new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged esconjuradero

Aquí termina la serie sobre los esconjuraderos, si os acercais a Fiscal, San Juste o Asín de Broto podeís visitarlo en esté último.

 

CIMG3636

 

Mi Blog

ENGLISH

The church of Saint Just and Saint Shepherd of Son is a Romanesque church located in the town of Son, in the municipality of Alt Àneu (Pallars Sobirà).

The temple was built between the 11th and 12th centuries and it was mentioned for the first time in 1076 in a donation certificate of the Son allowances in Santa Maria de la Seu. It consists of a single nave with later additions of side chapels and the sacristy, the nave is headed by an apse with Lombard decoration, arches and tiles, and is illuminated by three windows unevenly distributed. In the midday facade opens a door in a semicircular arch under a porch.

The most outstanding element is undoubtedly the slender square bell tower with an internal staircase. It consists of four levels of windows separated by Lombard arches with lesenas the sides. The windows of the first floor are of straight spill, those of the second one are geminated, and the rest are triforced. The columns of the windows are separated by columns of smooth cylindrical shaft with mensuliform capitals. The bell tower is topped with a slate roof and a rather tall needle.

Inside, we can see a Gothic altarpiece by Pere Espallargues from the 15th century, consisting of 23 pieces representing different scenes: the Virgin and the Child, the Annunciation, the Visitation, the Nativity, the Epiphany and the martyrdom of the Saints Justo and Pastor, among other sacred representations. Three piles have also been conserved, one baptismal hemispherical and decorated with vegetal motifs and one animal, and two of oil. Outside, in addition to the porch before the front, and an interesting showcase of horseshoe floor with a beautiful weather vane of wrought iron representing a shepherd.

As everyone knows during the Civil War (1936-1939), the revolutionaries devoted themselves to making great destructions of the country's religious heritage, but fortunately some people knew that freedom and culture are not opposite values and hid the gothic altarpiece, one of the more valuable pieces from which the Pallars people can be proud.

  

CATALÀ

Sant Just i Sant Pastor de Son és una església romànica del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà.

El 1998 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El temple fou construït entre els segles XI i XII, i apareix citada per primer cop l'any 1076 en una acta de donació dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. Consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals i la sagristia, La nau està capçada per un absis amb decoració llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta en arc de mig punt sota d'un porxo.

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats per arcuacions llombardes amb lesenes als costats. Les finestres del primer pis són d'esqueixada recta, les del segon geminades, i la resta triforades. Les columnes de les finestres estan separades per columnes de fus cilíndric llis amb capitells mensuliformes. El campanar està rematat amb una teulada de pissarra i una agulla força alta.

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen diverses escenes: la Mare de Déu i el nen, l'Anunciació, la Visitació, la Nativitat, l'Epifania i el martiri dels Sants Just i Pastor, entre altres representacions sacres. També s'han conservat tres piques, una de baptismal semiesfèrica i decorada amb motius vegetals i un animal, i dues d'oli.

A l'exterior, a més del porxo davant la portalada, i ha un interessant comunidor de planta de ferradura amb un bonic penell de ferro forjat que representa un pastoret.

WIKIPEDIA

Com tothom sap durant la Guerra Ciivil (1936-1939) els revolucionaris es varen dedicar a fer grans destruccions del patrimoni religiós del país, però afortunadament algunes persones sabien que llibertat i cultura no són valors oposats i varen amagar el retaule gòtic, una de les peces més valuoses de la que pot enorgullir-se el Pallars.

Albert

 

ESPAÑOL

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà).

El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

WIKIPEDIA

Como todo el mundo sabe durante la Guerra Ciivil (1936-1939) los revolucionarios se dedicaron a hacer grandes destrucciones del patrimonio religioso del país, pero afortunadamente algunas personas sabían que libertad y cultura no son valores opuestos y escondieron el retablo gótico, una de las piezas más valiosas de la que puede enorgullecerse el Pallars.

 

ENGLISH

The church of Saint Just and Saint Shepherd of Son is a Romanesque church located in the town of Son, in the municipality of Alt Àneu (Pallars Sobirà).

The temple was built between the 11th and 12th centuries and it was mentioned for the first time in 1076 in a donation certificate of the Son allowances in Santa Maria de la Seu. It consists of a single nave with later additions of side chapels and the sacristy, the nave is headed by an apse with Lombard decoration, arches and tiles, and is illuminated by three windows unevenly distributed. In the midday facade opens a door in a semicircular arch under a porch.

The most outstanding element is undoubtedly the slender square bell tower with an internal staircase. It consists of four levels of windows separated by Lombard arches with lesenas the sides. The windows of the first floor are of straight spill, those of the second one are geminated, and the rest are triforced. The columns of the windows are separated by columns of smooth cylindrical shaft with mensuliform capitals. The bell tower is topped with a slate roof and a rather tall needle.

