³r¿:ÆÂû².ºlØEήñê0úHó?¿:4ÆH¼Ò<É¥ÊxáºJt!Ö"ÆÚðj¸MÂT|ç§üåüã5¯äuÿÎBÿÎ:M?µ.HÚþÒÉÈ

¡vÍP¨H/&Zçvl¾9¹}üÅõÿüâ·çØüýòrkºi,\[jQFÉJ¬±MA¸³EýÞC]ÇÔ>Fß7ùÇþqJFåsäÝ@?R-ïÈH¢zý9Ævü wÓÈ)n>|þ÷Ñ;#þ

\5T?ÎüIýò_ü®y2oªùÆ[RMØV6ÿUÅTý¹Áöbj;<þö$ñ¼~®Vìh4ݧÁ1/.RøÿCÏnk´²]öÈ&)UȪîú#ò^3¼ÇsþþÔôøAñáüsy@Íý²j`v)Ëç.ÐÔ©Í@¹úf-1êF_ìàNËc'/½ Øä°Ã6

©DTL®QwziÛ¼^¹Dy»%ôg.§ùoý­+W¼´?êÜÇÈÿ/{þl~Ðù¿n@éûZí¸qÏþUaûIµ;epj(|FjIvZlóNÇ®ßN·¡ÓgU¸&úÔÏ÷ n?×áöj7÷ù÷ü½·þZìÿÊf7Ûó?üÿå¥=¯¥V-GÕ\£Å´y¥ÅsÞ-ùµÆ½q¶-q¦ømZãØtÆÖ+ã¢éªxbo¦6«x6øàµp8­·OUÔÅÕ+Ûq±µk|m6ÐZáµ·¦6ÐZãh

qÃj]ƸÛȯ\¶üp«xãknãÛK¸ãhqÂl/l«x÷Ãj§a×+xm\m]A¾*Ý;â¸Ò£¾6ÅÁ~ìmVñÃj]Ƕ6ý×lRÑÚ5ÅZâ;ãjî ôÆÕªø¥ 0¡Áqµ¦¸÷ÆÖF)jTqÁh÷ï²

ÓÇ®¦6øÓcÕÅq´·ÆÚÓEi¢ÒSN§6® öÅa®§6©Û|,C|)¹ÁltïÛ©­7C½0&ÖÓÛ

»|mî5ÛJâ½ÎV®ºÎ4Ãhk6¥ ¸m¾4ÁiãC\m.¾6î8Ú·Ç¿êÆÕ²´Áj´¨ß

¥®|ðÚ¸ãkv×cj¼%7Ál]Ƹ-4Ñ_¤á´Sx`µ

ñ¯|mL´ÛT©ÙrHSãÐî=qµ[ǯWqéáßPã_6ÊûclТ¸m

ïªtɤv$ wØd¨~¹$©ï[ÿÔâa{gÝüçtØ\Æ×ßE·Ól·¯Lm×S±+¸m[ã½0Z®cm

ñÁinãkkøÓ®UÜ{­ÓoÃ-

¨ù`µÜVÚò_Çêà½ÎR||qµ©¶ÕÀÁi¡Ôî0)^«Aµ5¡xZïÛ²¥UBHT

ò³È7cÆf@²v¼¶þïÈú%ÌóËL¶úèÿ5ÂÆJ§¿

[Ç>%öË·gí¿´8´xã#Üëí¿s÷·±>ÏCØÂLÞ[«áøÂ=Àõ~yʼ¦nrݼ[öÒsô?K§G¸

ÌY2Ë!â²w'¼j]3Es:!"Í?,tïÓ^qòö@ás«Y+iU+7ü(9Çû®>ÊÔN÷ðä¾^Òö^Åàã×ã'L§ÿ*ã)¶!úGç`j

Ê[Z¬Òq£G~Jv æË)wÈýï×]¤ð1D¨Ä|6aIÐf¸s¨ò¯L*D¡Å¤}vÈ1wiöÈ/'©~aü¥kÓß>wƹì.?ê´¼³¾½vª]Ç~Q/ÍØ/oJÈ⢹`,Eßl²ÚM-|\l¯M$Ó2`êµ;3«>I=Û-Á$òÌf}_O³]ÀüO'YÚàÓÌÿF_q~&~qê£Vóï/Aä̵ð¨ýY÷±z³tñÿjÆÓDKô¿6iìÆÏ|¿ÝÜ1à@

=³²Ý3"Ôâ2j· þË*tøP/ðÍ~Öü~ÒK)nO½hÖåxf¦tÀÅêºjð@

sAÙ` D

j3Jb«! |]ð!æjÛF´¡å+W¾ä/ük1ë'Ü>óúX°-k`S¦n´¬HÛvOÿ8ë¡

wóSÊlÉY¶Ë93þiý¾Õþ_²sÈ2¿Ó¸½`\rñáûþ³âw-Ø«±T·Xâk¨tþ&éàbäh¼Êµ# ¯|T?!¼ùùÃùæ{??èþ[ZÅdQ7Q:82Õ@@;'äpÑvÓÄy#¸£wÌ¢¹÷Óô9Ú¿§ù«ù­i!I4

ÒD)Ôò!Z|à"cÙÙÆâ"_Õ"_sÒ|­ÿ9§ùEæ#:òi²:OlµðõXz_sâádj`x{ÞåÍ8Ç{æ

*e§Æ°ÝÄÀÿÁm»ªX÷Ç"=Åò¯?ç¿-uËÓ¾FmGÉúÊÐÇs¢Ü´j´ì#~Aüc1|.DõQÍýì#/:áÎ5ö¾]ÿògç¯äçåö¯aæ9Úy«È7+yøyV8ÕäÍV 34¬iRÀ¸ù±a«Ç)

ǤÑé¹ýóþ}§Êºg57FÆÆàXz®~àãÉÍÎ+|ä~T¨ù\ìUØ«±T£ceªBÚf«WÌ0̪ÊÀuøOZW#8°Û@þ\ã;WØD¼¾O

>ØðQÔé*¡âG¿ÇǾ;ù¾

óÏåö¿ùyú;Í6onÄN_µ´î6?/´;cÚ³¥Yc·I

â~? Ñ}Ó°½¢ÒöÄ8ôò¾ìmØ^ÃK¸øckK¸ZGL(-qùcip^øÚÓ¸mNøÚ)qJ

ºà¶Tî5Üøm6WÇ«}6ã­4WH

dSl!a]²V«

á´-#°Â´ßFø-im;aPáOìÁi!¢6¶»ôÂSa¶ªMôd©5zd¡ÈɨRjd²WÿÕã7®}ÍoÎR\Àž+±%¾=ðZIl.6^Ç¡°»tßd|+¶G5Å7è0ZtÅ[ã^ØÚ¯¹Mñîq¶-ñ¦ÔÆÑM¨ÀRÆÕpRpZip\oêÆÖUüp 6øÚJð½û`µ¥Á7þ-ipQ]°[%üzײ«z4¬]¾±*

W@z4ìiú

\ÿ«ï_ÿohåÙqâ?¼Ëéþ#ú>oµÿÀCÙ

 

Please view my pictures on Flickriver.com, much better!

 

flickriver.com/photos/aruna_2009/

 

© All rights reserved. Please don't use any of my images on websites, blogs or other media without my explicit permission.

kp_F¤(é$Øzß¾åFe¤Ø[BocêódS§ämÇú é®:ÝO?¯}½ð$ê\*ÀßõÃhcÓ]kkX¾è½ïdá]:V¥%µ4B@½¶Ûþqñà¾Iç=R¡eb=×ÿÖIl©DX}¶Pì-ûÛ|¨SÍW·ÄzÿîÔÜV

nöý)Hô|Á¸ýw89';dPÞÞNß!úcB÷úméL§zEcPtÞÛÿ_ùÇá¹Ô][öÀò,ïµj-'Ô|±«Ì-º

ÇMñìçcFVÿ8­ÚÅÓSa¿¶4uÞýn:c¤Ív?)þ{Vàé±ê¸é¶0±ÞÄôÝXð$qLøWå,lò¿ÏR°A/n)Á K{VJ

;ì6±ô?ûÇAQ6ܱ¾Ç~9&½â¬ÉIÔQ¤õ$yöýq/¾Ç¡8£kÿöÍhq²Sdïs¸'cï|&

Ô}¶öïÿ¼M$

ÔEÿÙNÿê ì.mrl}3°VÖt±ü?#ÔÎíMRâ\¡$ØokúôýpÆûE½· soËS_ÕeÜ

¿ÔS¹¤$­#{Øî:u¿éKêo¿~ýqyì*Éïn·Õk¤{cYÔ£bQs{LAÜnFÕH'ªA6W

ï¥ÛARI67éQFv¡HØwùÖÔ¸ðMÈ$êÞçÜcÞy×

Íö>øã(Ͻ+!FO4Ç«l@¿mÆÿ\xÝÊ·O¨µï×תÒÈ¥Nôµ$ìT-üÖ¦ÿ_[vÆZ®¯($¹Õ

Û;úS#QòT

@ØôõþØLóÝVßr7è0ºD]XÞvE

1ò¦WÕ~en°ë°úßׯ5þàE­¿§çßÑ!ÂäÕ8+¯-Yr-~ iöíõ¾4(ÝW°þP,SmÍñÔ£4WQÎiAV¤ê:Ù$Êzú~÷Æ*¹'tØþø/¹ÆkjÞÕ¯¨÷Ì}¦£®Àìo`.zvÛ÷jF£V(r©ÐhRl:pAô÷?\$[ ÞÛ·`ýqEÎ¥ªÙ2`RnVk)+k=?t;@ôØÿ^§.¬ÒÄàå)éMÏSÙ#±ôÆ(

FÖý­Ósý0æ É®>¬ã²+IëamWßJÀíܦ8f;5i.ÙW'kÛͲ}6Â:VâÛ½ºXc®W

úâ7 XÞÞSÔõù{ãÐênkúXé°ÿÝð¨

ÕÞ+GÆô©.$"ÀÛr:oߦ6åQ)ÛÔ[õÅ|±9¦PÀ×O}[jl'r@¨]6µí·üâq@Ç·J¬üëPpTI±7Ø[!@þ+uß?ó×¢h`¥Zpé¤azCL¢¤ØÝG¦ÿÿ<Ô3L$eJb±¾Õ©ÛçФì

éqÛúàNø$Ñ#F

4â¥($ p:þxj©¥E%)Úé°EîSóùSAr$±u`±A![$äûãRt4µ (&عIÂ

;ÕaY˲Ö椼£÷J

Mõtû~XO!é$à>enw?NÝ?LJ9$xczkRqK¸RÕ`-·¹ßHm ¥Vè,Û¥ºý8|T5+á°*®?ôûMSm\*çR¯rnsééòÃû®$§ÉººÞcnÞöß\g$m$À*½¨J¥/R¨Fâ÷ÿNÝp¦ùØm«VûI?¦ýÎV:BÒ)

ôü)Ía´ÝBÃðÛUí~ß3npøU9å@)Mµ&æÀ1_$<æ_JPJÔos¸ëØ{÷é¸ñY))H;{\{|ð²³ç

R­þU«d;Øz~ïXì¨ÚÇ¢Uø¯oýáVm¾ÿãÝ}7H±*$v$Ûþ¶

£'¡`Ni8H{±:|ª ~_,`ô4ªÂʱ:¯qÓn¿,6m²x¤MÆBQ¸I°ïsï

Ph 4Rþ^Öúàd³v©)¬ üþTÁ*fÂJ5*çI¹Ûüÿl4½1jIQ@7¾íéó8:8ȪãÇM6ÞÔ¢¤

yA¸~"¥ Ë)#ÍûíJÙP+±¦¦§¾$E

íboëÓ

Rj

*R&ä´Þ׸8

cï^2ÛS3uÒCÜwèGLoh¤JVSþßÃqÔÿÆ'"0=+ÉæÒäÎp=­¥;ì=¾xØ]q[ØÞßýôÂëå8a]äO

¸´UÕm ¹7½Çï×

sd ¶­XM¾o®»ì*ËY=kAªBtÙEWü)üD÷úaáÔ-Q%Bä)a$}ÇÊ)st³øWc`EDëE@H)¾à¸F!¦+ú¸R×õÇËÍ}j#XæÂhnKmÒ×ÛÓsú2áÐB±ô;í¿¦ØÀ&-½7F$,oæ`MíôÁdU¥%

ØiWPMÏsÓ ÛÌÍ£w«ê\è­¶¢¤µút·ôĨ۾TúZææà~ïoN4¤êQ&·_UímºõÆEÎæÞ·ºEÿƪà¸Zܨ[{-{ÛÈ¿á?_­±áÔUάø¸"âÆö6??ï

PNû®JNÖ¾=@pÇ cìm½þxñ]ü¦öö°éä¡

J@&¬ ¤ø¶½·Æô© ZÃÍÒýN9F éWµÀü[@·ê:c£T¡ôÓÞöñåöµ®%*íWnÖïúôÆ"Ã~§¿bqûÔÆ1ïûV§¬Eý,zÿkÔBº

Î÷òßæpA©(Æô­µÜw ¦ÊÛ¾6´ytÞäBw>ý1æS©WSVŸ`7Ø_¶ãJv%$¹¶Àu8$Ðã¤VóØuöÇ¥*¶Çô¿^ó»Sñ¹­ªöEÁëm

þXÚ}=l:ü±Üg5×-¤Çú¬]JJUÓðØöÀô*òì¯6¢/sìcÀÄ@p]Jhq|¦ÝHè{cRZ7MÁµ¬-²¹Æ;ÄXªw¯×âÐ'qpSÓ¿¦ß,i-6¶ÿ0¥|ÿ,)2qP*ØoIÞà[oõÂNP¹6ÕqÓNäì:âÁ$8¤¤Äö³Kgm;¤ØïýAÆÐ

©CUºßûcÞ)òFFzÌ7¨

ÛJ¯{iú}>XÉMem·þk}0¹Ãea]8ïX6#¦ÛãG0¼»XcÓùµ##Ûy«÷6ãUïÐ

¶ÿßÖJé$¶&ç¯O8Í®HË«jnuJRnÛX¦öÜþþÒÚ5sÓ­ÇíÐáЬ¨[Ò:uãÒô¡½Ó¨% XÂ0m)

Ø

@0>·ü¿\KjÓ46P1üï^ö°¹÷?3õ8Ö»Xî{Zö÷ÁrF¡à2â¿"áD@ÞÀÓ÷¶Ùwms`MûÿÇõÀæFa¿z=¬¥Nãø)sOd¨÷°°°?¿í

* {Xا4Q­ªÞÔ«òH¹$ÛÿÁõЦÎÃêoaþp8¤P1RdÿµjZºó+{Ø­«$«¥tý×;61HÎP²ëB[ò÷еúl®ävÛaúáÅ^æªÉq³Vo°;¸ÞêU÷I°ß©=E¯ïäb½8Íf`7Ònv¸#±ýq¸^Àõ=ØûànT

ªhØ8^Õø¾¤ì:Zä«q¿¶4)ÿ6¨èó

ÉÀ£@Ç&§,²¿&B

ÊA6èØ{~ý1ÝR¸$mó¿¡Áï@%³¿5¡OhOâµ½ÎÝùa§]K!@«tù¯«Óümºp»jÙÄ

d8Ni!7VºÛ÷ÓÅS6Ûôúâc£(2ÚBû«Nê)÷þßLUuñ@Çó*"©»SÔ(ÒS±NÅG¹Ð`¨øRn£k¸ø«!âbBÉBÈ>rHµÀ"ÆÇ©ÂÍHóÛÒÄï×l]EË

Jûél(¤([}6_±|2½7I=$iMí~Øq;î(.嶦æJv%qsùþÃ+òõjÜ

Zûë|8Ë\ï@Õ¨â!*R®±H$¦ýGËlf´( JÊMö¿×Ô`ÊØÛ½LEl¶¤7O 7ý;áÝN¥´y´ÛZM;ò×

Ï` dÑ£8^>´Í6 r@7Òâßqsù`Vlźy%[kÚÇþphb(»Rìv¦²î @=zoa¶×ýqZ @V¢l?÷íÆìk±é8"&:R¤éR·HQ=Ç^ß®´ZhЭ{)6ïûõÂîugP£N®{Rçe#FÊHØí·ª/j lÝ%BÝ°j8¡ÈÒ(BUËHÕØÝ°=1n$¹Ò ¸ÞÛY@@À J_-PB@sÒA7¸ÃÚs+BÖ

ºÅì}­éßôü¨p(Xô¿=饨Ý^á6¹;vt\$$%F×MÔ°GKöé²2hÞÒD ¶èºP:ßúü¶8p_

ÒJ¢IíùrYùm6

Í2¿­ËØÜ'bà_ÅP°kÜ]D

»ßûay&0iì@§viêQI;oµ¬}𵸪lQt($Xü¿N®En(ËÓª¼y:Q¨µ[?Æ7±Í^À$tù6ën¿³

°æ¢`Ó£1HRÒ5nwê?¯ä0älÊN¤ ¥A6&ö&ç÷ÓsdBU5SSõ¡®Ê½F÷;aECWrµ¬Ur-koOïÆ42à-Å$[ÉXMÖ¤¨])Múû~K¥}ÊtúO×|M'8Ú¸ ©til7ù°±·ôÆÅ¿tu**@=ðU=o*DsL&)·

ÊÈÓåßO¹öµÆ~=ÉN%A½uizË,cIcÚ¸;yF/U/O[±îpÚuJôR´

ßë

üCWT6¤«Ê7ë¢âö=ï.:°¡¦ËìoÛ§Aé|p©È¥TɬóªNʸìl.>]8ÛÎ.ÛPNÉ>¶úà|ÛT' 3JØáB\Ãñ(îÝûãrCJ²/½õöéû·¦9$ ìiDzùÖ

WuX4¤-_íkáÈ>ÂI6·`-Ó|øÀ¥ÀqZ*Áº¯"G¸Ãù®9©:H\'rîméßHÂÊÅB±ÚÕR8{5\0µÇþðPÍQ*iµY&é½Ê8·.

­iñ!@8®ÛÇd1¨(é

ß±*1¥Òýìý;o)Í}_IÀë:rB³­]

}FûcTZU@½¬Ï®¬ÀÞêqÞ¥dé!VÖ'üzý0¾2¬Aü)±²mÛ¾"4]^A²ETǵG`Gâ;w¿¾,Tg5¶áÒI;ç. 1èþvª»õ'Òд§`@ªß®7B

í°ë|gj¦8$V`ÚÛ%@õÓìqµçbRIØØùsµ,ÙÆk'@P

ȸ¶cÓÿxÖV¡pZÀÿOËß8íQPë4¼uY@y¶ºE¯íª^BÔ7·¡õÿߦ=ÅApóLTTAQÿÄ6ëÛ¥jMàúíÿó£ÖBoYºØ§rUsúcÙiÓaoTl}õÇ»TJï½~-¨¨

(

µÉ¿éæ\I1TÔ?WîvÆ*kÚä^Øé4ØìvÿU­i¸¸aÐ{výnvìo{G¯þÎ8ÔxÀäÒ¸7°VâÛ$ciYâûzÛÍ|zÖI²7Ø|z¥ó~ ¹¶ß,s|j øLQâ±;66?ÍI'r=½±à2u;W@Õç¥x@6Øs¾?yE¯¨üq6\

« °\üÚ½°Ø

ï±¹ëí¦»+±!C¸±W×÷ÓVÒuW©9jBäTÈQÜíëóÂ5ĸmqûþøz+ÎIÚ¼öêËHë

°¶Àô·Aצö°µÿcQJ¥qUr[Éí

¸ÜXÀØõ¶ØÄ"çt}}¶¾ßÛAAsIè:É5µ(·§Kß~¸ÚZI"Ç}ÖÿO®!$ì[nô@0+bFàë¶ÝOøÇçBJoaìµûwÂÄÕ Á¦gµz{_÷ùaÒu»¨Âm±ëúKòªgRÙö­,·èéJÛùJï½ýz~è*\L4r,`¨Í Zªæé¹ìmnÖWùÂÛBH+R¸°·ïþ0_˧µ(Gâ8Þ¶8­7ê7'ÛüÜ~XDë¨ßÊ/±O[À}1às´*ÅOêë}a7¾Ûl~\ßñsÒÿçoéïYoK`I±¸êwéõ¾²¡{m¿â;ztÀd'I&¬§hñʺz

ïl8¢>ÚTI#rê6Æzæä+ØVÚßȪßÉ%$ö6¸ëÓÛéµb,HÞä°Û

Å.$ÌÐ'N0i­ìI6¸ñz[åþp

æâÇ}­Ô¿OùÅõ¼[I;ÕÚ1¶ßÚ¬&ÚÞÅV$wßÜIÙ[Üî¢wþ}[`;ÕQb)2Mw6Óè7ÜaÅ©°,u¹þUXßÏ®©ß½vÛË7QÔI?Ëaò·ËoÓÚÀï°ÆøYÏþµà¤6µà~Õ©Å%6#dÜuë***ò¤Üªû}ϯÓ0hÉ­oç±µú6*½úÿf½D*Ö7-s~÷õµðM*9¥×N|Ô=S},¶¿¼Ü'§@

º^óÄ+jêl8µ^Å$

l6ÿ8$²)UÒ{Pl ¥Uµ+YQJPzúú©k

¨

%Bêþ[{ï

Hìê5miÛäI¦SÂRW¦à¥Zº^Ý¿¦B¬<À½÷oò¹ü±È9Å1:dj=»Vzp÷&ç­Í±´MæjÑ{^á'kï¦

$ZG5fd±Õ­@±½¾òÛ

BÔ¿9%WòźÛ8½1

1aEÔäÕºÒ¢Fû߶

£LKh½ìt¨ôëùzb²b®¥AÜS7Îõ¦]S{j

êüFàïúׯK2O«}¬È·M¾·ÂXd5b¿4Ó© ÂUý0~Gr@Û©ó÷¶9ËdóLth<ÐÔÙ¤¨¨R`Múuúvïó

5mækzaøÅ,q¨M﨨Aº¥ð

*6²v½$ò2"¼£'ÓìXS{$\Ü^ã ÿn%:tA:Ê¢w?YÈ~1Ou1Î

iq³MíØy¯êoôÃ<¹ªPHé·RFà[`ÑáQæl¨rDÕ¨ 6Q:=/ß

kÔ²uMµôß{ÞÝíWPçv§8PK¢ê*Ø[ûï¶a*ÄÛo.Ô[y·À#Ô1i_±ò¥&PrA¤ìtdvôH6Ô|ÃÔ={à))y

ôz{ìulH:°uza©éËtpPM¶:};á'P4¢§s_©ËÞáAAQ±m©±T£×Vê=µºëôÇaµ}µä*öµô$ar¾Ä: ((«}ì?L5 ×çïIÄÄJÑ°¥¶½ÉI½·ïõÚâ¯æA7òæ#åÛÜaI_Bï½<¥HÁ¤ªÑ¹**)Uìþýý1xjX

´Eʾ¸NιaQÁ'IVM HH=ßI7ýcÓË)^e^÷÷¶tá4dÁ4µB

PQ¹7îGÊøÉâ¦Ã×ñ$ÛÏþ <Ó0IUK¸µÍWýý}pá8G@ö¸¿Öøã0;Q¢PÌojxÔté{üá¡%´¶´ p53ø¡LÃt^("LbÔ[æÞÖߧï|&mEÀÛ¥ÔnOÌa¥ÂÆÔX#*4\6ê\%CWÃUÿ"ß׺BìÇ×5qHä!oÀ5æPäoGÄoBlR4ï`.-¿Ó£¥%A:RnV;÷è{l&z2-5¾©$÷²~ä¦^i$©=R/±=ppÄl(ðÇ µzb¬jGÚàô Øoþ}q¹Jüö½Í¬£¿ëx}©X£Æ:r)e-_JSnöîOé÷ÔÚR M:¯|.NüPáH(£"XöÊA¶Ú{õ>øNúÝJHY'IÞçqàyéAÊÒÚyW$¥ZP\¤­°Ë[¸éÒ MF7ßp'±â

¯óÜìI6~ïl.Dõ%)­Vs#a§sTS!2gNkèBùk¸¿[ýqâK¬ÙJó°µÁöÇÇT

'5õÝÔ>K_cµ¶®Ö ê76N÷]±W6ÍuPÅ0ÊEFÁ]ÿ×Þöëô¤î@°Ä¦&¹©7§*t§#JaÄYÀ¾×¿æwŤË5$KÏ.j@JÁ7í¿¶ßéÒæçÚ¼]®}è¿Jv:Mû\^þøÈY7ºBvÓk

ücN\ã¬Ó6pµ­a{~å{d

I«¯ Ç\8ç.SHÞj¸Òt¨ÛJGMÿ~¸×§Öýw²

ñåmÀ<ÒÃjýcqa×µûõý,

¤ßn:Ç|HóQ´(ÇóõqÐm`ØG,Øß×Î

rKysXaqÚãׯ\~Üw{[¶:4cÎHüëo:Âá$+¹µÁÆ°nÜÝVê{w

M ^©);ÜÜ`ln7ÇV¦¹8&¼PI+¦5Ð.oåíß#|

*±_Ú²H°²FÖܤ~ìqáï}

¬Nûài"º»^Ò¢mÔu¯[ÿlH¶Út¦×;ï¿ïõÀÝäW¾cïYZÄõëß®<$_kô¸¸ëë#¡dÅ{céÐ^ça

­~·|·ÇI©©ÉÂóþ«+*ÂÀìÇéïJRìüì¶#¶0hGéïH\l:î¡ýöÆ<½^`ÆØ ÇÍ=&v97IOÜn=¿~ømr=É HØzö¶B6î*R<ñH^qo)&û¤^ØÔ""À¦þüÿ{aJl @ ï¸ØcÒf1ª»ÃëÐTR6Ý7|¶ú~S·@ÜnN3ÈÍÂ

÷æe"Æäo{môH)IQì4Þþ·Åųj3ÕKyÎwþ

Ë¢HÒ­@¦ãoM¶ùc$3rUck[U=z`¡ÊñK¥²»n1[Ûl%BæúlNýÿ4­K.è°þ¸®SÀèTÞ ¥*"ÖüBþ[ßl:rnýnlÿãÜø§5°

Ê qñ^ÎéH{§pHõƸ°ÿ+

d`ÀÔ\1ü©©æy`u]÷ï×é·Û"ÊØÛ{ïmíÏvrÙïTWê®)?$¶ü ÷ôß^BÂHUï¿ktïèØ

QØÄ

FPIÜÜké Xo·¶#þìlþ¸óÁ®¨`)P]

þ^äþúãZ½Îýn/u

¯úmóµ

M:{Wö>ÆäZö6ékOФ°ü¿®&×00¯Ò|äµý;õ뾪uá ©+BHà¿ñR(nêS+±¨½Û%Ë;¤u)=6þ¸ë¹

25º

ïÔù^]Ê°È©Zy¼Ô]Pª:[Y;Y?î'¸úàYúÒæ Ü(nz[sßNù«¦a±ÜìÒ«Ô³¬Øÿ¸ßþ0ØãºUbà*"À¤ÚÛíóÛl=Q°k°çZáPókQ%7UȶíøL(¶Äò·Û×U ïD

ÎFzE<épjX6½ïïs

í4Ëj¿OBE½=í·¾*åÂqt¦ÄoK%úwßýÛOCËO(Â7±ßé],ÒEºãej ªå7®Ößkc{N¥%$~¶åïÛÔ»ÁÔkÁ%)¸Õøneý?<#/P(o£HßdÖãÐ6Þ¥´Ð¼ÇT­di± Þ÷ôí^s

cQÓÿòÉ$;òm@+¤ÒÆÚ.Z@r

¬/p@ÓmíÓl.iÙ@n«¬¹¸7ýÛÊÙsb(Ãw§É¢Ê"Ö@·]ðEE.&àéR@ uúÏõÀBwIn2<cóíÐbÈ[½8îtK!iBnké±QMÎ'-.ZR®-éÞø`?N¿çÛBU¨nBÇÜ®"ÍØQãU2Ó(¤k#kJvÿ=°2ìîZ²´§q¥C®ûüïòÀömvôCNÃö¢tH@7JÉ'U®;½ðNÙÒ\¥)6¾Ößõÿ8ZPA BU¼Ý©ÐH@oOküßÛÿxd²nJ®-`;'÷Ó@Aɦ8Þ7^k¾÷ÙDîA·ÊØõ

ï@|¤]°rùÐï¨ 5î&ÅI%>©Qó(ößÎËÂ?J{ü½?Î"N

ViwÅi]L¡"ÆéOMî-a¾

IÇV}D«Z×ï~Û`¡W¸¥<Jºô±Q%]kØõA25m*77HįÜ}q©cI°í{7éúãÜ*±8ZÀ}·öõÆË£`« w¸ÜïÓ¦oç¥býA>»6;~XÁ«%D*êÞý=¯þ15ÛÕxíV×. 6½ÏBw÷¸íÛoÌv6½ÉµÃçÛqHrz©'m¬;[éþpD,:o°õþØ2µw Ö(u"ĸ¹½ì¡û¶5­i R

îTFÖé×AÊÀ¦

¶=7îT0½ o¸[§lYÅ»R¬Ê¼Ö.¯c±¹Ü]Dúa­×4Üß¾Ãa·oýâÆÞÁªûË

@

xÞµù®6¶Àj÷?1

¡JEü£Ììu_¾;pUå²9¬TèNç}¶ßqµÎ4ªPÐ@#n·ïïoí,c95Áçns6#kß­ðá&»#ßQ¾­ú_ü`ìËZÞ£$ÓNÁJQr.Gknvïî/wÐlêU`w_Ó

ÁqâmÐ)µîÒAò¨_¦6¢2ÊsªâÊ;±#rªpk¡u(§4°Su4Üî>_¿L$bØÇ¿ôß«§VWvù[p§µa¤X\¿¦Ã®Ç¶?iZÖ'ÖÆÞø¢Q©«`àñMÏÆ&ã{v±·C¸úá諬\$ï§~§ßÓÚLJ\ÛM2@!Wþ·¿ïÓAWû®Þý7#h¥½fî 1(6¦Åݵ&áA;åß}±½§BÅ

ô,OâûÛå×àkeæ·^a¾¡ÓõÃ-B¢Üp£°¸?VçoY¢Ì"Xö;ÐO3´ÐPK_Íô<Cy:.éÓo*n÷ïÛÛy¤ÔBê«æ§ä¸âéº%!Z

ÚöþzL·R¥]eGpo×{øm£(r9÷«;X=ÌSAZµ¤Üú[ßè0Îã«R®¹ÜßnôÀШÔàÓ&¼B\#©)¾Éê-úãKZüɲ°?ÊO_ý1ä+ê6iÒø4ç]ÿV E

úolÂ/µÀV ^£þq[27Nôä0ºÏjÞû­è$i

+Ü¢ÞÿO×

ªAW, «WâõüûaEA-¡a

QUìN 4Ûµ¿}q(ÓÄÅAÈÓbzª´¹¤¨=Uq½Ïé|hFȶ¢¥àlAêNðè!·¤r%¥d¡ ¦Ö&ÿþçÛ^§Î os{4GÞ¤¹f&§R­«ðô'ýaK«GÄt¹ÒSùõëÖ'V

=¨TS#òT­Å

Óøaþ0Âô°«â*¹ëq·å£(LRw¦ù«c«Ê¹ Ü\Ûë¶iN½ÍüÀìOÏü{à& ÈÒÔĬas¹IbÎØ&éHR,R5S×÷ôÂÓL]Bµ<óIiï©WEëßå×

¯Éò­À!$lNç|'àE.ñ¦)³VEtÓkö½½?Æ"ê:

ÍÎoµíÛß[z@îri¶\¶jåDßXÝGÛû`IÒÉ!*º¶ëî?~z7 9Ò¶~ð¤r,¤ÈH¡°¥¨]:U·QÚãÛP£&§*uSÿÂ6²B©:n

ÒE½}wë¹MÈÚH?

íú[¦+ãl¸ÕÅ0ì® ºV°¹ØÞÛ\_þq½J²¸¸Ó¿¯\X±rÆfÞ@ò"Ä#ñt¾2\pFÚÂèN£ì.ø¯ÈV#U3#RV ÞáC.ùï[ÇÖÕ_u"·8ýh

1Õ)7&ú|Ä}FúÖ«"Âé!@íÔmùß(}©0`ʶµ-mæ

I°#éô·¦ËU`¥&ênõ6Ärri¿úIí©k­JRç½ýLk2i°¹ôÇY5Ñ5)²ÐÇá¿ê7}üáµOyO

Àè½ÿ}ðurhHú[zü©XÔVÚýÿ>ÇÓâÀÄîN-3Ç`)BÀïK[m4w)²6;lw>ØE¦¥$- (ïqs±êÓ}Á&w4LÛºÙAèzØïsß¾jM!×}$

Y7ü@ú[

&±)Åô}©PPn·'¥Í¶Á´6TV¤W)Ô«(¢;{aíJ"-vÄ:[)ßtÙJ·ïö0.û®5%@]¶ÛõþØùÃÛkxU°¬;b«I¸ôúÿ+

"öI°$]("àzâä50Ë­w­ò%-)°°MºÿÏ2D&Ûª×Õ¸¸è=P

&«Ô¸l¸¦ð²GQ¨¨ü¯óÂWà¢NÄëR¡%{/ý0¬ø|©ØFjcáaJuªlPW÷fä ÛÚÇßÂäÈh+Uì.@ ØüñkÑnÆ£;ÿªªêðx l)B÷ëmÎäïl5¾·âFàX[©=·ÆI,ul*0q

ÜÓÔVµêAÜX¶ÿ.øP¸AR@ÛÌ,&;JÉ6qÐp*äiÔFÄcb¾÷Á' !±çpZâäZÇ{2mz)àû[|H×4dÜHNà½ïa`q¥ä%YD[ö 75ɯÍ$$mÎÅWǪ@±Ô@#¹¸`G¥¨ØWîߥ®;ýa:Ô[I$ÜmÖø Î6©¨5âÛ\o߶ÛÍØé°ÒÀf>é¬PI ûîz)m#©ß]º¦öíõÇBÚªÜ×h}¾#{iÝ7Ô/}¯«$-p6 +¶süÞý±çózíêq18Í¥ekïØÞÝ.zã°;ô#¶"à(®©!´×»_ 'r/¦ß,znßKÞß¾þäl

xÈãýWão[ö°6'÷lb¹Ü{¿

EpçÏjÚEö»t8JãJ7Øô7=¿¶b

~th$ïå6¿A¿®ÿL7<ÙDbv±þ7ÄÓË.æñé 1L䩾úKXwí+pl«Úû&çóŪèb3ÆÕNÃA(E!pÞâ÷ï¸öÃz¼ªMÈôH¾ô߶§¤ÊÍf¥,¤&è±7VþõÂ%$(µºkÝ¿¶V,p*²Q¡Àl1N,i²@©6é|nP°6±&ÂÇù~¸N\«´B)I6 ,lw#çô /{\ïFù×

& Ç.8ßQt·©ùàÂpeN>b}ñ|IR]Í.%7!D]Gq}ÿ¾.rµlTAv>øPE¨ê®±9çjj%N^ê$©6²w{aÉEa7!+¸!CnÖÓë"A§I¨czDãÜ'¨ëß×Øáæ<wM¼¤ÛQúú{{cª Ô(±Äìr£j8LméÕ}Jvµ?:ÓmØm)¶Û|¬Ocýñ^ÎÎø«WÁW¾)­ùe$§n¿ÓÒß_ÞX©JÞø0H"ª;

y×wÂSH`­x&01JVKhp¯B7þXl}µ¸UæQkØw¹Ûß

,­ÍE¼§ËH

=e@ª÷IÐ.½ÿ~øTÔT¤¦Çbótÿ ü°É"ºçÅ=ÇHJ{Umº¯íýp©L´¤

,o¸Ý/

]0ôrק6à±nl-~úíé¦6Ѿ@?«Ø[¿üaQ+)ØÓá:ê)Á,¶É¸°

I`ïl6Ê}!Jnö)>¶±=.kÓV,w¯IÊíHÃKt(Xþm½0ØË ­'¢zÜíÜÿlO#8¥hj[¡

!Íö¿AJz2óì¥Û O§­ðtË

îAÛÖ§PHW7¨7;|Æ5&p

*çPÒosamÿ<+fÌ26¯ÏJSê¹l{±6ÔCnÜ«Ðbà

 

DePâ

ë¸nJSØýþg¬C[Î^úPu\

Éþùae(}ii£%ó(pÂOqpßsc·Óm´°søTwÓ~»úáûsV±è@ç#MrÖ(YEj)Õ·¿ù=°É¯ZîTv:

½¶ùß®<lñi0å[«#ùuêHÞûa.)Z¤Ütî4ÓúõÁAS\Y

~uÜ+ÈôW¸þØE«Ì BznXÖàûv9P|3]ék.¡:í¨9Øößö0æÓéP\¥#M¬NßnØÎOÙÄ`

­ËåX|Æà^ö¿oØ0­û-CcäUïpNäÃj®2ÉYjQ²S¤anà|¶ªTR§n£¥:ÿ¸¹ê~VÂñ&½6î¢ ïµm

<)M¨Ý~}Ô¢o°ÖØ´:ä6)ölÉh)j=É'×®#wtK½_t7XcL鮾¤4A;ö*ÚÄú[Þý°5TB]UÓbRzþ½¾vÆÆAÕW^6µóþ©*vtö Xø¿~OjiòîIPÝÛÿn¸

ãPÕÅ2¥óORÑÌm+Òp.³ü½@¿¿OÏ®GQ

éçؤ[¥ðUÓÂÒìàÊ

hD[¨£UÕtéVÖéá

®Hµôs·Ïç

ìv§WA§zbþÔ8,

_ðß÷éß&Õ2#VRJ¬±ÖÝFhÁ.Å'~¾%³.*DR,7 :ã£E­ÑJù[üûcbª\ñY.,

?0ÒP :_¨Ù yU¶«Zýûáâ

P7µU,Ù¦ÅØ÷&À^Äá8Ö¡bdÜ|×¾ gôx½`Z&ÖUî{ÿõÚVï{u?\xà.µo)¯Jͯ¸ é;ÜõÿÞ5¬Ø£q~£b/ßç5Õßjñ.`G]î

