Norske pelsfarmer 2009 / Norwegian fur farms 2009
Et lite utvalg av de 5.000 bildene fra norske pelsfarmer som ble fotografert av Nettverk for dyrs frihet i juli - august 2009. Nettverket innhentet bilde- og videodokumentasjon fra nesten 50 pelsfarmer i 2009. En liknende undersøkelse ble utført ved 100 pelsfarmer i 2008.

Mer om undersøkelsene av pelsfarmene: www.forbypels.no

---

A small colletion from the 5.000 pictures gathered at norwegian fur farms, by Network for Animal Freedom in july - august 2009. A similar investigation was carried out at 100 fur farms in 2008.

More about the fur farm investigations:
www.forbypels.no/english
155 photos · 43,859 views
1