Inside, we can see a Gothic altarpiece by Pere Espallargues from the 15th century, consisting of 23 pieces representing different scenes: the Virgin and the Child, the Annunciation, the Visitation, the Nativity, the Epiphany and the martyrdom of the Saints Justo and Pastor, among other sacred representations. Three piles have also been conserved, one baptismal hemispherical and decorated with vegetal motifs and one animal, and two of oil. Outside, in addition to the porch before the front, and an interesting showcase of horseshoe floor with a beautiful weather vane of wrought iron representing a shepherd.

As everyone knows during the Civil War (1936-1939), the revolutionaries devoted themselves to making great destructions of the country's religious heritage, but fortunately some people knew that freedom and culture are not opposite values and hid the gothic altarpiece, one of the more valuable pieces from which the Pallars people can be proud.

  

CATALÀ

Sant Just i Sant Pastor de Son és una església romànica del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà.

El 1998 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El temple fou construït entre els segles XI i XII, i apareix citada per primer cop l'any 1076 en una acta de donació dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. Consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals i la sagristia, La nau està capçada per un absis amb decoració llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta en arc de mig punt sota d'un porxo.

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats per arcuacions llombardes amb lesenes als costats. Les finestres del primer pis són d'esqueixada recta, les del segon geminades, i la resta triforades. Les columnes de les finestres estan separades per columnes de fus cilíndric llis amb capitells mensuliformes. El campanar està rematat amb una teulada de pissarra i una agulla força alta.

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen diverses escenes: la Mare de Déu i el nen, l'Anunciació, la Visitació, la Nativitat, l'Epifania i el martiri dels Sants Just i Pastor, entre altres representacions sacres. També s'han conservat tres piques, una de baptismal semiesfèrica i decorada amb motius vegetals i un animal, i dues d'oli.

A l'exterior, a més del porxo davant la portalada, i ha un interessant comunidor de planta de ferradura amb un bonic penell de ferro forjat que representa un pastoret.

WIKIPEDIA

Com tothom sap durant la Guerra Ciivil (1936-1939) els revolucionaris es varen dedicar a fer grans destruccions del patrimoni religiós del país, però afortunadament algunes persones sabien que llibertat i cultura no són valors oposats i varen amagar el retaule gòtic, una de les peces més valuoses de la que pot enorgullir-se el Pallars.

Albert

 

ESPAÑOL

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà).

El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

WIKIPEDIA

Como todo el mundo sabe durante la Guerra Ciivil (1936-1939) los revolucionarios se dedicaron a hacer grandes destrucciones del patrimonio religioso del país, pero afortunadamente algunas personas sabían que libertad y cultura no son valores opuestos y escondieron el retablo gótico, una de las piezas más valiosas de la que puede enorgullecerse el Pallars.

 

Esta foto participó en el juego En un lugar de Flickr...

 

Se trata de adivinar el lugar de la fotografia.

No contestes si no estás registrado en el juego!!!!

 

Alquézar, Al Qsar “el castillo” nació como un punto clave en la línea fortificada que protegía el Valle del Ebro de las incursiones cristianas. El castillo se alza sobre una peña, sólo accesible por un estrecho paso, sobre el cañón del Río Vero. Su importancia radica no sólo en lo inexpugnable del lugar, sino que se sitúa en uno de los pasos que comunicaban el Somontano de Barbastro con el Sobrarbe. Fue edificada en el siglo IX, al aumentar la amenaza cristiana, pero fue capturaza por Sancho Ramírez en 1065. En 1099 se consagró la Colegiata de Santa María, que sería ampliamente reformada en los siglos siguientes. Hoy sólo quedan de la construcción original los muros del castillo y el claustro románico tardío, una maravilla que merece una visita.

 

Una vez alejada la frontera, el castillo perdió su valor militar. Pero la guerra lo volvería a tocar, y casi a matar: fue ocupado durante la Guerra de Independencia contra Napoleón por las tropas francesas, de nuevo para controlar las idas y venidas ahora de las guerrillas. Cuando se produjo la retirada de Aragón, tras la victoria aliada de Vitoria y la liberación de Zaragoza, el destacamento francés que lo ocupaba pretendió volar el lugar, impidiendo lo un vecino que cortó las mechas. Posteriormente, el destacamento sería emboscado por la guerrilla. Este hecho inspiró el relato “El traidor” del libro de Jesús Torbado “Héroes apócrifos”.

 

La Colegiata tuvo otra utilidad. En las cercanías de la Sierra de Guara, con peñas elevadas y profundos barrancos, las tormentas son un grave peligro, a la que la villa de Alquézar estaba especialmente expuesta. Una práctica habitual era “esconjurar” las nubes de tormenta para que no descargasen desde un “esconjuradero”, normalmente un lugar elevado y despejado. Al parecer, la torre albarrana que vemos en primer plano, y una plazoleta situada en la base, se usaron para este fin.

 

Sol de brujas es como se conoce a los rayos de sol que a veces aparecen en medio de una tormenta, prometiendo aún más agua, pero que tienen un color especial. Esa tarde la tormenta ya había pasado, pero el atardecer y las nubes seguían jugando con los colores.

 

Fresco at the left side of the altar at the Church of Saint Just and Saint Shepherd, Son, Pallars Sobirà, Catalonia. Romanesque Art.

