Περίπατος από Λιμένα μέχρι Αϊ Γιώργη (Βούζι)
Ο περίπατος που κάναμε με την Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου, την Κυριακή 9 Μαρτίου, από τον Λίμένα ως τον Αϊ Γιώρη (Βούζι)
thassos-nature.gr/
38 photos · 105 views