1999-10-02: Day 14: China Tour: Hong Kong
1999-10-02: Day 14: China Tour: Guangzhou en route to Hong Kong via train
Hong Kong: en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
27 photos · 7 views