¿OñåФºmsµï¾<Ͻy|Ö+±IQ76¹ùþxҭ°µú`@×#ôFÄôÞ÷¶5eXÜÓH·ËP¬pyÿU4ÒO¼×¶âÖÛµÏoËPÑ°µ¯oÝñä:Fô9T½

zâ¤~ŵðY6°Ò/Þ÷ëûüñÖÜdWdÖ*7ÚûSqo×´ì|ÉÛ···Ïûbµ1M{cbîß[~á ð ×ê~·Ç¢Ã×nݱÞ8© zü7¿§¶ý:ãÝD

ß}Žÿ·éûVöîS± ÞçHë FkAÚǶø

 

mur¡}ÏoùÂ'ÙR{êþØ*ê']3ò9¦'Ù)POBn-~·#¿K!q³k

Íík{~x±MHMXoq±qkoæê=¿}0v=º^Ö;ílY[»ò©AN¥øAIþaצ4j½÷mkÜúôúuÅ¢8ª«#½,`¨ír;

þDá`IÕ·PI6¿µºü°¼¬Ø<ÓVáÙA5¬0ta~ã|`bbl@ôØÿïqÈ

íV):ä

pÙmVÒ/mN÷ûuÁ"VØ

¬v'åùb¾æE/¦aËïLÓTT²5ostþG^,$K;_²¤\_¦1_.Ô«§ä5'yÜå¶×úüð¾g\ZHI±MÈÇÜøÃÌVß

Þ½hóFL4¶æ$7b=ÿw°à$°½'aÿ8ÌÊD±fPFÁWü»¨¿[5Èÿ8ku°6µï¹Øã¶ûSpk®,\tëÐoõÆôéMÚÄ~¸`cô¹S^¹

#}ìG°Ìü`uY?ùXl­÷Ä¢'j#éBiL=¯pORü°?":õX¤r/±Gåýñat0S]Â

pi­÷Ó%J6ÌO¦ß×ùfá.dem·ôÛÞ(#Q¬üÈÀéq

óhQè6ÜÝZ®I·÷Ä-X®$:µ8«lÔ-Ü[¶Ø'Wu¦\£éöéF­D'bn6¸;ÿr>xüÖéMôií¿{[¸mZHÈ&UE+jZ_½HºmÒ:oùa¨M>¡r`/enGOÂþxÒ6¦b:Ô.7ÿUäZw,ù¡{¡dªýðäãHm"ö°5+_í&3dóO%¾¨Sråõ%

±

è=÷ú[å¸_M¿

{wý÷ÀCÅIZfÃSYµ9{ièEG[ç1ÐÀBtÄyÅ·þ½½0cP5M¥+È#r®{ôéiÕ-ÅyÔtì?ØÜ[åGc¨På`)µ/©Å§rA°Q¸þ½°¬6.´Üþuy

ÿcòÄö¿T BÇ mH_ÕÉMÔ/n¸F~r BT{ÜýôļrFÔc'j|b

PvO

6+¸Ûß\búiOX

Á +{ØüöÂ¥ÙØ5Ç@ËS<R¥eD©:éOmðÎô«j 5:[ô¾(%

¶lOþ*µ@ïlN¨oÕ$½?¿¾8ên¤Î6¦U>ºVXÙA;õ¾49g«iUÀ¹QùÄVriemóéô¶BAµ

žÀõ¾è«íqþÀvØ}ðxÁ`T²¥°Õ¹Ú«½.߯¦[p¨½:Ga·þÆ!;\Y46Í%J

Øô¾ûûasm6Ô÷ô·¦+\ÅMFNæ%8ªµ±Ü*æÃæ7ÂF

¹m¦à+úöÇb6 È0Ø¥Éx.ÃJH½mrÇ¡ï6s®Ö;m~ßNøê®;ÑeZصvè@¿CÐzc4Ëw6·ïs^!ÕAæ"½æÔ(j[®¿)HYUÊHµÇOë

ÙH4ÄO

óóLîLæ¨ïetÞÃó¾¸LKD¥\ܱŭï°!p´ÌÇ$Ò¡$ IüZOPFö'¿üa¦eH¤.HI;ú\ËD#çH6¡¨¨j*!$`Eïéóß

\ã})ZIQp=½w¾,!æ¸M%ÅR£Ôvè;Þý}q0R)Vö"þcßë"?jùÜQ4XË+H*`/ktÛ·s¦á¥IÓu{ªãI=E¯ôý1VòØЪ彩u5

QQ:VA

¶Ãs4v¡¥I7PO{o±ÄÊl(ÑEa8÷ö§D4Ó)êH±U½?}±¹ÉH)ÛA*µîvÛóÄt:«Ï9Zoy|ã¿B¨ÞÖ÷6úá"@(­µj;¶ÿÛL¨ÐV<yØV\PIN^ä%H±'éíÍd)*·v_Äq Êæ!¡BÖ¦ÊH½ÎÊGóÓ¯kþXlSC_][Åû[{b(w;Ò¬Ì5T§µ¤ÝÀ

µ:ÚãP·®Ã£æT/5*ê

~6%]ðG¼d*º{½

'󤳪)ÝÔ»êN}-õÂ)]Òµl6è¾DÐ4ÑÄ(ѵ1É)

H (l-·ëoëÙÕR¥©AÆͼÇrm¹Øß×;

ã?Mm£T\T,}úÞå]/Óþ1;C©HøVt¸áAÓôÆ#ã;mä!þb¿QÀ]¯gvò±ý+²rRHl£ºOKàaÔ(ºAÒHò.Þ­å×Ȭ9¤©RÐ¥6»AÕ{ÿ½ð¨ÝðM°£³aû:ÚÜ{ýÈÄÍ*U'ó¬eÂ.ü,zõ=°S¤Nàrqdí«e¦U¼¥(ïqü½½ôÇÛùIarOõÂÞbTÕ

3[pm¬??<zíÊEó«Íc`?Û]ÆÛÔ0CïZ,l@ vÞãëJU{¤¤\Ü\÷ÀïmF3X((ÇÜÞøñ<ú­cØ(cÈ O4UÒEl$nA×ëoq®½MïqíhÃdª³W¥DyHÒNé÷þ»cònopï¶;¤È¨3X(µ

÷¿Sþ1àZ@H$À¾ã±¶ÒgÖ¥æ`+f«mÖÂÝnN=Ô;ôÔà¦28â£^j'­ík#©õÇë[oM±5R»^Á"±%6ÕîOL{¸Úç_zèß¿Wô[¿ùÇ[«»¨WPߦ¯Lx³ÐÜÖÃol.3½xd^¥j¹²¿C}ºwÆðýÁ:Nàq°ýüñ0O­qãàæ´lm¿]ïõÆJJHÒ=À¿îØèrƺ ídÊH6zÚÿ»mg¿K(ùNÛuëõþØrÈÅBáqÆä'¡EÅë¿}°Î³e^É°=µËcËU±ÇhUÏéüZ­d«%«z¶?¿Ëèà(]4ÛNqZy

öÜÝðéÊ*ó¹òØ(OïÙ˵9n.6¬ÒÝÉo@7úßL93

° n

öôýí0y`«¨¨ÃE¬I·Ë´Í·±ýÿ|W}´cs½XAo 4ÜûÔn;m×ÜþXJFz/bFÛôÅ­Á5WÔ#Ðà°Ï½%p-"æÞ£°Þ½N©ª@°Mɾ«[÷×|ô³F);7)$QIQ6½

ºûÿljIV( _J·è1MÀÞ¬k q[Jî¾u»ì¸/b@º¤Ûk@-GÀjü\ìµ6ßPÚORzíÜ[ßçý°UbÃ=ÿÕþöâ¤[`HØØ_ËÜm½÷¿sÞÖÀ|f¬Í3Êmj°×ëéji¤/YHQ¹·KÞسRi+ 4Ô7êÈm.«O:[éå³bTÞ¥X{_P·¯ÌØÐC, f.LÊcØTc2°©D¤ªÚÓÖ×þ¿ñYnÜk¶à\UÐåi¸ðÊ5müRY¨

ÉëÑ*õÓ¯å4º¤©@àÞÃr??ùÃé&SñâPÿÎÔìÃëMZ·ÞúøwcS!DåßM¬.A\+ ÔsÚTÈÞYKIP@°²IÖo×l?ÅNúÈÕmcë|#4ª©¥NôÄQ±Ã

©iZRÂ@×ê.snÝo¯)µ,EÛb?,T¹%·§ZGp;þTáÒâ`Ssr@é×å

B@°²¶Äú\p1W¼N*ÖêPÝ6:

õ

Çm½ý°Ã*Xl¨té6¹Üb;í× R³°b¡IÜQ+¹± ß÷óÃ3ÒµHWMóY¨4¢M*½k7R77Ôö'¶[P):öóy@6#ÌÛ;Ó¶Ç|ÖóaJPEJéuoéÌ¡I)$&ÀÚ×·}Î §+ò6ÛÓF®à¨¨+a}¿< òR$¨õ¸:¶ô·ç¾

rIÌj ê*vuiPýûá2bH} Tu

º§Óç ^I4µÓ)á

âF¤ªäÚþýýÿ®`$jI#ñ6±îOÓ|d1DL

ó[cËe´ÙE${$

(v ÿllQg²¡ ,}­ÜzaFõjÅn æ]!-X_Û­×o¦g-bë&÷6òN¾ø<M¤àÔj¦a-~`

 

ÁM®­ýma

?7²¼Ê° ^ÄÿÀ·åJ¬¨ÀrsZ5×ö@®7ï×±Æeïe¨$,¥ý.

ð

¥w©¨Ýmtò/ÒåDã(î«U¹6ëëíc;Q}¸§¶ÞJR«VÀµ¯×}¿Ë; }·¿PM¬}1[\æc419N<²âVl¤Ø$Üö#ÛÛâ¥EÁrN廸WK_·Ï"3¾ô¸Fi0iù¶)

¹"éµî-Û·øÃUmJ

Û}@oM½78VVÒ0i

¶sÉèë¾Ô,µ÷ël7NH]Z´Zá;K`aÔa W|qN¬2´iQRaµ'Ôýq¦HptQ²ejfÀÐ

@Q

'NÝúḳ«eÞÅZTô¶ÞÃerÒ\OtÎ^¤"ÁZ¬Ò6ý0ë1§ùäínÓ¦

o"È09¡\!±¦iùl

ìO[_

ú½àÙ$tbF"¤b YFkÍoMÁM}÷>§éþq"ea°ÊÔ­:

µÚýºz`ØvT1°ïVV#;Üzíë6°;í¿kãWlUâ_jÊÞ!I)õ)7 [cdýpÝ7d¬¨[p

¥­ûëfÏüâ©ázgkpun»oòþÝ1©åX]Déõ¶o¸-fÊÔR5CqmíØáNêÿr·±tÄòµEÂWë,.wØïÖ×ÆZTIÞæ× |ÿ¶ b9¬

½®GRzéþqæp­ý+`Äpk ;W·±OMmÿ}qè*¸`võöÛ#zÖõ +5Ò:$_ol&'I ÜB7úã¾Æ½ÛI¬GÖÛü¿ûÆ4/å'oÐôÂêt¶jhÚXW oÐzí{üÎ3ϧ¯|0§aRÜçµzlEÀ±n,O×^ÿ#¸¾XòÜð·Ï¨òÆÄ/r¯0í×9Æ4GãjõGkéÜ[xT;n-o|AX+hÍ;G%´­7'µÎø}+º

¶î-n¿§l7k'õ

ìûÅÍ58

ÜܤHî6Â#MÊI¹$n¾M©ÝðGN×FÞooLz¨é `zùàßhu;î+

µllÛVÄ"ɾ{á{h$mµÔI±îFRw4H,\Ü[B@UÁÛo@?®bÇÒBJ­r¿lS\8-]Æ>éð

@(âÛôëÙ1:ïkÿO\V̼©C8gÓM.4¡{Ô¿Ë

O oø®ý{×Ý:Ub

ú;Dd4ØSùAIèw=ðENBóXöëÒÖ¿ë;P¸ÍS[ÆLqOüÀ°QA½ÇK{á'ÄY[Xå ?Çë­:Á"¬E-mWIUíq°ë±8ÅGpJMÇ~»a)$Ãiò`P&ÀØ^ÚÆã­­úão¨A±;zà 3P8cüëÐAéܨ±¶<%#cåüDc;ú¡yíü⪶Ûk±{·C'9æF ¥Â\JBFÖVÄza«ZQó¥oR,±ßU3vqø

<cºJEÀZ½Aß¿m º¥MçRÔÒôÛµþgôÆÖØ(LEfá7;vÿTÄ&]I!7"öR¾cÓ|&vZtn¯ÃuXÜß½¿~+®¡·4ÑeC¹É¦WÜ¥ê·ûq©q[Ø:®zonÞþJ

e[s½?3Nø\ÄPÈvôü°ù뤧¦ê7?Q

'iÁïLGΪ{(¶tìTÀíùcBÞHvßdkî÷ÅPÑN)*¥j² $õ#WN¤ckkI7*7$¨X]}:z_½]Ç

Z

¥)* c¸ìvýõÂIu¡* R,A°ØußEÔqEºpÎôÄõP¡GPÖ@IVÿæàbtÒ«

7*æýs°¾¡§¦÷Âã&ºÏ¾i3Ò´ûµj#±ë¿®eLRRBü7Pá;`èÅ,Ã'&ÛZ_qÖºº¤î®û|I 4c¡À¢âãQ;tß·\uähý¨±`0Íj©mçNéÒH¿_\7ÈTÞåÛpT¤Û~¸ãHκÛ9¨N\·7J­nåVJ}-þ}°ªª)`7ÚûGß®d®$SR¬I&ßtÿ|h¤)ZÛ¦Àýá]Yln&EBV´H&Å=Uaý~XÜÛk))%*7J­µ½°bØ]&M~BkÀ¿ÞûõÍ¿t¦å-¶ÀÛcµð7G5ÕlÍÀ

6µ^dïÓm¿}p([ØèO[|

ÛS(®ñx§RÍ|¡>aõþ¸BþçQ¸²lú_ï!%³Po½å¦µ£Q rCqoo§\9Åa.uM°"ö7ú`Ϩ.h±á.7¢¸ñ ±I¹;lFÛaAÒô{ÿkb¹i¥áM'²W{깶×{5:ÞòÜ)=Gnÿåp2ÊV-ø¦÷%éQ,Eï¤Òàá2¤%IVOÉMÁIß÷ôÃ

©O´H^)¹Ó¬tgÙMMÖ@¾ÊPµ×í.êEviö§0ã~P:¨]dß{ûûcCñV¢5mc¦×¹ßl«¤GC7ZP/ccÜÚûÛòÂVå$-@®æÿ×=;®#

mès1·"¿)=­ZFýµ¿¾?EÚ`lÞûߥ϶÷Ç7©.AoJVVm öß­ûáÚ"¸

­¨+n£ç³µ'Äø#ëYHå$¬)ÜÞÞp'%öI#kiIé¸ÜùÄ¡Vl\ª®nyí®H:¸ùî=ýpÆúºÎ

&ÿ_ßL_#d½©Åíeù%

Á«E:69Çzwm$z_éànܪÀ_ÏbIÞ¼ÍY¢ÃçôóG iÚè¹ÄÀɯ(ÉÀ¯ÛnJ

­oínÌØا¨²¼Âä{Mpç;×ã{ؽ=1HNúo~ûvà ¸Ìäcµz§.¤Ø߯Ó

_b«ß§Ktàö0»Ö`Ø*M¼§{Zøü,

ôlÊo¸ôÂÕÀ7Í'èH¿A×·ÏóÇä®äק[ßÿxòWÏj6úv¬î«X(ë¨~ÿ<bF÷µÀìnø!Hu¨çoá¯E¶Æ÷þË è zCkÖÀ·ú®À5êPT

°·§ÓÚä×Éù{à p+¡G?ê°U½S{ôßÇqÙDÆãÛóÇTàÑAVm£RÂwOsï

ܤØؤ`nÏREñìmJË!ÈÏaIÖÚ«ËåìwÔEüÄõIÔvõYþöÕÕlB°q«Ü\X#§Ïçý°Õ1¤íak¤ÛséB@Q££+)F4<ãJ

·Tö$ا¿×é|§ðê7ëÓ}Éùbíe´!î3ZÃ@ ¿0?6¥w-íÐÜ_¯¿®<eÁôP³¸8­¨¦þR7µ­ûÛQ£H'ä·¾¹¨§­íUF¶îËîú'¦Ye§°éµý1V[Sê¯O)#jtB$í½­`//Ç{¿xõGU±ÈQÍ4=CUÀÜt"äaøßÓkÛ£¼MWpN

'õLÆuj'~»ë°Fm]ÃÜÛÓhiBw»[´{_íõ«Xï¨ÜÝ0­A[«©ºMÒIGµ,b0"XQòÜÛkièOL-$©'anO^·ýöÅLàjÕ±U!@<VeÅ7Vâý:þí|x§e^× ÷åÒ½§8þzW.mìIzý0ÉR¬³$ÞçÌíóÇ¥C!ÐÚyV,ïQVbÏmÀßQJ¬ÝÿÎ*xÍߧmñæQIXUÒAïos^jñ°ÈÞ¨®îMÇþª¿Ïµ¸±Ì

H½ÁU7ÞÄ»áÇ OCmȯӨvï@YJÓ+ÊÓ¯©¿}®Möý?¦<î­ìÛÌ6õÃÝPä¾)É;eûÎàôíE!Jdy®5

BþýôÇ$*F¯D®»6ÔK ؤ

±?!íòÂå<¤I¿et¾ãþ~©6§M!zZÔ¡¤þ+iÜýK㸵¨6.IÛPÐû£RK8©É¸lotØ{ûß7øRHFéߡ¬AÞ" æ¼úÏ]¬wRïÓôúà~d

£¨MÏKol&ÜP&

±4ÈâÔ«][]=@¿°õÂM H:¿¾ãoO¦WÃm½/G½5¨-òlmcdÈôÃòJJ

ì@ä_÷ý±6ì7®Ä

¤ØoN­ÇS$)I

Ý y­òßl)CYd6HÛNý6ÂÄøbw§]$ÎÈ imi$y®ÞÛoéë£5ÐH

°±*P·ßësÓ¶&¨Ê)3¨6õ°É

E, oÔôÛæ6Â'*ºÊ}`­¶¶H\(ÜÝÖt£øµëµÿOlÂXht

ÎÆþ¿\

I5°HÕ©©²|½EIJ­&éI;§¸ÓôÃ!t©D,uë¹ùïç -,ñ±o(Úåân¤«{ÝZzz5&㩠ɶßû8³ýÜf¡"i9¯~%m¢Á:®oÖÀÞ×?KãCÓ­6;­°ãXÈß42[ZDÛÇ©F×QקïÓ¬¥!7AN¢®vîGoLyÆToyQʸ=-é·Kü½qµ,¾öÒ¹¾Öè}¿Æ=¯*jaÎ)k!Î

ß×붨¤jWT n zÛ8¢¢â:NÐB§ooé­ÇvBESo?}ÿ¯\Y¡®sæ;RRN¥7½7úcsQCjEî'Wâ;týzã]tÓ*wÓnüÚ$YDÖÛ×,óÔH¶qkÜwü°-#<SP

e:°D´

iÖ×%;kþg¹$9qp6èUÚÃoùÄBhÞMcµ1I¸%"ö*¶ôãPS!EGQ;·K[òÁu4Òâ4Ö4î=ëqe!]ïu¤ ïÐûÿ6¼P¬åÚàÙ]cÓBAÇjåÔeFW¦w*+eÛ"RNû#~¿ûÆöªÚÒn­Ôu}$îvôÁZ=óëUåôÍ÷ÜZN9RHõ¶ÃéEy×Aè/¿â=÷ùà

åÑcÕ!È4PÁm{¨'}üÛ~ÆÞºT§ò¥G Ôm®0¾s½ yi¹é®o2IÔ?»zjRuT

o¸(! ÞûÛ×Nz¹Ó0?¯Ò±

­¿1);Æ

ºÛ×(6/dßm;êî?ÇLxv¦îXHØ

ÝêÒÙã²}+éÄ,àJ¶§¿Q¿¾Èm[6ùS·õÿ8ù®<¶Kp1áLN¤ù\¿Îto¤$¥`\¡×¯¾P[ÃÆø£¢°óö¥AvÁ*uöýíÛÄ7Û$#Y{tù~xNß!õNORO5¡øÊÔåÒ@ í¸8oøÊÔ)Ó¹I6*

ä1oO5_*aÚüjÕk«~¶¸òüèòÛæ#Y¶ÖÿwQàj*Ì»¿­L^mݤXmÛo§ë:ÂÚAOKtÜútÅ÷L+hk¤í\²±jÒÓIOÍéßu·W÷úãŤåØ÷µ#¾ç

½'

;ëq¹éÄÛrnzÜõïÛÉli$÷¯EEÏâªÖÆ

7½¬ll6=¿,=«Ô©X+¦Û\Û®n@°·N¾ÿ¿|N2um\Á±,KÚ׶=è5¥>Û_l±®à»ÖC¥­²~÷óÇ

@¤âà ýõÂõÁZÆÖ¹Q¹'ߥ±URAøVEV[úiÜv;Ó

%]¬I±òÜPCÁ;ð@'Ê;;Æ6´ÚÞÊê½Ò1%]5uëaJÛiÖHëë¶0Zv½6×i¨+pE%S$©

÷"æÝñûIHUG`ýp}'jc^Ø4µå7Q%&ÀÚÄcw¾û ÎÃ

Å(çTÒ7]ê<öé·{ãF²?-Í­vß f<®õêH76±;^÷úãZ;ôõÁãÆFoT £æHPEýñ $¦á7:{[ÔÆ;ã¸l

Åú#fÃ'ªw²}

ÿ<f.R¶ÒnG½±é.IÀDUQ©Nõ¸3µÈP=¶´Ú@¶¸éÐ×÷ôÂÆFmÚ¹+8¡ IöQ8ÞÑ@VÀyMïß_/5^äâÛH \q±ÆÕ%W#H&ûn\<«γZôµÀ&×ôÛ

Ï1©Wµ

ï°¹ÂòÆôµ7.6¥)í¤l}q¡èà&âÀ¹¾ØP¾¦*Õ%9¦L­*Ô4úå;߯×QH$üúÒÂø²µdO1¨H7ÊðiÍ¥¤È7Ülo

V¢AíÒÛO®µ9ô¦!2VJpØê±Úý¿¶ªU&⤫PØZÄo.¡V¸ÅQTgXÏ¢êHwMò¨©Cåg4q(6_º¢E¦Ûn}þ^ø¿´¶×¸¬mïQR§ÞÿU]«Yéù½wÀJo2È7în06²eÂ¥püÞÄCm¤qA¶Ì|ç4)"RKPå±_ºû(

Á·§ä0ø/mL#j8HN¥ùHH'ªHÒ^¿¸#С]2`Ó¸|¥MÒI÷Ü}0×7

NÄ}ôÛm¿¾lLeÀ¦N¤%fébßn¸)KJº ÜØÜ¿¿ÕKܧsLå:u

+Ê7'¥ïÖß, )FÁCd76*×÷¾,íã*ĵ$\öWµùS`MÆÿ^ø4n.nî@IÚøÆ

Gµc¬4¢]wÒB¤ë}ð?&B-®ý·A¾ÿßòÂqÞQM]Ô©£u¤jqGN nMÿ®=R¢H¹ùRÒ$oÒÛôÃYÐpÔ ÜàÖ²·@åض m¶ß/l*§G1>Så>ÖÄ$TkªOþÂ$(cåò¬íæ¸ôµñ±ÅçW¹6î?C]Æ) X.ÔÔòÖ\¨Föö¡ÂWâÀ spÖÛ¹í°®à9ÒP

î}Nä¶ö?®©­ì «

;ßë)Á¨,©%

µ&ʹ°¸ÿL"rêΤ¬¤%}Cû·|4®|ô##pk°ã**P&Û£¾¤¨þ

tìwëóí×4ézJ"×Óp·§×ôÆÕèH

Mͼ¾Ðïêp»)ùSQB

9-õ lNÃV:½í~õ

ó4ê"äêÜX_ù¯¤f¦FE+n2¤;íê0õ)Jt5ÍÏoÏHÄÐGÞ§2Qd£NÞc¿ä=;a#Ų­:G[&öÞا"RRU{7

ßkô·÷Ã\æ¤ìn6ùü°qIÎÔ6@6ZfT¥¥@Àص

ÿ,lnjÔ

¶ÝC­ÀÛ§M½°@¹Þ­ùsI[Hü·ôÆL­¤+{$ô`~ÿ,CH`ä

Ú§¢Å7zo~¶ïª`ÞÛ

o<pï½0:É{ÊTA*)ÔªâÝñHe/!*)Ön,¡ïÿ8kQÆ()$/?*6NH@R­ÓWSÓ6HpJI7ÞÿÜoé§ÍIcËM*(l¸¡ XiÛoKúì7Ã#õ°BS¨_a{àÑ© UÆR$Í4<ò²®¤ßËÔ{c5H°:R¬

Öþ:.ØéSM

¨Y:IÒznm×-ÿ±®;ø÷ Úc¢z|n@ßÛNUT´:kÿÜo©>¶ùÞÿ\{ØÖrîâ@ú@þmAÔÒÒVM¯asqק±ïIN}î|Ûmµ¶ú[®,íúEõ^Ó)Õ|Ë)Iw¬°7Ûp:÷8ÐÛoÈ lzHØúá¡

B¥fFòÓ»4pâµ7`±a¤ÉüûàMniK°D«ÆÖOé¶ä

)È«1lDÞá:4ÖDzzïƼÊláÙF+iIÈóSÄ¥ÃØ®okzzà>KÖt¤$»$l

¿<WøÄÕOøÚAKc;¥IóºOT}°`Êõ±rEn.¢7¿÷Û%Læ¤ÒRx¦ù(BÕ¤ÂàßÔmýð)Rê\rÂúFýÞÝp9qÞ¡

äS^¥$êÖuØu#Héÿ8q¦ËÐâR­}@¦û}-x¹PTÑSSª6$3e¨ô"×½·°ù°

{æÚ~®.ú|ö=ª®õãÂð)õ¹*Ûý¶÷Û

¬o¸`:ü±¡·½e.ã+{ÓtÒ?ß¹·D~ÆuêY+s{Ûqî0­Á:ȧlGôóKR°ÜØÙrz+¨ßÍ{.<QÍf;~zÚøÐâ{$Ø.G§Ï'${TH8Í`ÓPN z;zaq¹í{6¾Û`Iª¶­BàÜP}½qµ´\¨NÉ7±ÎI¡³`qJ`aakmkj|y4ØjØb{a

ýà«^«$oÚà\ùƲ«,@íæé äQQrk=Á'bFãA${½±ÆeÎÕ,YÜÛ{@ÞÀAQ ÛªzbP°c¿5ÂHÍoIos¨©GÌUkaSv7þ[Zø?zV\?Rж£c°"æäãBÑc¿¦Æ÷ëºm@G9&¿céÔü»cÂÚI;tØt üÿî?\sCc¢Í¨æÔQÖ­@ïssbAÂe0´²ûî-ûù`]i¸¥Rp+ÐÛÞ÷ vöþþ¸ÞÛHX*ßõÛÛb¼ìTdsJdØÛ^Û^ØÈFEÁ Øm¨¨éx9Þ35x¸«±ß­

×þppnJ??ÄwíKÀ"

ÉVÃV

DxXZÛ]q±¨Î

EFÛÛð~Ûä''i®"ѵ86Èëmï°Æ|¤.Hî6¶ì5RSJ[IÛq}°¸&àué}¾¸eA8R¯Y¬TÞ®»ÿü'ÝhØ'aÒû®$è@óæÕäll}²Wb'©OL#Vê;\¶ë·|SÍåjÖ)í$õÒé·ïß

E@¹ 7¾ôÇ£AÂÕh@a^ é¶ÖU

¿{ãÇ\KaGP¸ÜÂ~ß<tNMà(V§Q+W5 ¾ã¦!<ÛÙCKG8ÇR»Ûüáë;vf×¢½½kU3g^[C¡A[P¤[¿¨Ä1ZÌ2BÃ]VºMÍïý±³éöáG¶ÕA.j8Ï¥;VqeED«oÐÿõk¨¯J´}ÿÞöôÅ¢¢©@³ ÔØ*Iñna×éÿ8ЧâB7ØõNÎËåÇ53+m½#[I6QI°^û×Ò·éUÐâzöjz£¶r})²Àó¤½È¿éÕÎûÍ.6½;ïýñï#zQöàÓ{ó°À;¶!=nõ+.,­@@}ºþú`¦

 

s­67

)¹öÜo×8 ,íÐX÷õÃ!ÙN¢v¯Îâ²bh¦Úµ_±½÷½ðìÔ²Êw)¹Ø\i'~ßKc²Ëâ

#¿í]`P^98ùu'}GÓ¯×ôÃ

¸é éØéØ£¸ßß

Tî+õö­°¢¢ ¸VÀz[¾l,éÚÊ7RÒlmÓr

FA§ô@mÄ¥E(*µÈÒ,/ÒÇ×~¸Öì@/§@Ò«î,Nß,#¬ëÁ¦`$ò¿åHìu,$

 

¶=íõëÏ]

·Ðx¬ÒFcø¬¡m½úáÚa`G¤@j;ÜùaF1ÜÓD"Ãåæ·¥%7üW½ÖlSéÍÝ7HÊQ#·Lsâ¾gâ¶i%dÄ4§WÏcúÛë¨Ø%GJn<§¶Ç+XA¨­6óÔ­*¥V¸@ôÛ÷ÓS¸Hãç6@ÔT5i¹RE­è~~Þã²

hvB¤nÜÙ:o}ÿ_®*+

H'J·÷¿×ÇðhO)Ñ9ê×M®-~çÛä°TI#M·R¡nüñÌub%|C½%m°¥EIÚÀjÒSïÿ¬:ÇMÊzØ

°]Z@ÆôþÔ´4¹6 ·L$Ql¡a%7Ù=0FŲµ&ب©9kx(,'H![íµÆØòêqH±%+6Q@:H¿PvêzÒòcµ;òPØ+R·ü¾×µ»¹6ZÉ!'¾_°%mêÝíaùNôµÒtHi¹ëcÖý¾XÅééYp¢;¶&NNiå¤+t.ÅIê/¨é·K߷ˤ- Ù%W°ÞÀl}æ1Õm#Tñ4âx@o)#JmÞßØá|©£9a*Y

ÙcßÓ$¤¼MDäÔ]WJñ -JRÁ

µ¾_Îm*R[ncëooë$U=Üoè6¡¬¢t

¤_ÐÏëRa%&é*ÜZÛâÎÔ1\öªyN£«û

HȺ´+Ql0oN¡²YJ´.«$>ÿÓëOrètVÝ1:ùÅm°ÙRP

¬qr-Û×çZ¥t^­Ò«({Û ÂËj5m8@úù[­¶â¬@QÛHIÚçë|2½Õ©JRT~ÝGï¾8äv©Y.¡Îø¦ZÜòÚAÔñò½ö¶Á]º¾ø1íFË}Ƚ¯ÞØ°*Erê)cp$Ï­}E}Àt¦ê

R¼·óÖÃ)

+IQù{»cç9ÓWß*Ä[âªzRÐ¥¶H6õÿ>ØqfÆêÞâÂßÚد ¥:­Í4¤!$«qpRôô·LÀ¢Ù6º{ì@µíé¹ÄïoGd¼Ri

[n¥zß I'§q$7ñ1Ò|ÁÜéâDr)h¡ ÐK©*Ò¥-$ &ÿ×ZJ

Ĥ_`>{~¸­·R¤©«)e8£¬½)mºJµ

Cí~¸³zO:3GV±¦×#®Û_õÅåp

%2/Ø£Hà¦úI½¯sõÿFVÉ$µ$Øí£ûÈ_ç

×%!I ZÖØtþxZpßuõýß»ØäwýªVJYI6

ÀöǪ

ÜüÀoùa\`

:Hc[K¨

°µÎÄþÿ¾4¼¢´Àj ÄÇpkJJÚÐ

ȱ&þý°êÚõu~.ÄØkáCª

9»¥ÈÔO·_ëÚRHîzÜÄÿ|MÜVeÄ£k\½¶ãõï×)i)"ÅW#®úÛÔNÆ¢Vè7·}ïJ&À

"ýM¯ûëÛ

²ÅE0£|k «ÛOóTöÛ¬»RH¾öôÄHê®pBÿ;VµÝG®ÄtõøV`=u|ÿ\x0R1ÍJEÀ8¥'H°ßÝG\)fÚ¶j~ß\w`Ô.ô­'k(ùz×Ný¦0:I$såÒka2i@5p:÷=>Xü«X·§°ÄÍH±Ò5`.n.½

öÆH·[ZݽwýqÂ(A5ù¶Ò¡Ðû]ºcM­ëÖÇ+«aRÁ©­ÖËDuob.éZræÇQ=¦û¯¤ÓäxKE¬l?ñ'L(Jpm`7FãÿxuNTH¶Ã©)cqµöè1ø´¡ÚÛSVhYßzIJ`~[_÷¾5ü0¿MýÇÔ9¯K)Úz

¯½°i)6OoùÀÛNõÕ$ëįA$[a¨Üï×¾¶âNÛ:¤ß¾;éa^eå

)ËÜMÅÇè:{᧠Pé¹Öö 4©§[*²u;¤~ý1Os¨U)]

µ!ZÜ

¶uo}åûéù/$j EÀë`LWAVñ(ÿ©¡#(¡NiµÎÄcíJ¦ja¶5ÙV°@ã®,c¶.fób¤àÔ³É =kªú­°"ß±õk:Vâ

Ô´j#`nHúâúÍ4

ȪÓ#ªu)Å.5+©±úàFbùÆÆàÚÄscoéoÓTÉ¥pwôЦծö±±ÓsÛ§§ùÆJHRHÊÓa°qðM~Æ*Þ\ïHoͤ¤ïc©CJê1±²¢¢ßk%&ãÌ}>âÞø'Ív8´¶ôcHãBÊÁBÇB.HôçoËÑ" ê)¶\Üì¯ëÔbþa«HíW6C">(²¬M¬;;ûì0¡e@l6µ$ìAب,O5fì8n)bR°)%$yÂMºõúcJS¥@ªà\¥Ió_Ôÿ¸0l&õ^ªF

¤.BI7þþx5(*JVR¨m¨_Ð÷ÄcmG))NÞ©õ: ¨þ[þi\å-KH(ïóÃÂ3)79:

hTÅ

Üõ'ÒߦsÕu¢l

®@#¬J«²bcèRTWÚä\l-Øp7°I=Õø}Æ2XÔtäÖn­Jn¹OOùü°Ñ&BV°¨(uDk~1 «Qmó§D·T¤Øt¥ Ø$wü»ãZ|·$6,Hì¶<KlÚ£K#rd¦ÿÊ{t¾qH(M

ú¬m¹7ýßà20àÓôiÉm¥&Ã}õúa<Uqk6þ§ôÀ?6¢(ÑÊñJ*,¬

co)aÉE$ÝGËp£{

Íú÷#Ó

¨

1Bs¬g½6¹Px&Þ·þXB©Ò¥yGUy~¸?í;\,¡HI(²¬lêp=5E I¸ é±>¿óCI¨(¨æ£1<âÚ

XÍï|-¥U,Õ£IÜ}0Â eËREI0M.rJnH+Õk£

.MF°|¥ÅyAP*&Ýýp

 

XC'Þ­OÉABÒ}ºîz°ÖTV|öéªãÚÿ;bAX

¨y4riJÓeÛtÜÛú2Õ¥¢:/} ¤å°Ä@%±GDqéS@J¥¹©½IÖvY:ÓµºþûáZjò

è(ÛÌ,7$zo¾Ë«¨[aµ75((éINæÃóë*£Í¢;RU¿AÓ§|r0u·ïì1ëýZÞ¾©ÿüy×I2OUi®®b$ÂnQíýp ºJ¢[ûäBJ~aK>³Ç¨°øàN§È

Ð8Ûµ}DÌ~;

3u/ )VâÖì6¨rZ

4Ø)6óZÞö¿È~x¤n3YI°1BUèJ¹Yämýpôu ¨7½®Möé×

1`valPâ¶G7

I¶Ä

¬?}°í$¨ít§²¶=v?ñÙ")µ-Ð¶é ¨j$

îÿ®0KHA#UÂÛ|]ti¯9#zÐ!V°¾Ä~Î¥¤«rò%"é#ÿxSLŨ¦²v¥äòBNýv¿¦,VH¨|K)AU

ú¸ýúàöÄ«Oze©ªSË'c·­Èÿðà

Hw?~øÒÀtàü«8.ÄRl¤\Ý#¨ü°Ó!½

*ÒlÛo˺û¨6­¥÷¤jx·mcóöÆ­*pêâ×76

õ8H

dÉÕb¤#`ÖE$mu÷í×ØZNÖ=Ók÷8꽪lv¿ú¤¼²5l,}

¯þ:á[7) `.?,0(ʯê¡)2iN®ªµÀ=ºzãa7{ÜîI÷ÇN@ÛYFN+ ²=O±·¶?õQòï¤öÚß<ÆMs~+øH;w··éJ¸¾ãmOËúþx¶g4uP?ÎÕ¨)CºMÀØ\Y°I­¶Øâ$ê£*Fhæ,ßMߦäv¶´â@Qéþ:ïÓ9Èâ»"¼oJÛpmWIì:u¦Õsp¤

Æû~ÿÎB«¥V]¥!fÂým¹#a~ßLi.`n£mÍôøÁñQ±ÅnB·¯{ßåé²lVØ,m­v¨8 ÜU¥6±¶ï߯ç;`nA·sqn÷Ç´K7¬Pêº_§ ôÂÔ8§}®-b-ûí#ß5ÙÐãh$½É:uÿl%1ÐcþÒlúAÑHÔµ8äe]«s`Øî@&úEð½Û·Ó`m| põCr+p7¹ÞÖ¶ÿ\eà9*ýH¹=@°úã^¯ÂÄíS½ÁÆ['¡"âýpPɨ8®B¦ìH/mïÍ qp jëõÀV2UØ2`