 

The church of Saint Just and Saint Shepherd of Son is a Romanesque church located in the town of Son, in the municipality of Alt Àneu (Pallars Sobirà), Catalonia.

The temple was built between the 11th and 12th centuries and it was mentioned for the first time in 1076 in a donation certificate of the Son allowances in Santa Maria de la Seu. It consists of a single nave with later additions of side chapels and the sacristy, the nave is headed by an apse with Lombard decoration, arches and tiles, and is illuminated by three windows unevenly distributed. In the midday facade opens a door in a semicircular arch under a porch.

The most outstanding element is undoubtedly the slender square bell tower with an internal staircase. It consists of four levels of windows separated by Lombard arches with lesenas the sides. The windows of the first floor are of straight spill, those of the second one are geminated, and the rest are triforced. The columns of the windows are separated by columns of smooth cylindrical shaft with mensuliform capitals. The bell tower is topped with a slate roof and a rather tall needle.

Inside, we can see a Gothic altarpiece by Pere Espallargues from the 15th century, consisting of 23 pieces representing different scenes: the Virgin and the Child, the Annunciation, the Visitation, the Nativity, the Epiphany and the martyrdom of the Saints Justo and Pastor, among other sacred representations. Three pikes have also been conserved, one baptismal hemispherical and decorated with vegetal motifs and one animal, and two of oil. Outside, in addition to the porch before the front, and an interesting showcase of horseshoe floor with a beautiful weather vane of wrought iron representing a shepherd.

As everyone knows during the Civil War (1936-1939), the revolutionaries devoted themselves to making great destructions of the country's religious heritage, but fortunately some people knew that freedom and culture are not opposite values and hid the gothic altarpiece, one of the more valuable pieces from which the Pallars people can be proud.

  

CATALÀ

Sant Just i Sant Pastor de Son és una església romànica del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà, Catalunya.

El 1998 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El temple fou construït entre els segles XI i XII, i apareix citada per primer cop l'any 1076 en una acta de donació dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. Consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals i la sagristia, La nau està capçada per un absis amb decoració llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta en arc de mig punt sota d'un porxo.

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats per arcuacions llombardes amb lesenes als costats. Les finestres del primer pis són d'esqueixada recta, les del segon geminades, i la resta triforades. Les columnes de les finestres estan separades per columnes de fus cilíndric llis amb capitells mensuliformes. El campanar està rematat amb una teulada de pissarra i una agulla força alta.

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen diverses escenes: la Mare de Déu i el nen, l'Anunciació, la Visitació, la Nativitat, l'Epifania i el martiri dels Sants Just i Pastor, entre altres representacions sacres. També s'han conservat tres piques, una de baptismal semiesfèrica i decorada amb motius vegetals i un animal, i dues d'oli.

A l'exterior, a més del porxo davant la portalada, i ha un interessant comunidor de planta de ferradura amb un bonic penell de ferro forjat que representa un pastoret.

WIKIPEDIA

Com tothom sap durant la Guerra Ciivil (1936-1939) els revolucionaris es varen dedicar a fer grans destruccions del patrimoni religiós del país, però afortunadament algunes persones sabien que llibertat i cultura no són valors oposats i varen amagar el retaule gòtic, una de les peces més valuoses de la que pot enorgullir-se el Pallars.

Albert

 

ESPAÑOL

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà), Cataluña.

El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

WIKIPEDIA

Como todo el mundo sabe durante la Guerra Ciivil (1936-1939) los revolucionarios se dedicaron a hacer grandes destrucciones del patrimonio religioso del país, pero afortunadamente algunas personas sabían que libertad y cultura no son valores opuestos y escondieron el retablo gótico, una de las piezas más valiosas de la que puede enorgullecerse el Pallars.

 

ENGLISH

Baptismal pike hemispherical and decorated with vegetal motifs at the church of Saint Just and Saint Shepherd, Son, Pallars Sobirà, Catalonia. Romanesque Art.

 

The church of Saint Just and Saint Shepherd of Son is a Romanesque church located in the town of Son, in the municipality of Alt Àneu (Pallars Sobirà), Catalonia.

The temple was built between the 11th and 12th centuries and it was mentioned for the first time in 1076 in a donation certificate of the Son allowances in Santa Maria de la Seu. It consists of a single nave with later additions of side chapels and the sacristy, the nave is headed by an apse with Lombard decoration, arches and tiles, and is illuminated by three windows unevenly distributed. In the midday facade opens a door in a semicircular arch under a porch.

The most outstanding element is undoubtedly the slender square bell tower with an internal staircase. It consists of four levels of windows separated by Lombard arches with lesenas the sides. The windows of the first floor are of straight spill, those of the second one are geminated, and the rest are triforced. The columns of the windows are separated by columns of smooth cylindrical shaft with mensuliform capitals. The bell tower is topped with a slate roof and a rather tall needle.

