Битка за Радика
Граѓани кои живеат покрај реката Радика дојдоа во Скопје да покажат дека ќе се борат против намерата на Владата да ја дозволи реализацијата на проектите Луково поле и Бошков мост и со тоа да ја уништи нивната животна средина.
121 photos · 1,067 views
1