boni's cafeteria
With thanks to Boni's Cafe, Clarkston, Glasgow, and Gordon Burniston.
15 photos · 1,549 views