\ôèzßbÂ-Òó¬zúûcBIÜ6ÿv$D

tS|:z_U¬

ýqæY¨

Y`q·QÖßûÅöåD^OíW]:F*Åø«6hÎe×PEZú#¯Óé­Ýp­(YÐ

çó{õúþxÑÛB0HÏðU<®Ï!9Ú£ÉùÉ+YS*O-V oÛµ)ÁÔªå+Mµ]¹¾ßßÛÐÆ2®4c ÷ç5j{1´è±6¶°-»^¸^$FÆÄ`.{ß»áq3j<ÑE«½7I©¥­Á t±Û×üáëôÕÒ÷éë·lHB¸¤^V`Gηµ-n&þQ{$FÇ\bäIQ½¶¬¹?Cȼ¡«àäÓª­Mn»¬,¿r-ù`nhTU©GP°½ì6Øûý1$Sj%CdÓ!â`ºTHQí°°Dp¢·Èí\áhMå»RsUìB/}$õÃXXIRlýO~/®Ò£4 Ì=iÐ2NÖ¹ØÔ6ýwúãż))ÚÆÂäû|SmCcM:éî

tÞÀnMÉÿÛÊn I±'mìHØíù÷î&¹Æ*%H ÓQÀ)ô¸Ô:Ûlm\2 ¢sÒþø8¢,a ïX¥Ñ¤ôVÄaNMBlA:ºªûtûb-0kÚBë{RRTd¯ùo¹TvÔ@Bn¢IW¨¾&ÞÄ¢`w¡ÕÍ%)$þ$¯øOq]ñ HrT7Øïõ¾Ti9$p­ÈAuZn, ?ßµðâ'`

VÌý0'}Ú{ÿª0QCÌõ¶­ôß]Kß·Q

M£RÒæ«'pn5Ú×þøY5mnÁÔI?jØe´ÏKócèzÞÿçÛ

Rî­=ck|Çr-$æ¤÷äÁ¡sRâʺ÷ ïóÂÄèJÅÔN×¾[mûë>3SËêâ"8¶X}x¤S%8½H²Ðµõa±l¿©µRRmºw u`KTòv¯TI¨¶¹ßo Ǩ

Õ1H°n¹ýqÃÔv·aé[U1-'E%GHUNèpY»õê._Í»¿KôÇáíHÌÍá÷¦h¨BT

¬dÛ¨®¸ÀB.

oÕIê}Çç½é2oQ[CXÜ«pËco¦ß,1Ìaç¯"®I&É*Üssûé`ó!HËÎ8µ¨-q¹ïþp>^,:¥­`¨ »^À{ßá¾Bk%bÓLи¥(±))ìl:|ºáj*â+jnÛ%d(

XHê¶wïSaoÄb¶.®¯÷

V@J¯øÿÄu÷Æqc´ãE$6±§|ɾÂççùâºúAocÚ®z0õ^§ ~biRX´)

¤t§Q

)ëÐÃ,J¼wÚt´k5`/{YDL~døÃâ&ø

sÍP¿âøò;>²x|Jl¦ÝRÒâvQ%:H'

*Ú£ÉR¼Ä\%DvÛÖI!|JÕuøêÚòí¤1»üÌÕ¥Ä]ÿï©ÿÞ

i¡·YH^àî7ééôûZ#µüÂ@%i%XóRR l¤|¦ÞþÞ¸r?Té*êºÚû\U

%®BdB¡+6Æ×H'­ÇÓ¾G-@¤Úýî4ûÛ9ni°È¹iÐâ/²SkßÛö0²: £p£bn>8LA'I:EU¢D¥6%I 4Y)I6Õ¿`6ÂsáG¨ð+xzÔץĸ

:yM¯smöÄ»'^JU¥D­]=6÷ë¶

ã½{F9;±°¥ÒJwî@Úý¶Ãa¿â¾ÛLhb íY© _xaÄ©)¿_÷úãóè

 

}·ÅCƪÒoJy²

ÚÀ¦ýö÷lom´¨&ÄGQú

":sõüªÑé{R²ÉIÿïX4

îBúÞãß\âbµØ

W6;Ó÷ëÒâý®'lB

Ù9¢1sYZÀa±$1«Ô^÷í{ßÐÿl²_ 7ùÒ¶OáÓkXnJ

¿÷¹J òÊÐõqðµ`IPU¶Ä¾ßß½ÒHÛ¨;`N½I_ýO¶ô>M6ñLw¿,U±ØÞÃÓÙWÒ-c°üñ`H¤BéÚ·6w7¸è:|*

Á IØb_õÒ¿Î(Nrk`#`>ûãÜ3¨×ìymú1é²W"½^$[o[þËz~ÕêóHôü¶Æ:wéq~ÿ\FD+5ìÖ@ôê;÷Ǹ-¶

z¼&Àká3²O~ÂçéM*F

ùÅuF¢Õ+M¤-¦B«]*K`û«µý}ñ]8^Èå%,8áuìeUeu^ǨÙn¯`8üªáí­Ù¿j¥5êû¯ÈqkZÔ*VpOûGcýpf¡÷yõFlþ7EâÒz_H±'Úýñ»¶2Î*[)¾cÔä

ùGó,?¸ñÁ>PÜç×*J]¨iWþA8be_?4&(GÌ×îiwÊu\i*¶¡NMum6ùE¬¸Ô£¿ò÷qÉÝ@ÜÑâ)DjZã)yVB㧨Ô>ý½q&1áIzÔúìj+/Áܨn=·YCì+IØØ¡AB÷×}Å\³° SÑ[EÆhÂËʪ¦©*¸ê

ñ)4§.¥Vï0ù®tÞâàÛ3¦a¢<[RRk-§=

Æäwô¹ùbi]æ?úE·

D¤wÜ`ýh2D¤¡WEÀèm½_®p©G 'ÊU`/Ðý-ü i},ÇQ4ÔìwSê½Âzõ ï¦ÜÝH"ÉólFãoýí=ØS¦[C$ßÔ$õNir¡!µ´T*(¸AU¼»=Æ\¤¯P@ØY*$t¾NMË1À­±ç­CpIPÒMôØôýLj#U¸UÄl/~øë¦0@æ ØHQow²·#QíÛ

3CzÒ°S{ZÃo_íx6Þ±m¨f²B9;

ªÇÊl:íñ¤¬y@HU=?þ¸:¨e8­*~ê%Dw7,1\´ÿ0÷£Ûä00¤ÔK òktGB¤êØØ

Î÷ßÄJØ\on¿L%pø*¾¿µ[[å?µhv"ÓæÔ¢£åºwP°¾¸Ì8;ìzl{

ºzà@dâìq×"aGÊ[ñt&ÞöÃOÇ¥yÔÜ}7µ¾-ƹÜsPWv}ák>QZb:ïaZÒISªÃm¸bAÁSH©ÂîÕ9GZ/æQU¬m{Ô϶ëÂRS( ¥(ïÓÊêÚ»+i²

ê¿æ±S¦ê©Jùº®cT^¤¤ÚêÕd

ës~ÿãXD

b/µ¼çÂ¥l»P+KhPXPHJÒ£²Í¯p~§olJL©¤²ÚR< í[±jîÍgÐP

JBúÕµ,okß`zwé

úÒM½îm·!«Jîv¢L»\áWM Û­­Øaî;Jmµú|ÄÆß¾ØqN!*q[Z΢

·6Ø

ö÷Û|0Ë´%D¤/nÓL]eÆÄÓX½@Ø(éVÖ"Ûl=p½ºJRAÞÿÍm¿Óú`ç©S¨M#=-'Ì­D£UÁÛ}À¨TAªä «½÷ýöÇR=ò9®¾òd8 ­;é

ÙVÞçË©Èu+m*

¾

åI÷84t`R!N MI¦Ò´']´tøíÚI±6ì÷¾lWvç`ÀüÛ¿êza÷JJtê&û|ô®tf¥)Õ·ze¨SXBWËB-

 

Àº¶ù¹uÞÅ

ÔTEʾg·^r6,ÔgElbÊh\

Jt¨ôÛâ6¬8¦\sPV£±°7¾æøvݴ樺>]J8ý«e!åºêT¢VlR;;Ø÷ëóÁý-yÅ%HP Ø&æÄÜ_Ýo"ÊAߧøJõÛ]Cmc?:˦IB5°lod

²Mûû

´ÈgIY$§AOà^Ãé·÷ÇâÂõVg'Nkû}ÿ>·k|gHÏà( êÒ/`½bâöéÚþ¸kz\¶ÝZ_`®/ÓaßHÞµ¦Çq+Q]Þ£Ôã©C %Z|ÂÀÛ¿ï®$sÂZ)$Òãsê-õÇëÁ,¤q_Ã÷FAØÓªIRõ) v&ýo×þp7.1Bµ%&ݾÛ{~ìêqÍr

4ÜòRuY$¶ßmÿ\at©«ªÀc§r-Óäv8Hår¦õ)äoKc>ÞÉ$F«öÞÿ/|z©)iÏ2rIÖW¯ôÁÅ

YÑ|«Þ°ãn ¬«}¤«}¨üð(ûÈCnW}W õÂÒ gɦÖP"\Ö-,v rÎ$À}q öªk¥V'zT¢HÝwöýûaÉCVú@ZäÞÝ1koÿצ³×8äS,ÖÈP6µ¼»ý¿~øüÊ´ \îwÜXu¾RF&kqX]彬mý1¨¨\\Ü{߯þÿ\ʸæ¨ÜV}ÛI½ú[|xT,I)ôßb~/¯aÅÄ:?ß ®Ûã`¾Äîv6½¯ûý1ï2x©,Esµ,d¸·PA½½0¨Fà¿Û÷ÛÿX±Ô 9¥!°Vµ(e:öíÃæObv·ï|AðAÔ7¯Hµ

Á¶çr1Ñ{sëªJH`i"º¶_B¸µö¶7ì,¶æû[c¥ê=©'Ö¤(n46=½ì=ñ H*¾¶Û9®¡çJÀNÊÕsmýE»[h>æí|MæcØíJØJScå'®àXø°-§±½Â¶'÷ýpÂ: Í'"|×ZT:*ÿccrMÅÍö?\uRæ¹!÷¦Ç\õMûo×sdø°L"UÆÍ©X|é±*Úý8ðHó©$u)Q½ðS0

E9²°m¸·MÍÈ÷Â

¼n:öt÷Å°+U̻ⵦGÝo¿M'×

PâOBç|t6¡Qe"¶

nQ~Ê÷éÿ#Rq¥5

ðßµúeÄ1ÏêýÇekÕ¬mî=ÉƵ;¬-`.Ç~Ãð¡µæþ

Q@mÆt-/s¶ v¹7Ä{òN¤d?JnJÝç%Ù±Õ%HJÛSn ²@`l}E¯{KêǦբÑJ¹lî;;Õ_â&D´8jÌ\eAe

¤7©.òÉ6

%I¸Ø1UW8Ò&­º7f×øÒäUÙWJXù@ ôòú}¥^G4z3àªûîríâY©`¼ûûÒº7¦5 Såµ.Q`sàG/-§

­ HlyÒ@¹=vÚØT8_ÉqtéXS

úhâd!^GXpy^JÒ¤¬ïbE±g'PÖ1¯zNäËÔgðH!Ûf¦ª7ïS E¬F~zßì*aOT¨;~¤ob<¸M+¾Ìf­GضOJ&*A?ì¹×õìq­$æ^ƵãáÛÁ¦MNßUnÓzvg5vFgÑ«¹%+ûJ%1EÀ%²¥BäOPqd²?i?b)ªçÃT#ìå-ùl!ºT(IZJJ¼©º­Û·=@JºQ¿«­j:\báÀ<ò2

æÓëôÇ#0ѦÍmFn[høIh§N¶µ7Übç³OÊjr;²êïKmÒ5:3m´ MÒ´t$µØG§Ü´c<ÕmüñKjÒÔù 0xÛÚ£(õjw1MK¤7-

Y}ÈZ7°)Uíé±cØd!N0Jµ®±w~Ätü±¦;ë?o<úeýF¡K~\"Ì?AZVàK­¥¬©Cakßa|?|õIÉR$r

Ró¢ç̬o±¾ø¤½òv­M¿±<cÔæÆRLHi§¡8ìxüÈiÇ,¡&×-<Ø$¤íµöï

NJ¨Ôå-nDTuÆ}<Ø®yú5ilÜÓnÂxuO¥0½*GGÂóßîc¦J¤UWö\8å"©ñ-F óÔ¤§NÄé¹IÚûãsEZSïÁ¤Ix<®yC§ú5n­²ôߢI'ÓÜMåÒµ°ûLÙBvÜbfffDêCÌÃ-!c¥) Xýw¾!ç¡8V°R\F^ûÙ`mm?ßç

jåÜê±6=âê!j±!Ânô¤7`N®OA¾ûãÇ

\$ïaªÉÒëoOÏÞ½,ÚäG)*ÒPEÕß¿|`Ú¹v*I^ ®»ûa Á4cVÇ*UAm#Íз ·ËªMüäßé,Z¾T"ÌÇJóMIq`ô$ßkÃûýpâÅ

.¤©ÔîwÜßO[bZÊ

©[moçô­R)FMÐ7¸+ìIô¶^aH .­¿¯LJ9lÆ£:"9SÚ³m&ö)HØP§PRµ=ïûb;µ.²cÊÜRB: AÞÝoo^ñ­a

¨zlµÕ¶ßç-ëæ§n<Ä

µ5\Úÿ<z*а¤c¨y¯séßÒØã2ð9®F2yÅ:CiItI ~'æëåÃj

)JRFý:î@ÂS6¼Vq¾#ÞÔ­õ6¥êlX\é$ê&àýza¡âÚÏm ¨úí½ß#iÒ¼ÄîtmÔ¸`t©³bu«ÿ=þ¸:Êw©HJAÈS5'Pú½m¿éMÊ7:R÷½ÏÏ(ýèÖÃeB È[ÛaBºåÕæ¼b(ÆÔäöÞZ6

^ûU{·lbãPZH;嵺z|±rBúUH;©­t¹*mEÏ1×÷óÄWYBt¨|éÛiÛ­»ÛoÏDÀ6j²ñÃ.Mñ]S$)$ùTn°=/§òÁ<Zãm.ÈÓ¤k½ô

íúâ7­ÄlsRéwRXÜ%Ò648¢øy¡²g1 /ìm¶i¸RÖ@$8Ñ#~ñùßã?æ4ª?Wô?þÿâ[t³^çðâÚj;ÍQÒÉý»ÿÆØd¢C© ,

~-öùãã"t!â¿nô?º]ý¸_üï]Êf,,î/°'`/ÿ8!®;jôOoÃnÇ¿þñú5ü_1÷¸¤-mN½­utíô8ñòÖ­#PM´Òß¾$¤4Z"

 

hs)Ô-º·¸¾éÛ¦²´ÇaÒàzϩ׹§B+(f8¬®4rµzvÿ¶*Ô» F£°zb(Ã8T

Á§fÜ[í£tê*Üþc÷l3KeÃ{_N³~Êãó8(1È¢²`ÎÔ+j.Fcõ÷Ûù}Õƽ÷IWCû'g`êj¥XV

)2h¤OójON¾ý0\ÚTIn¿úÅ­bRyªÛï,w§Í¬$±¸±sDYBÉüW?L^ÀG²ó

#I]Nþ÷Àûd¨OPNÂØNäNÙáI<V@¶éakl~KºÕº¯×¿é{©ï/Vð¢S¤}Õºüc^ã}]ãÓßÛpk V®yIÒlToôùãÒé&á@äm¾:£Íå©#µdÛêJ¶UöÜ,õÂöd%G¾Ûlw?ûÃL@ÒE/4'ï

Z¥·`FÄcYß þmíÜÎ[Vô

Å;Ü!6¶?åJUÏmöÄA

=ª`dâ´ùnunö;ºc+ßck{n1&ëFÒO&°RÀ¨»Ðãî¤Ü{ô¿Ëg.úHÞ¥¤¨È¥

}ïq½Ï×ùaAÓa½

·q<âpKm^*Iµï{u°ïïët¤]*$\^ø

æºKïÍi7ó[¦âã÷¾6õ§bR

لاتقول قلبك يحب وشاغلن بالك كل الحكايه عرفت انك تجاملني

مسكين قلبي عشقك وتاه في حالك يا ماخذ الوقت مني كنت خادعني

كنت افتح وارقب الخط بس مرسالك واطير نشوة فرح يومك تكلـــــمني

توني عرفتك عدل وفهمت موالك انك حــبيبي بكلامك صرت ساحرني

خلاص ابعد و روح اليوم في حالــك وبرد قلبٍ على حبك يعاتبـــــنـــــي

وامسح رسايل بقت في عرض جوالك ما ابيك ساعه بها فيها تذكـــــــرني

واليوم سو الذي لي عاد يحـــــلالك خلاص امرك كشفته ماعاد تشغلني

قرتت انهي علاقتنا مع وصالك واريح القلب منك يا معذبني

    

modeling : me

  

taken by : ღUиiquε.ĐєƒŚн™ •

www.flickr.com/photos/9ar9oor_za7ef/

k½M[ùS,C§Éº:1É+¥O«ÓÿȼÝçMYt

^ö÷QL

ª)) ñð9N=ÿJÙ]JCëMGòëÌ®¡m(t¬ ~ÄÓæÊ3iÌfEÿ6_k»:ÌrÓBQ~©ÃêKuo/y¾úòhPÝÇn¬è`HûE:lzt¤yý³Z`bgdMÝø°¦cuml<qÌh

9c+Iõ»EHät5Yk!ö?íavC÷@_Gbg) оçªk¼mÞúÔÔ»6ô×ÒV¥"G@¨ª´¼uñ\§Sýhw¥â8$¾Æ|kÓiÒßÜOu{rmØi8-Û®o4ÆñO/©ÒÞCrúoø¶ÞvÑ'Ó£YµýǤñ¤éRæÙO)@mÚòáÊåWìÿÀæ3ÂÿÖæ:¡j:$±êR÷¦O«XÿxÅÙq ¶s¸2ÌHÿæ²ðÇCº_©i0ùE³MÐn2® ú·²¹`·'üo'Å0ÊrL"?éâò,3h¼Õ£ÙÚÂbKãJIOV¢Ýgì¶ccä²'nÝõµõOú3p)ÝOjf8æv/½¦BÜí±úSê::ÉI

iµ£jMwlþ¸qÄ´ÜH¡Y»pðÈeÇÇìØÏKósH¸²·

íÛÕh[ë1N2¥ñ-öÕúÿìIY®L¬R+AüÅÑn½+ö¯tË>¡VÍiÄ©'ímñ*eSÒÈæÊ"ÓHfÕ%W½ÅHT¢­Ðrmò¾[*`cr<?Òy¶»å«ætI#_¶°¦îC}Z?µ\`rpÀ;ôª:ßä¿ÓM·³[k*(¬Õªl ±Ã`ǧá;·fÔG±{mE¬®RuM$ÿ)NÄ}#3bxWV]§ÛI7ÖêÔGäz*w'¯uãQÈ8Hë»Nl$d£z3jKilúzîô·¬ssHÃ!nA[ýQÇ!²&õ«

g^×VʶíÛ#eY

Ôí÷f>l¸àwAÇúÜ¥WöW^[×.vÈÖ#¡@UIb~Ï]^)Dâ]¶ONQúàZ×¼¡ªëº­ºÜë0(D°Z|k©Øs%Spríªrþ««Ðåâ±âÖÿMÂϼä[=/I{o®âKðâÉZX5XäõZø

¨Ë§ìü¢Ì¤>\,o̺XJ±°Ñ­fÔ.áFschª[â¯ÝÇ*°Ä_úf:m 2âý1K-|y9YoÞÜÁºF;H

)ðöÜxæ¶y¬ÞïÀßpÆ)ÞSÑt

5öõ'ºrŵपOóo¾V2oAÄ9õ¨úý\WÕõz±ÓÓùS¾]¿{

ÿÙ8BIM%r,Q]½Æä¸ÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá$uhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/

     

100

     

Wei-Hao Wu

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛ

  

ÿÀ@

ÿÝ°ÿÄ¢

 

s!1AQa"q2¡±B#ÁRÑá3bð$rñ%C4S¢²csÂ5D'£³6TdtÃÒâ&

EF¤´VÓU(òãóÄÔäôeu

¥µÅÕåõfv¦¶ÆÖæö7GWgw§·Ç×ç÷8HXhx¨¸ÈØèø)9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúm!1AQa"q2¡±ðÁÑá#BRbrñ3$4CS%¢c²ÂsÒ5âDT

&6E'dtU7ò£³Ã()Óãó¤´ÄÔäôeu

¥µÅÕåõFVfv¦¶ÆÖæöGWgw§·Ç×ç÷8HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?ìýÀõ']J

úø|,jT}Ôë©SO£¥qe¿¯mSÞ¿Ã

5t¨¯Ë2äÓïßÒúÛri5èÙ'~Ç®Ý+Ýݱ¾çéß}²!wZ+N-ôxTd6éu>{wöjÊÐÐSoÈð³

ì:±ØW-¶7KkÈïà~êà&$ê«Z~ç¦X»©µIùm¶ÙXæʨ8m±ëì:äNÌÚ =wâoé§ÓÞ@^'ï×oZÆ캤TÇ®Cf;+MûïÛ¨l/@x®P"Ø=¿æwßzSèØbcºnÍ5JuÂC³[Ó·Lb)ÛxPÝ)ý03k[ڿîFh

ü·§·\1äáßÃñÃi;;¯ùûä¤)ÝwùýØ9!Ô¦øÚiÝEëþ¹P\GcÔ

ûoDÕ5¿ß-²ãÉ+ÓµpA [¶?ÑôW

R5¦VþõßðxÝ£N߯®-Sæ¶ Ú¿®dy0!ù[ÔM0åkØø}eÉï¸V]þÕiß®VC ãØãÊ\Iì§üü2Ã!¾Tׯ°¦sIZíÒoÖ½ã²Û@íZ} c}qùvë9

htéÐíÖ¹`äÁݶý]°Ú­¥~ÿÃØ"

ϱÈÁ+÷;ûdrÖÐÇCøW5§nw«" ¶ÞÿÓ,c³ccNÿ?|ì­º ¿¶L­öé×cL®R@\ß·ÒrQRÑú{ýø+tÙwþ;dé\¢½öþÈL¶ëúÈØí$wZBzWï@uj*ûy(n§®DÛguÛ¨Øí½AÉÇdé­Ãnj+ãâ2l(Û·ñIJkXvïýT£JÙPzN{+F£ç@S¸mÓ¯±ñxJUq×éÛõäcK)ï]é¹Øþ8il{x~#mdÓöGo~Ãèتá^e¿;uñúOÏÃdÑ­7©$~+;ü»w¨ÿkßb

¦Ã¾çß`ÂÉa=è=÷ÛéþÛÁ­=¨:ïA6êíý»mk·*E:{îÉ$4õ~{mÓ+¼HùÃüþk­õÕßqLILcKÇâ>î2

PÓzÖ¾'®¯Ò{b

ümH¢¾R¿L6

Ý ßø%4Ñídéµ¥7;×Çj%!²8Ôí§¶Ý.?5=+ô`·AV·ùÓüÿÎm(k~Çß`®ûõþ8

V

ØuÞ×J|ür2;·Úäk÷öÁH½Ü­Oà|J,I[°ùSèØã1aI§

û×ú`¥ê½~Ev¦D³­4­+OáOö²L\Ûö¦Û{áRÙßøá;¨[OÄöëLHau¡ß¯LcLÈrÓ¡5¯$Ä;­]ü:o÷dIdÈÐn?©ß ͪrÞ»ÿ,@j§§ñë+ ×Ð

êü¦L¢1hV¼Nݺø@U

S¹è)ÜäCe[L+Ôÿµá¤sZvùwßaªw?¯ÄôÅd¥7?ç\u¯öÓ$·OÃõojãÖéÁÑ5»b½zWîëdZßèð©Û|³£ºÒ<é÷±1¶Ò¢Z¥ ß_ë]²$$èíüwß6h

÷&¿IÄócM0ãR»xÓ¨©ÂApR*h~ìXrRñì?UrM|Ê©¾ßùød#Í¿XêOÈa,i`¿ÇÙ«

péA×nûähäÙ=ªkáØãV"£ßðȺÄíú©%eX¦¿/Äåv<§Qá×î'öÌn`vÿXiÍÖ?¾¸¢BÚ+Üuüwÿ?ö°vs(­ú)¶ÉH§¬|:¿^¥®5ê6ùì7Ä©-aþ<16ÂQ§µ@üwÀ[=HÿhAjt¨§ËïÂ$6p¥=þ[Ec²Ù*DÃ]»kóÂ

¢­¶§CN=Ú´ïZô¯ñÿ?koû`oAXÚoó=ÎF©yúü¾}

p³«Zzzþ­ò@µº´4ÿ=ò$³Á³]ØuùûâNÈ­ÚÜõ­~y Â\Ú?­2t'i&6\Ei÷¤`´ï¿Qßûq´ç*íOó¸-j·hH§êÂ

 

}¦H5E²kÒ¿×h.ÿÙâ0Ý ö½Å±ÈÞì¸vS4øÿ\°¥û{ÐØ-, §Ëñß

8­Àn?§¾6_±ê

2Üb°©ëÐmôªQ§R®ûoØ`´ðìã¶ßÇÛ'eÊv?¦[aXÝ,UÄtð§±ÀÈ

§öïîÝ;ü»ï¹-áþÏ󶣯¾XÓ¾}¿^Æ;5Û۾ݳGç¿m°ZxñðÆ»`2¦B<q¾Ý;

ìϾÈú}ð$k¶¦õ§¸ë%¯²ûÞÙ ­P}òA¶kwíüÏüÎEµëÚ®Û,Zm¿Ï¥Ï$

Ñi;Ðuëí±Âµ¸lu¡ÿ:O&$oKÀzô¦@¥?:|¾[d¢ÆBÂÕÞ&#¨Ã"À

iþÜ@b[¥

 

i´S©¸½^BÛxh;n½wñØoI8×qóèkL,%qØuñü

Lb¼Í7ýX-)zøäé¤ÉV´5M<|~¬7«ðé.¯nß=º}YÆ-?íø¾(6XPïòÛµ1fZ©Óïé¶Íù#³¹u7ßðëòb9¸lyWÿj`1eÄÑ?

Oëè>ü'ïùôÄÁrø}5®ùT"Z}»ûlzS,8uSû[7Obw0)ÇrÅzt>ÛáHظïÓíÈMËÕ(9mÓï`ãÝËmPkJ÷éLìDl-ÜøW¹x Çè"¹É²÷ZFôÞ÷Üa@¹R»SzøtÀJaª\ÍéßîÂIq©ØTÂÄtlüúuèr-åamMÿVHw´mħáQá`Fîn»}ä

®ÔÛÓ®ÛïíØöæ=:Óß­+Ť°xÿ]òräÖíé®ä5Õe¾Ë¶ '¯ÓlC­|kødb-\M

 

z~%LÚ;

V¹$)¯RNõ÷Ú§Í"t\zPì?¦WÕ¶Em\µÎëj~Éùü²©P²Ñ ýTÈ[Òç ñëÓ-#tBVÞý?ùS w¶©à:ûWcéO{Bµ éóí\Hck¶þÌCd¹:ëú°ÝìÁªÖ­Jéºkêzý®@î£e®ý« nn»}-Í.±ëîz`ïfÍñ¡Ûaøï´[L6ßáIhï×··DC·Û5¥ä)ü<r`ÙZj÷=°««û?î=ºÿk!tÏe§¦Û×ï5ÉG]Ó`öOô5ÉÛ+Úw§êí$Åiñ=zàbÞNßÉñ!w:Wð®2Pæ5ÜøWl?ÎøÈ¢7¥ÌlׯN¿,¹¶§¿ñöÀ®ê(7ù¶úrRÙôëJÿbÚo·à2'tD*M*wùø`njYà7xo³Q

Ú£¸ñèr6·n5¥Iþ½pðìßäußøäA¢ã°ß§ËrGûYl;¬Â¾àøa

R6ß-©¶þvÅìÕ*+×-¹Iß®FA

¸^ý:ö¦F*b¹Mvzxï¾3g¦ÄÖ ût¥rQi§Èoï÷S$±7»|»®ô÷ß®+{/ÿ?¦4ZÅà*hzûøe6ÈEêuiuþøtüqºGß·16¢7©ü|FEnØ=Ïo¿l[Ü

x¤ï[³äµEOöãMe{|¿

Éùá*Z÷ÿlÐ`qøzÿ¶/tâ{WÇ&Ý>ïÇ|U®íÛ¦ùÆÇíÉ«`ßÛÓ*­Ù6MM_oc¤ZÏðÄ©m~tÛ®

ÝÏl@Ý.$ÓmÇÌvÉ24áJWÇ~

Ù!ºÓ¯õÈ3­Ûrvë÷¶-&6WZ×ÄøR§áÛ¡Ål&ôþqHùWqãø3Z{?é"GvÏJþþز=»üúdZ©nùÚþÞY­©©?,²H¶¹PÖ½=ö'TówSMü=ñ!¨ü½ÁÂ6Ys]Joþ`|ðLJW¯ôÆ+ÕÀÕû¶8R×êùt b¥ªÓ~ãÛ½qat¸ußÇé¨8¦M?GLÒÚ±¦Þý),oz^jøº¹$ßÙþÌT7JøV¿«)ON_Ãå½ØØÜ{SÃmðh¥´û»ý8i½wÚÿ^%BãN©é×ßfJ¿ç×ÝUéOáÒØ®ImÔ¦ýÇãLÑæß¹ÿ3

\ß¿È­Xo¯û]²d£

wQ±¯Jm·áü2

ö^×,E[©Èo¸é°Å'OöéÝ¡ÝßÇH4¿©ØliÛbÈÉà;ôî1'PúÞ$PWéÚFßçáÒaµ­ZnG_za,s?¢¾§kõÿLÙJÒƧüûôÂÁw_××3ãhïÜaj{ösß®@ÛWFàøÓÂ"cl˹uÜÄkÈvpøS¦ÿÃ$Kø×bzí¿ZeFM¼+H4þͲq,'®*E

:÷úzï×'mN¾@ýùµ¿Wñ®6Ø-c¿ùÓì¹^ÛnÛ#³¶éßðÅ'u5ö¯¾ûd®Ú¦À¯Z£,â÷ü«¶)LmhWõ´"¬ÛÔtyÄ'M¶õß¾ÝvÂh}²?ÿ:áWTóÀ

E¨éӷѦøK£}

GêØ

£Ð_¼íÓ%v¹n

zìi¾àt_óëg^û¸í^Îû;tþabáãøÓzà;²½{tùPäã³LÛ;uÛ·¸9|;qék;8nGà+Xó\w5é¸ííLÛÞ»ì

pÌp]·ëO»ñÀÉekÔøôõÛ$×­¨¡¡ÿ=ò$²Z_µ_ó-'¦VÑä~#c!Õ­§ÑîÆ·[Ùȳn»bQ-,OÃÛaô×D·-ñîñûðZxGJµe!kA4§·q±Újh)Z}ç| ¬¢Ðm¾cÇÇ`Ôßj÷;{uÀKdFËMFçûk\I`cKËW¥wíóÆNG7ÅÓý >ìf-qÙÏÃÖÔ¦Wâ WüÎJÚø[øÌw§Ädi±LußûN(¥Çc¿_Ö@ÂuþÝòM ªJ|©þ{ä-½ÄíZþ=é"V³WüüÏû0Óµ¤óíi¦·éá÷ÊöT­=ÆôðdCmì°6ÔúvðHklª6ñû±ÎëEXìwüvÅFíï÷x×l©kuþÜ!¥MÃØvéL1FNKWµ~

WÙܶ

*>¿zfWM ´ ¸?=°ÈÒc¾í0âh=ñÂ7c=QÄü¾ü'`ÕÏuE"¯m²¹ÑÜ-¥w~»öÛqôdÈ­)O£ÓGrØ~{a;--èiþtÂ_WU|}ðG)rlöÛ·P0Èuk:hRÞ´&µÜo'/zî~{ôÁJ°o×qßåJäÚ¯e¾çÓ+·;SãØn+Aå°Øþ¼AT)P{ôë_¿+%ÉÚÐíãÖ»dÄ­¯²()SøSÊFc^ÿ@Ã[µñläâÀ±ê}»»"[Bá@vëóÛsóþ²kÓÇõT1a2µM>*ïÖÆø+G*Vºð

|¨ÿ:`, Ð$ï]üwé-0æÝi±;|ýò

µ»cßÇ©ù0 Ge½E:|ü1´plî uïßÚ¾ÆRWâíô× W1å°5ßÃdz2/e *E+OcTÐZý_®§$b¯È*.âÜ{S*;m%ÅGùua[-¡&ü)á;1µÈÔ«,¢VµHÿ2!yª¨éNÜWmñ%;

ëÛéÇ¢Gv«ÛÇolÌ×òPíJýçÎ&ý®ÛýõÈ_F#}ÛQ½;}X-cWüü`cEÔ ãÛcO£ 6¥ªxÿÄbcmq/f¦ààg9RÅê>éârRÙ=ͯ&cÜøm´ÛDW·M

2Såßcô{S&Nɲ[ P§ñ ÈÛ.Ëm·'ä7É]¡Ý§¯ZmþÖ

l!J£¯c÷Ð2³_KÿÑí@ÔÐéLõ'\vøkÔý#lé¢ïQC¾{m÷.èH§_Ôp±lS¿êëCZéSØýÛãh8éJÑJÒu®Ô®J&˪ÓØôH²±+ÄíÓñ¦Aªh}±OÓ^¾MN(+jiþuØaGî¤ïþ`äĶc-ÖúÓß~!JíÒ½ºíóÆmïüÏ|y-.ªûWcÐd«e«k

p±à¦É,

|0Ei?µJ}dí$á¶T0êøôüϾ

¶BTæï·êÉLd¾#·á}ÈËO½j?