Inside, we can see a Gothic altarpiece by Pere Espallargues from the 15th century, consisting of 23 pieces representing different scenes: the Virgin and the Child, the Annunciation, the Visitation, the Nativity, the Epiphany and the martyrdom of the Saints Justo and Pastor, among other sacred representations. Three pikes have also been conserved, one baptismal hemispherical and decorated with vegetal motifs and one animal, and two of oil. Outside, in addition to the porch before the front, and an interesting showcase of horseshoe floor with a beautiful weather vane of wrought iron representing a shepherd.

As everyone knows during the Civil War (1936-1939), the revolutionaries devoted themselves to making great destructions of the country's religious heritage, but fortunately some people knew that freedom and culture are not opposite values and hid the gothic altarpiece, one of the more valuable pieces from which the Pallars people can be proud.

  

CATALÀ

Sant Just i Sant Pastor de Son és una església romànica del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà, Catalunya.

El 1998 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El temple fou construït entre els segles XI i XII, i apareix citada per primer cop l'any 1076 en una acta de donació dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. Consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals i la sagristia, La nau està capçada per un absis amb decoració llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta en arc de mig punt sota d'un porxo.

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats per arcuacions llombardes amb lesenes als costats. Les finestres del primer pis són d'esqueixada recta, les del segon geminades, i la resta triforades. Les columnes de les finestres estan separades per columnes de fus cilíndric llis amb capitells mensuliformes. El campanar està rematat amb una teulada de pissarra i una agulla força alta.

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen diverses escenes: la Mare de Déu i el nen, l'Anunciació, la Visitació, la Nativitat, l'Epifania i el martiri dels Sants Just i Pastor, entre altres representacions sacres. També s'han conservat tres piques, una de baptismal semiesfèrica i decorada amb motius vegetals i un animal, i dues d'oli.

A l'exterior, a més del porxo davant la portalada, i ha un interessant comunidor de planta de ferradura amb un bonic penell de ferro forjat que representa un pastoret.

WIKIPEDIA

Com tothom sap durant la Guerra Ciivil (1936-1939) els revolucionaris es varen dedicar a fer grans destruccions del patrimoni religiós del país, però afortunadament algunes persones sabien que llibertat i cultura no són valors oposats i varen amagar el retaule gòtic, una de les peces més valuoses de la que pot enorgullir-se el Pallars.

Albert

 

ESPAÑOL

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà), Cataluña.

El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

WIKIPEDIA

Como todo el mundo sabe durante la Guerra Ciivil (1936-1939) los revolucionarios se dedicaron a hacer grandes destrucciones del patrimonio religioso del país, pero afortunadamente algunas personas sabían que libertad y cultura no son valores opuestos y escondieron el retablo gótico, una de las piezas más valiosas de la que puede enorgullecerse el Pallars.

Se trata de una construcción característica de la cultura pirenaica que se usaba para invocar, desviar o deshacer fenómenos climatológicos tales como tormentas o trombas.

 

Está declarado Bien de Interés Cultural (BIC)

 

Guaso.

Sobrarbe. Huesca

Mi Blog

 

Esconjuraderos, Humilladeros o Comunidors

 

Las tormentas, las lluvias intensas, los rayos y truenos, y un largo etcétera tuvieron amedrentados a nuestros antepasados, sobre todo a aquellos cuyas vidas dependían directamente de la temperie. Perder los cultivos, ganado, la casa, los bienes, etc., y, en general, el trabajo de un tiempo considerable en unos minutos por la llegada de una inoportuna tormenta, vientos huracanados, etc., tuvo que ser, y es, un hecho muy doloroso.

 

¿Cómo se defendían de las inclemencias del tiempo? ¿Cómo ahuyentaban a las tormentas, los rayos, granizadas y lluvias devastadoras?. No había radares, ni imágenes de satélite, no lanzaban cohetes con ioduro de plata, ni había avionetas “salvadoras”. La oración, los conjuros y otras actividades mágicas eran las únicas herramientas de las que disponían para luchar contra la intemperie. Unas veces aliados con la magia y otras con la religión, los conjuros, oraciones y ritos, mitad pagano, mitad religioso, se mezclaban entre si para alejar o mitigar el efecto de los males del tiempo.

 

En algunos pueblos y poblaciones se construyeron pequeñas edificaciones para “luchar” contra las tormentas realizando estas prácticas, cuyo origen estaba perdido en la lejanía de los tiempos. Las campanas de las iglesias fueron otro de los elementos que se utilizó en la desigual lucha contra los meteoros dañinos. Pero eso es otro tema.

 

Lo llamativo del caso, que nos trae a cuento, es que las edificaciones de las que vamos a hablar salieron, en general, físicamente del recinto religioso donde se celebraban las misas tradicionales y por tanto estaban expuestas a los vientos y otros elementos atmosféricos. ¿Quizá para que el celebrante estuviera más en contacto con la realidad mundana y, por supuesto, con la atmósfera?.

 

Transcribimos, con sus referencias, lo que hemos encontrado en la red y nos han apuntado algunos lectores.

