Architecture the Dutch Way 1945-2000
200 tekeningen, maquettes en foto's uit de collectie van Het Nieuwe Instituut zijn dit najaar te zien in De Hermitage in St. Petersburg. Samen met een aantal bruiklenen van hedendaagse architectenbureaus vormen ze de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’, over de vormgeving van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Op Flickr Commons een uitgebreide selectie uit de stukken die in september op transport gaan naar Rusland.

‘Architecture the Dutch Way’ is de eerste retrospectieve tentoonstelling in de State Hermitage Museum die gewijd is aan de geschiedenis van Europese architectuur na de Tweede Wereldoorlog. De collectie van Het Nieuwe Instituut – tekeningen, schetsen, maquettes en foto’s – laat zien hoe in Nederland het ideaal van gemeenschappelijkheid plaats heeft gemaakt voor meer diversiteit, als uitdrukking van een individualiserende samenleving.

De tentoonstelling geeft parallellen en verschillen weer met Rusland door relaties en beïnvloeding tussen Russische en Nederlandse architectuur te laten zien. In de periode 1920-1935 werden veel Nederlandse architecten en kunstenaars geïnspireerd door de opbouw van de Russische samenleving na de revolutie. In de naoorlogse Nederlandse architectuur en stedenbouw speelden ideeën over gemeenschappelijkheid en collectiviteit een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de wederopbouw, bij stadsuitbreidingen en bij de inrichting van drooggelegde gebieden. In de jaren tachtig ontstond er een hernieuwde belangstelling voor het constructivisme, dat leidde tot een nieuwe, monumentale architectuur.

De tentoonstelling heeft plaats van 16 oktober t/m 12 januari in St. Petersburg, in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013.


200 drawings, models and photographs from the collection of The New Institute will be on show this autumn at the Hermitage in St. Petersburg. Together with several items on loan from contemporary architectural firms, they will form the exhibition Architecture the Dutch Way 1945-2000 which is about the design of the Netherlands after the Second World War. On Flickr Commons we present a selection of pieces that will be leaving for Russia in early September.

Architecture the Dutch Way is the first retrospective at the State Hermitage Museum to be devoted to the history of European architecture after the Second World War. The collection of The New Institute, which includes drawings, sketches, models and photos, shows how, in the Netherlands, the ideal of communality made way for greater diversity, reflecting an individualising society.

By showcasing the reciprocal relationships and influences between Russian and Dutch architecture, the exhibition explores parallels and differences with Russia. In the period between 1920 and 1935, many Dutch architects and artists were inspired by the development of Russian society after the revolution. Ideas about communality and collectivism played a key part in post-war Dutch architecture and urban planning, for example in reconstruction and urban expansion and in the planning designs for new land reclaimed from the sea. The 1980s saw a renewed interest in constructivism, which led to a new and grandiose architecture.

The exhibition will be held in St. Petersburg from 16 October to 12 January as part of the Netherlands-Russia Year 2013.
30 photos · 7,242 views