òvÂÕ:cøddh¶^Îa¾ÿ*ûaä)OáSè0¥ãa]²©ücbæ¡ÿ3ÙTëþ,c³Y-÷ú>×Ktñïíߦº

PxïóÈÈî l¼±Þ/£$ËÚú°a`ßÏðà«]û{xâ­0Þ´ßñë ëðÖæNY5ë×ÀäÙÛ÷ð§ÉÛ]Ó§Óà2A»§ö{dD¶emtÜ~¯lbm¥ö¥XM6©M²qÿ1ôaÒÝo"6LC¹`´[º

ðKb«AÞµÆíU¡ý÷ëL$1Þ¿VE±cô¨#L14nàk°¯Ýãî£f÷aðôí¶Êñ?í%wqèçõke·q½k·¾çvH»)»?°0¶«ÓjxWÛ,p$ô¦ÞýwÁòxܦǽr(+ÆÔSJ)

rñ4þ äxR'²âME?³Ðæzm¹ mú²É¨\#ç÷×#"ïPz£|úþFJÏe¬hw?æ0ÖÍR4åñ¦ýqHtïßúbڷλ÷ÈÝ«Dýß>dE1oØõù{ea`ûÓõâZ~ 2lì:½6ÉDÒïÛÄôß²{W§oã$

hz}ÉE­'°=vÉH0µÉ°­?¹2\¢»

cÅi¦¶¯·ÏÃt]]ª·"7dZ§_»¦ÔÉlZ"¿5¦1DJ. /ÝáCÛ¯öÔ÷¸µÃþtÆÑ©_jD­°´¯c_s¾WI@5ïÛµk

°©#®ÿÊîêÚ,z

mø2èôÛs°ûºà¨¤´=ÿÌp¯n£nÈÃ["׿Ëß±ÉHÿ$þq\4¦}åê7=7©ÈjýùbVìvnÛoÐeqä\+¹÷íÔmáZäÿµUÝb¸û\XU õ5븧^cmÒ¦kÓé9Yd7ÝÀ

ö¡¥:â9¦éÓuè

r5e-Åkþc$ÈÚ¿·VÅNþø|ü>\RÑ4»w§¾Xh4 ÜýÛîqµåJvùâZ¯cß°éÛ©CNõÿ?'tài^Þ=«

/VíÛq4êi¿âr1%²kí׶ù*µwôñéW}©úÈÀ9¦öX¢-ÏÎ$ÀÔðÿ:<ÝúÿA\dʸùôïJåYËF_§n¸PÒíâ?ÛÈ¥cÚé]úìkØL¶:ÓüÈ9·K5Á÷÷Àxõº}'&X;®&?~˶ÔÒ¾ÆDl¶¸VµùdÑþ9*S»jv ùdóß+4´Ã¹ÛèÂDç¯öï,BâjEiüp²§Sã·Ó\kOßpÁ!²Vô<¿¾F%H¶ú

£èËmÒj^ß\°h´ý»1%²iUñ¶WvíÇÄGûG%-ØÕ,&»ô¨÷ÚºðiñSǧN"YDÛ§ËÆ©Ñ"ã@65þ¿<gÄØ;S±¥

w§ôÈ÷-®ÐéøPä¤ßm»þ©ûøm\m¤n[=ý°Ó`_î×êÊn°|'ûÂÚ0Þ½{ôÉs@îpÜmþ{6

jOùï

¯Ý£Q×cý1-

vÿ~¸´Õí{ø×#É.îOÓò+`9¶7þÎâ"iq¨èGÏúc"ÈsV¢¿/¼äc²$i°Û÷û

1Aq ÷þÑ\1+YSÑO»$K_ðhmá÷åd³o¹§Nþj&½þC©Y]þ#ýÎãáéý¢Û¯ß×ØW&¶Ð4>øÍdÑ]·B+ãã·ú~®¢¹&%£øï­M«]ò4¶Æ»ó9m-5¨ßdÂ_§"0×]ü;×¾Xuv$~¼¥ÔW°ñöÄ+6$¿}°Z%ÉÀTÐ×îßÙ1Ý¢OÓ¿L6«¡?öø)b[}éú'mÙ

ק¾

ÝLh?ÏÃ%Ä´¿.ØÉ-ãjw¦Y

Ü6ê{oÖ²½2ÐÅp«W¿Ý\H.c°¯OJ7RÓ:4I÷íã¦úÐuúk<;·ÓzûS¾ÇvÝOÀì?ÒÓ ¡ZSÒÒwþ¿Û&67Jï_§Í{ÐÿÛd­¤+ëCþ}0ÃΩjíïÐÓÓÍpñ;¦,6Î1ZOP>^ÛöãÅ»vmMq"Ë(oÛõäHgn­79:KÇéedîÄ7°ß°ü02S=Çm¿Ö%Ñ¢z¾ÝÅZn]¿¯pq%1ÙÌ*E>_/ÕpÃøý8OΧOè0i˺lz|ýð*ÂI©ýn¸mÚúÔ÷éþ×%kóñÛ|Rh4ý«XDXZ"M±¢¸lOÑߦ4Ë©[×ÇïñËZ÷ùvð­õØmߧlM7ïã÷dIMÙoµ:÷ù¿#&Ð)sm¿OìÈV¥ZîOöïÓl$þ=ð£uÀçõÃÄ×6©Nãú0Z

üû¿êÊÄ7lì:'§¿É¬j

ÿ¯ã¶»Aà:TXÍH¡ðúÈÓ>-Ó¸?íõÉÄ­½ÅOðÞ¸$±

Sù¨w§^"S.Ný^?,'v$õ[ZoßçííCf½OÏ¿*6-÷üýñ¦dÖΧ¾ÃîÇ&n]ÄT|IX4ÝÇ¿ñÈdîÑï¾Çߨÿ?ó*kDR£zx

Ùe'K·øàºIíÿÏÜäËTvhÇËÇÃ-T¯û}7ÃIniÓ~Ù)Z;

ÿ´`mlݺýئéiÜ×øc[F·Z

 

j¯Ï$Ás_.ÕAÈÚ×m¨]ºï×âw§Ûs¶6 [u*O£q.E²zJ~9P[[cQOÚöîMra;-¡û]¾F¸Ãpí×nýN-Ó6õéôû`D§JdW¸þ ÔMîºÄ³¶©OóðÀ©þÜãlcq4Ù×­ªö=wè{WÙovÉì(Oà2,äÔ

ÉßoN÷kèÙëìvèkJdnq4ImãGi_ãÞ²5È;ýØiËB×qÓåÐÓµ·Æaíô,£0§^þýAÿ?l¤ÇÚxw¯Ñ¯d¸ï¿MÎBÙÒÒw Û¯}Ù&¾6b?Ï©ÉH4ÅÄ|úí¬9®;Û

°tOVÎÛ,@e)n´ÐvêwÛÆE®ôwéá2½ÚsÐ

Zö#$°·qß¹ß8)HéZakÜGϸ²åJÐÒ¹ÌZ{ÿÀa¦ ñ.è|03­a¸ÒI§NßGÓ+[ïþt®I®ÝãüÛⶶ¿çßBý»ü¶ØäCl¹-SÇ°É´·ÿ?2â\§Ã¿¿ÈÎÝܨ~é_N,ícxxtðß$ç¹m¾E¦Ù_ìÙÊ7§¶JEoýFH¢?{SqN¾=ò2Ê2áq§ý:ußH¶ÊW¾öCög!AË_ÙÉKrpo×A6¾Öõüw¡ÇªæéO£¯Mð¤-möð®@'f4Ûõor,*Ú¯-ò\-bKA¨ú§"ÚNÍ×jüzPà%$æ 'ƾ÷dEYµiôl°ýDöàdï

À'¡ì+÷ä[-Þê|>`SÍz¸O§cÖ³k¶çµzö#¬*¾õýCüé)¢4ïÚ©

z¯RGJ×ø[R;WÃð¡CVF·íþb¸-Çoo5²ñnß3¹?Û\Ès¹ÿ3°»+ztïüpÇtHÓulv¯Ñ¶wAØ:Sý­Æb[*×m

Ûn1º>?uwÚ@j1h

}¯öÿ3k7rï^Ç

¢M;ííôäLwl'eÊhÛ§¸ì2S-XÍl¦Ý¿ÌmDÝê~µÛ®ÔÆ]5NU¡­Oëû°±m#ïÔw¨ÄÈêk°ú}òE¬Kvúìí¶|-{¾b;© ?-¶êií-Ò;xIÙpØ×@쵩Nãçî?³L§üz亵³ÿÒícoóí¤ðá¶'éØ{"Ûÿíôß

®ô©üp ¶;¾ý÷Å5½

 

NÛíß;4íL+ Ø$ÑGJýô©w ¿

jPÅ õl*(µ:S6ÆÛÇð¡È²uHÛ¯ë¦(·Zj?6¥iÜTôèn¤¯½éSPÐôíÖK@xí¶ÃUça¹éìkíiGqôí°99êWõôÈsgV¶ßoo¿'Lp?:ì}¨p×DZï_Äe`¶²Ò¡ñûºå 4Ût¯]ë¿M÷ÀM%°{Ö»öÇTŧaÓÇ)¦¢

]LK)­ý-°ÄØbE.'j¿¶&§3}ÿ¡ÉRl·®ÕïOm±j!u;ø%4îÐîOöW(

ÿ¶CÛüë

"»ß%LK]M{Ó¿\4l}Ãñ Å]JáAu+Sþ}2$ôfv9ÆÖR§'J¯MÏN¹lGv¿j¦½<:z"÷lW§oN=Õ³×`+ÓpiÓFRZ½i'68¦fêÔx~¼J¸¾:Ôå£uhÐ

¿T

+Hi½E?e$êM¿c ¦T»õeµ½«P}ývïÓc«½kÐn2@uU×é·Ï|K@)JÓèïFÙRÐ)½¨8@6<Ië¶!+OñöËÙ]ÐÓý¬Dn#j7sÜö®$줭Tß\,CW¥vö8ÒIpÔxåh¥ÔîÕürQä£Ú¤x}8

E()¿Ë Ȧ×P˸8m-Òn£#vRÍ/·O+¶#sßÊvÛ}ÏS÷o4L4­M«ôS&(E"´î߶VYW½

·ÃjK`wûöËSͲvë×îÌuhO^çèÉyªÒ6ÿ?6Ú×ìÿ¨ÄbØ÷úiÜ×+2¦`.=OöáU­×ÛñéÏw(=úô¥=ñ2Bí

;oôV)n×zkM®êkßõ×#tUµãô(ÙUïãøae[6FÕ?íäNÈ¥3Oo¿&$Pk×zøî1»Vÿo|l´íZøxãÈý·ë¿á2luÛûk\kMôo\¯FÎö=2|Õ ®Ý~ú`&Û%´ñðñÛÅ®íÈs«þ{d¦Noåì:×

ÐcÃe±Z¾ô"weMÔË®LrRáã]¼ÜÐeUÑ6ÒÐíÛßåBåZô=ý÷ÄWWµ{vëL§²Ó{nü|FnÑ)Ôûõ÷ë´S

w0[ +g/·J}ØÇ@o§Ñ÷ß46(zî~[S"

­©§}»×-aɱ^½káÞ#i_ÙRê÷®ÝvÉJ´°?ÛC2hPý=ðk[7Ô

ïó¯MI\»n6¯ß¾@óHlþ.µüq⢠ï^ýíL ×]¾6ÉS·ÓéÀM2w.þ~Ø$Uh¥{vð¦*cKðÚþ¸ARÒ¾ï|bÔ®I!woéòÌxé\O/~¾Àå¤ÑcM]û{Ã&ÆSJ×`^WIµÄÖ´ðûÍ2QwXEvÿo¦<(%°½û~8ʼö·ûúrW²@hÖ´r;t8Z§

õñë·s*{»|©4Ø9¹¼M¾{d$wbÕàr@ì´Òô§Z~¡'u=MOÑêZjÊÓüú×)qñjÿ͵ëïòé¾7ÐnC.;w§ðÛDïOz×ÝAÙ¦Û§JÝXKeʽðöÈ`-f¯ùød¹12ÝTüUç±ÉÈX*~÷{âÖí~¿aQoÀÇdKSǧcü2%m}çµFÙôp# ÿ=òuj

Êï³pSîPìª5)íúê2$^é%Àxþ#Ã"J@Zß·zmÕçS×GrñôSõeEDP×ûå±äÄæútñû±kuÍZ÷ýdä@Ý°¹vß·ËqúÿVLRÀi¹éú·ÂÖdØÿ¶SßéÜS"M¶SGo}ÇÓ±ùà´Kf«@ëÓé'$

(-Z·\ÙcäÛ

nwöú2E34ÐmÉßønq,#'uù

áµûðÇtȶ;ÖÝÆ -múárW½{~¬$±¯ûöðén

ãïýg&+NênÛmÓ"Äï³~5é_§

Ãféµéúë

-Û¡íÚ¸òct¸u#¨þ4ÀwXÃ}Çñßüür'?&¥oj(N-möðÜcvÕw¦ÇéïL7HV¿¯¾@tШØíæíÆßǧùÿpÅêïCþ{»@vûëÚ¸»ÄýHÄ%Ëøì~ì¤EÄPPtÉ"ï÷;£"YêÓâþ=*p+öú;ôÉ×grß©¯¿L¤NÚwwÛjW¦~

ÚÓ]©ÓøZå'

ôî}ö ä¡ú0ع¯OÃm±FCMÿ^ Ì46?çÓnZZºá\ ÝÐ÷~

´]jHñÈÌ8ïý+Ò"QZvÿ=°roØö¯á

ÚÒÞ?Ñ¢guÕ÷ÛåKM®ÕùoÛ

[-ÓðÈÉ®vÏJ}>õÂ7e)S]ÿ:¹Òµ¸

íãüNId¼7ÛúÐâØßè÷ß#GsÄÇ|X-îëßsØÝq¡;ý"»ÿn%z¸±èÇjxbK£t¯ÚûüvÂK0®Þç¾ØS[àzSç'«B§áIbþxÉZû½ük\)!´m¶ßÃcCÓ!$Ãdwÿ1LÙ6ô¯OÖNF!L×(i·à2VlØ5$ßÜã"Ö

-ëóýT8]q%cÉԦ˹ü)ì»TßcÖ·Û)ÞÄ£ÛnXðÐw

:mÛ­2)&·ko»Ã¡( xøuÁÂZ

߯p1kg©=ÛÉtl½Üwù

«^Ù&³Þ×Oñé×#æ±Ñïãüre**7Ûñ4ÊmS4 ûHËZº´wÛé?H$[kZýö8¦´ wÀ%lWR½ÿ®I6ÓÇßßvLÆínÙÉÞÍßÇð¦Í.¡îñ#

k¡¨ÿ2N4×°;ïãÆí{R¾9 óZ*?϶@®Ãû0JÛ==èG°Á )¡­A(ZÕ=>îÙ ¹|,Gst;ÿ|;¶NÄáÞþøÄìÂF-øÓå·\¹qøZ§juñ +¸õðüq¥¥À·]·ñÄsSÉiØïÓå[]º\κmOj~$Jt=:×îÿ:d@UíJÿnBÜ©¶û×è¤ZZ½+µ:øòÄÕ#ÅN+¶ô?íämµoQñx~WÝÍEi]úõÛüü2Ëqù8±ñùïïSºÊxoÃU.¦Â½r&LÄ$Wsøw® lwnuþ'Þn;u¡5§]Á8"z"{n°ÔøûoÓ&Y;´æ¾=¾üK9(¡?/ o,cÍq ïþuÈme

ª*Sß®Ç&\¥kI¯N¿Ûª ©CòêÈÛ-áÖµ'¯±®Gë¯ùûàm

{ø{mLB

ííú¾ü4»Tì

«Oóþ¸²-Øý©+kr±þü(oëßÛ¨Ál6\¦ß.²-µ³@ô;ý8Üìwî dBÖ

§oÃl,Åw.U¼<@ÿ?Ca©À¿²MDì´

ÐG­7è+]ð[hö±ºÓÃõ,ÝQVÓ¯¶øIq;ãí¶);»?íuÅ){íòñ¶ VíéO~IÆÐNëwéá÷íO7TîÚÜa`M¶¿ç í±ÈÊ,6»w

:àW

öý[ckMZ

íÐ

ízLQÖûxX'¢¸

:âÉuÀïB{ýûà溿ðÀy$×I#çøãÂÄ+U«ßèÄL}.Ü·Û)äã߸¯a¿_|G&æصüwñÈÈ

s@OösNNJk_

ºüÎJA¯T­7þ;õ9\ÛbÕw­wß|*vYR*GßÚÇÃ_í]ü{±8ש®Õÿ:ã!ºAµ/¿Çl°kzX6

«·\NÈç²ñÜóð¦SÛ`

,ýýµ¦ZJWtßµ?Q(ZÝúmüMq´É²¥Oã^õÁ#Û}Fôè:äz²'ªÊñ=¦NMp·=~ÿzä "â¾'ïêI¶¬ZÕ¦ÄtðùdwjÆisEýw#f]Vu­?VÝrwM5ÄêPí×cµ+þ}2ÛÃÑ¡¹´¯ãLUY-ÐíJþÝ2¾­Ýs7]Ïoñ­ÙE;£ç

I §Rzø}Â

Ãá;Òüªq!\£mÓØ

àfSE4ùu<[0hmþ¾ôÀYKJ;}Än'½wëi%

=¿³##[3û·CNÿ¦`º¢¦æ+AmW¿ZÕå¬Ê×î'·¿ZÿE»XhI§Þ2fMRÛfÍiCÓÇÀ׶r¡RzõýTÅ©ÛûH¦DîÖîÛWÛ%[6Õ íJs

=R:õùS¾Ìj·pƸ[¸Ð¦2¶· /ãßDdÛ·Ò

|{éîw]ÇϽ2E®;Äñvü@Û¤(-é·ûÆ´Ô;Û5'o׶FF,a¦þV?ÙSg!²ÞÝ©^ÃÙ§uëOÂXó§0¡¡ÿ1we7ÿÓíu' ç©<;ªß6OQ_ïAµ@Çovߺ´?ç\*¿§^¿qÀ¶¶µ ü;b­ýª¨ßåÛlí·}ñM¬"ßûF:¯Nzï®"»{Îi_

áöR¼ü_OÜN&W

®ìißßmñ)S+C@i·Ó»`BúevØ$Ùßèöß$%I

öOnÕ8ÊØJ4àwßïïÓ.­ýxÐEëMÅzxõ®bõíC_ÇTâ(H¥ñÇÍî\>G7²Ó»ò©þ¿çíP]¹Þ¦»øW*S|úå¬W¶çÿL¨Ë£5¿Nÿ[³Yl×±Û)6À×zí°ë«¾öòæ¶ò7Ñ4Ó}ù Ĺ|OûXNè.o_íÛ#m±ÛvÚçÜW$dÆ÷¡íí¿ùÇ6]µ¹­zÀ».¬ûõþEw¾JַΧõa¾M7·nĦƲmØ«{vü|+--Üßç°58Ì[\M6»Ð¿À`ª)ÖüÿÛÀ,·\¦£Çéé¥]ïþ~Û Ð>;<wÀCM?P®¯Ð1;$T½2 ºÇödø¶@hwjoüÄ¥¾Ûþc¶-ë_´Oá\7H¥Ýý¿^jâ×;%grOëÞ§(pîáLC2¼n(k¿ë®TMcpàÄü'¯ëËÁ¦¶OùÓ¶VY9¿

·Q¶5²%*jµÄtä­¯Åøä©úëú²¢-²Ú¿ðß$i©@ÏqÃqZ×û0­¹·èw~ø-KªUj|

cÍy.é·¾(-r¡4Ûèé4Ø=+Ô}ã 'ºiºBöeÇp

 

ê~{¦e1

MÝM©a&ÇMÿ^Lî±ÛgtÜNsH+¶?OãºK«N¿¯ßHpØlI¦Ýý>xDiKA¹wþ¸Ië¥Ç­<<Ð[¾Çñ¥p²[ýªï×!Õ4ãB

vËãÜÿ]²Jy9FÀíÉ_DDímMhw9&N»d

 

¾Ýÿ®ÆbÜ»

o÷õ¡ÉÒ´NûǾÆb×)ê~ßF'c'R§ûx´ðî¼÷þ½vÁ"ÉhûU¯~ùdXÖí»ü²"²£¥°á9¶¥~{u*^ëN¤îz£

-´§ñé\&ý~Tùdm-

ìñÃæßÓǾ(-×½@ý}1,©ùþ9TAh4 ¯·^´ÉÑ°Õ ×oá\`ëºmþg+

 

a5¡É¶FÞ¨ÐãÕÙܪzþ¼%ãµË²íþuh²tïý0 6¤(hUr²*)å½7ùt'"ÊÖ¿û{üò@ÓFÖñú¿Xð¶»{ë¶çXØòä+Y[ã¾ßÀKÅ¡âz×

íSíøC¿ÖëóïM°&&Ê ½m

®ÔÝÎUÕ

÷ýiÚÞu6Â6h6ÛjwÛ

°³C_óÛ2´ïÔïÞµÌs»Lî»å±ËC~ßæqc[ÛcÇïß#-Ã8.cÜÓüÏëÉ_³Qú·ØÔ ÷ì?ΦK)CAþ}2ÁÉ4¨

zý;ïCm¡ÀÔÕ|{|=ãÐ)?!%jt§~½r@0+ëEªømAãtALª7~&mw§ù×e¨*ÄíJûmôà»f¶¢½Oñé+XxWøn×)¶:|ú÷ÉÅÇÄ~½èÏ6[lÕ®ýNªdíðõü*ÖWô¡©þµ8dz$

R¿çïØËáÒµ4Û¡ñÂC8òlÔþ=6È[&·f¾Õ=±¥që·oóßq­:}Ýò|2[úÿ²Ò¼+^ß&£Ã­@èvߨ$(hoCã÷oIuiMºÿ·SHu;Óx]@vï

.Þí·ëÁ{¶

~¸Ic(Ûþßrq%FÍ|ª6ñÈjdÝGB¶§'Lxu¯ãí´¬þZhó¦H® ~ÁÉb±=?³®ÝpÛ}«òí¤

[ÜÕZòLjÊÒi·o|îÄu

×å½rD¢ír{ZdldÛÕ¶ý{}9(ì²ÐÜua`

»ú¶ØäIݺ½ü鶸oµ)úÈÀ9¤òZ:íï½=òeª·Zzï¸#¥2á\ÍÜO L·YBh;}

01êÚõë×ß|m²$Ð׿¹¡Æе¼+ýù2i¤÷´ë_¢YDQ\64ñÉUEÝ?2Ü6£s_Õ¶umÏß·^2ÀYO+AJtðùuÈñSz|±¦KV®à,xw]¶Àwë·Èù²»Z

 

+_£®ßærVÔv+ÙÆã¯öµw¶²½+_§§\<H´¢½vïøâ

Á*t;ïôïHYm#pOÆ´É[1JÔÿgL%z®

)OöëýÛ1ÉÄ´§å·Nñ""ÃBG^Û|²uLx×o^^Þ5ë

g+X[ºï6Ûñ¿¦MJÐ:o¾ßMr$ô®ôíZe½iÕ=)¶ÿMDìK]=¾°E6w?Û¿\$²ßë?çßDGüë×F5¬ÜhGOõé¦Tí°?H0%±þVÝ[NÚÿ#&BÙ¨Ûî#b»¦ýëµiQ-^¸ÅB´WföñëcþéÒ®5iâݵ'!úý,FÍÙ94EE;xàv#p¶;ûü«skâÙÔ¢lz|·Ê®Ëeì×>Õ {¶ø.C]Ûa_ùnÙlÑ¡Û±;mþÖDÉdÒÔÒÜö;ì0J[#§JúS~¦¸`)QZ~ßÃ- ¸oÓ¨üC

$¼·ÃÄøýÛdDi¶íLÔlzÓï¦äÙÞ?ÕÑ#²ÐkB<+óÛ.!¨J&¿ÝàjpÌJÛþñ®DDîYºüñ"·hÇá@-¨ï^éïé5Äâ(hwõ4±Hé÷mÓ|`oó¦D)4êìÓ×4ÂùlKÜØ& ô=~ìnÛj;uo¼dL#±hîMiËðÃÈ$Öô4æpĵÍծöȨ®ÞÝ=ÀÄ@Sj£¡¯ÌxóXâá¾Ýé&Ì4*:×$ÄR¡ Ö±éà2°ÊÔùPS¿_¦ÃM¾a"ÓSu õýX¶³µG_íÆ#v·

©ÇüöÉóHÙª½ôòDÿÔíÓèú3ÔÀtkóêwÅZñðR¸ößñ­0ªÑ^Øxì?M±

íÃçJaVÖ÷è,Ð{ÿN%qQZ_ãCMÒ§Çï8¡Ä

ü=?¦%\

{Ô¼b£^¯÷×jâxíý(0[ øýù l±vÂÐÖµ5úvÈd:µô1Ðî§O

·µ¾T.RñÛ ®ùÓïðÂ

2áݪö&×"߯oôÃ]PNî§ì¯oÃWtë¸üI¢aC¿A÷äâh"QÞÝJS±§ncht¨öä7.Ý·_oóðÃh¦«ÜîQ˯uÝ@ðþûr¹

Ý°åñù(È.ëãOöÈÛ3'q'¡ØöÁ-e¬_;WÃqËbÊ<˸vïç+4ñ.þm¢M÷ÿ=°Zߧ·Å-õé^ý·Â

!¦ì>v )4µj7'çîb

ª

úr$3DSz¿¨Äì´Ð=OñíòÊã$ð¶Â½>þù`(nQòëLZ#pùÐ×%h*t®Ç¥~abª

i½ÛÈ[5ózýÃ,y®

çßAhHí·µk±­@®æ¿¯$6Eì¼Ðè|2$2Ô«¶þÛtÁÍkw0­)ßß|AR_ó¯Ï

¬v\«Äøý3ÉUü©OëÙ©m^µ§í¦yØaÜô®+*k^Àà%!ToñÝjrÍo¸ÿ10ÄólPüD×o×&ðßß

-p;SÀ}"-Aiê>_ªAliáãô`,êíOã¾ØU;o¿êߣvèO_§åâÙ;¥{Ðxäyî¦ÂÇîÉrb%k¨¨ÿ1\c*M7Oü½©Ë+jµñõâE N§|<Ôìâ+¿_§)­ÞÿM2d°¥Æ¢?V)rZ'#I¶©,ι`óqݾ"4¥u6ú?p´wÛüÆCmÐõðýXbU¡Û§ñ®K£ÝÄÔì|>{bwM®¯ù­TÞ»uÿ>ù+ÙæcCJ¤ÓM©_]:}"vM¬m·éôäA²Ä

Sû0¹_Ò¾ûb06îÀ{µÀ

Ðîzý=²MbMv­)JíCgÄÕM>}wì?Ûʲ ÚêÔûããbC»á°Ám.­kM¼6ëe ³¯Cø{dØ.?ÇqÖ¤ïclxiÕýÞ=ðIÍïµ?ι.l5ý£^E6¹NÿøÙ^G¿o|&«û]pÉ%¡¿ña%!¦§AØwéPpD"MÔw?Ù;pwíNÛd¡ë×ïá=É;µØP^Ù¦'gMú;äë{Òñðû,ÚTNþS#ÉܸîH#b~íÎ

l¶¸Úßûp¡rï°íïã(µÅ

öúq<´R»Óñé·EVÍÞ£ý¯Ç²!gzuú=ðØ5"߸mÇ7Åîáâ;ï×mò2¬yÓm¾Ýöùâin~_!¾+Ñmví½rAÝzÝÏQøbJ|_¶KgzöþÜdl:#¯ÑÓ*Ye»~¿zÓ,´Æ4ZåÅi°§çM¯û[õ#î`J:Óü÷ÉS\å;ÿµ¾YÅÄ×~ãûqRÝ@ü;vÛX<ù_=·ÆÔºn´?çý¶XE>*Ð|ºtÁ[@8øÿn-ÃSþc%

ËìQÊ¿íaP-kÆ£åó4È

¥?×_ ×ݦÜGZ|ýð[.

%q¨4íOS*+7­;_¿%tX¼ÖoJýÔÈÛi

u©ßéî>]ÙsmòþdeMò Û¯ñ8,Ï·ùÿr,gͱ°¯¿Jÿ¾<,í¢vî?^ÙiÙ»¡'­GßL

NNþÝȦº­ÖÐö­<wÆ©6Ùh: Ô`

¢4àïÈã)u{¾õÄ Iƽ?çL±Å­

kïØ×

ÍAíOÄä¤ÌµZ*6k}©÷ømz¡bk4ºÆ4Ûäka1EhéC^RI¶ N½;îvÉHì7l

Wzï¶VY­§u;Ôp

o¨§êöúpÖê´xõþÁE®juaÓûq!

¯-M«¿Ï`qA­P~_Ã!(¤«]ÇëÚöÉMþGØmÓ"

·U-'zO§ly5Oußö9$.j)¨þÙMÇ®ý(pÅÊÃÒ½ðléAáN§s)µÊÇ·ëÞ¸)Úå ¥j>ºdi4Tú÷zSZÏ6È©¯_§®ÊaÀo^£¯ãLcN=x׿OÈáwî?

òÃ&²)Ã}íZ×®ø/dÏß²zÒGÂ7uú=ú×øål°´m½=

íÙLì°«óØÔäP\>

W¦ô8.Ùý-Wî§

)»hÝÇzöÅXÀìii4í1«Ë£CqFÛ¸5ÂMnÃn$²mÇrCoL©²¯½^½°õS*Ùg i÷üé"Øq.¥zþ[dAH6±

kÔÿA¤]5JÓ¸ù{a%­p­i½O·ùï7GvÛaï°©É

Âá+CS§ÝNÀa8cÊNÿçøa

M´(

G_Õ¦2(U¦Âñ¦ý?ÌàæÈí³lÀííáYNÝR{ý?,5[¢ïe WnÂ*×$V!Ǹÿ>¹¬Úµ7ëLÙ;ó8ÈÁ²wû_×ú`LÃJ;T÷*à½ÄZÖ=+Oé¾6Á _Àí¾MV¶[w°éú·ÅW(Üø|»×"S´6ì

ã[©9kÚ+ó$¼;®mªzõöðÈ7éMû|·¨8Ò²+ô}ù;hÛoï¾Þ6CuûÓn£Û® ¦QµWmZï°í­wöëìDîÝO-ºïm=Ç_`pd¦|iþc&[§SíôbSV¨« Ê­¼

#±ð;}Ë\w-?ÏƸ¦qêÐøãÌ

+Zó©®Éî§þNò`vn´þ»aE-ÅW

t&«®A¼5a#KhçqOã¤Iºûí_ºä«P7ÛßÛ%/äh×£®FA´©±¯sOÄW°ßÃoSS'ußÇß®@Æíºtí÷`nÁ­É¢ÿµîÕk¹ÿouøiؼV§B:fZ\p,ª-NÔåRo

g­Û5ÿ?ö²Á»\¶.ïNߨÓ"b¼7üzà@=\3Cøx³wlv=wû°RÛC`Evñ÷5Ç«°p¥~"[1­×ÇOA\e/Q¦§MúdD¢´­(ÌmóÈñnÙT¡?Û·N¸¢[­:Ïzàálh©ëßæMr`ÐaªGÅO¿­rVÄE§z×o}±@p#­vü)!¶¶ëÊoùíêÊGªÖæ}éïXa¢;ò`±#`·ÛÇøHDî4éþt##m6XBÖ?¸H÷þ8»nÄDÉv+·¤þ;tÈD6Ò[

{

ûåÒ-P6¶¼©ãóñÄì­ÞÇéÛ8Çg0¡Â¿¯T»µ>:Äì¹·¼}úme9l¦ÞÛÕ\Fî]Jî;dJNÍõ#ý¬Ku­xøøôÛ$BDÖþolÈîâmþdaâÙí¥z×ÛóÛ"%³eS|Àé×å½Hë×$R]½¾-|Ët êkÒï\;¦Ql/jTûô¦H÷&"Â'¶@µ¾XjÛø§)ä×m¿#Í!kuÛõoZåldÙé_oáÉ;?ÿÕít¦Ç§ög©ýò=YÕ¼{c-ØÅÀÔü½ür^Hu:ÖPÙd$YéQÈF7ºke§Û­ÏñÉq4 9/6&U²ñ¦`­Û·Ní¶'½\öü?^Bø©bóû±½ÙtivïMûöÉH.Üí±?|A´7ûU«Iñÿ2FĶV¢OËYSc:7eu6þ9³¾³ "[ ôøåÅ£íþf¹î]{ïôeÁ¥­j:ÿSJ;kíÔkjzuéÍõé^i¶ù»ÄûtÛ¦T

­ÞÀdÃ

½ÿ0;:¼MµwðÁliívÚ»wÉ ·ÄíØwþÜEÅ¿ñßâvßñ>øP95C]ü~Ðàµ"¯Ë®ØÁFëÇtp4ÊàvfFíÔÐ}éÛ±ì¥2æroó&ÅLÓîï]ªrÀ)6íÀ#­w¯Ë\üOöÞé¢âiÐZöÈØHÜu¯\²[j@þ8$-Tº´/º´ÈJ=ÄÞî{ä¢&Ö >=NXÆ.wûûe`ÛaÙÀý6ùTå±4Ťܷ·búuþ²Ó:µ£­{V÷ËáÙr®Àv§Jàâ¦Cw¾ßÛÉ£mô;tñ÷ÈÛ7

öoáE·¹ØS·Ó¥k6àÖ@Akåúü»¼~'ñ¦JGd

£qíüslYMÖ×üÆ[{¢-µiQú¶¦NÑN5ï÷S*rbÙ?ÛSên@ý[ÓJêO»õ¥2Ùm7ߧëÉ1wMÿÌPäº!Æ¿wà)lÄÉo_ó÷ÀWÐÒµüw¡À¡¡ô+û

¿Ûĵ}( ®ñåúûQ³]©þÖ

Ç`?M±âRÕ*)AÓé$shTü][ué¾LZ­_Óm°7ߧËÃ(¯sÛïÈÅ.ß©ÿ1B

ñÓÄÓÇ#Iµ½M26

ëOó®L±

¹Ûl#®Ä{÷®L¨*jûþYZn

^#mµ éþÞ4ßÆBÛe¥)ý¤X6ïô0êêOó¨¯ùøá@æ¿zu'§ÑÛ*ÇoÕ\P¸©­ü:ckÂÑ·ö׬¥+Zm¾ãcC¾ï¿Û

)±Ø×oÕ¾F[@nÝ7ñëÔuÂkçþÞSÄV1\¥Aû»Ðxd¢l²èà÷íü2vhÕ~zøx×û1R×ù ÿQÝ®Þ'qÚ½?Ó0´tëZ{oan¡Ö%¦¯SÖµü0Rݶ¤ï·

zd

ðj´ù÷ï\;¥kRï·Ó¶wbV¶ûÓÛÛ&«i_Ïl,:¸í¸ÛßéÈi¡¿_óHDekÿ_Ñâ6økìkòÈÚIkfcJ~ºb­ìý¿X?çã;$,&Ãä:äZ=ÿÎ$é×üûã}µ|?®PÐïNÝ>x«@o^Ú2@µmÇÃïÆ÷¦|R»;ef[²¾ë榶ëMûÛ{ãÂZñöüpZÇv¨ÂÇoÃä2"*d×ÈïÓïÃhµ§§¸®1Zq§ù7lLn#R+_»o$R Çûx-°ruzÒþ#V]^ýÿQȦÖCøý8i®r]@EOQøa¶t°

÷÷¥0óaÅE¶'©ÿ0r2á¡Q@H?Ùô䥥kC÷{bFí|²ä

ɯ]þt80ݳP|7§^õȵÝV½ñß®7»x-¿n£,âjws) ¦þíCäµÉúwðȨåkÊ;s¹ÇmxGZxûlFÎz½ªzQK=©Ôuî2Î`5¶7ïøà½ÙV˸:ô5ÛÀd­aN#zÿU0ÐWýºJÑKTõ­)Ó®ØÛ\y¯m¯ëÉE3+

íïßnø%³]è{ûo,A¥Ê;÷§ßжV»þ½ð° ÕJG^Xú9ZÒGM¿Ìeرâon>þßç÷eb[¶pìæö÷úErÎdm«÷øD©cnáACý ×

ôf;¦ý1GV#Û

$M£ßsâwßoã$Ê7ëòß®ËDr­wÔcÉ6¿ìuî)¨33Ôû2Q´Ê{­5­Û8xP%³·"ÿ32\V£cøáæéC¶ä×·Q\µ5QöAÔÓÇ#)R¶~~9&pk®ÇçíQ.»ü¶!ɸpÜ`6´×øuÜ¿.¶ ÔÒ£qüpiqzü»íP8L)^Çûr]Y»ýrË`¨@¾{Ôdxº&©ièNÄt÷dA¦\ÖûÿõÃtÇrÝ

jz{u¥r]mÇ"ÙmÐØ¿

Hê°½kSÛ­VKZOôú?ÏåmD¹MkO

øSî«À¨ {ýÀdmÈ%½íØ·Ä×oáLÓ·ÆíxäÆ.;¿Ï|,dl¶*~t¯\ªE°,aOáQØäã&aØmúÁÉïpèkïßj×¹1§

r|>xSSt=ö×+-­Øzþ0va&©ýzv§ëÉ0[^ßÇzR9*

ãôîiñnÞ#²Ó×ñéãµÓ¾_ËÊù4Û@ðïÐd )Í=Ç^.6⧥|vïéE:÷Ó°¯}Èþçýr$2.+@ÿI?IºSøûá! Óc¥kþuÈõfÎf#âÆ"³rí@?´o :.4;~¾´¦·Rã]ûSéÛ"KQ6ßFýö÷ßõä(ßÃqòë÷¦½eM~Ã,°

 

=?ôÄ`ZÖ÷ùþ8mH¥HÆÕ=á¾BMäÐÜoúûS%¦Û~Ý÷Üä£É¹¶v©í_§®

gm0ßµ?da!e­¸Ôô=ÏZàêÎ#ÒЮÕükÔâXѺӧÎÈB=YÊTÓÔå-|m¿ãàN%`Üôû]¼

Ý;ÒÂ;|³£Yæ¼ÐQ_ÀíËbà7¨?pÛ|xÃN '¯·BNDl[¯°4ÈnЮÞ?iä·§_Õ½Øk©°oáÔÓ¶J­Ö·~ÿÙ¾1\

ÇÄõýyh¢[´ý{ü»IÿNÎ%³|wñ­z

¶Â!t·¥GÇ

°;.µi×!tΫ·êãÔ×:i¶é·êÉÆ\Ú¥ðùmQ62¬Þ´aG0à+öºïÔl1¦Ç_óé!´4Nô?^J,el×µk·ëÂV"Ã]¹tÛ}²4ÊÜWÇüëâ¦4´ií·]ò\Û$iÆ´½¾\#\÷ZWj¿àq´ðSt¯OíÈò,@¶ëÛ©ÚµèM2ÄQn¶¯á°Êɦ}wë·aÙ®ö^VE>6Z6;þaL¸rPwwÚ¯·ðÈfMÆÝkøÿù÷Á°øý&¥ÍËN½Å?Vm·6ôbÃ&îSAÇÇ+&Ò

¦¢¾=zm×.;4ݹFÔ?c½Õ³¾çÛæ+¸8ôÃÂQ Û

Ðø}8-·Se ?æF&±wméOãÂc+TØnMñùWáÉg:P@Ûõa«k·( ¨=¾×æPTë]ötÉ"K¶ãnù+äIJṠûwî0KrÊ#f»í÷÷®B­.© _ó Æ ¾ûeëu7®ÝéZï°Ä¹

õÛ±É4êÐõ¯ëerYnÓPîOo£óS't­?¾ã'!k

®ã¡ür67R¾Aú:bì¦TâN¿Ҥá`'²Òâ¤ÐÐ`j¤Çõô©ÃjM.Sû"{ï·Ý{0m³¸4ùõÜci;)ÖWñß|Ih*@ßaãÔåaû§=[£»U© vùöÉt¶²h¸éµG·zäDº¶N6â´¾ü±"ÿÖík½Aë·}9êOk߯©ÞÙ¸õ©è>ñ\kun½M:{0¥i×ßîß

Úêõþ»`Aj¢}±JðÞôùwÅhH§CíÒ£K=ö߶,ZãØTâË£ªOùûb

¦§ÃøTî´üG~µüF*Øýg|U¾àL)Hßé°AÜ÷|H;×RÇõ`fÎ

ÄMü<IÆ©{×éùdÎÁ®V¨õ¯ù81§ùøaû,Å5ßÐÈäQN¨QM«üqdKUðùûWý¼Uvõ¦ÁÝC¸R»ÿ6­uÜN­ÕÃ~¾uq¤Ä·Z¶ÿícH<Ü(~_«|6²È0ºoþ{à&öZll)þÖ&¼NëקË$E¨4íú×½zì2,­Ç|1;1p¯^ß, n·³c¾µ§wÛçôIpÞß!-è7ÛzwéZdfþ?ÀáAoØ~¬[&§~¸2Fãl16Àã×øâXÄÛf¿HöÅÒv®ÿÃW³:]ZAuMwü|*°ú|02»t$P(²&Ã};äE7ôôýyeäâ|+ü+TWüÇH-S¿CO¸SÙ7ÕÆ ]ÿiâvù~"VA°ëý®H¨Ð·L¦©iðê0 Õ§Où¶D­5¦ýh{ô ã!²Åvõ äÙIñ¥ü0ÓþçåïæÙÈ-o³¹þ#'¼d9²hÖÈñ&]

=úíÓ¶Hlų^½¿ÿ?íÂVBßó®´U*(=ºwñà´Ó_³@h²±È²å»D7ï¿ÈeÂé¦Ü¶ûd© (>jÓX³jxì

pÝîÙTáþ~8AZ]Ü+mÔtع2v©ß§

FÉ5ÔÚ§Û¿`r@¢Zóí

 

·/ÃòºkcJu#ñ9$Sb¯ëÀJ")°zý»c.I×o]¼6á¾ãjýÄa2E4iÓÃÇZonÆbVõé×o¸á¶4¼

ÓçúðȲGo£ïȤü;àHäáQ±Øz`KÃüé\¨-CNßÙk6ÇOíJC¨ãÒ¿Ã\7[§öãiUl°RµªZÈzÓî¦Ü·­~RúM?³%¦§¯_×-o*R½)ô×&×{··Ú|¶1,ÈléPEIùS&ÂR¥½NÛõÈ%ºô§JT¢§ðÃÅLÖØ|¾TÇÍ­ºwÿ1¶2槿ãHä¸_Þ"h¤«Óüüpʧ_óÛ­¶*ÝF«u7ßo׶EipwËl'ìD

