new icn messageflickr-free-ic3d pan white
el gran camello de molins de rei | by georginamv
Back to photostream

el gran camello de molins de rei

una pequeña muestra:

www.youtube.com/watch?v=Uqwc3hz7F-c

 

www.amicsdelcamell.com/

 

catala:

El Camell de Molins de Rei és una bèstia de foc recuperada l'any 1981 d'una tradició molinenca de Carnestoltes del segle XIX. El Camell és, sens dubte, una de les peçes d'imatgeria festiva més dinamitzadores i representatives de Molins de Rei. La seva composició està feta integrament a base de fusta, teixits de cotó i espuma de poliestiré. Compta amb tres punts de foc. Amb un pes aproximat de 200 kg., és autoportada interiorment per 6 bastaixos i un portador del cap, el qual té la particularietat que, mitjançant un sistema de palanca, té un moviment dalt a baix, fet que li dona gran espectacularitat quan aixeca el cap, arribant fins a una alçada de 5'30 metres. Exteriorment està dirigit per 4 persones més mitjançant unes cordes i 3 persones més s'encarreguen del cap i la cua. La bèstia medeix 6'75 m. de llargada i 2 m. d'amplada.

 

Orígens

 

Arran del pregó de Festa Major de l'any 1979 en què es parlà d'una antiga bèstia que feien els antics molinencs per Carnestoltes, sorgí la idea entre alguns molinencs de recuperar-la, així com també la recuperació de la festa del Carnestoltes en si. Desprès d'una recerca documental es va poder saber com els antics vilatans de Molins de Rei, pels volts de Carnestoltes. Agafafen els arquets de vela d'un carro units amb una barra recoberts amb mantes i roba de sac donant-li forma de bèstia. Com a cap, hi col·locaven el cap mig putrefacte d'un matxo amb una bona dentadura, el qual previament havien preparat amb unes cordes per tal que des de l'interior de la bèstia es pogués obrir i tancar la boca. A les concavitats dels ulls s'hi col·locaven dos taronges per tal d'acabar de donar un aspecte fent ferèstec. El Camell apareixia aleshores a la Plaça de la Vila per Carnestoltes per tal d'espantar a la gent rica del poble, fet que li ha donat de sempre la imatge de símbol del poble contra els qui els volen manar i terratinents.

 

Breu història

 

Amb la informació documental disponible, s'inicià la construcció moderna de la bèstia, la qual rep el nom de El Camell en relació a la frase feta "fer el camell", és a dir, fer festa i disbauxa. El Camell no acostuma a sortir fora vila, si bé n'ha fet diverses sortides com a les Festes de la Mercè de Barcelona, el Bestiari també de Barcelona, a Sant Feliu de Llobregat per apadrinar-ne la Garsa de Sant Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat o Valls. A Molins de Rei realitza tres sortides l'any: Carnestoltes (principis de febrer), Matines (29 de setembre, dia del patró de la vila, a les 6 del matí)i Corre-cuita (dissabte de Festa Major). La seva sortida a plaça tradicionalment s'ha fet amb "La Presó del Rei de França" de la Companyia Elèctrica Dharma. L'entitat que vetlla pel seu manteniment i funcionament és Els Amics del Camell, el qual hi inclou a més a més dels portadors, als timbalers, diables, bombers i col·laboradors del Camell. L'any 1992, per Carnestoltes, el Camell es va cremar a la sortida, sent reconstruït aquell mateix any. L'any 2006, en motiu del seu 25è aniversari, realitzà un espectacle conjuntament amb Comediants i la sortida a plaça fou tocada en directe per la Companyia Elèctrica Dharma i l'any 2008 visità la població de Würflach

________________________________________________________________________-

español:

El Camell de Molins de Rei es una bestia de fuego recuperada el año 1981 de una tradición molinencs de Carnaval del siglo XIX. El Camello es, sin duda, una de las piezas de imaginería festiva más dinamizadoras y representativas de Molins de Rei. Su composición está hecha íntegramente a base de madera, tejidos de algodón y espuma de poliestireno. Cuenta con tres puntos de fuego. Con un peso aproximado de 200 kg., Es autoportada interiormente por 6 mozos y un portador de la cabeza, el cual tiene la particularietat que, mediante un sistema de palanca, tiene un movimiento arriba abajo, lo que le da gran espectacularidad cuando levanta el cabeza, llegando hasta una altura de 5'30 metros. Exteriormente está dirigido por 4 personas mediante unas cuerdas y 3 personas más se encargan de la cabeza y la cola. La bestia mide 6'75 m. de largo y 2 m. de ancho.

 

Orígenes

 

A raíz del pregón de Fiesta Mayor del año 1979 en que se habló de una antigua bestia que hacían los antiguos molinencs por Carnaval, surgió la idea entre algunos molinencs de recuperarla, así como también la recuperación de la fiesta del Carnaval en sí. Después de una investigación documental se pudo saber cómo los antiguos habitantes de Molins de Rei, alrededor de Carnaval. Agafafen los arcos de vela de un carro unidos con una barra recubiertos con mantas y ropa de saco dándole forma de bestia. Como cabeza, colocaban la cabeza medio putrefacto de un mulo con una buena dentadura, que previamente habían preparado con unas cuerdas para que desde el interior de la bestia se pudiera abrir y cerrar la boca. En las concavidades de los ojos se colocaban dos naranjas para acabar de dar un aspecto haciendo salvaje. El Camello aparecía entonces en la Plaza de la Villa por Carnaval para asustar a la gente rica del pueblo, lo que le ha dado siempre la imagen de símbolo del pueblo contra los que quieren mandar y terratenientes.

 

Breve historia

 

Con la información documental disponible, se inició la construcción moderna de la bestia, la cual recibe el nombre de El Camello en relación a la frase hecha "hacer el camello", es decir, hacer fiesta y desenfreno. El Camello no acostumbra a salir fuera villa, si bien ha hecho varias salidas como las Fiestas de la Mercè de Barcelona, el Bestiario también de Barcelona, en Sant Feliu de Llobregat para apadrinar su Garsa de Sant Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat o Valls. En Molins de Rei realiza tres salidas del año: Carnaval (principios de febrero), Maitines (29 de septiembre, día del patrón de la villa, a las 6 de la mañana) y Corre prisa (sábado de Fiesta Mayor). Su salida a plaza tradicionalmente se ha hecho con "La Prisión del Rey de Francia" de la Companyia Elèctrica Dharma. La entidad que vela por su mantenimiento y funcionamiento es Los Amigos del Camello, el cual incluye además de los portadores, los tamborileros, diablos, bomberos y colaboradores del Camello. En 1992, por Carnaval, el Camello se quemó a la salida, siendo reconstruido ese mismo año. En 2006, con motivo de su 25 aniversario, realizó un espectáculo junto con Comediants y la salida a plaza fue tocada en directo por la Companyia Elèctrica Dharma y el año 2008 visitó la población de Würflach

  

5,120 views
3 faves
34 comments
Taken on September 26, 2009