 

Los esconjuraderos del Sobrarbe

 

Los esconjuraderos son unas sencillas construcciones de piedra, orientadas a los cuatro puntos cardinales y cercanas al templo parroquial que servían para conjurar, desconjurar o esconxugar, los males que atenazaran al pueblo, en su mayoría en forma de tormentas. Estas construcciones son habitualmente cuadradas, aunque las hay también circulares, y en ocasiones tienen una cruz encima de la techumbre o dentro del edificio.

 

En Sobrarbe, comarca pirenaica de Huesca, los encontrarás en Asín de Broto, Burgasé, Campol, Asín, Guaso, Almazorre, Mediano y San Vicente de Labuerda. Cuando la bruxa del lugar enviaba la tormenta, repicaban las campanas, el mosén corría a refugiarse en el esconjuradero, y lanzando a viva voz las formulas sagradas, asperjaba agua bendita contra las nubes negras. Hoy se conserva una de esas fórmulas que el mosén gritaba en San Vicente:

 

"Boiretas en San Bizien y Labuerda: no apedregaráz cuando lleguéz t'Araguás: ¡zi! ¡zas!"

 

A los esconjuraderos hay que ir en día despejado..., no porque pongamos en duda su funcionamiento sino porque normalmente desde su situación podremos ver las vistas más hermosas.

 

Referencia: Esconjuradero e Iglesia de Asín de Broto

 

CIMG3639

I took Curt to a trailhead early this morning- he is doing an overnight hike up into the mountains. I walked along for a while, then turned back to take some pics before coming home. It is hazy because of all the moisture coming in from the sea.

We walked from here, there is a spring and a shrine. The shrine is actually an exconjuratory- see link:

en.wikipedia.org/wiki/Conjuratory

---------------------------

Ich habe Curt heute morgen früh zu einem Wanderweg gebracht- er macht einen 2-tägigen Marsch in die Berge. Ich bin ein Stück mitgewandert und bin dann umgekehrt um ein paar Fotos zu machen vor der Heimfahrt.

Es hat viel Dunst über der Küste, das Meer ist immer noch kalt und das Land erwärmt sich rascher.

Wir sind von hier aus gewandert: es hat eine kleine Quelle und ein Bildstöckli, es brennen immer ein paar Kerzen hier, obwohl ich auf der ganzen 4 stündigen Wanderung niemandem begegnet bin.

Eine Ergänzung zum Bildstöckli: es war ganz früher (vor hunderten von Jahren) ein 'conjuratory' wo bei Gewitter, Sturm, Pest, etc. in alle 4 Himmelsrichtungen gebetet wurde...dieses kleine Kapellchen ist fast 3km vom Dorf entfernt hoch oben auf dem Berg.... da musste der Geistliche zurest mal tüchtig wandern bis er hier oben war- heute geht's mit dem Auto schneller.

 

Dentro de su conjunto, la Iglesia de San Esteban cuenta con un Esconjuradero. Estas pequeñas construcciones son muy comunes en el alto Aragón, cuentan con troneras o ventanas orientadas a los cuatro puntos cardinales, y su finalidad era la de alejar mediante conjuros las tormentas y tronadas. Sin duda vestigios de antiguas tradiciones provenientes de religiones paganas.

 

Tocar sobre la imagen para obtener la maxima nitidez.

Touch on the image to obtain the maximum sharpness

 

www.flickr.com/groups/3216767@N21/

www.flickr.com/groups/3534586@N21/

Church of Saint Just and Saint Shepherd, Son, Pallars Sobirà, Catalonia. Romanesque Art.

 

The church of Saint Just and Saint Shepherd of Son is a Romanesque church located in the town of Son, in the municipality of Alt Àneu (Pallars Sobirà), Catalonia.

The temple was built between the 11th and 12th centuries and it was mentioned for the first time in 1076 in a donation certificate of the Son allowances in Santa Maria de la Seu. It consists of a single nave with later additions of side chapels and the sacristy, the nave is headed by an apse with Lombard decoration, arches and tiles, and is illuminated by three windows unevenly distributed. In the midday facade opens a door in a semicircular arch under a porch.

The most outstanding element is undoubtedly the slender square bell tower with an internal staircase. It consists of four levels of windows separated by Lombard arches with lesenas the sides. The windows of the first floor are of straight spill, those of the second one are geminated, and the rest are triforced. The columns of the windows are separated by columns of smooth cylindrical shaft with mensuliform capitals. The bell tower is topped with a slate roof and a rather tall needle.

Inside, we can see a Gothic altarpiece by Pere Espallargues from the 15th century, consisting of 23 pieces representing different scenes: the Virgin and the Child, the Annunciation, the Visitation, the Nativity, the Epiphany and the martyrdom of the Saints Justo and Pastor, among other sacred representations. Three pikes have also been conserved, one baptismal hemispherical and decorated with vegetal motifs and one animal, and two of oil. Outside, in addition to the porch before the front, and an interesting showcase of horseshoe floor with a beautiful weather vane of wrought iron representing a shepherd.

As everyone knows during the Civil War (1936-1939), the revolutionaries devoted themselves to making great destructions of the country's religious heritage, but fortunately some people knew that freedom and culture are not opposite values and hid the gothic altarpiece, one of the more valuable pieces from which the Pallars people can be proud.