M¸t¦Ý2HZzÐYĪüÉýǪ`WܼóÿoéµíÇϱ­úuèAÃ!lÁ¥æ§üür¡¶Ìmöï¤ßëÆ[%nã§Ðiïw]©ãÔ`´R»µ)4´´_n)µõñë¶FmªWo±!ÊøÓì+à:~$¦Mö÷9r[Þ¿ÇlÒ/ÔÈÉU>OÙeƾßFã,bCZÿ·¸ÀW«}ӿʹ!É;´¦´ñ÷;ôÃ#²bØÜïMéß WTS·ÓÕNÿævÉ·¯¸üq¥]]¨wýC|iCÆ¿¶Tw)'¢Þôü;

×À^:vï·ÈÄîÊA¥Ã"ÇêïágÕ½ÏMûá§S·;l1¶4´

¶F8ì­

z×å¡Å¿ãÞ¸º*Pÿo§ÍP

ôÁl÷§¿ñɵkÚç\ª þ8:1ÖSAC׿\!IÝpÛp´ÇY[{÷îNôöí$µË¥?Ã%LD­Ào¿Ó·$ÒÊTקêÄp«J£¥p]¸û¿,Û2% ¯ºoô²¾¬ù´¦Ýýº

å׳Zߦ£"M1êØ©Ûøõüp²§oN#õoL%|-E_sáöPTwðñ÷Á[$Öì7ûêL´n;¿£"ìÉÙ~ÔÚ~ƹ«f>M·Jí598òY>$×°þ£%ÄÑ-îz|úSAÀ×ïúvÀGw¨î+*bµ+Jr7ld)°E7þÏóÿ=ð[2{ûuý}0Õqý¹"Â]î=\+µF³ Pi¾Ãñ¦DÖÐÔýæ2Msl7J}ñ,Ķh·MºôÃ2

ÓooÇlZÛuÛ·Èäé¥q¥õ9l·ÒÇ©©ý-êíB2"M

¨IݾäÙÚ;d¢³+N.»áºk¥Äïþ}@ÈöÐz6Æ¢¢~¼@H6à+¿²iL|4ðú2`Ø`vo 4éMêv®)£Uëú@0Kòÿo6c>åÜÿQÓ Å·Î¿IÅ´

úÏã·öá+KOò÷"+«¡

ðHYµ7Wm÷öÚ¹.LËÙ4éúð[3¸hlx½zö85¸mÓ­jh?IXwßýªR¹.sqö¯nâñlFõëýl`dà7ïí¿\@;¾ÿ¯®BE°:¿M}ú

dxXÈì·cóíá\#fºh¤¾ûeK-c­|)¿~Èp$íÛøàn¾vùtö4ߥM%ªo°þÈÕu**ÑÚðÈê

Ø-öç_§.0kwjíÆ[PæâÃsôûïå$»üö9#*bÓÖ>=NF÷ES«½jýôÌݵ¡Üøý59mí¢{Ïù4, ûGn?A¦©w8﹯·jäåÍ-ìÞ;âciÔ×ÛÃÀÓüÆ5³ wl÷ÈÛqq5Ù·ëôáójèãZþ}q¤RÒ<

<<Fý±¢ÀAß¹1ê®#nÛôñÀ[X7ß¡}ù(òj"ÿ1ÐmǦÇoíÈÂNÊ`ãÿL²ÚÛ¶â»ÔªQn½?ÿ¯'3-¶Ûÿ

ØB&Ûâmá¾B\ÙMxöºåCëÓéíA[zѸ§ñë¨ïk¨§Ë§L<KÀ´Z¾ø#

ºøÿ

r²7l&ß_Àí,f¹;ãô\6Ê;´jìIÜÉDì×.mPµ°;»ÓçÉEE(£róL´4­¡¥~ öÁtYtuIí_

ÎIl·¿ã·ùÿøÑyÜGë ÈmÑÜ(Á ÷éLAÝ Û{øÓ¨$ßUÄ×ú`vCpíÉßõûüð:\Ûuñ¯Ï$

d8Bj)ÐüýòÃõå©m|é°û°])·Ëc°>þ8Xn

Øþ?ãñé\©gZ`)ߦXy4ÏÐh6ïïÒÛ [¥Ã}ÆDìÏ

ϱڴð¯·Ý¶¬

÷Ûû+@µ»+×Û®ØóH

tWã#f24Õû=rCrƶ]_··Mþüôl«

tþ"¾Ù*cPvýFõëâ22­µÿo¿¶CeO}ÿ]2ÀZd,´O¿~ýp±=ʼj=zärÙLøøäÍDSöýòQD÷hvÆhÎß®²ËªÒ»ÅÈ»k·°ñìH°ZynzSïÂ7bMJSzmô`µQ¿í¤qZ¡ØxxdAl*cjoýp±«höþ)

sluý{ã$HPwµ)ú°H¦ßr=¾ì!ÚÚ47Þq;&~$$ÀÆT0ÞÞò±±fE¸

nw?Úq2´pÐjwéíØb[îññÁ[¢BÅ­POû~øÈlÎ

Fûd£»xZýt÷¯\¢+X?Sªì)÷Ðóú1æËZ¤ÕG_Æ"h05ܹw?*öO&Î%zwS÷óó/ÿ×ísNէʹ鷽¼/

66èAí×}òÔÆ-Ôô_×áôä")"£â©Â$ÇZý*qCgb)·¿`0ªÐkð»vÛ®¼}úuÅpø í¸Ä

bÑ¡5Ûï«4þÛWÈ5B}©¸ÀÅu|z×ÇzÓ-R¿ç¹Å6àJéãÓý¼PÐÜPtîl;S Wáã¶Ùmì×r~0ÄŪoNß

+ôbÈ»§]°ÞËý´EùÐd£»TUÚµéÜ6È/;ì?¸RËv«Z.ƾ#c¾+kAëúé¾ØBå¥wí¶àa!¦ÛÂöñ8]]½ºlN*WRû6;bJÓÛ¸§êÛ ìÕOAýà´^ÍÐõS×ðïAh)ÿ>£ñÄ.ê:lrR1âu{ýû{äàm$7ì0±u;iã÷(u}ÿ§Lb)IiOVß®Ør1Æy¯§B@{uÈÄSe[U¥7ü2ƶøùS

¡íÓøå@oMÝkþßL"Ǹíþ}òV{ÿëÈVìí²´ÛüÎDK

2»À×á5Ki¾ß«|A´¹«ôá6úúR|rK

7\­°?ÛðÁkMuõýUÄH-ÔçLiK/óßZʸ#c÷!¶Ï MìÈÇãâ*Õþ>Øôb»ÇèÈud]ï«p¢}Ûd¦rݺWý¼°-wßûp¡ÔÜë¿ã».ÈÛ ´©ü{=ÿYÀ·K{Ò»íצV#»+Ù}:ïþÞZKËÇñ8nÂËf×øøV¹(ZñÖ¿?¿+ÝZEkJnkÓ-èźí¹ü<FUiiWë%Ví7O£ñB{l}ÇSÜý9,¥x?=¾á2´4SÒ¾;V3»¹`:â­¥6=½¼p%Ý2±6Unaã½:øÌ+v÷)ãMȦJÒÝwÛûp³¯on»e±T-]ö¯ËpkIS;aßØÜ0·ZýÕöÇÕROQýrf]¸þ¿$(Z|w;~'楾T­:ÉRË~gcßaY\ÛmÓoº%ÍÎåQS¿EDT

þÎÇ"v+I=wÛðÉtA;¶µÿJ&ö#âïßäpÒÛ¨~ñë«|¼}»b´Öã§_î/ºüÈÄ

VíÛmêNBR È

Ú-]»|ú

ä Ä·öôÉZ(+±§ûc#-ÙGmÖR§¦bWRüöÃÏd®¦ÿHpÆßDØl:dܲ.ë÷øt¨Ë ot©øW,'£Ýp$ô§ö­DJm×é¦

<áý´%mQØë×è¯]²Óm¹ìöÉÞìHÙ£G'{Ú¹&#¢ñ·ÃÐù÷Á(Û8j­:Ç|ݳӭ)íÓ|YîóÛYµN÷û÷Ã[ªÚýO\Êýðú:«Ã##E´ ô=)áàr\U²@·{¢zíý|ke!p4= §ñÈÒFÅmhwû«¶ßçþÞa."éO}°ØV·eÿla¸lFÿÔ®J©®­@Qý»clG½)÷v¦%ì°lkÐ×îkòONàSßóþÌ=K

Ú¯ÓÈ[ [­@oÆù>$³¾ÿ«}ñcZàGc±ß§¾Yn­xÿCÕkØØäÚ+°Û¦

þØóVZR½úT`c'

Sâ;

WïÃivÜôßvg&Î&KÔøtùì§ùöÈIc%­ÔÓoLäÄר­)Òý9l¥½

zö¦Mk­}½ûÓXÈî¹w>}iþtÈÇ2mwËÇøc&A¢Ô4'ñ=¾ü TîöÛMñT£n¤ûb"¤µÞ ÷ýg%& »ß­?]2¸ÊÙÑ4ø¿ÛT

Ê×ÃǹÀNÌé­úßL#ù·Þ ôöéN-êk·ö`2¥«k­ztðÜÔã)p­»óé×%lbØÜSèùPäK]6þÚmz|¿¥kÁÉgaáLkn»}#mñ^KÔö§oö²4ÊÛ4¡®WÒ8ÔcÍ

/f:ôð8XñQh{¼×

¨7»l)¿@}·¨9ÊF·j´'_íÉ,¡­kÓçJá!¨n¹ÔíýDsg#²ð~ÿÃÊ'e:Ðïý½°ôkÝÔØ×}ë¶wïóëôáHäãNßÛ)Á>úås6Ĭ=j|òÊB(ñð§]ºá

äê

ÓÃßÇZl½zü¼1RëBkâ>[cÎ×ÜøL£e¬®ôý}¶ÿ?é

¤pc÷øõÂxÚ#n¿æ1<é2Ü[{úµ`vSØ´ïÓ}ò'fQäªH]

I &ÙPX;í÷XÞëüM¶ðÀØTOP<=¶1Í¢Guä¶?¾%¥n¯|¸f5^ã§õÆ%6ã¿^ûS·+

@ׯ¡Â&Aozm¶þÔÆLI°ØØPwüqáX

VH~XdIÝMn÷®@ìîZüèË9±¦ªiZíã_<#{¬ãÖæ+E.Üí×Ãüÿ¦DÝù6¢½:¼S,¦0µªuþ dl:õéJxä¤wc³MZó;,FÍ

ý«÷ä

#Í zw§_1*y´6 ý&è´Ì~é8cÊM½G\1,@½ø¶ð¯q½+æEÁªEw<C)lö§}¾}r<ýGðß!ka¡¾õ©¿-¶V¹X

§fb@'±éµq6

@=¿¦GdM´Ç

)Ìp[Ré0ÏJÇøó0òîihëõKØÈ<<G|ÅÓé¡ýNã[Ú0HÆÓ#¿ÄÞN,I3&ÖÓnj­öiOµì2ÏÌeÃûºâþktX5_¾Ä®)Bß]éÐ^Ý[Hª¯ÈòR+PA¥k|ÇÇbPÏXá(ò@kÕ¶§«u`¡·1BH$ÿÉÍd6V=$ð$ZÍÈDm÷¦F)cW²È°Äô.Çýmó"!ÄÉ-{e]ïc@aÆÒÊ»¢PþÊ}©?à3Rbx9@F?QÿbÎuñÁ¤¯ÚZ§#)5c$bîo]òæäJ©kÒ¥*

þÉS¹SN£2xê¼o*&&oüÁ3<¶ou,}p+P©oS§ì ¯Úø°ÆfLsâÇQ?ÒÿEèoÌ:<ïuk¨Wý¯E=|9f¢&&gøLÙ;=Ä1üQÿJô]ZÒ9ìhBã÷æÓG-<AþkÔäÀ2c£ÜÅæÓ§VÇÀ¿´:f4ôòGˤÉcoç7-ôâ-ÐNliÉ°ÿ;ý7üuF;­B[I4t¤4þ Xöy9

1/#ÿMéÉ$Ý

Ã6X´¸2}'üßâuY5yñýCüïáYs:âgF?zzÈA´bf?¢¥­Ø¿6±C+N7FåYzòW)ùQÃ%ñb

pË4÷iú·iPð&ò

uªõ]ÌÆh÷^¤ê:ìñÁ"4Uõ^DxãZv.ÀÕÄ`Oæ`:¤öÍõ{«$&H¤j5»úµê¡Ïópû91-Ú|ßÅ]YlºæñÚÍdƵ$(~ R ¯í6Q#iGÐ]!Ã!ñ"éSÍ?Ë×úÅ©¿úÂbxb»nGL-&L~ÑçÃþs©­X |JÿmFà×Ï-:c#ÄÐ4Ì|làÿzÃ.)¨NÐÄ`

¾8£n¡Nã)ûÕzx¥êþ³¿×¼ßsêÈ©A×â`3#l¸9eA¯7$pÞÉP*lé4s

Û°ÓX±â²±r;Ó ÌdnXX+ôï¬é·XG¶òàGÙ¯pÄü_*`Éyµéõ£ô²)õkËZÔ,éñFÞã0øH.èdi®ýp6'®J1Ýç²*ÖÚÛëEfy#tÓÓеx~Ïó7ÅÕÂòqÈÛò·_¼±×õ-DzÂ-º×¼È9}ì

²Qd.ßÿÕô½7¥nsÔQzà2¼Ûôçׯµm?êË¿w{eÙÍÊ&®|X¯Å3­±½á/÷QKÿ.&A®«ÞHÂ}!û*Á¶avÌ»"÷ø=uëM §>Lù5Ú±Ðd±ô°Å+¥a!æûóÏ4Øúz7T¡ú´Ê£:sðjgwÊÄEi«>¡Ïk2ÕÕѤª£ì<jE[Áx²ÌdlØfx²c<_Å<Rÿz»J×Mw­/.TÚüW¶×%ÀPÇSq]]m#òï'õTm®téê¦æ÷PÎî¬â&Fn1

±Ê§0:4wÇÎ_ÎËô£æIkVh¨wP=Âûf\¶\ìÚç"ÓªiçSȵ±I¤Q*üéÇsûYTg*-#Xc3þ®hðj¾\Ô°O`ÄrIEJÐìG_l³$riÅÄñA£ðëeYQüßâCZZ]yñä¼¹3

T"§ì­á³¦DÈÕ9Ù²ÃCGñêaºjw1E)$cHÝJ§Â?VÙ3GS3<Dpñ$ÚX´]N[ËE0·pûô¯2~ÆÙ`n¸

áLQâ¾8ôR}@*ÆUGÀ¢{Êd6HaVÄ8F¢´v$TòÛz6̨YQLltÍE¤'I

*ܤEßr79ÞZ0A§ÛBÒÝݪ®ôEWnCÚâ¯ù?ðX!<Ú³1Q

Ö÷×RÄM²ýJoïçý©5?ì²r¸ñ®LòÛR¶Ó<ñ¦zó®àúÃpøfïÂñ+ü­ñd

¦UOÿÖô'µË[6ú¼º¡ÕzqØwë¾W}½.wy,z

Ö©æ?[ÞP6+Æô®ÀlU"AÝÜqÔxY}ÝÊMÉö)Û>(Â×Ú\WÝÿÙÃêK´Ý>âÄx2ÌzÐ×¾W"ãâ,ªÃÍ"U¿Bñ+8ÛìÂ>³r×T¿üïó\¼^ÐáA$¸güïàÿ9;]:e&)HS½IVQô©#1ÿ3Àúãþê/I[¸1M­OFWGY©¨&Ù|µ5J¸]GiæòXîM/|µu¦hz4ôçõµy¤±*KSÃâU!P§AÇ>!ÜÆÊmúæ3¾¹Vb§Üa¶Ê°K×ôGm±-a^[ImËÕy YÍzþôð¥qd¤aÀÑÿ.<¹$¿¾x½ôC=ì+r@$úzÁfN;à.·PGÍ4Шã°9]E'0·9#ÜHYr±ez}ÖmÐ^FÎg-Ì­x1Ø

G,¿ úKV|ye!,gÕ¢+ĸ½M<Ý´vFR±»Ä

ìhvß5ñRàâô[·¢'ï8ÎMüŤÙi:¦©HJ¥ßÌZª;æÞ.$ù:ÒÜDP´4 _prÎ&a2y{MåxFèyvVâ(z*]Yâa¥5³ µÒ4ø¸fì»Í÷Ä·ÃAõ/ö(ü57

Jüò&D¹0ÃrÓò«B³Ö|ÓkòsgmþìT_Ùf l»7Xÿ×êrjôkWFаx²) Þ0ëö1§,Ææww¸ý0ô$Ëɶ7'½/Y#4`Êî£r;nPÇ8æñGú©MÛÖáÈí\ÃÝF%­Oñ°í¾©èÒ§6Ð$ÎÊ9â>¬Ctü33ÁÝréF9zx½\Qþ}LRÖÖû_È~÷ýãMôS*AÑåÃ^:ú§/âG'<èyn÷ÌPCþhÊÏ_±£Ö?Û9¤Óº~Ñ×x0&ÜI%Ç£È/5?ßþ#®Ù¡JOAìÖù¤zF?î­Ý£ßÝZi±áÂÔniÜÓ9ØPzíD*î}=¤ùKËö:tRZEq=

º@Ê¡q¡5®ßk3dlÛ¥c§~ah¯¡ùöÍGgc=¡íéJy?Õ5Oö95'q¥ÉÅsÔÑ>Y,%úV6£}k¦Â+5ÜÉoÎGüp{4Î\ yùǤǧy½¡

xÁQ$ tà¨È*EW̳îr·!õåö´ý-ÿH¶-p)Þàkô53>¨º,ó¼¾\¼´}?Rº³}ÚWüÑÿÁ.îÀ*W2¤|£5¯L7m±z-ìäsE&äñ£ÄxGsoï,cZ[q|±3z6à »2#`;Peu[1ïznnz¶¥éñ/ioC0nÛ¼ÿcKl«^Ä!·¶·"K4?k]Ø´Ýèr\ØHÐïKÈ,Ýf-Aà*vÁÂHxãõ®ê_£,äªÍ#£³Ð³!ö#$S®=

(¾TZb2ã&Y/Xü±{ûÆÙ Ý>ÙäßæNàêåÈ?ÿÐïiòî©Z¼×ÖuuýËÆ={UðÙ¦ Yr´Y$&ù¬zóUM

-#~E]û"Ç|`Ü;¨öwæA6còñimV¿¸P~)tqVÌQOáþ¬ãÉ/Ë/ªx$^8õ$or Öy0~j;ÐÓçÒNÉõé"´K;Xn%>qïÄ(ø½þyfL²xÿþTy2Ã_óZeä­´QµÔê?¼¿g;åÃ{îêµS#Ê­ôøÒ´ßÑ?¢VÝ"ÓFÜ[ DdRf\I°é2DLó_|s¡ë×vbâNÎ~ûºçI(ÉCÇê±R1(;&cûo·ÉGõÍ7mä¹Æ=Áê}ÅXç?çKý*yùM¦Cªùú­´Ø^èòéU!V¾Õjæ§Ôïu¤ðWèÁ*2À÷íôfSªyççRÐST:]i¤rÐ7Ú¯úâÿʳBãîr´xg_ÎxÖèËáAÜÛ.üòòjt:´1hègâzdªFiþOÄÙ~ÙpõÓ¨×ó'üäí «A,|'#© º\îy.}B=¨ür4>²¤vÖÉ¥#E¶ÊlÇ'2ùOÏ-ó°ÑìîZÁ×Lî^¨rI3ÿäÚ7)¸Q

[¸Äd ÒæâÞbgKZñ4&´È£Ün&SUr}ò¼ÛRuÆâ_JÛGÇ#)¹]jzíõ³(rʧD±'É;üLA¥N1c2Ò-Ù£b:|5Ã3²0"ò¾

u«ê¶öËYg` u,}o24Ë,oùÓåMòôv+û¨Òhä4UbÍó®dåáirKËZèÓ®P²©jÏ+2ÀÉ}ùq¡3Êöáöäm¹ýØPæ^8Ðuy§Å'ÿÑîÚæ¥r²­µ½9¸©#zW~¿,»jÝÛhtP8òw°fÖHÔËê4zoBr¯Í=>QK¸Þ[\òÞHØwûCüm¹ìKÈ[ª<3ÉùÂé¢_Ëû·=*rÐXV½ èÀÌ»Rµ4ú0DÓ($=ìvÒawyq|¨cµBa¶*Äñ·û&B;u41)Wû)3_É»¹ó"ã</pR9Ú¹bd~¢kž<

*A¡Ùëïr§Âݳ^ïbÊ?#õs§þ`¥© SKz

÷ÿË°­

ã¾æuÿ9ì4{Jüm¿ÊuCp×Ù§i1è¨I¥H-©È&xÛ¡Søü­û9Èasã¶ÍHIíÁª$h1ñ5£¬¼yexdx«Öái¡8nÃýiî¿l§¤ZÉ{zåA)

AØ~'%ÈÂî@%W¬]Î1cèq©Ðjv/1@úàÉÌ2Á°/Kü´

¼Åq(Z­µ³1mº»ýUËôÃw_#Â=éïçÕMåXnÕ­îE~N¤¿0ÙÆÑSçwsP;æ0y,·ÈGé-bÊÒßʪßê

ØÿÀE² KéKùlììÌ0Ú!ñ;ª7¦f\¿ÿÒíªÂDòú³ÄÙÃÞR6w'<¡#.ôý_çɳ¼2j¼ÚHV5d³Ç¥NæÇÁ)n%õD»Íq8ò¿Ò·fòæÜÌÇà~*é$ã¨Eí9ÆST~¤öçÔAé×(u×»ó­ÝÌkVÊZ{1!²YiÈüÉÁÀ<Û²¶(­£û(Uú;䳿ɱm»3ôí­~e¿ü)Ë°spõ÷Â÷3*Põâ:Pý³)Ô/ò@#øãbËR.4÷àü@ø#øøfk¥"¹¤p¼ygPgyÄcPORûtÊóoÓFæ:]@ͱ+|'èÍs»u¥üÚ>¥eªÛôIÒhÇBö_g%½¦q$¯~üдM[ÊðNVW*~ÒúZLÊÔ

uzR!ç?v°ZùÍÊD

]Ìlrõ?<}Ü÷£sÙ^¾SîÛ6Vè©àÿ^_ùÞÄ?wzZç~®Y

T½îßG;

5çÍA;ÀÐ}f9æçG

ÅÈåñWûNHâvñ©Â·º]{yì",%ÐpËHúá-`­¸¹jR¸¦Ogüµò;·åf¯ª:ÒóSí>!±Úë·?ø\Ê8ÿv]xÍYÉìü½w{¨Í¸(jd

G]uÇO§997jssdf419$[­Í*¯Zò¥2Yt9àZ0ëqõ/Gòf³¥yFÙÌwWÀ¦³'Õâ¼C)`îY¿ßjùn-4à,Sd©çï6ØùÉ7qYZßFÑËGõYbGÜâßF@ÌPcC®ODÖ§!ÊUë*¿â|ré²@¹RÔãïfÞOYÒÔmcÿLÇ@²Qª ÷ÍCÖaÀÕjÁÚ*>róf±¬Çõ}]ZD EuåZÔiÈø¶edÑÃ¥¸ðÔÿÿÓySy¤&¼UvEÃ$v è4ÂÏø¿¤¤{ÙRCFÙ*}رÌR}gáþåÖiãáâ&<±æ¿ÍA=ÜÖöKlïêÆfv°4 PxfAÕ¿FùëL¸fã²úòf?Y"ÅÀ$wU¦ÿvadÞNëM¶0Â&NÚ£=^ç*7"!ù_M»òô6sL

IuwÀúêlº1 âÎ|\Ó j±\éQÜV®G»/Ävp50©_zQù#

Þ

Ò¥=v9

Iô²Ñ_Áá·íÆÍTÇé4þíÚüµÐ¡ó`sÊÊηW

z7¦Gÿdås'l¸¬1Ùô>«gõÛ­j®¤l6¨s/$n$:Ü3á/*ò©ÍÐÆ:Å#n æ·óçTkz|¾¢È

]ö~ÅO·ñͤ¶ù³

Éei!ܯ?í±þ©ýæð¹g»µ9í9þGpƧdSJ·l¶6C³éMÈÚ.

ä'³6q6¢Ú{}nñ£Våtäÿ«|$ÑÉ̼¨WfY=ï>ÃðéeÙ²(dº»Þ=äÕ{± ýy8%Aõ

Ö©¦ù?Évñ¼fHmaK[xwýì

wfÍñLXã#N6l²qhmäÄñÁÍ"°¯©JV­×2F64Z¤\HÊcðD¢õÇö

rÆÌãÞåÏÌ};Txì§0é·pQcEÿFp6Q¢?ä·%Ív])/Ps1çMuo,ùÌOÌÇX1òY¢añ/Nkû2~×ÃÏ!4 6Þ,§2çÍåXÞùKVÃQ%¡¡ààwÿÌ¿³LDÆÎlF%I§²KkifI&·5©¡Þ´éÈâKÿÔy³ûÿÙéþëéôäG'Ðû3èþ/óØî±þ÷[Ó/«ú_kEy×áôÿöùæùi|?ܸ}ÊðÙ}_Oñ}?ÅÅüïáàhWê¼éÈSÖëÓµ?_u9ëÇÑÿ$¾ó¿Û?¸ÿ?Ç(6·þñIþ©Å=H¾×ã`©k_ÒÖTå_¬EN4åöÇJí\G5"úÅiÚµßü÷ÍÏ<Kó¿[¹û_Þ?ZW¯ò³ówxþêÜ´ôGËìåeÈ'·ùïè-+ýçåéEÇÓåÏìîÿg,ÍÉÉÔé¾¢y+è:Óþ÷£¾C6zÎAçî?áÃǯª+óþVGWô:¨û=ª¼ëþ§oÌ'hY'üãÿüvu³_A:{NGìÿüÙ§êëuܤû"¼©·N¿d<¿F§øújq§©'Ù¯Ç5X¼÷y©þèûªÓëû;R½7ñÍ«¢bÿñÅÇãë×ì÷÷Ì]WGa æ_=ÜWuÌ@í$§ SüI¥rôéõÈ?¿¯¥ýàû|wã¹QôÕÕCÜWÔ¯¡?Zqþìô§ífV_¤ºìX÷¾Cï[®ahy6ã

*¼iõ¨¿¼¯¶:Ó-ÇÍÇÏôºùóÖú¥~·éúß

}/«ýýÝ?yë¯û9ºÒ×ôß:¬·ÂÙóú¦ÿYë·­Ã^Ôü+òpgÍkÞÕ*ïýï:õÿ'l´ò`9¤ýÕµ:roîºu÷ïãaÕäô¯Cö)O¦¸O5Yò«úJÿ{ÿÞé}gÓõëÇþ=¿â¯÷ç­þêçþNj²}Råþ÷üçc¤-üÛáúýOCímërçʧþìþjþïÚÇIõõÿ5uCøFÙrô«è-=N\©SÓÜsn9:¡ÍÿÙ8BIM%Ôö| Nz÷\Øÿâ@ICC_PROFILE0ADBEmntrRGB XYZ ÏacspAPPLnoneöÖÓ-ADBE

cprtü2desc0kwtptbkpt°rTRCÄgTRCÔbTRCärXYZôgXYZbXYZtextCopyright 1999 Adobe Systems IncorporateddescAdobe RGB (1998)XYZ óQÌXYZ curv3curv3curv3XYZ O¥üXYZ 4 ,XYZ &1/¾ÿá&¿http://ns.adobe.com/xap/1.0/

            

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobedÿÛ

 

""

  

ÿÀDg"ÿÝ'ÿÄ?

 

3!1AQa"q2¡±B#$RÁb34rÑC%Sðáñcs5¢²&DTdE£t6ÒUâeò³ÃÓuãóF'¤

´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö7GWgw§·Ç×ç÷5!1AQaq"2¡±B#ÁRÑð3$bárCScs4ñ%¢²&5ÂÒDT£dEU6teâò³ÃÓuãóF¤

´ÄÔäô¥µÅÕåõVfv¦¶ÆÖæö'7GWgw§·ÇÿÚ?õTI%)$IJI$RÊ.©®SI%5 ¹

¼

}1Êi(§8¤,

uøíw­f#£UÇÙLЬrwÞPÜe71uNJ>í¥+ruR*R¡1jyL\¸(¹²TQR"©ÆªmÚ8BGsTa+C6Ì(MÒJpTw$]´¦aæJoRè]+w2ê*«ÁjÙ±£ÐÑ6´é(Ìå·' Ø`LôJ[¸'u$¨îii#E*©s¡ZƧ²°+ÚdÓ´"9úhû ú7ÕÛ3j´¦*%©R$(S0FQà&À¬0 µÚ¢&ILËPÞÄV¹"e1MG0YV\ÙQmLkaGôÓ5K|&ÔÍ]#

dê¢ZHAÓTÍ:©½°

SØÝ¢¨¤*fäBmHÙDjÀ ¢ç¥LÈõÊt©

)©eZBÐx«=°jGZfJu)Õ-²§´%ÂVªbÖIVkbq*À!4.!"ÔQuUZ7U¹W}[L«.²éO©èC.$¢S'ª¶QØ6ÂoP5%[+L*Îz{,Ü:§ÃL£T`ªõð¬RÙÕHl¢¯d£ ½Bh)8Âaª%D'3ERsû$mHiý50e)DZj_µ9LL%j´þ ì¢^IM!EQª;h'Ubl:¦H

ÙmPlj°P|ÐUh¶¨Ô­dð«9¤áHg2|hTk¤ö#JX:TÝÊ@B5m¤ÓIÔ/HµKªÃ"ÔÈÜÔF"ÔÒTZlM¢5Sµ$"5B7a8t!=ÆRéLeI]P)

 

R

ÓÑ

Ãjm¡oN8RnUê¤æ)S_

aÀªö:Yb@!´[)ÚÈQcüT÷$RÈh§2ØBL:SZêàÊ]÷JZIN´ãÙ 0B²Ó¢kØÙBØ{+æ

a#*PjAn¥·èc;!BVÜTJEDj

!Â[¢}¨)´*T`Âu!+Y¤¨;DFLð

÷S\BýʽZò

m

7

v<¢; RPËÔØT¦Û)ÜÝU0öCs§â²

Úe8¤k% !H<i-TÃ`õ&½FACaÃE]àÊ©!/4k¹¥6TΩÄ#ÄCJ£"nÚ¤Ò

B

%#~¦²Ð¬ªkÄÐݸ¢µOìñªbØ0Åi\jʨ0£O

9jªòAÑ\Û!

´êP)/Q«±¤ê«d°´*̼´¢Æ¼*·a4öJÉÞ¡)´Bë.EøPtOS6­+uT¬ÑMHU²m

©Î[À1¹AD[*òd«µ¼C쥩¹º(ÈNsR/fý¤24K

[6\®e

)¿êËÕCi!@ÝÂ*lÚ7P¦¢

¯£SÔxJ®ñÊp°ÏdÄZSX(VÖ¢ë'DS«Ií§[ãDRÉIÉRqh¬¦Bv²^èÑEvPZ÷QbVêTªÈQUÓ*Ý*Î(Å*©ÀrH*ßµMÈS`5EÍQcÊá5LCh

(=ä"5U¤%Nª÷*Áä«X¯(¦ãqÀå¬h!5ÉËÔEVÈÂAS7TNU¥¬sAB6®J´¥@°B»ralj*Ð_^ÞJ-öÇÊ«P%ªAÒc¼âJ^ÖÊ©c`«eê½£ºtBmUê¬4*µU¦pɧUa

X/¢m)»ºBiC©Ú)òBn

Hê¢Tà RgbÉRµ4J5­#DT 5¶öA"RMÉzlQ.Ft©5Ы"5ȦõnÙ»åC@(í

XêQX`&©{tU\QÞéCÚ

I`ö(9zµ$SlQ@TE°]²Ñ

=ÁS²©3ÝZLB@ÚæSÕ\#ÿðØ}¢SU1i%¹"

 

Bj

ÓHQ¬SXÙE!D&¥xú!Ý]ÆÛ\NxO \«h5¨5ÊîI

Iú)QK[CáUcÑC¥3}ºwʯp0@\ÕÉÊ2«zåÇUw!B³A

ÖYͳ^éN¥'.9>Kå*S'8E)D)Ì ¦ág(Ê!Hy"8"ÕH)])¯´

:Ä{qôQª)qZ©±@

q¬Ñ¦íEõaDuPdÈ

pA}ÉUiáHZ©ºôlèµ½ê!<î(BÄí;IocWî(c,UåºSØè

-th¢ó(%ª}Ú(8j¦ÆîݶøHXÝLUß¡@QU&Â#m*«r°ÆG)Jl0©ÞþÊë@*^(Ichr¯ð%n¶

~8pR{«ÍD%*Ö^?¦eSq

b'-,åI¨¢0£Hl1YceT¨«Ò»T8FAxMKR*%Ðn¥S#d&õ

GDP·Â ´ReHl²

¿[¤,vÈ+R-hº;_I¦TrfPØøå

×ð¨¿{ÀM¤6qéîQrZZªd8<£¶q$ÉM[w\Ç

8¬ÉPL¤+#T°!D¸+NÕ^IJÔR§[¤6kS/CL*_|'mó´V]ª&Sr¢<n@­+uWܨ$¡k

U-,®`ÚØJS$ÂpKz@)¤

¬QkÊw

bBäÅÒ

)Nv©(HĹ PÜuS`HS0Q¢Êîµ^!îÂNɦ­SU÷¤Üvµ4ã·NhÄm|êQ¤¤¤I)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IOÿÐõTI%)$IJI$RI$¤I%)$IL][_ÈU­Àk¾ÚI*0lg

]ÁÍÑÂò²ÁqIZ6ô°uaU

c9pvC\99)Ý[È*0b¥O)Sı 'kD8iM½À¡×))LƪMChDj

H'

QyÚíl×ûDA¹¥áFÚÜ×J³LíS¾)Ø6)

 

2yP.Mcå¼p

LצD V:+lnH¶Â%âô)¥Øeª¸vÔþ²«ND¡G×

ÉR­ t'Ý(E8@ÅL÷ÂabhRkvJÄÊ!êBbßÄÕ$¤ÓâLD'nD%¹N·$.+LðZ¸(XATPºÄ'¸9FÂB*P

âSµ©(ºØ¦(å²k)ldVØéÆ©BÁ° ¾ÝP\ò¼÷HFÙÝ!ê קNI

|$mILþÈ.|0ÙMr

A¢uG '©À¦ÙÕY

t©6P"Ôß/\Ó!3Ì(øV²q

ÐçQÝ)ô¤ÁéL¨t$mt)ò«'vCs£eì

»ÚS¢×ΨLVÄÒ¦ÛÚÂ&TR7º»²{

«ªp-n´î)>°

NÈ@OÈP.H>S­0Qå

²[;¤BYJS)Ì Ù`j`¢}ê»mÜÒ)Ý»D7U(XÝ)¢h#^Ò´¶ >NK]Ua®CÒ-C{¡ÐÚm¡1 ª!åÕ=áSiÕIÎÑV®ÉR}J,lrL&sÔZù)à)°,Fk»*£5Ð

)8Ñ8t ¤Çê

JæJUü¦qÚ%¤-Ú]Û~)1Ù)8ÂQpQ¤d¨DáDRd!,)à¡[û's$&c'T]°\û+2¤@VH¥´î% ¬ôÎlj2a0se6J³²S6½Qµ1©

ÑÀÑ1ªZîgtED³T»J}ТtQ.H2:§kB6Bv\Ì*Ïå|

^ë`_

¡¸îV(by

KSITɤ

Y®ªO°5D´B Â"!ýiÑUÂ5F¨ÂyÚ/Ñ@RÀªd#

;©h¢çÂ!M[¥¨³p«ä¹ÂBè]'8¨HHÛé!L)ÂÒîI(aM­ñPJg¾S!Vø*[)Uª¨%¶ÛÈ(#E BÖ@E%ViÕM*\ÀíNÉ3oL(¡µQR{ª~©©dvª§X)LÜd 8B9ÑH*IVP*УvH¥wpªØÂJ)|(î!¢-¥(n®ÂÁ*µRÀíT4¤ñ%¦

fíJg2Æ

Â*k¼ÂnM`î¢Ç®t!L§z0

d]&%&å"a%6iáMÄ*ÍyN^SiEÕ8B±BËE®ëLªåóªv<£ITê¨$ÖîE`I¥Û$!´Â3J

£TËBàîSJKµ5˵DjbÍeKpJíK°Â0t Ò¤»e0Xt¦ªÒ5ûyQ²ÙB%H5SXS4jQ`«,¨à:Z¬1ú¡ì

PÜd¤$Â¥µ;YÉS\êJ³0B@ҭϲ¢¢Á^{7 :)ÂJSZÈDR-²×*Àh7!jD+µûTª*n1Ò ¡Ôð¨Ñ"Ò0Êì

Q÷¡ËáCdºPÉ

9;ýÜ%Idק.PkaHRÒ]}r«bNwU[»rqËQ}U5ÈQpE-

h(¤MQZtB-$«4U"R%,5DkBwVARc%S&V$ÚXJLjë ¥söªy%ÜwMëWÔN)9;Ø ×

-èRmÂ×hÂPËR

`Û$«

Ô*Å°Qôâ§L5åD ¤ì±TeXc´N¢ByH¿D1ªi&9Ú¢³ÅW:@èM¤& (¹ªÔáè*Ѥ¢Õ^Õ&êÎÚH´Û2મ·T

R¹É

»Å7«õaVÙ'Þ«ê¤\JRå&ت@äIÜéQ6¸¢RáNZ

RRí&!0I,-,ÌJÓ{K´YÙT°ª¤,ÊñFõÁ

iXcVt[MªFâ­UXÝ#~ÞJau

 

