FOTORELACJA: Instalacja artystyczna "Powiązania" (2011)
Instalacja Powiązania (Kraków, Mały Rynek 7-15 maja 2011) została zrealizowana w ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Nie prezentuje zabytków ani wybranych eksponatów, raczej zachęca do poszukania – na własną rękę – powiązań między przywołanymi tu miejscami – obiektami tegorocznych Dni, które dla nas były impulsem do myślenia o szerszych zjawiskach, jak interpretacja historii, iluzja czy fenomen muzealizowania rzeczywistości. Instalacja ta ma więc zachęcić do odkrywania Małopolski z uwzględnieniem tropów interpretacyjnych i wskazówek zaproponowanych poprzez zaaranżowane tu stanowiska.

Zaprasza do snucia własnych wątków, nawiązywania skojarzeń, podążania za nitką do kłębka...

Autorzy:

Scenariusz i projekt koncepcji merytorycznej instalacji: Małopolski Instytut Kultury (Joanna Hajduk, Piotr Idziak, Joanna Kołodziej, Karolina Pachla-Wojciechowska, Łucja Piekarska-Duraj, Sebastian Wacięga)

Projekt instalacji artystycznej: studio LATALAdesign (Dagmara Latała, Jacek Paździor)


installation
The installation Reconnections (Kraków, Mały Rynek 7th -15th May 2011) has been realised as part of the project Faces of Malopolska. The 13th Annual Days of Cultural Heritage. Rather than present historic sites or selected exhibits, it encourages viewers to search by themselves for connections between the locations referred to – the sites of this year’s Days. These sites were an impetus for us to reflect on broader issues, such as the interpretation of history, illusion, or the phenomenon of the “museification” of reality. The purpose of the installation is to encourage viewers to discover Malopolska by following the interpretive tropes and clues alluded to in the stands arranged here. It invites viewers to develop their own strands of thought, form associations, get to the bottom of things...Authors:

Design of the content and concept of the installation: Małopolski Institute of Culture (Joanna Hajduk, Piotr Idziak, Joanna Kołodziej, Karolina Pachla-Wojciechowska, Łucja Piekarska-Duraj, Sebastian Wacięga)

Art installation design: LATALAdesign studio (Dagmara Latała, Jacek Paździor)
49 photos · 3,663 views