  

CATALÀ

Sant Just i Sant Pastor de Son és una església romànica del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà, Catalunya.

El 1998 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El temple fou construït entre els segles XI i XII, i apareix citada per primer cop l'any 1076 en una acta de donació dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. Consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals i la sagristia, La nau està capçada per un absis amb decoració llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta en arc de mig punt sota d'un porxo.

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats per arcuacions llombardes amb lesenes als costats. Les finestres del primer pis són d'esqueixada recta, les del segon geminades, i la resta triforades. Les columnes de les finestres estan separades per columnes de fus cilíndric llis amb capitells mensuliformes. El campanar està rematat amb una teulada de pissarra i una agulla força alta.

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen diverses escenes: la Mare de Déu i el nen, l'Anunciació, la Visitació, la Nativitat, l'Epifania i el martiri dels Sants Just i Pastor, entre altres representacions sacres. També s'han conservat tres piques, una de baptismal semiesfèrica i decorada amb motius vegetals i un animal, i dues d'oli.

A l'exterior, a més del porxo davant la portalada, i ha un interessant comunidor de planta de ferradura amb un bonic penell de ferro forjat que representa un pastoret.

WIKIPEDIA

Com tothom sap durant la Guerra Ciivil (1936-1939) els revolucionaris es varen dedicar a fer grans destruccions del patrimoni religiós del país, però afortunadament algunes persones sabien que llibertat i cultura no són valors oposats i varen amagar el retaule gòtic, una de les peces més valuoses de la que pot enorgullir-se el Pallars.

Albert

 

ESPAÑOL

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà), Cataluña.

El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

WIKIPEDIA

Como todo el mundo sabe durante la Guerra Ciivil (1936-1939) los revolucionarios se dedicaron a hacer grandes destrucciones del patrimonio religioso del país, pero afortunadamente algunas personas sabían que libertad y cultura no son valores opuestos y escondieron el retablo gótico, una de las piezas más valiosas de la que puede enorgullecerse el Pallars.

  

Romanesque fresco framing the Gothic altarpiece (painted as egg tempera) above the altar at the Church of Saint Just and Saint Shepherd, Son, Pallars Sobirà, Catalonia. Romanesque Art and Gothc Art.

 

The church of Saint Just and Saint Shepherd of Son is a Romanesque church located in the town of Son, in the municipality of Alt Àneu (Pallars Sobirà), Catalonia.

The temple was built between the 11th and 12th centuries and it was mentioned for the first time in 1076 in a donation certificate of the Son allowances in Santa Maria de la Seu. It consists of a single nave with later additions of side chapels and the sacristy, the nave is headed by an apse with Lombard decoration, arches and tiles, and is illuminated by three windows unevenly distributed. In the midday facade opens a door in a semicircular arch under a porch.

The most outstanding element is undoubtedly the slender square bell tower with an internal staircase. It consists of four levels of windows separated by Lombard arches with lesenas the sides. The windows of the first floor are of straight spill, those of the second one are geminated, and the rest are triforced. The columns of the windows are separated by columns of smooth cylindrical shaft with mensuliform capitals. The bell tower is topped with a slate roof and a rather tall needle.

Inside, we can see a Gothic altarpiece by Pere Espallargues from the 15th century, consisting of 23 pieces representing different scenes: the Virgin and the Child, the Annunciation, the Visitation, the Nativity, the Epiphany and the martyrdom of the Saints Justo and Pastor, among other sacred representations. Three pikes have also been conserved, one baptismal hemispherical and decorated with vegetal motifs and one animal, and two of oil. Outside, in addition to the porch before the front, and an interesting showcase of horseshoe floor with a beautiful weather vane of wrought iron representing a shepherd.

As everyone knows during the Civil War (1936-1939), the revolutionaries devoted themselves to making great destructions of the country's religious heritage, but fortunately some people knew that freedom and culture are not opposite values and hid the gothic altarpiece, one of the more valuable pieces from which the Pallars people can be proud.

  

CATALÀ

Sant Just i Sant Pastor de Son és una església romànica del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà, Catalunya.

El 1998 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El temple fou construït entre els segles XI i XII, i apareix citada per primer cop l'any 1076 en una acta de donació dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. Consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals i la sagristia, La nau està capçada per un absis amb decoració llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta en arc de mig punt sota d'un porxo.

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats per arcuacions llombardes amb lesenes als costats. Les finestres del primer pis són d'esqueixada recta, les del segon geminades, i la resta triforades. Les columnes de les finestres estan separades per columnes de fus cilíndric llis amb capitells mensuliformes. El campanar està rematat amb una teulada de pissarra i una agulla força alta.

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen diverses escenes: la Mare de Déu i el nen, l'Anunciació, la Visitació, la Nativitat, l'Epifania i el martiri dels Sants Just i Pastor, entre altres representacions sacres. També s'han conservat tres piques, una de baptismal semiesfèrica i decorada amb motius vegetals i un animal, i dues d'oli.