¸5R·4³ïÎ'4[¥fbUdoábúÅË[¦×¸j

²E¨Nn¯D«dä9Ukd¥o

¥l;QeèÀLB·´B´GHÈ)eLa°£aa

À*k»R¦ÚÈÕJ¶kª°Z!85JáAÍS*íSuÚ ìÚ

cá8UL­½E¤¹W$¸«XíN:$©«uU

꤭Ð"7C(mLû6¨éMñ

»­Õ× ±´§cîóñªtRs ¤Ûµ

%cUv¾Ìe®$ QIhBß¹@´ìaMK8BsaÚ!$¥5F&FEKÊ©´IH+[)aMËi

æ+ô

X÷¹!ho\Ðફ[÷-uM:2n

ösîYÅÒtZ¸gk+z¤Ê´1²³[dòÔ­<ÕF9É+ýÐÀ¶÷CÊ»f¹C÷*`*È2¸§RÛVÂÓID¨\Ý4IH.t¡

75èBé5У¹EÅ$6=TâÅXÊ(p©³[w»U­PÚ±ê~Òµ1®£È

*Ûa"nQEö())r½S}Â#¢ÂÍɵ/RRRGY

;Ê(j;$(ShQ

SZV)ÂpÙSm.rT´e-w]§

\¬µ¼ñS_M{Ì»@®ÕÊÕè)`Ð8NH©I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)ÿÑõTI%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%0}M!U·§5Úµ]I%8öa¾¾D4BÝP}!QN¨­zk]«tU]ê΢SjM Å&¶E3ªM*FÖ©Ôí5Li

)´¤j«ú°¤-iV½õZ·l0û \ä@F­ÚíÝÊ.ýÊ«[¬MK"ÙRÛ SIHèPu£kd@ZÌÙ»²£)5Àr¦Ø

§cJ¿a

VÆîOâÙ"U£lp²XKÕ..)dBfØJªTÛBi (6×(­©M­Ã$ÓNÖ¢ÂAWKA©q*שnQ7ª)·J]

»ª6èÕ"e:|¤ç&Òz¨m3

-³cáÖ¨©ú2%8!/!7ªTß\*ïöàØm©îUäPR¤¬ñ)T§QX*b*Rk!GdÐeKh¢áBÀ

©¼¬ÁÔàPÖ

Lêû¢XTýaJ

lLBÇIÑ[¸î

«Û'ÅK4'8©G)éIª*[¥@0C=ÖÕÆéuO

l2ÂËN8DcÐ*l"U®ª z³KôM!M¦ï^¦)kϦQ©ËÖ

*þiNЦ1h):Ñ

n!KÔ

¤¥ª9GÙK'Rë!T7@µjéÖÑ>J²eXO)¼4JM¦v)[ £¹òGtBµÉË¥S"¥ä©nÑE;¸IK'P·BpèIL¬[X­%Eõ§[©Ïu¥!5¸º©ÖÂ}\]Ú X%y¦tG[¶¤4@{§n¢Þ 25A&9Csák|^H¸N³

l3n©²&B°íRõnx)»Q)+¹Ö詵ک9éæ(Jm!ÕAuëipÒ©6zÍ4

 

ØZI]³W¢©ÑV¸JkeL&èTÑSQvJsX+KX8¢÷"=¨Nj)

{×¢ë6W¢qIb¢«Õ-Z

-M*lq@këÔ¦¤¡Å)O±8jnDJS8j:Bvº4RPÄ'A¹ÚèQÝ*$¤¤|¨IP$¢1Â¥3©§I«pQµÁ

K5áG

eEÆS>7Ê% %Bv[DáòTíå4¥(LõYGÔ¤Z7Êd6S¡.$¢pC*Á¬2Ȧ

d¨¹¤#±©XÑÚáÐÞ[veÒTv¦$:êS5;¦dPA!DÂag(Nvº§kÜe Ù©áÔUk¤/e[Ó¸!Ä$¤ìzä"S6ºTÁUÈRÞa4

Ry¥½VÕKzTË×T[d#2ÍHBRøQ߸êçISkR:¤qõÛf²ÝPmz¯msÂz]ª-Är6j"5¡

Ï

t§R­·ôTM¼&&Ò7Tv´*ít#5ä E%.ÐÄBr(R-gÂfû%8d%²Ú!"R:-,û$19l'¤2µ²×B°#ª­.ÕVzÚe56 ØLTÝ @sÒB§BéLàS\¦Ú[N~Ò5Sb°*2«Ú«NÖÖ¢\

aÍÐK;

ðT]j|£HN÷HBTÛ¥7ÊM61?¬ì«`tIcõÑE¶B

­¸H'Y

´

 

ÒP¥%.SlVX T·Ä(=ЯALËT`$(µ#:"U^ä+J%o $TÉô«½p¬ú¢à!!a6Ó.p(ÕB±:"P$'Úñ(cEaü !id×)µèBAÅCd½I®UµRk¡6Ø

£¿TvZ@&$'Ü

YöÂéC

Ví©>Ä ùO¥Zá«6ªÇØM*¶PO²±0±*RbøRmÀîLֻϨS}45HZ©ºhÛYg

«789W-O

[r#J'n¡;L©Jí)´7ÁA³v¨f¸JéJND¦"×5QÎ%ÈlÂre@S

OK©¦L4¤d\àßDÓ¢6ÄòT!Õ5¡øE± Â!LÓª6ÔðËÝUwÕ©î

J¦Ò¡´¨

Â#

¯[¥4©{¨°Â¨BAÈSd=L:Uf¹M¯JiAº°õ0éO(ìi05

O¦ehUëARã$ÖûÃGË» Êk/6ª¬¬%[¹C{%X®°Uâ5Á# À ­îñµP³Ãk½% BvC´

m![*¤­Æäͦ5Ò§¹4k¼@U¬

oyA/

QCq!!غòT^PãTðMÚµF"¯`o(ÞØÑ0

"¶ÈQmÞ(.~â¢"¦Ãî

Å4¤Âª¶Ð'Qôeî­Ò·!«¨í R©¼Û9Ò©ê¦,PÒµªm

:Q B­pÕ!àà¢]¤%3Z¢á(~´!;!.[à*ÍÕJëw(4© (*Ò·U

bS¼!ÕA¬æÀî

QHå> Pp¾SJ#E Lç;YPXSBÕ!T£jAÃ%ÒRÂV¤l¨«5×Ü'ca¤ÂTÇj[JxKÔj¢ÒE{ÁáÈ,âçx)¸à)0hQxE,+nâ¯×DU°èuò[LÇÀQÎT å»CqÕ[8ré*Ã1À

?q4§º´æh*Ú¤ý4QÈÚâ*n B

'!4P.y®

3Y¢+êLµ+Q`Xa-VÇ6

ÔÓ²Éø¨¤öÁPÑX¢ØªÉåeU¨

eª9

BêmÑG§SIÛb­¨Geo=v+ßÙ!VàXù6űoK%ZmdÛ_ÕÊÏä

uV³ÚwJ5HÈjhÕG)û¿´h³,;*:»%I¢¶ÊQ¬HË#E2éUåH=$l«­añF±Ê«Ì§±Oª`ÚRì,aví8[µ)¤kV$è´±ÄÕàíáYf<¦

xV6!½òöSʵBh¢SEjÄi­ ÔØV$ ¤6ù B3Ä ls4JAUmÎî3MTq0¬:Ò¯7%v\nÓmeÚfaʶÖð¤qÖéDÌvµ4¤"ÔI"¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JÿÒõTI%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$R'I%#u-w!@â0£¤§v(gÃ

y$(*×ã¹½wÔ|Ò­§E8.¥Iµx­£ÃÙø-?Eʧ4Õ)

[UÇâ¹Æ

DA

`D&ÝÜPä¥6(P÷ø¡9Ú£HJã¹ ÚøSI+Ê

Á

&²yIM'±ã

UֹܷC^¯Â)§*·W¨ªçaGÇa'¨Pm²´`À¾alð«RhoÑI®îl ;²gëªa!{JÄgY:$§]+Du4æh°fjDhåDHÜV uVm­W)áMUè

µ!X

JÉ@²£Ê»°$X

jÏ9Rkì­²®Ð¸!-ÈDÂø)Rµ¹xTÙpý`SLUmøQ6¢~dÁÑ.6

Ï#

ÙâÃ!)%®âJfD-Q"¤ã*Æ

ªI¹H¡ÕLAK¼LL'Ý))èQ/P{Ë¡BRå ¹;,ì[,Ô¤ö¨Ôd¢BoU5ËaDDq'NdÓ(~°Ó3­¢Å¡N¨î

;5D¨

¨¯DУµ«VòÝg¹Uê *Ó[M3ÝCÖæk­nÁBÈ ªAä#4)U)S¬DI-h ¢5ÛBðCÙ¢7jL×n

/0)¹ ¡²©2l0Dh«½²SBV:ßÉT«AZiUß[Ù

!²$¾Æêû´

 

Âa\ò¢VrF¹ådp"aȬå=ÃÚÐïªÐÄ`JÎp´qÉ$Ú)­*4jöÂ;KgÚs@)ÚBªRá;µBkáH=¬X«¿B­n«Z%:*a¢CH'o¦â¡)!%¥] Ê®(ÕèRÜt(¢\HdâJ\©mE+¤¦JBàà¦BJd@(eÐÄ=Ò

O[ÊÞTkáhrD£k¨CpÎÓDîzw1

Â5O«BQr¶iL÷JB*¤Î½ñUh¬¼ù-j«Ú!2zhc[`j§µBÇí)

Ò£¢¶Ù¸BÄW:PÊ)dÖè

iSõ!Ç"°jSk"S3T"VDÙ(.k6¨(ͯTû`¢4ÀGLCz

1:!j¥%7¦N©ÊfËZéUb

+]LíPá8rS)¬)ÊÝ9µ&åM£EX[¬µ4¤ÅÊ;á*RáL>}PïÒÖé*ÈpfvS!4ÆÔè²ÀTí4YøöꮸûuL1¢´d'.(Þܦ²9êííhHº·ÝÂEJ"ë)¶(½ÛtAMâͨ~¤J<!Lßqì IHBq¦¨¦U

r£¤)ïÌ|¡¸íÑÚ

±A

?Q0ZmbqÅÒZ¤K±ÈÂÈUÚTÊ5jHûwÉC²B,2¡¸P{Ô

gÙ% Ú/Õ¹*ݦ¨î0Zo¨±Þ[ʲ*KìÀ¤gÑ4·ªÖ$ê¶è]¡@RÚS¡§{Ð÷B4{¡3\¦ÆÏ)Êa©HîVXîµhÒsJ×ÀÀäfRØG

s6¹¼©0®ÝHìªúpQâµk}mgE?I

JäF°§k!M¦8M%KjQéC

ÜISÎÆ'Pº9FÂi0 ÷)

%,ÆÏ(õ´!®R(L@*.ß

éK

VÉê-b`éD;%GDÀwQ2SµÐ¼(:QG¹RºJ-¦

/`-MbTAG4¢fµ9"u¥¨Å*×(

2eÒ^ª¥BJºÆÀÑ)PKf°;¦±Á¨AÄ![iî|Tk2H¥®d'i+a®ÚQ

L

r,SkÒBVR9IÇj[h¢æîå6ÒͯÏxQÛµ0RRÐJgj%lJÊcâS[àë4î#¡Hiu$¦ÍƺÑS¢Z°lìIÙ±HÖ㪨ÕQYÖ¨Öé*/aReDj褮|Q

î캦ÒaÏR±¦4AkÕIÆÇÕ9=kl TY)

amðçÂ|§R;!"5ªFµ µ)®OéJ­Ù3¢j+H49?¦ÐQ!6Óe1ÊOvÕrÀY÷#MªÇîBÓâB*Õ-pª0ÁW(rd¶S'ÔæUÒA{%F$W!c!Øíªä«Éálª¯´¦rq^¨S"¢3(RFkÀú¯a

E²Ð©Ùb )sl'JÆ')ÔéúØkôX¸gj¾.«d[pL,Bi6Q%°Ä; ÂÄÎvä¥ØC6*eá

îUž)ÍQU±q3)L¨íÕ;e0}{[«bØ

tN©sêq;M®XVL`:§ÈZí°Ñ¨ÕÌodRvUWçpÄo«+h0Åf¤2AFâ­YU²0ñ¨o´4wH\ @ÑH$9â6½BªöÂè×VVf©ÚpS

Çu²êÁK¬ -

°v·TLjì­Ua¨àï°1ËÝ%Oì-<Jйcã

-#B¶Ýgdàk)Ã('Up¹¥òTê|°±Ð¤Á¢ÖÓi·íNoUö¨'dίz­f;¨áZ¢Àí

µé¶H6åR!à¹È8Y·âm2¬àmvÝ qjÏsÇe:¬<&ø9ÌßÂj+¬¹v&îöè³®h

îM±Â¥l¿PJ

À(¸§ØT^ØEe#.RiÎNÇ£HJñÝW!ÏÖRX0©5¨³wãò2¥¶+%Ëg±2Ë\´è0¡ªÔǦÀJ

*\

­µJ;ÝÂ31ï¤\ÚÈ:"³ïZLÆkQC@áKÂz«F

}4råj¼VWÀFI8kÒI)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IOÿÓõTI%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$²¸Ì³Jqó1Zª8­Ìº÷ÖBŲ½¼ò¢a qP%µAÌ@)`eM®ñChDì5Á9TÝìRfÛ¾¬

QÀJ¥Á0¼IOPÑÕO)ë®4G4 %Mµª;áFM§dB}оSnM«RmÀ¡= ¦·x£T~D¤JD"Öy=ò ÷¦aúPf¤Û6è¡Êg©)C[®#E2

 

RtV¬Ý/Cu'/QÞ«ï2ÐJTªfíuHU*u·w*Ë!kdÐs­ òª=±¢Üu`ªãI$è˺s¶¤[µRn¦M±;

Âbä©(²UiÇ'R¨IQ.LÞR¥&

/¤))(4T¢¤LRWnÉnº

T\LX§[ÁRq%i¤a³¢cQJÜ%Zk4¦­FËô@xÚtM½*´.ã%

Á8)QCÅT;¢®^£"·R

0¦×F©&Û3Î

f·iÂõui¸«Wx3í

^ë¬÷jFå)÷J=$P[§Þhå¨UÙ¦ÀTTmHʼ¦Ø²4jÙ0ÊmÚöJVìh:ª®RDÚïv©'ÖIÑ Â9R*ÖÊ&ÍÚ`©¹Þ¤%­uQÂjÝBáA,Õ:P6wNÇB(å­:Îåiµ*¯bÃ*ë6bPÅ¢¼¨îÄÊ*IR!PhBÒ¬ÖàãÇóU ÊdT¼Lí!Xª9Õ`±¼ÿMOtE6ÐRm TÃà&ê×ÈfÀ©9ú«ùpÑS;U$H¥Uª ßhQ®Å'¥eEpe;1;Üm©YªxÚÙ

.°å'k´Sp

SG$¦«ô*Lt¨Û©Qn6©SÝUBT£îáGÓ)0ÁDqm(\ úZʳ¾SJ¨nFrD)­iJ§)ÜÙQhþ

ºQ,Ñ94

2"S§T

bS·JNILRs%%2g*V0¸'h¬©©^,UÖV4BÊ­Dê¢ñ*@x¨Øà¡ô@&J;Ý(@INbGDf°(å ªÕ´§("Ä$JíåÜóEZÇx #jݲÜÖ%UaÕYcĪµòUªxUvf·@°ÉE|

´ÀªX1ªÔÍrrIR,LÛ·ÊPÚ¤T¥9ª$")Ô¤&T

 

ªÛkÓUcGRÚ§»v_d

&Uµ ª`+R¸5V²øá8ZU±Ý÷¸D¬Êz ¼B+ß

­¯%(K1`´X'U@¸§etN1EkÔî¶õJ5SsDjÍ©Úéá';DÆQ

g¢úÑY¨LQÙ(QKe À©­-NÛ¶¤6ÑÛ`(5´zÄri4ÅÌPÝPV^áÙ

d¡k6*dmVC(>©HIÖqNÓ¢©â´íH¢J;+$ÚuS:ÒPU haLëDÂÝݸt©5²Á)Üv§Ò¢Bz½êE»JiÑ(J¢UÝàA}²"ÕhÈ*À%1²ÝߢQÜÓ¶Jõݼ(í!¸¥ºfy¢íU·Âªa

BjÛwTvàbÉ

½â­l«¼BQX

ã+:¥ËR§%2cT[ToVï²U;)Ñ´l°PÖQR·5

¼£)q^FÒYïdRôV]¬2¬4@MÝLTËw'¤Y®2×n

"¸O£JJ¦M£Y*À

hñQc´Q°ÍSk:%39AÒ¬ÖÒÒºC£i

¨({RÕ ½\ØO)NñÑSñªd#ÙAUÜ6§q¢8H@>Ð>R"Q²µ¯¢Ó

w2ÑT±¸£ÂMVF¥Kµ)´!ï

d#ÑVØPBõ¥J·Ja´ÁÛBoWqÎá

§T(©°)µÈ Ê)Â*¤¾¤¨¿Ü .M'¢W5wÔ¸Þ^Ô¥9y4Â

xò¶=Éz)BåýìWJØ~Ere;¡l*Câè@`-DQHÙRÆÒùPr@ ÆÍPÁs

ÁÕJJÇEUFIVP!J²¹

£êWÉøHMµPÀù¨¹ÐTÜ!9^uÑ!\©zd@ÈNµ#kRØF

©£{P¬dèP¦ÉNѹIµÂjQJ$ÎCTÚE6ØTÐØd$á)¥K£ÔÝÁS0­PôÑLÜÔ¶h¦Guøk=¤JÏdªLñâ¨ò

ILJÎÔm¨#Dé¥ÛrOÈ-áS®ØDq--¦Veh¨ÙfâöJ(Ap

_S²fÙ%Z·8

¿ ARHÇJ±SÈ(¶æ*nR7¢ëCuòPáU·NF©:àB¡ê%ê-°ç¨:ÈPQyÑ¡iGc¤*cÅX©ÑÊ$-^ÀP\$«A

µ¢ØÔf°*í=ì:·ò´E²`-"±îW«ÅÂwc«¦>¹'²\Ò8M»E$F­Ò©­°µ*CxPí¬B½Hä"SxRZÂZtPÞJ3¡ÉR

'v©µð¡²¥h¦Ã(vRn"ÄcºöÜxc¥d¬76L­Îa¡JvLF­ÌH4]%[ÈvèÄd°åº*ö8·®V}^¡

PSdN­7d8J³î'ôÍÂTñ±}>uRø;5¼¢ósÀ)4 td@p@~3f{¦ucTßjot4*îÃDF

.k¸ScÁt$­

Ì;Ôª:&±ê.*ª´âT

ftN+#mV ââF©uÕº¥i6Õ·ÀOè¡[\!` ªËC¸Ck¤¨Âê)9*ÉM2Ýe*¤$

[f2PRX AS­!l¦ê?iFká)`ÒÔÒ¦Lè)¨f=Òí¨5ò

¨ =§Õ%SV$)<¡ÕLÚä·B®¦ÙÔçj£¹1v©´¤¼"¶Ðs¥:6¦#TÖ'j

 

H¦¤5Br-FQ*a`t+7

`aÒPm6J;,ÒCw&ÖÄèZLn³(Ò`BZ52*Oq*ýì*¢H­]ySØëÕL"¥ëЫ-dØ*Ã8M)FY

 

i­¦Ü`JeÒZKk¸pAFß´ÊÃuðR¶74Ó"Ri£hÚÇI{ØJ4NâÑ3*ª¤Ñ1t&ñ*ÖØñ

v]·

ZË÷E¥Ý¹J¿rZöC%JË7P

R<

h?ERµa0

*d¥±&S ¦µM¯.¨8JliL è!-¢QD | ©:!ü@S3ªl¦ãTä°{w <ø'¤¬"5M3ÂjÄ

)}ð|¨980)0§¸VÛa*-ªU¢.

!иZJÅL°](O¨6§Th)¶×J°Þ5TÙd#ïL*H÷B¬÷©9ÒRB¤¥ºá²õa

ïPÜ¢çJpg½EÎ

")5ð«ÂQ7kxExTkyGcá4Å4ü QC·(Ý¢cuS-aOrD5Þ5I £a+)DZF¨/|+¤¢èQº­t£4!l( ¢TÑò8L«Rb`ÝT*<£±)lÚøå°DªvÔj,Ò(H@-ÀÖPn¨R*O

èRÑ.:¡\ͪë,

¶XÝÂtJ¡ÅMÕh£S*ÀóO%-zÙ®ªÛ@)hHíPÜ=3ÞHDà¢B2NSRàPX«73ºx:);D&

'hRÊl

6È!DÂPÏ*[¡"æÃÁ(½ÁVsw«*Qep4!°!Aú&¼$TÍ+I'kO ¡hcY!YWQ.ðDêߨ

cd*¾¦Õz6¦Û!U)6éRä꤬

m|¥éÊAJV¦nUÈÜU¨(

Ä

)XУ$ã!-Ô¾ù*Å%R*ÕdÂM°d%´ ÀOëBlm¾`rÚ·¬UªFk¶¢cj¦à)n@máĦp¥´Ç¢nP§¾LTÙÜ¢Ë` f©¦*mzñ*¸¢6Òj"@ÑRÔrçîåW )bN¯º`

1´NSJ +Í¡d4FÅM·r±MuÖAeÚQ4µ¢ðµ':TH´o=Z%IÍÚS

$¨:Õd¥ELÝnÔõÙ¹W,ÞK6¤Tñ

-

í3§isxHS{ÔkxQõo¬î\À«|Y)æ6¸f¾P1lÃåW

Mt&¤å²5Yà¤AU®á·K´EsÁsZ'WVj«Ø²Í¼¨Û`rF¤3*@Þ;À

W]%VaÑ;,ëTåEÆw'*

*:¨µèµ³ÔCd¬ÂB3^ÕEÂi¦Nz*^pÈBÑH\Ôó#8@@qÕÔÅÎ

Y%IÍÝÂzéSªHfK«n!úr)j´mtÊ¿]¦

:¢µm½è2å@j)

0 Öx(¹Å©)Ú$¡'V9-iØݪs([¥Uºà)Bm´5!4¢´Ê¨Ûe·&ÈR-6Õ×:£1»D&]%C²1h3íLl@ê«_h

AêÊ%lñD)+¤(à«aCÖxmÛ-iUï þ(¡ûT\×·aPW2+IÍÚ¦ª¥Y¨CcuRÝ(bÉÒ!©6ÉB6Pìa(¦sCD[©V\!×`D7!Ãj¶n*ûL«ÛíÑbm;l&³qF)t

! xÄH:'dÐUÃ^¡BrD) JS()`)

pzoRS-Â|¨ØÜÒ©;^

6*ÍFP1C

ºÊ)²w07âÆG*ÁÕCE ÑLëÑOt¡9éô©ITàÞ&ÙZ³²~ä@ɤ!¤«í=ÐEpUºB:%/ÍÊÙ!D

îNJ¥¥¢Lj$BMI餩J®KK´

ÛBsL¥tæÓ®¨¯£hVöí(W;ÚÅiiwÕ6TÜÂr8ðÞÈNy

¤§¦Ùì

.fÕT\§m;B6çZÔ"ÙV¢!H

í!'IäHNJGµr Ka"¤ìá3©Ü¦ÐÖ¨íMOF

½6ò¢Ú¤«5RJl¥¢¶ã,ÒSSQÅ¡V%-7&"ÜÐEÁº'.úZЫ;[r$hªê«fe;A*

|£´htC(µ½

ÆZäÝÔRØPÃá;¢)R}Ð A´¢:ÈÔT`%1{­,ohP1)0¦qº;³µÒBPì('¦N-x?:ôr#ÕVâ«ÇuÒÚîh£°°Ú@S

J!#àÃAªÊ]2­4iªxN¥xzª;«Þ!UûWBÆ%ªm§öU²+Ð= ­;5*q

Ü%{AZvkz(cÁWá1h({T­kpÜD }-×0*¶°HÒ

-ºw*Ëoµ#2XÚÙ4iæ²íam¼*Y5$U»A «Ø´¸ê

L¹kÕPk|ÔÖ ±#'hE¸ë¢ÏÊÚúFr)ÅVHå÷"âôÜgËO´!²xIBÆ¢6¹Ð-Zzv¯Wñú[*CR»

ËOL²Í@

~9~«]¬

áI*M³^:ê8h'I]©$I

I$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$ÿÿÕõTI%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤LxIH}åJöîiP`÷£!$£ÏÜòÒB©*îeùñTl¬

±BÕe%P-!I¶mM!szR*^·u#yL1*¶Ãà¢,"ý¥&i#b¬oQ7!Âl>ÔßÙ)híSÀPLÛ7)nBwHNl¦$Û¨$àJ`¤;¦¥bm¨ÅÁÖmN¡gUߦ¡ÖÊ(

"Þe\¡»Ðk£yWèÇØà4wE¦°

!aG©S`BD¡zÑ¥ZÖY

÷vV/*ÝU$VÖ!ª+mS3_p¢

®\LÕ)\7Nà¬z¤*÷{]Å6¥HÖRn[@dÖ¤ì·hBûL¢,ªÛ¡Â*¹»á*Jg¶â{HCkÃÑ¥hXêt§s$HI")É7°tO½5%¬ZAV*0 ¤

GT&¶TZTÐS^Æ*å«á Tm§IDK@º"0Ê

¢

U;XORGNÍÜn¨!u0øSìÑAí)ªVôF=Wá©ÔÙ

m:Ê®ÒÒE!{0JnD`Ú#¢p

YÎÕX{¥n©±RzÝFÝRn`4TÕÔ"0O(hLtHR¢÷m

³¯ûIS-ðS¹ê³íQ6¥áShX#qUë$«,Ñ4è¥ZL¦\@BÔ×HU®Z4UÙ)ñÙ!±@z¦*µ2

ºÇS*f

.S6;TŶÆÑ¢£xWu~yýÀOlЫ5

VÓ¨E®ØO*m'jªlM¥6Øè*ÕnªP7j­ÄQKtì»ßÜf¯eotüD%;ä,Iö

%#ot\IE­RªEZ7P44KNúL'JR×¢£SÀDsJ-oOU3XS%;ý©Z2´B6§aÜ%%1

MQÚa%3

N,RCâ¥[ÌÂ[e8d@©ìYÆÇ}RÁª1RÌ÷+! ]"î0Ew

¬ëª³c¥Vx

$T1àÛ(@ÎFW6Fª>´¦ÚJTk)h_a)ÚÂT¦+M2K¨ê§é&,ËBúªZÃ:+PÀQºSU­(ú@Ààê°Ãp

$Ê(VIÐ¥JM*.qN§-H)¢j¢æà¦ð¢çJrÒ´å0:S½

Ci©µY)SÔ-µ>R!Mº^«Ä£¥3/O¼þPp:TJ(!+B¨·úûªÁûJ¼ñ¸*v2

p6õ\¦aU¯B¸¤TÚ­Àþ¬L¼ÂÂPCjùA¤Ìt£5²Hc½H?E² ¡j¤Êx!>Blr;©°¤ÖÏ*,w3J4@P4i¦Tl{BSm7³hYÖfî{§r!]lp lÛÂz)Aú£¢» ÅÐTG)ÜT7'RR´Â2ýaMº¡JY­E¬öPI

%#ºì

'Ù¤UÎ$¢µÄqan½CÅOBd>Bmá@dÁJÎàQN])4Â`òGmsʶaC@V\HNÃâ¤*«F®ì<«ÖP"USí)ñðS:

¶ý¡!D)º×'0ÇʦÒîËsåE®?NPö°YUAj%*JWÈ@±Ä

(6°íR1S@ÜàU,/ÎÇj(Ú!4¨Î¨Î`

Yæ¨NRg*¯©+:RRR J(ìÑGhbJ=/

P¾ñ¡Ü¢TÛi(§Á

¾ÝQ=e¶µÍ!Vs÷àª= ø0¦ÖÊ@

6J"Ý$«$ZR¨naV

z(Ö¦³ATðÒ¤IZ) BsX*0£ë©§Q*QYd£± ê)¶¸ªGEaáÕJe©ù)^äCXE ÔëSXcRô¡Â7§«FkH6Bz ëOdþ*B°½v]è1

M2iIZSvPs7wMBRøAs¤¨¹êµD$s !H*n÷NÉÑJG¾4

[*õ»]UÊÀ)ÇD!eEÜ©ýUºÀ

oÑFINy¬­c6ìåJ»6£¸SwhNaa(%0

ZG6J+t$å3ZÀ¥ÂwÁÉ*ÔPKS{g¹:ÔQ.&F£IYͶ

,¨îIL­ËÔl|JhZã*Ó¦ª[&Uè*

r| 6T·ÁMSgq

RçÉGÝ#ERÆjJZÝ¢±[બ­)ªtj¸B¯T«rÊa:éIäiª6;iSa!ôQ6ÔèÁÖÁÕ?ª'

¥S\éLÝQíÃaQÚZa?¢ivèUUøOê&R$ÈUm¯wýT§TlmVÔAVZÈàr§!<dîkZ ͧW!Uµ¤p()=@Ðû¥íqCª:"½Jw!TW(¬÷(ð¦¦BX±°×vM5º¦q)!¬

p\)»lB&I¶¸l¦}]Â,Q4(Ú­¥¨RlaÕJaP7T5»ÞÅè©ÈHÀÜ

`$h=ॴ*eéÁ-oEåU,

lVVÚ#?P

Á:¢z`$Jg8¢O¬ º8FyÑVp$§Å]Z·b9vSÔÕM¢nçS­Î%IÂáéÙYæÝÁÖJv9Ä¥è:UªG*n!-\¬N`¦JZÇui¬^áÉU(@EaB §iÕ1VÙT\Õ&?DÎt¦R­­c¬"X¡N

)@J(¡JZv©±ÒçJ6;a25ÊñôVdú5\@P¡pÓEvÆ!wàTã]S©±©.v¡m?

±Lñ´R©¤+¾K2³¢VTw¶\TÚ®zz¨[Z²

©¦L¤Ñª!jMjz)hH#²¼ûD«¸ýÛ¸@CÂ.dJ5Atô

X=ÚvôÙ"z'wyæµ'

¾0)¾Ç_aâ*áMþ*ã*+_ehá#àTF3(¦»jî

fÌ7

«f£P=B¸J,]íFu´êäi\$5(n¬:2½ê@QMvH:«vQ·U¸

IlÑ9Iï*

UJa$©WêÂA

±®

·¨T)¹:)V©:øSÇ»yC

tnÛ6)ÒTéI¯Ú¢;·z'}+8íVM¸4r¶qµ¡K°Lôl$JÃI$¤I%)2tRÉ'L¥&NÁêÎ ð¯;TVIKÚÜ­¨5Z\{):²G

Àdr¦Ö¤pG»isª³Þ\µòê²³ÝLüj¾+@*éz¨ÏjâtMâH¹W¾ UÊé{Ñ:¹<Y^wâ½ÇÚ%N¾m]éYÆp@áÐP¹ygÏ4@rpP-ªnÞ!E¤´£×lòàÙ¢S¦Â

i

¥

QD PC0èLç(BxALa

N¶D!裩

º9

cÒT,¬ð¥ë|Vê«°Á

j¦Ê4¼&sd"l)L»BÄ´OiD(/1ªz©Ú`§¶ª2aX,«Q;¥[qPH ì×)d¦.)ba7©Aá(Õ©8tÅÒ ÙMQªU ±¤¨ýIVË@å@G©¡eD(WVå}íCÄ¥2 l"¢¦ÚuÑ1z®yKÓGE sP`;Kº`Í¥R0¦àZ¬bVE²

-TZÊ~â­ýÁÊv¢

ÚU^(ö88* Æ÷¥I^ÊAáVºEqQµÈ¦N²1Ò4Bu©; +¯Ç´·s!Â&*Õjý=\ÊÕ: ,/åY½ZÁüeÌûnòî

ý@îKe cuQ½â!(¬Ö4

å]o´j«PÝWÚ@Ñ,¥AÜUGÓ(õ¾Nª0|tÑ[0­ò®V2û -z¢ÈÇì@}²¬ZÉÕUÙª¥¬òË'E

Ù(°JY´Êc!Je#ÚJZ

0TèNÝKµÈädCh

«Âqt)¾¨ØÕ8Ð ëSÉÕ+j

/Y"ýÉ$!

)

S­LÍUʪ-У²Ð4L*HXd9(!.åPä%*S$òS5JRÒ¢Lèü(ª(LÊåDÐ]àqJÓl@L[¢DÉJ|RR"!-©;B"VȦU®ÐZų¢qD¢©4î¢i¬üÕãNÚÔ#Å¢mkñEc`¤ãµ&½6íð2å;<ÒSa;\R~¦ÙV)S)Qp-D¬JJLÁ!V½«AÐn cTöÊM

m#º4C`6êQ.Âu©NªJÓ

Å.(mª¨ &$s êeHSzrÅÐTC#OJôåVªhfÖPë¨ÎªÛSì$ð\¬í+(iz(Æ×E èì¢ÆÊp%Vçma-K

®<4«j!0¥ðRâTPsa^à^æB16£+µÓÙ*Bq

)¬òQi)ÝÂfrµa!Ó

h8ABÊm]

MÔÊmR(l0¬QcÂ')·IFУQ6©Æ©ZÁ:$¢V¼4¨6àS%¶lS9Rºßi=Ó¸-ºdHUÃK̪ͲL+øäQ"¶\º¢ÈW¬ªÎhHJ*­ÚuVMÂ!WiF:RÞAB@ÕG|ÚC¡Uºìnc4ÒÁÛÅTØIÓ¢HP÷)ð¤4IÌìÚS]ÙL(aCôOI¥:Ä/¦SÄGe0ÈDÚAC~qÑ^k!ñ%©V$"ú

ÖÐM9Éh>²ÔÍx

ÝÜìY:ðtRÍpÙN

¨i*6È(!¨Vã¢Jb*mÑ3e"a%'i;àWÖÛ¢²%E¯u¨bÀ¢æî*²J÷]"ϼª¼)T/ÇÑ<æ٪ٴ³T©Ñ»^ª·È¸ÎPTãÂfÕnd ZÍÊ;Õ;¡s¡@½=úÜ ¾°ºC[]È

Å­ÝxE®î]¢Øû

}];Ó#

Ä8=X¡E¡öRÞÊ6z¯uhXaÛàB-û¼VcYèl³HÝ.QÞ¡[Ð*¸Xâ­B©pe:`!:(c¹:P!jRdé$¥¤JRdéEJMÊEAÎM%+ÀLà²{r;)¡vc¦v[=Wh©C¬:bW`D,%-vï°

©­ÏÑ¡h3

\ÚÚÞIDÈÛ0V«Ê±ÄtéÂ&û,ÒI9

I$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IOÿ×õTI%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IHînæ¬e¤

´D

696BÂÉnÔì¸"RåEJgê¨eD´¡R¥[i®0èUk²ªfÄ©MP|p

ê%¸¥T¤VTefæAåFÖ¢Rå¹]¨gTá»B26¤NúI

=ºÊé!.èA{¤¦2Y«¤Ón˶ʡ6;tFUå"JWehÀB®-ì¤l0J´¥ÀrÁ@$6I´&:&/PuT±t!Ybt¡¾©¤Z»^SèyUK\Õ\æ¡Jm¸S:3HA9$#ÀJ­¿

(o ¢®ËÉDõQ

¶!¾C/b¶wU,¬»TîZýÚ#6ðL,¬J]Ý_m{Bilºz¨äS%Z¥ý®`<&Cú¡ÆÁWî®

§k¥ZÖs ÂMh#\èRª²½èÁZÇ¢!eÙ-v0QZÄ@ÐDŤ|PâM£Â#æ¶4':)¢ASäÍ2¥m

2ç4Â#U7¤B

¢TYd©L£²ÆªÕ.CpÛ¡GuÍæT\%®(¨È¥¥d©Ø¦D.ÔÖ}J,©X:¤#Å¢mz«S¼Â^ /´&U­%APsÔ\ðJCTðJkªS(dÁSiDJf¤¤æÊj]*

[T&C(Bv

:S9²3ðµN©¥(IQÜú

¢R°¦ ¨¹'´

$Â*obZG*à¶B«ÈíQ¤ \w"0îP´BCD5\ÄÑ

v¼-ò¦að¤

¥(Ò,x­x!UÞ¤×JT¥Bal©9º 8êÕN%Ä÷+Ù5zÄÿ8ÞGïÞYxNÜcÃU£ëKÃ#_È®CG(B6`ÄÃUÚðS¤,°§cP×W$ÁÝà

pIDn¦°Ìtû

½ÓÈN¬¬Õ^R@

jWYu¶è®

¦Tr¥^¬Ò£kKS0îIèSõG

;#U63Å

L¡-©ÀR4RBs§EfÀmº§

T6càÖÈÕBÆÂ

jºwhÓòî¥LßbÞõQRí(ø!âÀR

Q^î@©sä¤ÀTÙQGe:&&.

