1999-09-24: Day 06: China Tour: Wuxi to Beijing
1999-09-24: Day 06: China Tour: Wuxi, en route to Beijing
Wuxi: en.wikipedia.org/wiki/Wuxi
Beijing: en.wikipedia.org/wiki/Beijing
27 photos · 4 views