Pompei
A day trip from Rome to Napoli and Pompei.
79 photos · 379 views