+!úrQ&)zz)W\ HRÐÂ I{¥3Xµ ST\ð\Å.¬

PltBý%a

Ë'©IE°×J¬Jj4K¾T7`(§¨(à¥L¤`&¢Q¹»6Â#

½ÈZZÕuW«5B4@©O¤;T«¥L9L:MªÑúIH<":À´5ICkʺP`£e+

Û[Z¢­e"

­%°C¶J+_âRíÄ

Ú¢ÖäÒ¤L

E

Î))I·*ÆÔJJD!,¤B©nÔ¬ DÖ¿jÚ5N¬k

èx¢D&©`Ú@S0Õ!®©9£ºJ´/|ªÖ4qá *ÖPÓ²¤Ìd"XàÔVNMJTEÊd AC R

 

6ÛRÏá

¼©SlJÔ»QZ)µÀ RÏjtÛÂMMS_&£*¹¦æÐ᪣SARB]£AÒT!Ä!À*T0+ÚPö)5°KanѲUf(¦ÄÂ;)½©·HIæPdJfhTf´Æ¨©ÕÆxTK¬lh³Ùi:8qåFb-Z¥kkåVf

X§R/dHÚÀ=¨61Z2tL%Êà¤Æ$rB#Fð¤êd'ª²

iöÕ CFÚçE±¼S8ÓMFc9ÃTÿgVÐ(Ãã(ÑÎ 3aVèV²8OEø¢ß*X[ÂO%

ªW^m.AvãÂXähRåÞ5Ȩvð

$%¼ç×Q¥:ÁGÐF»aXe²B­wÙµ;2S<«¼ÇU©½ö ã¹Ra2®ÕªD)%9VwÑD¨R;T"ù(6¨Â5hg &s¥Ø

²Ju)ÍÅMeH*×D(aú¤ã(n¤¤¬l¤×NB[)é쩾!U¡-ÍÕMÎÀJ(¶L¨P¯§D`èP±Ò5JÓn&Ee®¢v²F©

R|MÁh5Ê¥(ûá2Z¦Ò¸è«T%Á4[ Ý5CxSÜ%:Ò BÁ¡;u6Ù¡hS$h¥ê%° ò¢}Él¦L §sD!;Ø.jÔ2R4&­ê~ "«XP

m>

ÎðB2P´uUI&UFÕhÂËtD¤`SsÈ0VÍd«.ªJ­Ú¥x}¢4T÷ySQS©våhYx¯Ùª;²aE(뢼B

v\;ép5§ÛYøR5o¹;Y¦§(Älü]Å*ìA6Ö¿

B ÷l0µ¯´BÆÈÔè¦è­

z¯8\®ÔtNiI'x ¹Ð¤Çî£V­©J³\j¦úõD¥©ÆZ$¯`ÓD*CuWÅ`½\HÑ\QPÛêUU}«z¢@Ge mHí%¢M½¡U ÁÝ>Ôµ#ÅÑgE<·BÖj¢Àî*!Èà)å ä©LøCß)S4"J+*10»R)¦M0§(¬Âsµ:f¼63SªB§

¨ÖpYç}-ÐÐ8N1w]A

xÌg(% )I$*RI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JY3«åI$

جw!&c1dÙ<E`!:I$

$I)I$JRiN¢[))[¥:`ÐÂÔºb2*`JvJA &p®´õà+i)D£e-gM:I»©I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$¥$I)I$JRI$I$§ÿÐõTI%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$ÅÀrIT»,·è

Bî¥xá4Ê#Rv.uÝVéÔ¦NᬡÅàÉ÷i="K3©ºÍ´Y`x bh²I$Z¤I%-)ÓwNI$¥oR®uZj¶cAl¤¶[8HåH

¡!-¡ÁAÆÚôµ!A ­pÕ¶

6¥lSn¡ %M Xiª(®bbRÀJ¯ra

:©6À$ODèÄÑ)Pê

£*´?eHa¶éSmjëÚ-Åê²JÖR,

Qù*Udn¢bUiØQKÖEöÂ@Zû{ìûç

Vâ(nb×*C(4êèé

­¸ä£bJ)ÎC]ÂoM¯

ñÂMåÑT«¨V4VMÆeÐx%<ƺQ6öK|ã2ègè©NXÖL7G

¥ö¼hwQ4Ú7µ¤üÀáÕ:)õN«F®<E4Nìqw%h-Ae#}ª;µSÃ]ªæ¹^ÉÅÞ%Pvö©£ÈcCd c°(öcZt'£´û±I¥kÌ@R®þQ*­£B¬´µ©Dl :ñG

E`äµ£EvH

²Q"Éì6ê¤nCõåKHr-nÚP@9ðHìØ{Á:öë*̪öÊ1ZQ·@7(ImnL_êasgº¨q(XKb§NÐn­5­LÙITBgØëSX¢âQ0 Æè¤]´$T×*¹°£ØéLÚNÙA®ÐIVë¨Ât£Pâ즳éÕ!Yyl§]ªÙVJSPÉÎA%LPEK´'/NØù!»=[¦ÀFªÕ8qjZðTDU(¡¦JÕ1¤PEmÉ%%[&HQ±Èìd;©(ZU.÷HÑV$±HY»DiM{%&k@WcÌÀåH5HÝ¢j{¹½?&Ï ÝªOA)Á

dtÌvtk;¹¨ª¼Z­$7´ÿdÚiUmé=?

*cÙÊ~?HwV+4ZÐ[0ÝòY_cÈo,*ÞuS]·~

êèØù}'qÓùÍT.¨ÐíØx:Üêíæüñr[

Viüïµ

Vè«ú%BÐc¯WögÞD¡@vX@nø¦ðM

ð§Âµ«ê7P¸ÉýZ%$PÓl¬4@&Qª)`

6ªjÚÝÁU'aW-§c)ãe6hpSkVÈDiJØßýD-¤íj

SÜ»YE° Â!I©ÜýÁjN0¸ó¹9$¦!=L<Ke;(j ¤ÐSNÒ!*HFÆv¦T4Fªe6In°DVÚB}BÞâw®Ö¥'/áV.QëBéÑ

£%U¹ðTÍÏÑCr_( HR)|§&ZÂ

~JISÝ(o);Ù .ovÝHJNRF¨±¦5R5+Ê

'`ZÀP´ ©Ä/P©½!º#DmZ+Ô''?DÊ÷$UL«·ÅXkä!ú ñµ0êÓ¢¬7]FÙ)À-m4½U_zoR¤¶á&JnÜX@Hè1Õ-Á-Á1JÀ2hÑ8!èPõ¡'«\`h)l}²ªÊYîæQk{æ!Tìý¤ppT$)IjMe§¨¡N»å.7ËÂ#$

A¶­ÐùL!+^!V*õÞhD !3ZB³éB£hFÔÀÛ´ ?,·D¬|Âw*HÄ ¶Q)Ã÷*n§UgÜ© 0½¥ÃD4

ö@ULBI:#êqîÖOèGZÝ×iÑ02Sì

`¦Ò4"Ç"µé

V§³I@yÚ¬¹Ú,ìÑ:"÷M¤7ÂraQÜe"J"ç3Áì¢åT¹4¤".$§k¡D)ÊzæAèÊj#0ØMS ¶ÊMó$bZPÈ!zõIAÙMÍf.l%kÌh÷4pª5äûå0ÅFÙAV±}ÅRs¡ZÂ~°êâ_UW^'TÉ9¥ÅIµÂfÚðIP,ÚЧ°L)`æíÏ[(!®\Jd"4$â!H«¼Â;«=ÀðÍT¬ka²É))k

{@Qi

"ñ*ÙHBt(Ûl

EÚ¢±

 

¨`ðRsÀÙR©Ùbµ)ÒÊ#[Q (:©FéTÔ¢²¬ 5CëµÍ0¤Ú

q¥uM*kÇUÊë,Þènt«j ¡{®,´hcj7ÚXÝeBÖÄxs@òLÕ)Æe|D&Ù­nUiÊ­«";ËàÛ¤h2à¢ÿ4HTZ9QsÁ:"5\

*ò8JxO£I÷ìÔ¬Rð8JÔiYOmÚ ´ÙgÑ.×£'´q*ù

h×bØá©T»¤½çWAªA¯EÜ.f×?*Å=>ÇêtZ¬¥ú!8Cºh4êéÌoÒÕYemgM$á¤I9JI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$RI$¤I%)$IJI$SÿÑõT;³.jê6(ýÏofNÒKu;qÕ¹àfNºK'ö«¼þÖw^àW³'U%ûXø'ý¯ä¸íO³¦ÍXx)·ª°ò÷½©vo¤«35á\

<@¬1!*H~¤¥ê#aCõ

må+RT·ÒJV¦n±­ä¡;13ëU­ÅîÕTÚAÜ'ß¹fæ)×G(&ÅÈoÄkY

+l+\

+zp=+zqn¡nnÅ¥£$sH9µ+A®-áIõTJpDåÆ[e£¹GVY)×êÌrc1tA«%¶|TýA0­dS¨ò$¤¦©t-FP´KRD¶yûî ¤<e{^PÔR¬gSõRå4h-¶j ök¢)É+\`g0!aiJ]FÆfß

hªmZ¼Ñ%Ïp)AoL*#Rª)Í -,θ^˼÷7JûäÀI²åñ˵VVÔÒ@ÙTa*%p­miÁHH©ÍsÞ

l'mØí:S`aTª¢;TÈ öÊêPW åDEKÚ±L^Bqx¡D©°qÓÙIù¡©ëÍiHØ!ºÂ m×FÇ9ÇDáeVØkZt*¦N v¡²d«Mfáª"Tªs±¨5¹kU Qô#TÏ~Ô¸M&$(Ä@íC-

beFË:$Û$'Ò­¨;(éÅ&Ñ

-'ã¹;jUÒ滥eAËÊà²Þò9]UÁe]ªV£l&ºJFÔÀBÛc´O0Ç°!Á

NìÂÌ©XØAs¥¥Âj¤ãÝAÆSS¢9hTðÉUl¹BF©*$5EÖJge

9Éf©cuE) |TJÕM

`XZMvÒBi²!Üå[à¢NäÑ¢ÒÃzzÛPÅa9M·=&V«dÒi@"³U{£ÝHKáDºJwÀE4IÂkÀ

²RM¦b

·£!4¥t)²ÍQ3*®¬jÌ~ÆgÉSk1ÑNmßh!gé(Ý#À*¹0QÛ.vÚÄ«ÍÀ¯zÝØ'kkRׯ×{+´·s¬ÒC³«;èÔÐß4ú]^d§

ê³Ð$vu¥»;¹

Ùù6pí¾AÒÕµ¢gJ®ìKÝ69ÄYØþ÷òUfÝL

nÊÔ*ù"?8~)¢vªdýK[ôáóON-}h`¹£X4ëO

²­âÝGåYi}¬Nø:µÃUcm xÂ5

{á'Å+)¤¯ÅeÌ=¥¯Jñ^÷´9¿iP-h5¹ÁÍ<à¡2ܺÎ×oNè¢w^Òiµ¤dO ©äáõX4<

jÏ\¯%W;èZØ'DÒmG.é¾{òD5ún1Û¯¿¯óüª¶M2 HñQJ%Ù

®3Õ£¿òJ£ï

o^Zó­ÇôÉÇtt´pµ·ïLjr¶8æÂNh°·Í%SAÕÂfó

Õµ@Gl¡@é

[KD¨·Whó¤&©ªòJÑòy.óÙü©$òS

Qiyö

íDRK¯©Yar5PÃ$§D`ÉVê: úh¬aH®dâ9Nð©¨X6²N¨å²¢AjJ[`jX÷JzBá)Þý¶wRIHßµ Ø{Há R·'@¤«CPÑT

LY¶Ê©0¿D7Û(nT©-YÄ(HFÒ¸t©(\&êO¿jFô"ýÊ2-¹OÕT·N,©MÁqSJ¡ëkÍ~$64)

&d)VÉØ&ã§êø¥êÇj\VN®Szmz

iÛà*{OµiíM鬫F\áʳMñÊ! #e+îªl}²¹Um !Tp}eETdy©Hx²FO=yÔtÛuUTu¹Î'D?¶¹®"Ý»®ÕN¶ªì¸¸IVq¸#T¸Zk-Y´¢ÚÙíY¹ÒSPÑd*Ûl2Ë#TõÜt@ÆÖ:.3Â)Øw'¦©f°

mÑL(=Á¡

ÔÌ

½!¿&L&¿Dê¤[³ªìá_,Â:¥ª\[¥Ð¬± ©SXÆѶ¦&Tu

óq´á

øúèÄS[r(¿fS6¨(Ú*Rô`"ðô-L[Zë!Xv¼

PU£Úa!0¶J!ÂzwB*îÖU3ka"ݹðÅeçrÒÈú0³ýP%GT8¹[¯D*Ú§¹C#hLÛd*"e>m!°ëe

÷¢ XòJ"*llª»pã:§R¸ÊÝTÛ¨RôÉáR2` :ø*Ûê0ªYAHM2m²Öì¨Z(¦Ò5QNæãDT

Ïtè¤Æ¹Ü§ôõVX[çöM)®çmI·'¸ ÄàÚc÷èÐPºhûÐk#ÅE2FÊ°TÐF¥!Ą̂¬õA(ÜøB{DpQÛ(0kJÚêIg0 Jw¸vC%%,ð§KHåA¦L+-h

Jf**; ¤p

جo«Yy%.7`)·h¨¶ã*ÅoÜ)&éP|D(P×L*í¡²t%©Q-Xò%T³%ÖÜRàZÞkw´*­|)ú§º4³j$E{·&Q

J×mÍÅ8h*/d ¦AòÒ©:ÐÔ¾ÕðÚÄÂFDhöFµöu¥ÇDæP©*ã@"JyÑ(ÛæÆÞ@AyÝжSß¹SªHU%%£&¦iT"TöèRnÔ

ó¢ÁBݪTªmúÃåWÞ%niM

$j£¹!dJJ1MJdhµ1À-Sôȸ8Ã

Dz&

ÛmFÜ&¼j÷

¨¬yWq/ÐT_ÓÅFaJºõÕ§À!öhÝÀA

s¼>×G»@ª\í$Ê´êÐ

ÏT¸T1k&]àhß½V>:ãåÂ+â} &»%Ý'Ä«T²÷­óCan(î°ð+¨>l½Ò|j׺ÿh×Fî"÷Äh@²Ûìj¬]«¸&ì`9£éó

^­lÑ*»2]Ã

ÐG: SvdW`!ÂfY¯Áí-0uÛio

ÓlÐè«ZÀïx^橽VµÊhR)¥cTØåè¦

HmµÄÎJ²

<&Ú;

JýóY(OÄÜZ

ËDfâmSá

Ħîûô&

a*Brd$ Rcå$y

Ð*¬¥i¦%åÉ5²]^(ÍhJÔ¶«

¼w?¬×ûɵªcïà+Ì¡à"BxÄz¦R¬ÕåYemgM%(RI$¥$I)I$JRI$I

is a country in western South America. It is bordered on the north by Ecuador and Colombia, on the east by Brazil, on the southeast by Bolivia, on the south by Chile, and on the west by the Pacific Ocean.

 

Peruvian territory was home to the Norte Chico civilization, one of the oldest in the world, and to the Inca Empire, the largest state in Pre-Columbian America. The Spanish Empire conquered the region in the 16th century and established a Viceroyalty, which included most of its South American colonies. After achieving independence in 1821, Peru has undergone periods of political unrest and fiscal crisis as well as periods of stability and economic upswing.

 

Peru is a representative democratic republic divided into 25 regions. Its geography varies from the arid plains of the Pacific coast to the peaks of the Andes mountains and the tropical forests of the Amazon Basin. It is a country with a high Human Development Index score and a poverty level around 36%. Its main economic activities include agriculture, fishing, mining, and manufacturing of products such as textiles.

 

The Peruvian population, estimated at 29 million, is multiethnic, including Amerindians, Europeans, Africans and Asians. The main spoken language is Spanish, although a significant number of Peruvians speak Quechua or other native languages. This mixture of cultural traditions has resulted in a wide diversity of expressions in fields such as art, cuisine, literature, and music.

 

History

Please go to

en.wikipedia.org/wiki/History_of_Peru

 

Geography

Please go to

en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Peru

 

Other info

Oficial name:

República del Perú

+ aym: Piruw Suyu

que: Piruw Mama Llaqta

 

Independence:

28 July 1821

 

Area:

1.285.216 km2

 

Inhabitants:

28.600.000

 

Languages:

SpanisAchuar-Shiwiar [acu] 3,000 in Peru. Population total all countries: 5,000. Morona, Macusari, Tigre, Huasaga, and Corrientes rivers. Also spoken in Ecuador. Alternate names: Achuar, Achual, Achuara, Achuale, Jivaro, Maina. Dialects: Different from Shuar (Jivaro) of Ecuador. Classification: Jivaroan

More information.

 

Aguaruna [agr] 38,290 (2000 WCD). Almost no monolinguals. Western upper Marañon River area, Potro, Mayo, and Cahuapanas rivers. Alternate names: Aguajun, Ahuajun. Dialects: Close to Huambisa, Achuar-Shiwiar. Classification: Jivaroan

More information.

 

Ajyíninka Apurucayali [cpc] 4,000 (2000 SIL). Apurucayali tributary of the Pachitea River. Alternate names: Ashaninca, Ashéninca Apurucayali, "Apurucayali Campa", Ajyéninka, "Campa", "Axininka Campa". Dialects: Not intelligible with other varieties of Ashéninka. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Amahuaca [amc] 90 to 130 in Peru (2000 SIL). 20 monolinguals. Population total all countries: 310. Ethnic population: 500 (300 in Peru and 200 in Brazil). Perhaps 50 in the border areas have not been contacted. Widely scattered in the southeastern Amazon Basin in Ucayali and Madre de Dios states on the following rivers: Sepahua, Curiuja, Curanja, Upper Ucayali, Inuya, Mapuya, Purus, Aguaytía, Yuruá, and Las Piedras. Also spoken in Brazil. Alternate names: Amawaka, Amaguaco, Ameuhaque, Ipitineri, Sayaco. Dialects: Closest to Cashinahua and Shipibo. Classification: Panoan, South-Central, Amahuaca

More information.

 

Amarakaeri [amr] 500 (1987 SIL). Madre de Dios and Colorado rivers. Alternate names: Amarakaire, Amaracaire, "Mashco". Dialects: Kisambaeri. The Harakmbet languages are not Arawakan. Classification: Harakmbet

More information.

 

Arabela [arl] 50 (2002 SIL). Ethnic population: 500 (2002 SIL). Arabela River, tributary of Napo, two villages. Alternate names: Chiripuno, Chiripunu. Classification: Zaparoan

More information.

 

Asháninka [cni] 23,750 to 28,500 (2000 SIL). Ethnic population: 25,000 to 30,000 (2000 SIL). Apurimac, Ene, Perene, Tambo rivers and tributaries. Alternate names: Asháninca, "Campa". Dialects: Close to Ashéninka, Caquinte, Machiguenga. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Ashéninka Pajonal [cjo] 12,000 (2002 SIL). Ethnic population: 12,000 (2002 SIL). Central Gran Pajonal area. Alternate names: Ashéninca, Atsiri, Pajonal, "Campa". Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Ashéninka Perené [prq] 5,500 (2001 SIL). Upper Perené River (tributary of the Pachitea River). Alternate names: "Perené Campa", Ashéninca Perené. Dialects: Somewhat intelligible with other varieties of Ashéninka. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Ashéninka, Pichis [cpu] 12,000 (2001 SIL). Pichis and its tributaries except Apurucayali. Alternate names: Pichis Ashéninca, "Pichis Campa". Dialects: Somewhat intelligible with other varieties of Ashéninka. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Ashéninka, South Ucayali [cpy] 13,000 (2002 SIL). Ethnic population: 14,000 (2002 SIL). Upper Ucayali River and tributaries (Southernmost part of Ucayali Department). Dialects: Most closely related to Pajanol Ashéninka. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Ashéninka, Ucayali-Yurúa [cpb] 7,000 in Peru (2001 SIL). Population total all countries: 7,212. Tributaries of the Ucayali River (Pachitea, Arruya, Shahuaya, Sheshea, Cohengua, Inuya) and Yurúa River. Also spoken in Brazil. Alternate names: Ucayali Ashéninca. Dialects: Somewhat intelligible with other varieties of Ashéninka. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Aymara, Central [ayr] 441,743 in Peru (2000 WCD). Lake Titicaca area, Puno. Classification: Aymaran

More information.

 

Aymara, Southern [ayc] From Lake Titicaca toward ocean. Dialects: Some important verb forms and vocabulary differences from Central Aymara. Dialect intelligibility needs investigation in Tacna and Moquegua (Landerman 1984). Classification: Aymaran

More information.

 

Bora [boa] 2,328 in Peru (2000 WCD). Population total all countries: 2,828. Northeast Yaguasyacu, Putumayo, Ampiyacu River area, five villages in Peru. Also spoken in Brazil, Colombia. Dialects: Miraña. A distinct language from Bora Muinane but related. 94% intelligibility of Miraña. Classification: Witotoan, Boran

More information.

 

Cahuarano [cah] 5 (1976 SIL). Nanay River. Classification: Zaparoan Nearly extinct.

More information.

 

Candoshi-Shapra [cbu] 3,000 (1981 SIL). Morona, Pastaza, Huitoyacu, and Chapuli rivers. Alternate names: Kandoshi, Candoshi, Candoxi, Murato. Dialects: Chapara (Shapra), Kandoashi. May be distantly related to Arawakan; probably not Jivaroan. Classification: Language Isolate

More information.

 

Capanahua [kaq] 387 (2000 WCD). No monolinguals. Ethnic population: 400 (2000 W. Adelaar). Tapiche-Buncuya rivers area. Alternate names: Kapanawa. Dialects: Pahenbaquebo. Closest language is Shipibo. Lexical similarity 50% to 60% with Shipibo. Classification: Panoan, North-Central

More information.

 

Caquinte [cot] 300 (2000 SIL). Ethnic population: 300. Poyeni, Mayapo, and Picha rivers. Along the upper Poyeni River, which flows into the Tambo; along the Yori and Agueni rivers which become the Mipaya River flowing into the Urubamba. A few speakers also live on the Sensa and Vitiricaya rivers, affluents of the Urubamba. Alternate names: Caquinte Campa, Poyenisati, "Cachomashiri". Dialects: Closest to Asháninka. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Cashibo-Cacataibo [cbr] 5,000 (1999). Some women over 50 are monolingual. Aguaytía, San Alejandro, and Súngaro rivers. Alternate names: Caxibo, Cacibo, Cachibo, Cahivo, Managua, Hagueti. Dialects: Cacataibo de Mariscal, Cacataibo de Sinchi Roca, Cashibo. Classification: Panoan, Western

More information.

 

Cashinahua [cbs] 1,600 in Peru (2003). Population total all countries: 2,000. Ethnic population: 5,000. Curanja and Purus rivers. Also spoken in Brazil. Alternate names: Kaxinawá, Kaxynawa, Caxinawa, Caxinawá. Dialects: It may be closest to Sharanahua. Classification: Panoan, Southeastern

More information.

 

Chamicuro [ccc] 2 (2000 Adelaar). Ethnic population: 10 to 20 (2000 Adelaar). Pampa Hermosa on a tributary of Huallaga. Alternate names: Chamicura, Chamicolo. Classification: Arawakan, Maipuran, Western Maipuran Nearly extinct.

More information.

 

Chayahuita [cbt] 11,384 (2000 WCD). Paranapura, Cahuapanas, Sillay, and Shanusi rivers. Alternate names: Chayawita, Chawi, Tshaahui, Chayhuita, Chayabita, Shayabit, Balsapuertino, Paranapura, Cahuapa. Dialects: Chayahuita, Cahuapana. Not intelligible with Jebero. Classification: Cahuapanan

More information.

 

Cocama-Cocamilla [cod] 2,000 in Peru (2000 W. Adelaar). Few monolinguals. Population total all countries: 2,050. Ethnic population: 15,000 in Peru (2000 W. Adelaar). Northeastern lower Ucayali, lower Marañon, and Huallaga rivers area. Also spoken in Brazil, Colombia. Alternate names: Cocama, Kokama, Ucayali, Xibitaoan, Huallaga, Pampadeque, Pandequebo. Dialects: Cocamilla, Cocama. Closest to Omagua. Classification: Tupi, Tupi-Guarani, Subgroup III

More information.

 

Culina [cul] 400 in Peru (2002 Boyer). Primarily monolingual. Ethnic population: 400. Southeast, near Brazilian border, upper Purus and Santa Rosa rivers. Alternate names: Kulina, Kulino, Kulyna, Kurina, Kollina, Madija, Madihá. Classification: Arauan

More information.

 

Ese Ejja [ese] 472 in Peru (2000 WCD). Ethnic population: 400 to 500 in Peru (2000 SIL). Tambopata and Heath rivers around Maldonado. Alternate names: Ese Exa, Ese Eja, Ese'ejja, Tiatinagua, Tambopata-Guarayo, Huarayo, "Chama". Classification: Tacanan, Tiatinagua

More information.

 

Huachipaeri [hug] 311 (2000 WCD). Population includes 12 Sapiteri, 10 Toyeri, 20 Arasairi, 50 Manuquiari, 36 to 50 Pukirieri (Puncuri). Upper Madre de Dios and Keros rivers. Alternate names: Huachipaire, Wacipaire, "Mashco". Dialects: Huachipaire, Sapiteri, Toyeri (Toyoeri, Tuyuneri), Arasairi. Close to Amarakaeri but they probably cannot use the same literature. The Sapiteri are integrating with the Amarakaeri. Toyeri is similar to Sapiteri. Some Kisambaeri (Amarakaeri dialect) have integrated with the Toyeri and others with the Sapiteri. Manuquiari may be a subgroup of Toyeri or Huachipaeri. Pukirieri may be a subgroup of Toyeri or Arasairi. Arasairi is distinct from Amarakaeri or Huachipaeri; similar to Sapiteri. Classification: Harakmbet

More information.

 

Huambisa [hub] 9,333 (2000 WCD). Morona and Santiago rivers. Alternate names: Huambiza, Wambisa. Dialects: Close to Aguaruna and Achuar-Shiwiar. Classification: Jivaroan

More information.

 

Huitoto, Minica [hto] 5 in Peru (1995 SIL). Alternate names: Minica Huitoto. Classification: Witotoan, Witoto, Witoto Proper, Minica-Murui

More information.

 

Huitoto, Murui [huu] 1,000 in Peru (1995 SIL). Very few monolinguals. Population total all countries: 2,900. Ampiyacu, Putumayo, and Napo rivers. None left in Brazil. Northeastern Peru, southwestern Colombia. Generally north of Amazon River between Iquitos, Peru and Leticia, Colombia on the south, to the Caquetá River on the north. Also spoken in Colombia. Alternate names: Bue, Witoto. Dialects: Mica. Classification: Witotoan, Witoto, Witoto Proper, Minica-Murui

More information.

 

Huitoto, Nüpode [hux] 100 (1991 SIL). Alternate names: Nipode Witoto, Muinane Huitoto. Classification: Witotoan, Witoto, Witoto Proper, Nipode

More information.

 

Iñapari [inp] 4 (1999 SIL). Piedras River, at the mouth of Sabaluyo, near Puerto Maldonado. Extinct in Bolivia. Alternate names: Inamari. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Purus Nearly extinct.

More information.

 

Iquito [iqu] 35 (2002 SIL). 1 monolingual. Ethnic population: 500. Loreto Province, Pintoyacu, Nanay, and Chambira rivers, villages of San Antonia and Atalaya. Alternate names: Iquita, Ikito, Amacacore, Hamacore, Quiturran, Puca-Uma. Dialects: Pintuyacu. Was close to Cahuarano. Classification: Zaparoan Nearly extinct.

More information.

 

Isconahua [isc] 82 (2000 WCD). Callaria River. Alternate names: Iscobaquebu. Dialects: Most closely related to Shipibo. Classification: Panoan, North-Central Nearly extinct.

More information.

 

Jaqaru [jqr] 736 (2000 W. Adelaar). Population includes 725 Jaqaru, 11 Kawki. Ethnic population: 2,000 (2000 W. Adelaar). Lima Department, Yauyos Province, Tupe village (Jaqaru) and Cachuy village (Cauqui). Alternate names: Haqearu, Haqaru, Haq'aru, Aru. Dialects: Cauqui (Kawki, Cachuy). Lexical similarity 73% with Aymara, 79% between Kawki and Aymara. Classification: Aymaran

More information.

 

Jebero [jeb] Ethnic population: 2,000 to 3,000 (2000 W. Adelaar). District of Jebero. Alternate names: Xebero, Chebero, Xihuila. Classification: Cahuapanan Nearly extinct.

More information.

 

Machiguenga [mcb] 10,149 (2000 WCD). Urubamba, Camisea, Picha, Manu, Timpia, Tigompinia, Kompiroshiato, and Mishagua rivers. Alternate names: Matsiganga, Matsigenka, Mañaries. Dialects: Closest to Nomatsiguenga. There are minor dialects. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Mashco Piro [cuj] 20 to 100 (1976 SIL). All are completely monolingual. Manu Park, Dept. of Madre de Dios. Cujar, Purus, Tahuamanu, Mishagua, and Piedras rivers. Extinct in Bolivia. Alternate names: Cujareno, Cujareño, "Mashco". Dialects: About 60% inherent intelligibility of Yine. "Mashco" is a derogatory name. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Purus Nearly extinct.

More information.

 

Matsés [mcf] 2,000 in Peru (2003 SIL). Population total all countries: 3,000 to 3,500. Yaquerana. Also spoken in Brazil. Alternate names: Mayoruna, Maxuruna, Majuruna, Mayiruna, Maxirona, Magirona, Mayuzuna. Dialects: Different from Mayo, or Maya and Marubo of Brazil. Classification: Panoan, Northern

More information.

 

Muniche [myr] 3 (1988 SIL). Town of Muniches on the Paranapura River. Alternate names: Otanave, Otanabe, Munichino, Munichi. Classification: Language Isolate Nearly extinct.

More information.

 

Nanti [cox] 350 to 600 (2002 Michael). Headwaters of the Camisea and Timpia rivers. Alternate names: "Cogapacori", "Kogapakori". Dialects: Language is most closely related to Machiguenga, but they have remained separate. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Nomatsiguenga [not] 6,500 (2003 SIL). 5,500 to 6,000 monolinguals. Departamento de Junín, between the rivers Ene and Perene, and Anapati River system in the foothills. Alternate names: "Nomatsiguenga Campa", Atiri. Dialects: Closest to Machiguenga. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Pre-Andine

More information.

 

Ocaina [oca] 54 in Peru (2000). Population total all countries: 66. Ethnic population: 150 in Peru (2000 W. Adelaar). Yaguasyacu, Ampuyacu, and Putumayo rivers, northeastern Peru. Also spoken in Colombia. Alternate names: Okaina. Dialects: Dukaiya, Ibo'tsa. Classification: Witotoan, Witoto, Ocaina

More information.

 

Omagua [omg] 10 to 100 in Peru (1976 SIL). Population total all countries: 10 to 100. Ethnic population: 627 (1976). Omaguas near Iquitos. There may be none left in Brazil (1995). Also spoken in Brazil. Alternate names: Omagua-Yete, Ariana, Pariana, Anapia, Macanipa, Kambeba, Yhuata, Umaua, Cambeba, Campeba, Cambela, Cambeeba, Compeva, Canga-Peba, Agua. Dialects: Closest to Cocama. Classification: Tupi, Tupi-Guarani, Subgroup III Nearly extinct.

More information.

 

Orejón [ore] 190 (1976 SIL). Ethnic population: 405 (2000 WCD). Yanayacu, Sucusari, Algodon, and Putumayo rivers. Alternate names: Coto, Koto, Payagua, Mai Ja, Oregon, Orechon, Tutapi. Dialects: Nebaji. Classification: Tucanoan, Western Tucanoan, Southern

More information.

 

Peruvian Sign Language [prl] Classification: Deaf sign language

More information.

 

Pisabo [pig] 513 (2000 WCD). Between the Tapíche and Blanco rivers. Alternate names: Pisagua, Pisahua. Classification: Panoan, Northern

More information.

 

Quechua, Ambo-Pasco [qva] 90,000 (1998 SIL). 20% monolinguals. Ethnic population: 90,000. In province of Ambo (department of Huánuco), districts of Huacar, San Francisco de Mosca, and San Rafael. In province of Pasco (department of Pasco), districts of Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Ninacaca, Pallanchacra, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarca, Vicco, and Yanacancha. Alternate names: San Rafael-Huariaca Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Arequipa-La Unión [qxu] 18,628 (2000 WCD). 10,000 monolinguals. Ethnic population: 32,000. Arequipa Department, La Unión Province, Cotahuasi District; Apurímac Department, Antabamba Province. Alternate names: Arequipa Quechua, Cotahuasi Quechua. Dialects: Cotahuasi, Northern Arequipa, Highland Arequipa, Antabamba (Apurimac). Closer linguistically to Cuzco than to Ayacucho. Very close to eastern Apurímac. Classification: Quechuan, Quechua II, C

More information.

 

Quechua, Ayacucho [quy] 900,000 (2000 SIL). 300,000 monolinguals. Southwestern Ayacucho Region and Lima. Alternate names: Runasimi, Chanka. Dialects: Andahuaylas, Huancavelica. Lexical similarity 96% with Surcubamba, Puquio, and Cuzco. Classification: Quechuan, Quechua II, C

More information.

 

Quechua, Cajamarca [qvc] 30,000 (2000 D. Coombs). Cajamarca, Chetilla, and Los Baños districts. The western dialect in the district of Chetilla. The eastern variety in Porcon and in several areas around the valley of Cajamarca. Dialects: Western Cajamarca, Eastern Cajamarca. Dialect differences are relatively minor. Lexical similarity 94% with Lambayeque (closest), 92% with Pacaraos. Classification: Quechuan, Quechua II, A

More information.

 

Quechua, Cajatambo North Lima [qvl] 7,000 (2000 SIL). 2,800 monolinguals. Northeast Lima Department: districts of Copa, Cajatambo, Huancapón, northern Manas, and northeastern Gogor and Southeast Ancash Department: districts of Pacllón, La Primavera, and Mangas (south of the Llamac River and east of the Pativilca River). Dialects: 74% intelligibility of Huamalíes Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Chachapoyas [quk] 7,000 (2003 SIL). 100 to 300 monolinguals (2003). Ethnic population: 7,000. Chachapoyas and Luya provinces, Amazonas Department. Alternate names: Amazonas. Dialects: Lamud (West Chachapoyas), Grenada-Mendoza (East Chachapoyas), La Jalca (South Chachapoyas), Llakwash Chachapoyas. Closest to San Martín Quechua. Classification: Quechuan, Quechua II, B

More information.

 

Quechua, Chincha [qxc] 6,000 (2000 SIL). Northeastern Chincha Province, Ica; northwestern Castrovirreyna Province, Huancavelica; southeastern Yauyos Province, Lima. Classification: Quechuan, Quechua II, A

More information.

 

Quechua, Chiquián Ancash [qxa] 10,000 (2000 SIL). 4,000 monolinguals. Southeast Ancash Department, Bolognesi Province, Chiquián District, Western Bolognesi west of the Pativilca River and north of the Llamac River, and eastern Ocros, those areas that border the Corpanqui Valley. Western Ocros may be included, but the dialect is somewhat different. Dialects: Possibly intelligible with Cajatambo Quechua. Some contact with Cajatambo and very little with Huamalíes. 73% intelligibility of Huamalíes. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Corongo Ancash [qwa] 4,000 (2000 SIL). 1,700 monolinguals (2000 SIL). Northern Ancash Department, Corongo Province, Aco, Corongo, Cusca, La Pampa, and Yanac districts. Most prevalent in Aco and Cusca. Dialects: Most closely related to Huaylas and Sihuas Quechua. Some contact with Sihuas, Northern Conchucos, and Huaylas by road. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Cusco [quz] 1,500,000 (1989 UBS). 300,000 to 500,000 monolinguals. Total Quechua speakers in Peru 3,500,000 to 4,400,000 including Quechua I 750,000, Quechua II 2,675,000 (2000 Adelaar). Ethnic population: 1,500,000. Departments of Cusco, half of Puno, and northeast Arequipa. Alternate names: Cuzco Quechua, Quechua Qosqo-Qollaw, Runasimi Qusqu Qullaw, Quechua de Cusco-Collao, Qheswa, Quechua Cusco, Quechua de Cuzco. Dialects: Caylloma Quechua, Eastern Apurímac Quechua, Puno Quechua. Some dialect differences, but not as distinct as elsewhere. Substantial phonological and morphological differences with Ayacucho Quechua. Classification: Quechuan, Quechua II, C

More information.

 

Quechua, Eastern Apurímac [qve] 200,000 (2002 SIL). 80,000 monolinguals (30% in towns, 60% to 70% in remote areas, especially at high altitudes). Ethnic population: 200,000. Abancay, Grau, Cotabambas, Aymaraes and Antabamba Ayamaraes, Chuquibambilla, and Anda provinces of the department of Apurímac. The province of La Unión, Arequipa. Alternate names: Quechua del Este de Apurímac, Apurímac Quechua. Dialects: Abancay, Antabamba, Cotabambas. La Unión Quechua (Arequipa) is very similar to Antabamba. Classification: Quechuan, Quechua II, C

More information.

 

Quechua, Huallaga Huánuco [qub] 40,000 (1993 SIL). 66% monolingual. Northeast Huánuco Department, including the city of Huánuco. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco [qvh] 72,440 (2000 WCD). 20,000 to 30,000 monolinguals. Ethnic population: 80,000 to 110,000. Northwest Huánuco Department. Dialects: Monzón, Huamalíes, Northern Dos de Mayo. Lexical similarity 96% with Margos-Yarowilca-Lauricocha Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Huaylas Ancash [qwh] 336,332 (2000 WCD). Less than 20,000 monolinguals. Ethnic population: 300,000. Central Ancash Department, provinces of Huaraz, Carhuaz, Caraz; in the Callejón de Huaylas. Alternate names: Huaraz Quechua. Dialects: Huaraz, Yungay, Huailas (Huaylas). Parker says it is not intelligible with Cuzco, Ayacucho, Southern Junín (Huanca), Cajamarca, Amazonas (Chachapoyas), or San Martín Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Huaylla Wanca [qvw] 250,000 (2002 SIL). Southern Junín Department, Huancayo and Concepción provinces. Alternate names: Southern Huancayo Quechua, Huanca Huaylla Quechua. Dialects: Waycha (Huaycha, Central Huancayo), East Waylla, West Waylla. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Jauja Wanca [qxw] 14,550 to 31,500 (1962 census). Ethnic population: 77,727 (2000 WCD). Central Junín Department, Jauja Province. Alternate names: Shausha Wanka Quechua, Huanca Jauja Quechua. Dialects: Considerable phonological differences with Tarma. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Lambayeque [quf] 20,000 (1998 SIL). Lambayeque Region, Inkawasi, Kañaris, and Miracosta districts, and the communities of Penachí and Santa Lucía, and in adjacent areas of other departments (Cajamarca, Piura). Alternate names: Ferreñafe. Dialects: Incahuasi, Cañaris. Lexical similarity 94% with Cajamarca Quechua. Classification: Quechuan, Quechua II, A

More information.