A l'exterior, a més del porxo davant la portalada, i ha un interessant comunidor de planta de ferradura amb un bonic penell de ferro forjat que representa un pastoret.

WIKIPEDIA

Com tothom sap durant la Guerra Ciivil (1936-1939) els revolucionaris es varen dedicar a fer grans destruccions del patrimoni religiós del país, però afortunadament algunes persones sabien que llibertat i cultura no són valors oposats i varen amagar el retaule gòtic, una de les peces més valuoses de la que pot enorgullir-se el Pallars.

Albert

 

ESPAÑOL

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà), Cataluña.

El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

WIKIPEDIA

Como todo el mundo sabe durante la Guerra Ciivil (1936-1939) los revolucionarios se dedicaron a hacer grandes destrucciones del patrimonio religioso del país, pero afortunadamente algunas personas sabían que libertad y cultura no son valores opuestos y escondieron el retablo gótico, una de las piezas más valiosas de la que puede enorgullecerse el Pallars.

   

Esconjuradero de Mediano (Sobrarbe, Huesca)

Pequeñas construcciones, abiertas a los cuatro puntos cardinales mediante arcos de medio punto, desde las cuales las tormentas eran esconjuradas o conminadas por el sacerdote a disolverse o a ir a apedrear a otro lugar.

Iglesia de San Esteban.

 

Según nos acercamos desde el norte, la silueta de esta iglesia parroquial, ya en la lejanía; nos indicará que llegamos a la pequeña población de Almazorre.

 

El edificio de estilo románico, originario del año 1.131. Incluye una antigua Abadía, un esconjuradero y a sus pies un pequeño cementerio.

 

En su interior se han hallado y restaurado parte de los frescos originales que ornamentaron su ábside.

 

Tocar sobre la imagen para obtener la maxima nitidez.

Touch on the image to obtain the maximum sharpness

 

www.flickr.com/groups/3216767@N21/

www.flickr.com/groups/3534586@N21/

La iglesia de San Justo y San Pastor de Son es una iglesia románica situada en el pueblo de Son del Pino, del municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirà)El templo fue construido entre los siglos XI y XII y aparece citada por primera vez en el año 1076 en un acta de donación de los alodios de Son en Santa Maria de la Seu. Consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas laterales y la sacristía, la nave está encabezada por un ábside con decoración lombarda, arcos y lesenas, y está iluminado por tres ventanas repartidas de forma desigual. En la fachada de mediodía se abre una puerta en arco de medio punto debajo de un porche.

 

El elemento más destacado es sin duda el esbelto campanario cuadrado con una escalera interior. Consta de cuatro niveles de ventanas separados por arcos lombardos con lesenas los lados. Las ventanas del primer piso son de derrame recto, las del segundo geminadas, y el resto triforadas. Las columnas de las ventanas están separadas por columnas de fuste cilíndrico liso con capiteles mensuliformes. El campanario está rematado con un tejado de pizarra y una aguja bastante alta.1

 

En el interior, podemos observar un retablo gótico de Pere Espallargues del siglo XV, que consta de 23 piezas que representan diversas escenas: la Virgen y el niño, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía y el martirio de los Santos Justo y Pastor, entre otras representaciones sacras.2 También se han conservado tres pilas, una bautismal semiesférica y decorada con motivos vegetales y un animal, y dos de aceite. En el exterior, además del porche ante la portada, y un interesante esconjuradero de planta de herradura con un bonito veleta de hierro forjado que representa un pastorcillo.

 

Fuente: Wikipedia

Curt has left on a 10-day hiking trip- his starting point was the Font de Pallarols, in the mountains near La Sénia.

The Exconjuatory was used in past times for religious ceremonies , read up on it:

en.wikipedia.org/wiki/Conjuratory

 

Today there is a small shrine here and every time I go there there are fresh flowers and burning votiv candles. There is a small spring - which to my surprise is now dry- this is the first time I have seen no water.

-----------------------------------

Curt hat seine 10-tägige Wanderung beim Font de Pallarols in den Bergen bei La Senia angefangen. Im Vordergrund ist der Exconjurador, eine kleine Kapelle mit Oeffnungen in alle 4 Himmelsrichtungen. Während der Pest und anderen Seuchen, oder auch bei schwerem Unwetter wurden hier spezielle Gebete gesprochen.

 

heute has es ein kleines Bildstöckli, es erstaunt mich immer wieder dass es hier frische Blumen und brennende Kerzen hat trotzdem der ort so weit vom Dorf weg ist (man muss auf einer extrem steilen und kurvigen Strasse hier hochfahren) .

Es hat auch eine Quelle hier (Font de Pallarols) die jetzt versiegt ist- das war das erste Mal dass ich hier kein Wasser fand.

esconjuradero de asin de broto

Ullastret (Baix Empordà).

 

L'església de Sant Pere d'Ullastret està localitzada al centre del municipi d'Ullastret a la comarca del Baix Empordà.

 

L'església parroquial és de construcció romànica del segle XI, encara que en un precepte del rei Carles el Simple, de l'any 899, s'esmenta un primer temple dedicat a sant Pere i a sant Joan. Durant els segles XVII i XVIII hi van haver reformes que van afectar principalment la porta d'entrada i les capelles laterals que es van unir a la planta primitiva.

 

Consta de planta basilical de forma trapezoïdal, amb tres naus, la central amb més altura; les tres tenen volta de canó reforçades amb dos arcs torals. Tant l'absis central com les absidioles estan cobertes amb voltes de quart d'esfera. Destaquen les dues impostes de l'arc toral de la nau central, representant en una d'elles un lleó i en l'altra dues sirenes, una femenina i altra masculina.

 

A l'exterior, els absis estan amb decoració llombarda, amb arcuacions cegues en sèries de quatre entre lesenes en el central i l'absis de la part nord té un fris amb sis arcuacions entre lesenes i l'absidiola del sud té dues sèries de dos i tres arcs també entre lesenes.

 

El campanar és de cadireta amb dues parelles d'arcs.

 

Damunt de la coberta, sobre la nau central, destaca amb planta quadrangular amb teulada i finestres a quatre vents, el comunidor, construït en les reformes del segle XVIII.

 

ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere_d%27Ullastret

 

La iglesia de Sant Pere de Ullastret, está situada en el centro del municipio de Ullastret en la comarca catalana del Bajo Ampurdán.

La iglesia parroquial es de construcción románica del siglo XI, aunque en un documento del rey Carlos el Simple, del año 899, se nombra un primer templo dedicado a san Pedro y a san Juan. Durante los siglos XVII y XVIII hubo reformas que afectaron principalmente la puerta de entrada y las capillas laterales que se unieron a la planta primitiva.

 

Consta de planta basilical de forma trapezoidal, con tres naves, la central con más altura; las tres tienen bóveda de cañón reforzadas con dos arcos torales. Tanto el ábside central como las absidiolas están cubiertas con bóvedas de cuarto de esfera. Destacan las dos impostas del arco toral de la nave central, representando en una de ellas, un león y en la otra dos sirenas una femenina y otra masculina.

 

En el exterior, los ábsides están con decoración lombarda, con arcuaciones ciegas en series de cuatro entre lesenas en el central y el ábside de la parte norte tiene un friso con seis arcuaciones entre lesenas y la absidiola del sur tiene dos series de dos y tres arcos también entre lesenas.

 

El campanario es de espadaña con dos parejas de arcos.

 

Encima de la cubierta, sobre la nave central, destaca con planta cuadrangular con tejado y ventanas a cuatro vientos, el esconjuradero, construido en las reformas del siglo XVIII.

Este esconjuradero, lo podeis encontrar en la localidad de Almazorre, Sierra de Guara.

Curt has left on a 10-day hiking trip- his starting point was the Font de Pallarols, in the mountains near La Sénia.

The Exconjuratory was used in past times for religious ceremonies , read up on it:

en.wikipedia.org/wiki/Conjuratory

 

Today there is a small shrine here and every time I go there there are fresh flowers and burning votiv candles. There is a small spring - which to my surprise is now dry- this is the first time I have seen no water.

-----------------------------------

Curt hat seine 10-tägige Wanderung beim Font de Pallarols in den Bergen bei La Senia angefangen. Im Hintergrund ist der Exconjurador, eine kleine Kapelle mit Oeffnungen in alle 4 Himmelsrichtungen. Früher wurde hier gebetet in extremen Zeiten, wie zB während der Pest, oder gefährlichen Unwettern.

 

heute has es ein kleines Bildstöckli, es erstaunt mich immer wieder dass es hier frische Blumen und brennende Kerzen hat trotzdem der ort so weit vom Dorf weg ist (man muss auf einer extrem steilen und kurvigen Strasse hier hochfahren) .

Es hat auch eine Quelle hier (Font de Pallarols) die jetzt versiegt ist- das war das erste Mal dass ich hier kein Wasser fand.

El esconjuradero desde el que el sacerdote conminaba a las tormentas a deshacerse o a descargar en otro término

La iglesia de San Vicente es un edificio románico que por sus características puede fecharse en el siglo XII. La configuración de su aspecto actual acaba de definirse en el siglo XVI, cuando se construyen las capillas laterales, la torre y la sacristía. Es también en este siglo cuando se completa el conjunto parroquial de San Vicente. La abadía, según fecha que consta inscrita en su dintel, se realiza en 1568. De fechas similares puede datar el esconjuradero que da paso al conjunto, así como las mencionadas reformas de la iglesia

Existe un documento del siglo XVIII procedente de Guaso en el que se recoge un testimonio según el cual varios vecinos habían perdido sus haciendas a causa de las tormentas y otras calamidades naturales. La solución para esta situación fue la construcción del esconjuradero, que, en una sociedad cuya economía dependía totalmente de la climatología, se consideraba imprescindible.

Het gebouwtje naast de kerk op de "Tozal" in Guaso, in de achtergrond de bergketen Peña Montañesa (2200 m)

Esconjuradero en lo alto de la torre de la iglesia

1 3