 

Quechua, Margos-Yarowilca-Lauricocha [qvm] 83,395 (1993 census). 14,000 monolinguals. Ethnic population: 114,000 (1993 census). Southwest and south central Huánuco Department, districts of Obas, Aparicio Pomares, Cahuac, Chavinillo, Chacabamba, Jacas Chico, Rondos, San Francisco de Asis, Jivia, Baños, Queropalca, Jesús, San Miguel de Cauri, Yarumayo, Margos, and Chaulán. Dialects: Literature can be adapted from Huamalíes-Dos de Mayo. Lexical similarity 90% with Panao, 85% with Corongo (Ancash), Sihuas, Monzón, Tarma, Ulcumayo Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Napo Lowland [qvo] 8,000 in Peru. Population total all countries: 12,000. Napo River Region. Also communities on the Putumayo. Some were moved to Madre de Dios. Also spoken in Colombia, Ecuador. Alternate names: Runa Shimi, Santa Rosa Quechua, Santarrosino, Quixo, Kicho, Quijo, Napo, Yumbo, Lowland Napo Quichua, Napo Kichua. Classification: Quechuan, Quechua II, B

More information.

 

Quechua, North Junín [qvn] 60,000 (1998). 7,000 monolinguals (1972 census). Northern Junín Department, districts of Junín, Carhuamayo, Ondores, San Pedro de Cajas, southeast of Pasco. Alternate names: Tarma-Junín Quechua, Junín Quechua. Dialects: There are two dialects in Tarma Province which differ from the town of Junín. Lexical similarity 97% with Cajatambo, 96% with La Unión Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Northern Conchucos Ancash [qxn] 250,000 (2002 SIL). 65,000 monolinguals (1994 census). East Ancash Department, Pomabamba to San Luis, and Huacrachuco in northwest Huánuco Department. May include a small part of the northern Marañon area. Alternate names: Conchucos Quechua, Northern Conchucos Quechua. Dialects: Related to Southern Conchucos, Huamalíes, Sihuas. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Pacaraos [qvp] 250 (1984 W. Adelaar). Ethnic population: 900. East central Lima Department, Pacaraos village. Dialects: Divergent lexically, morphologically, and phonologically from other Quechua. By its archaic features it occupies an important position relative to the reconstruction of Proto-Quechua. Lexical similarity 94% with Huarí, Cajatambo, Tarma, and Carás Quechua. Classification: Quechuan, Quechua II, A

More information.

 

Quechua, Panao Huánuco [qxh] 50,000 (2002 SIL). 10,000 monolinguals. East central Huánuco Department. Alternate names: Pachitea Quechua. Dialects: Lexical similarity 98% with La Unión, 96% with Cajatambo Quechua. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Puno [qxp] 500,000. 100,000 monolinguals (2002). Puno Department and adjacent areas: northeast Arequipa, highland area of Moquegua. Alternate names: Quechua Qollaw, Quechua Collao. Dialects: North Bolivian Quechua, Cailloma Quechua. Mutually intelligible with Cusco Quechua and North Bolivian Quechua: possibly sufficient to understand complex and abstract discourse. Classification: Quechuan, Quechua II, C

More information.

 

Quechua, San Martín [qvs] 15,000 (2000 SIL). 2,000 monolinguals. Ethnic population: 43,982 (2000 WCD). Loreto Department, San Martín Region, Sisa, Lamas, and other districts, and along parts of the Ucayali River. Lamas town is "the cradle of the culture" and 22 km from Tarapota. Alternate names: Ucayali, Lamista, Lamisto, Lama, Lamano, Motilón. Dialects: Several minor dialects. Classification: Quechuan, Quechua II, B

More information.

 

Quechua, Santa Ana de Tusi Pasco [qxt] 10,000 (1993 SIL). Pasco Department, southeastern part of District Daniel Carrion. Dialects: Probably a dialect of Chaupihuaranga Quecha. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Sihuas Ancash [qws] 6,500 (2002 SIL). 3,000 monolinguals. Ancash Department, Sihuas Province, districts west of Sihuas River and north of Rupac River: southern Quiches, Alfonso Ugarte, Huayllabamba, Sihuas, and western Ragash. Dialects: Most closely related to Northern Conchucos and Corongo Quechuas. Intelligibility testing has been conducted with these two language groups and initial results show intelligibility of Corongo Quechua to be on the high end of marginal. Intelligibility of Northern Conchucos appears to be lower. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Southern Conchucos Ancash [qxo] 250,000 (1994 census). 80,000 monolinguals. East Ancash Department, Chavín to San Luis to Llamellín in East Ancash Department, and Huacaybamba, Huacrachuco, San Buenaventura, and Pinra in northwest Huánuco Department. Includes much of southern Marañon. Alternate names: Conchucos Quechua, Southern Conchucos Quechua. Dialects: Related to Northern Conchucos, Huamalíes, Huaylas. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Southern Pastaza [qup] 1,553 (2000 WCD). 20% monolinguals. Northern jungle, Anatico Lake, Pastaza and Huasaga rivers, along the Ñucuray River and Manchari. Alternate names: Inga. Classification: Quechuan, Quechua II, B

More information.

 

Quechua, Yanahuanca Pasco [qur] 20,500 (1972 census). 8,200 monolinguals. Western Pasco Department, sparsely populated high country, and more densely populated valleys, districts of Yanahuanca, Villcabamba, Tapoc, Chacayan, Paucar, San Pedro de Pillao, Goyllarisquizqa, Chinche. Alternate names: Daniel Carrion. Dialects: Many related Quechua dialects intersect here: Junín, Ambo-Pasco, Santa Ana de Tusi, Cajatambo, Dos de Mayo. Further intelligibility studies may be needed. Classification: Quechuan, Quechua I

More information.

 

Quechua, Yauyos [qux] 6,500 (2003 SIL). Lima Department, Yauyos Province; Ica Department, northern section of Chincha Province; Huancavelica Department, northeastern corner of Castrovirreyna Province. Dialects: San Pedro de Huacarpana, Apurí, Madean-Viñac (Madeán), Azángaro-Huangáscar-Chocos (Huangáscar), Cacra-Hongos, Tana-Lincha (Lincha), Tomás-Alis (Alis), Huancaya-Vitis, Laraos. Not a single language, but a cover term for a highly differentiated linguistic area with many one-village varieties. Classification: Quechuan, Quechua II, A

More information.

 

Quichua, Northern Pastaza [qvz] 2,000 in Peru. Alamos, Tigre River. Alternate names: Tigre Quechua, Alama, Bobonaza. Classification: Quechuan, Quechua II, B

More information.

 

Resígaro [rgr] 14 (1976 SIL). Northeastern Peru, Loreto Department, in Bora and Ocaina villages. Alternate names: Resígero. Classification: Arawakan, Maipuran, Northern Maipuran, Inland Nearly extinct.

More information.

 

Secoya [sey] 144 in Peru. Northern Peru, Boca de Angusilla and Santa Marta, a small river off the Napo River near the Ecuador border. Alternate names: Angotero, Encabellao. Dialects: Angotero, Piojé. Classification: Tucanoan, Western Tucanoan, Northern, Siona-Secoya

More information.

 

Sharanahua [mcd] 450 in Peru (2000 SIL). 70% monolinguals. Population includes 200 to 300 Mastanahua. Population total all countries: 950. Upper Purus River area. Also spoken in Brazil. Dialects: Marinahua (Marinawa), Chandinahua, Mastanahua. Close to Yaminahua, Chitonahua, Yora. Classification: Panoan, South-Central, Yaminahua-Sharanahua

More information.

 

Shipibo-Conibo [shp] 26,000 (2003 SIL). Northeastern middle Ucayali River area, Painaco, Requena, Sur Bolognesi, Pisqui (on the other side of Contamana). Dialects: Shipibo (Alto Ucayali), Conibo (Coniba), Pisquibo, Shetebo (Setebo, Setibo, Xitibo, Manoita), Shipibo del Madre de Dios. Classification: Panoan, North-Central

More information.

 

Spanish [spa] 20,000,000 in Peru (1995). Alternate names: Español, Castellano. Classification: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Castilian

More information.

 

Spanish, Loreto-Ucayali [spq] Loreto and Ucayali river areas. Alternate names: Jungle Spanish. Dialects: Some other speakers have limited comprehension of colloquial standard Spanish. Classification: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Castilian

More information.

 

Taushiro [trr] 1 (2002 SIL). Ethnic population: 20. Off the Tigre River, Aucayacu River, tributary of the Ahuaruna River. Alternate names: Pinchi, Pinche. Dialects: Possibly Zaparoan. Ruhlen says it is related to Candoshi. Classification: Language Isolate Nearly extinct.

More information.

 

Ticuna [tca] 8,000 in Peru (2000 SIL). Northeastern Amazon River Region, from Chimbote in Peru to San Antonio do Iça in Brazil. Alternate names: Tikuna, Tukuna. Classification: Language Isolate

More information.

 

Urarina [ura] 3,000 (2002 SIL). Urarinas District, Pucayacu, Chambira, and Urituyacu rivers. Alternate names: Shimacu, Simacu, Itucali. Dialects: There are several dialects with minor differences. Ruhlen and others classify it as Andean. Classification: Language Isolate

More information.

 

Yagua [yad] 5,692 in Peru (2000 WCD). 2,000 monolinguals. Ethnic population: 6,000. Loreto, northeastern Amazon River Region, from Iquitos to the Brazil border. Some go to urban centers like Iquitos for economic reasons. Some occasionally go into Brazil. Also spoken in Colombia. Alternate names: Nijyamïï Nikyejaada, Yahua, Llagua, Yava, Yegua. Dialects: 2 dialects. Classification: Peba-Yaguan

More information.

 

Yaminahua [yaa] 750 in Peru (2003 SIL). Population includes 400 Yaminahua (1998 SIL), 200 Mastanahua (1981 SIL), 150 Chitonahua. Population total all countries: 1,244. Huacapishtea and Mapuya. Chitonahua at the headwaters of the Embira River. Also spoken in Bolivia, Brazil. Alternate names: Yaminawa, Jaminawá, Yuminahua, Yamanawa. Dialects: Yaminahua, Chitonahua (Morunahua, Moronahua, Foredafa, Horudahua, Horunahua). Closest to Sharanahua. Classification: Panoan, South-Central, Yaminahua-Sharanahua

More information.

 

Yanesha' [ame] 9,831 (2000 WCD). Ethnic population: 10,000 (2000 W. Adelaar). Central and eastern Pasco Region and Junín, western jungle, headwaters of the Pachitea and Perene rivers. Alternate names: Amuesha, Amuese, Amueixa, Amoishe, Amagues, Amage, Omage, Amajo, Lorenzo, Amuetamo, Amaje. Classification: Arawakan, Maipuran, Western Maipuran

More information.

 

Yine [pib] 4,000 (2000 SIL). Ethnic population: 4,000 to 5,000. Departments of Ucayali and Cusco, east central Urubamba River area; Department of Ucayali and Loreto, along the Ucayali River (Conatmana and Pucallpa); Department of Madre de Dios, Madre de Dios River. Alternate names: "Piro", Pirro, Pira, "Simirinche", Simiranch, Contaquiro. Dialects: Machinere in Brazil is different enough to need separate literature. Classification: Arawakan, Maipuran, Southern Maipuran, Purus

More information.

 

Yora [mts] 350 to 400 (1998 SIL). Manu Park, Panagua River. Some are outside of the Park on the Mishagua River. There may be more in Brazil. Alternate names: Yura, Yoranahua, Manu Park Panoan, Parquenahua, Nahua. Dialects: Close to Yaminahua and Sharanahua. Classification: Panoan, South-Central, Yora

More information.

  

Extinct languages

Abishira [ash] Extinct. Puerto Elvira on Lake Vacacocha on the Napo River. Alternate names: Abiquira, Auishiri, Agouisiri, Avirxiri, Abigira, Ixignor, Vacacocha, Tequraca. Classification: Unclassified

More information.

 

Aguano [aga] Extinct. Ethnic population: 40 families in Santa Cruz de Huallaga who did not use Aguano but were members of the ethnic group (1959). Lower Huallaga and upper Samiria rivers, the right bank tributary of the Marañon River. Alternate names: Uguano, Aguanu, Awano, Santa Crucino. Classification: Unclassified

More information.

 

Andoa [anb] Extinct. Pastaza River. None in Ecuador. Alternate names: Shimigae, Semigae, Gae, Gaye. Dialects: A distinct language from Záparo (Kayapwe) of Ecuador, which is now extinct in Peru. Classification: Zaparoan

More information.

 

Atsahuaca [atc] Extinct. Carama River, tributary of Tambopata, and Chaspa River, tributary of Inambari. Alternate names: Yamiaca. Classification: Panoan, North-Central

More information.

 

Aushiri [avs] Extinct. Tributaries of the right bank of the Napo River, Escuelacocha. Alternate names: Auxira. Classification: Zaparoan

More information.

 

Cholón [cht] Extinct. Valley of the Huallaga River from Tingo María to Valle. Alternate names: Tinganeses, Seeptsa. Dialects: Ruhlen says it is Andean. Adelaar says it is in the Hibito-Cholon family. Classification: Hibito-Cholon

More information.

 

Hibito [hib] Extinct. Bobonaje River, tributary of Jelache, tributary of Huayabamba, coming into Huallaga on the west side. Alternate names: Jibito, Chibito, Zibito, Ibito, Xibita. Classification: Hibito-Cholon

More information.

 

Nocamán [nom] Extinct. Headwaters of the Inuya River, Amueya River, Tamaya River. Alternate names: Nocomán. Dialects: May have been a dialect of Cashibo. Classification: Panoan, Western

More information.

 

Omurano [omu] Extinct. Alternate names: Humurana, Roamaina, Numurana, Umurano, Mayna. Classification: Zaparoan

More information.

 

Panobo [pno] Extinct. Along the Ucayali River and mixed with the Shetebo. Alternate names: Manoa, Pano, Pana, Pelado, Wariapano, Huariapano. Classification: Panoan, Unclassified

More information.

 

Puquina [puq] Extinct. South shore of Lake Titicaca, town of Puquina. Classification: Unclassified

More information.

 

Quechua, Classical [qwc] Extinct. Central Peru. Classification: Quechuan, Quechua II, C

More information.

 

Remo [rem] Extinct. Between the Tapiche and Calleria rivers. If they exist, they are in Brazil at the headwaters of the Moa River; but there is no evidence of their existence in Brazil. Alternate names: Rheno. Classification: Panoan, North-Central

More information.

 

Sensi [sni] Extinct. Right bank of the Ucayali River. Alternate names: Senti, Tenti, Mananahua. Classification: Panoan, North-Central

More information.

 

Yameo [yme] Extinct. Marañon and Amazon rivers from the mouth of the Tigre to the Nanay River. Classification: Peba-Yagu

 

Capital city:

Lima

 

Meaning country name:

The exact meaning behind the word "Peru" remains obscure: the most popular theory derives it from the native word biru meaning "river" (compare with the River Biru in modern Ecuador). Another explanation claims that it comes from the name of the Indian chieftain Beru. Spanish explorers asked him the name of the land, but not understanding their language, he assumed they wanted his own name, which he gave them. Another possibility explanation traces the name to pelu, presumptively an old native name of the region.

 

Description Flag:

The flag of Peru was created by José de San Martín and adopted by the government of Peru in 1825. It is a vertical triband with red outer bands and a single white middle band. Depending on its use, it may be defaced with different emblems, and has different names.

 

Coat of arms:

The Coat of Arms of Peru is a national symbolic emblem of Peru. Four variants are used: the Coat of Arms per se (Escudo de Armas), the National Coat of Arms or National Shield (Escudo Nacional), the Great Seal of the State (Gran Sello del Estado) and the Naval Coat of Arms (Escudo de la Marina de Guerra).

All four share the same escutcheon or shield, consisting of three elements: the top left section shows the vicuña, the national animal, on a light-blue field, representing the fauna of Peru; the tree in the top right section is the cinchona tree (the source of quinine, a powerful anti-malarial drug and the key flavorant in "tonic water," used in making gin-and-tonics), on a white background, representing the national flora; and the bottom cornucopia with coins spilling from it, on a red field, represents the mineral resources of the country.

 

Motto:

"Happy and strong for the union"

 

National Anthem: National Anthem from peru

 

Somos libres, seámoslo siempre,

y antes niegue sus luces el sol

que faltemos al voto solemne

que la patria al Eterno elevó.

I

Largo tiempo el peruano oprimido

la ominosa cadena arrastró;

condenado a cruel servidumbre

largo tiempo en silencio gimió.

Mas apenas el grito sagrado

¡Libertad! en sus costas se oyó,

la indolencia de esclavo sacude,

la humillada cerviz levantó.

II

Ya el estruendo de broncas cadenas

que escuchamos tres siglos de horror,

de los libres al grito sagrado

que oyó atónito el mundo, cesó.

Por doquier San Martín inflamado,

libertad, libertad, pronunció,

y meciendo su base los Andes

la anunciaron, también, a una voz.

III

Con su influjo los pueblos despiertan

y cual rayo corrió la opinión;

desde el istmo a las tierras del fuego,

desde el fuego a la helada región.

Todos juran romper el enlace

que Natura a ambos mundos negó,

y quebrar ese cetro que España

reclinaba orgullosa en los dos.

IV

Lima, cumple ese voto solemne,

y, severa, su enojo mostró,

al tirano impotente lanzando,

que intentaba alargar su opresión.

A su esfuerzo saltaron los grillos

y los surcos que en sí reparó,

le atizaron el odio y venganza

que heredara de su Inca y Señor.

V

Compatriotas, no más verla esclava

si humillada tres siglos gimió,

para siempre jurémosla libre

manteniendo su propio esplendor.

Nuestros brazos, hasta hoy desarmados

estén siempre cebando el cañón,

que algún día las playas de Iberia

sentirán de su estruendo el terror.

VI

Excitemos los celos de España

pues presiente con mengua y furor

que en concurso de grandes naciones

nuestra patria entrará en parangón.

En la lista que de éstas se forme

llenaremos primero el reglón

que el tirano ambicioso Iberino,

que la América toda asoló.

VII

En su cima los Andes sostengan

la bandera o pendón bicolor,

que a los siglos anuncie el esfuerzo

que ser libres, por siempre nos dio.

A su sombra vivamos tranquilos,

y al nacer por sus cumbres el sol,

renovemos el gran juramento

que rendimos al Dios de Jacob.

 

English

 

We are free, may we always be so,

and let the sun rather deny its light

Than that we should fail the solemn vow

that the motherland to the Eternal elevated.

I

For a long time the oppressed Peruvian

the ominous chain dragged;

sentenced to cruel servitude

for a long time in silence he moaned.

But as soon as the sacred yell

Liberty! on its coasts was heard,

the indolence of a slave he shakes off,

the humiliated neck he raised.

II

Now the roar of rough chains

that we heard for three centuries of horror,

from the freed to the sacred yell,

that astonished the world heard, stopped.

Everywhere San Martín inflamed,

liberty, liberty, pronounced,

and rocking their base the Andes

they announced it, as well, in unison.

III

With its influx the peoples wake up

and like lighting ran the opinion;

from the isthmus to the lands of fire,

from fire to the icy region.

Everyone swears to break the link

that Nature denied to both worlds,

and break that sceptre that Spain

reclined proud on both.

IV

Lima, fulfill this solemn vow,

and, severe, its anger showed,

to the impotent tyrant throwing,

who tried to extend his oppression.

At his effort the grasshoppers jumped

and the furrows that he repaired,

stirred up his hate and vengeance

inherited from his Inca and Lord.

V

Countrymen, may we no more see her a slave

if humiliated for three centuries she moaned,

forever may we swear it free

maintaining her own splendor.

Our arms, until today unarmed

be always feeding the cannon,

that some day the beaches of Iberia

will feel horror from its roar.

VI

May we excite the jealously of Spain

since it has a feeling with shortage and furor

that in contest of great nations

our country will enter in comparison.

On the list formed by these

we shall fill first the line

than the ambitious Iberian tyrant,

who all of America knocked down.

VII

On its summit may the Andes sustain

the two-color flag or banner,

may it to the centuries announce the effort

that being free, forever gave us.

Under its shadow may we live calm,

and at the sun's birth by its summits,

may we renew the great oath

we rendered to the God of Jacob.

 

Internet Page: www.peru.gob.pe

www.peru.info

www.peru.com

 

Peru in diferent languages

 

eng | afr | bam | ces | dan | dsb | eus | fin | hau | hrv | hsb | hun | ibo | jav | kin | lav | lin | lit | mlt | nld | nor | pol | por | roh | ron | run | rup | slk | slv | sme | smo | sqi | swa | swe | szl | tgl | tur | wol | zza: Peru

arg | ast | cat | fao | glg | isl | scn | spa | tet: Perú

aze | bos | crh | kaa | mol | slo | tuk | uzb: Peru / Перу

cos | fur | ita | lld | srd: Perù

bre | cor | wln: Perou

deu | ltz | nds: Peru / Peru

aym | que: Piruw

est | vor: Peruu

fra | jnf: Pérou

ind | msa: Peru / ڤيرو

cym: Periw

epo: Peruo

frp: Pèrou

fry: Perû

gla: Pearu; Peru; Perù

gle: Peiriú / Peiriú

glv: Yn Pheroo

hat: Pewou

ina: Peru; Peruvia

kmr: Pêrû / Перу / پێروو

kur: Perû / پەروو

lat: Peruvia

mlg: Peroa

nrm: Pérouo

oci: Peró

rmy: Peru / पेरु

smg: Perū

vie: Pê-ru

vol: Peruvän

abq | alt | bul | che | chm | chv | kbd | kir | kjh | kom | krc | kum | mkd | mon | oss | rus | tyv | udm | ukr: Перу (Peru)

bak | srp | tat: Перу / Peru

bel: Перу / Pieru; Пэру / Peru

kaz: Перу / Perw / پەرۋ

tgk: Перу / پرو / Peru

ara: البيرو (al-Bīrū); بيرو (Bīrū)

fas: پرو / Peru

prs: پیرو (Pērū)

pus: پېرو (Perū)

uig: پېرۇ / Péru / Перу

urd: پیرو (Perū)

div: ޕެރޫ (Perū)

heb: פרו (Perû)

lad: פירו / Peru

yid: פּערו (Peru)

amh: ፔሩ (Peru)

ell-dhi: Περού (Peroý)

ell-kat: Περοῦ (Peroỹ); Περουβία (Peroyvía)

hye: Պերու (Perou)

kat: პერუ (Peru)

hin: पेरू (Perū); पीरू (Pīrū)

ben: পেরু (Peru); পিরু (Piru)

pan: ਪੇਰੂ (Perū)

kan: ಪೆರು (Peru)

mal: പെറു (Peṟu)

tam: பெரு (Peru)

tel: పెరూ (Perū)

zho: 祕魯/秘鲁 (Bìlǔ)

yue: 祕魯/秘鲁 (Beilóuh)

jpn: ペルー (Perū); ペル (Peru)

kor: 페루 (Peru)

mya: ပီရူး (Piẏù)

tha: เปรู (Pērū)

lao: ເປຣູ (Pēlū)

khm: ប៉េរ៉ូ (Berū); ប៉េរូ (Berū)

 

Polaroid 180

Fuji FP-100C Silk (goop scan)

Léa and her Violin.

September 2013.

:copyright: Jérôme Utter

b"6õò¾&4ÿÿÔè£tß8¸Ê|×­ÉgåBDXÄ+C½e!VY!ðÈþw¥IÙàô±Ú^ÝM!f

XÔÃýy^ñ`þ$cæÃí"Ö$ëñsOæMú|³®"å²UÑõÛË/0Ú\5bo^¹A_+MíeclSGÍïYÓ§ò¬Z¸oRÒïRúNĤÀá"0?ë/Í;"µ£¨-çªÍëÈÐÒ´Û$yó¶ç¯(®§domHíj¨¥º¡?gç^ÅÈÓç£]K:Om+E*Ñî2·d

¶)ýø¦A68¦ÃmØûâÑ.õäqT[º0ê®

ô¿Åí_«qâ:ÿÇÅùbÿÿÕèÒXã, ðëA4ÐÄÿ4/Ö=ÖÙ*Yù7

#Cü[!`'ÁåmSÍ6znȲpWä4P¡

s7Dxrô·é°Q?^iÐ4»½Lê(l

HÄV3LÞPG8èÌz±k?0^\C#_zpÙDøÏû!Øhá{æ?m¥È[ëey¢"±´l%¿3ĶyóÊeê|

ô-.ßBmïìâe{y¤Ò cw ÊÍê¯F+;ò@ZyÂf²3ß@ÐÈ®$Ê9Ä6<l%¦ßbÄ<Õ}o¨\¤Ñ óuýª½².f)ol;]ë(ÛR´Ïjb®¡£4(°ï ¤çÓð¦!H%û¹

~'+Éti8¨ÌZ2îÊ8â¬VË#

Ï1_Ã1FbycàÈ*D·(¡Ë(}

i÷efM-G#E7(exÅáË<Ûy¤jW/§"Åj4~&~¤5wªå0°Êß¡

ié¼z½rÛ,h?ÿÖàоìàKCü×w

¦ÆvªÊôù2xêQß«pEj#~,sq¡ÇÅÄåieÂm¶dÚÿ7tô=:7]àV¾Á@ýk:Ùæ¸ÈÇï´¤sð±RdL\dK/ñaQ$Ò4ÔðØ-Ñ"ÐñÝH¤Å&üv¯|éd®ÛpÜ¿

Z_£¢g°Ô¡)e&ÑÔÒ&âä£xäD¡×ÍI[r¨9ùç!Áy¥tª´qÓÚÂÓ=ª)fø

^¤¾Ô§¹`¾QótfÀ ;VGUþ9ªñ :»w"`ü¸ó$»Í5¼C¸äXþ"uPHÅ$l?ó´Ú!×:±Ð2|Ó+OËËÔn¤!Wo|¨ês!+ÿô?æþ¿L|(¿ÿ×éj!"µÁia_RÖom ×­¢õ´ëu0HSvR

K0þ]úåðÓÏÃñ¸Ä²D~TêV¥Ëk¨µ7sñÅ"b /]*3sÙg÷d÷ìqÙ:ü×Eä­AÕÆñ¦ ÔfnCÉËÅÕó·ô+Ý_^hÁ)#âFÙR5qRÇß Â9î{ç0=7"^P0økOõNmcø¶x½âr}Mk\|J¤¾VÖ5Ëxeq=¬t[áäH˹

Ú¹6â±f­F_.ØØÈñHi*2¾äÔÄÅxäz2OËßÉûß65Á¢[ÍCp~5ÙìÛ|ÇÉ2§¦Áfåô¢0ʺ¥EÖÆÚÛ¶}ß6#sÿ[1##'éþ/ç;ø£(>­øS/ÌÍÌ7vvöÚukêÛò¿d5àí&eçñRqø~Ã¥þ«M8U¼RFX÷5¯aLÎi¥£smý¼U

Û*»bëFÚîÓÔ70ªs!V¼Å*Ç`2¼â}͸#y"{8×?3o´ûë),BÏnå$¤ëQàËU#å¸h¬svÙ³HÄÂG?æ¿F8ãÄ

¦HY?2|Õ*Ð\$cüür_r?1$Þpó&¿vy¦\õ"Ã#yFÑf

cHέ¸!õ¯¶výÓBÿ_úfØòQʾ&öñ½ä°/¨Üð®Ù1 6l°ï1ùÌùZÿFÓn^d¹<¡G%al¤þÎW8Ð#µò-tVѬîí`¹¼»Y®î¢²EN$§ÅóÈãâlË1ûÙæ.êØ

³´

?­Ó×7ÊÃë§ù§ó&óK´J´°K(ÎîââÚçdZK-dFáÍú}¯*°:[¹:I<úo\×ítûËôÛã3¤qÄZ#$tAAö~ÆÔêÆñJ\^¦jâ}æÉ¿Êta«µ¼pé¶äÞ?&12ǺEz¯_¾6oò[1%J¸~¯ë¦r°Ø°b¹z¼ó­y£Ñò·mÛJÐ#%GN+ÍP~îÙà¿ÿ&£9Ä«¯óÑ?)¬4ëë}OP¿in-äâÖàYáXqØñÍL5YrLÇGó¿ú1þ³â¯¨Çý+ ¾ÚW¸bÚFhß\¸y#ýôÛ¢p@Ï)âçþ2.;¶e¿Á´ûÊýVàO}:B]à(ôuW!?³Å]F¢#ÓÏúC¢z|SÞ<?4Í)ÿ/µ#Ì6ë3úP<FÆ:e2í<ø£ÅF¾1üq8ùtبÎaº¬GÉZ·Õ56ÇU°{kØ£@ÅFÌb+¿ÅÿÁævU

d8¢gGëy3+ËþZÖô&Õ´}2)­æCÞ ~¬$Jü«ÓÿÓA0Ð<å«Ô1~¦ª8ãÛqÈ_ö8"e{Oä­=VT¾Ñ±§Æñ0å]«é_0oI2$Ùæ¿ü·ò¤vi:hA]VÛÇr¿ìCqËi}?òÛÉ7к:à SéÌæ£zRÕÿd2$X樿-<·mk.ªy7¦ôæß«'eMåJ~_Sþ8ëöyWÝzøÿ7ù_ËRÿÑ[HÉ"£r[¸0èUU;}9RnAªyíçæfYA¸uZq

eëÉð´:h±Xy¹¥-ÌYÂx´ÜH¨ÍÄ£àfÉàn:|Þªt×<ݧiîÑ¥N õXïÔ7,3e.NN8²×æ§å¯57U¼6·¬Y¹ÇlG NÀ2ÕOú¬ü9Q§x{ò6¥¦ù=ïáÓµW{Ö@Ñj0Ék**Ô.VDåCðÇâÍf¿M< xf7¿Öí{?Q¼_Ñáÿ|ô«ygT³M?Xq©Ão)TMÆÎÃvôâj§íç%©ÁÚâ/Tû©ÉÍÑâ¶Ú¦åËK½/øWãú?ÖlpÜðȱ¯Ì8idhôý-cÒV[8«ðû(ßË\Úö_gÏ9'è2ÿ'|_é¿a­×bË1Þþ¿÷¬¯ò§ÌZ|0.½­¸â].eõegfû^£Bjû9¹WPÎíc6z¢0hÙö§¢åwÛ쿶F¨¥7óg%¨ºê¨ê7b·*~d9?dä"|¸-ï,

£KMájòCOø\cÜ¥¢iz¦ÿVTfÚg?ñªQTóUÑ£»;»u

¥_¦YÕvßu|ÝWqçg^û³­yS®QÄ;ÓOÿÒ¹/åjC}¢¾ç<Ä@ÈÑi{®×:Wèù¾(5G±@é Çòr H6U¬þNy9ô«Ëkyç¾1»ÆæV$ÉJºecå2^'|ÅØôkà¹P¹Él×#*äÍÿK]éúwW̶¶W3J

¡*±âNÛ.OMqu298}Ò{_åµ°ºÖõMYBÍ0*Û8~5iÍjÿ$Ãf\Ë¡¨ÉyDkVÅ{Ô·ÂMÅA÷~ÎQdóÐlñ­WþqúëS¸æRõ¥%úG§"àä$úxä,mæÉo8ispÞhÒ0Ü}F--ÿê»{b!/òÓó%mg¸0]GoeýQ3:cç×!<ÕÐQÆK6¾ir[2´q½zn6?6çö$æBµFF\GHOò'åÝ©«EIx»m Å:° ïÛ ou¶cæ=áØHÐÞ8Ü»ÎP¯Ä¿{úd²ßto/߶ªgõMD4I«GSµÕ£1ùd1å5RÛ¼6J1Þ«t½àNünÔëG}Ø2;ëolÁ/Ò ~íú@¯á6FÈAèÒO_«H/©! 4¥;øl)G~

y\ý¾tôã§JSåßK

_ÿÓ§0T²

I>¤Èë

çi±ÞHÿX}íAì7:¨ì¼FÀôlîr)»]DOÅ)#Fùà2H6§æ&i>¿nÏÏ×cZÛ|qNBâàj5ø±äày·Ï÷^gÓµZ(OB-à`«NGëO³bmg2Éï¡? ´[ËOÊ5îneÔ®U$;kÆ5'ÙWþ'nHº³MF1

65$ÜôPJVYéqMnI±Kzþð£û`%{¦Ã¼E·¢W»3

í^Tþ9R

+§¬0òèðÈXoq¤ìÊIä¾ßK¢X´µQ15´>³¯}Ñ@o§!À;ÅæÞyrÍ`i?C­´~QÈ$æ

?àWM ´}ÒftÒ+ÂXÐLþ-ÙN!kOdb×U%~¡ ClCE§ýYA«$õ*Öô¶'5£évÓÚM>)NQLѹù¡?ÉÄE n¬VÊðÊð,H>"®Mÿ)ûäi6Ë`'¶ä,T>Ô3Õ~?Ã&FÈVÓÈly» ïZ® ~¯¤zúdÌÃzú¢Eùï¾NAf `új&dc_\I@ë$Ïë¥Ät«JH>+¿ÑQPWývNýkÃ

=féÊ?küølUÿÔ.Ðmçúý³¥y&ÕÜpÚ#yâ<ÚãÍܵíÁݧXsÎ@*M;V»gZOG%]áã×Òw;1,RÇ|Ï¢êZ»DCñ/зO·ü¹~

A#uZþËy_¢ñíkÉz×¼»©Ï~ÉIåH­0jt¦Y(6§§1e}ï¡4ï4k6~]°²²¾{X­áÓXþ)Ãh«_öLßµóÎA çGÑpyÇÌ©jÌÚ¤ÓK-cFJ

ªUBÿ3ü)*Oæýyå4Õ&¶âB'¦Ü©¹ff_¿Õør2ÔU<õ­Å$vfòâ}Ögj[Á9øcùWÀáHðëÏ:Ôµ©¢,Â(Uy9)4í:'ÂØÿ0u©5V·K¦[kg(¤N#Ô~ÉVåðþí²ÑƱ|åæ_©$ÒÞέ̧£ê©ÓA±§lk;jûÏ:âÙß\ÇYä¤Ó XQXÏ SùþßÙçÅd#h=óXxÍì¼×­¼n#cÍê9ráû¾_kìåCê¥æ%ûX²®­s4-ûÉiQU©é£qàéÉÜn?ì²Cãó+Vo¬MÜȦ?BÌðFíÐrÌÕ«3üä}'PBøA'±üÍó*^!½Ö¥Õ¤hG2Òcä£Çâ§ì}xA[þVÇþ××Ôõþ·_E)ÏìúT­~¯éþÏ÷¾.\r^9GÿÿÕeõí®>q¥zÒ½±áÄÔ

)ëAHÀbf åá¾

m~Óc$q°#¨'®ÕÄÄ' ¯ô+9%eh¬y1ª÷¯lx@[nM:ݤpå¾

~F¾Ûàáâ)â:{¾sñHÃ6qù­´þL´µW/mêHèFÁ¾Ï¿]³nf§,c$["W{Mrîѵ ÐÞFfk[a¥JA¾y<!³qÍ,ÓÞæ{×hÃPÃ!¥×©öÌIn@ªciöP½°^1ÏðW}Wø

Yj£d®¨CÍþA,µS·ûÑÀqýØåuðzé`7èÊ ¦(Éísÿ«Y[8¥rLT^㦱_<G}5¼1ÙNö÷L°ÊÌs]¾1Føx³tVÆÔK´O%ê÷¶BæëZ+É(Âê$_[ª|9XHë?¬¯¯-¡Ôúrús\K$H¬Ì¡Ec

¿eGTuÉqw¨Ð´ó/Õ?÷´IYxü¨¥Hܱ*¾'%,)QMñ

WìÕR?UE汫²©ë¾ÕÅ)]ÙLÔãCºÚ§ûxdóª:örÇ¿¶*ýkÑ@ çá¦øiP¾«×ìï|Z~¬*ÿÿÙ8BIM%WÀÓ¸2 J¾ÇÝmûÙÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

 

'

=

T

j

  

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

  

&

@

Z

t

 

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá$Nhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/

            

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

    

0, 0

255, 255

                                              

ÿîAdobed@ÿÛÿÀ

×:

Title: Dictionnaire francois-latin, autrement dict, Les mots francois avec les manieres duser dideux, tournez en latin [microforme]

Identifier: fre_b2062726

Year: 1549 (1540s)

Authors: Estienne, Robert, 1503?-1559

Subjects: Français (Langue) Latin (Langue)

Publisher: Paris : R. Estienne

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

L JH ...■■,•,«;*«r -:— -, »-,.

 

Text Appearing After Image:

S** ToUi la d uîftt dffti tmem a furmom de ijlmm, Mande Sy 1 Miuspoftca omnibus cognomm.^Q«i ha le mefmefmwom^Cognominii.huius cognominîsUfftommer, Cognom^n addcrc alicui ^ CognominirCjImponcrc vocabulum, vclCognomcfîccrcalicui. ^ Ijhre fnTMommi (y aiêoir tmg foAriquet fout quelque fdidii qui eft en wom^ Cognonicn ex coniumcliatrahcre. #Suroindre jOiWfftwr Jr//iw, Supcrillincre, PlIn.Su-pcrinungerc^Cclf. > SurOS , qui uient dux cheudulx , comme quidiroit, Supcros,huiasAipcroinf. .-* / « SurpaUCr dHcun^Lefaffer, faffer otdtre lay^CT fjtre flui <x- cellit que /M>,Supcrarc.Exupcrarc,Antccc(lcrc,Exccllc-»rc, AntccclIcrcjPrateclIcrc, Pracccdcrc, Anccirc. Surpendsnt.Supcrimpcndcns.Catul. le ^\ir^\\lS,Ç7 ce qui refte, Qucxirupcreft.Supcrfluvm. Léfiérf>lusouftrcroi(iqu*ombdilleJtdUdmtd^eoultreUmefiire, CorolIarium^Âddicamcntum.Auâariùm.*/U/«rp/ia, AdhxcPrartcrea, In fupcr.Surprendre ,Dcprchcndcrc,Inîprudcmcopprimcrc Surprendre lettres fur le chemin, Litcr^s inicrcip

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Marie-Amélie and her Bb Clarinet.

June 2014.

:copyright: Jérôme Utter.