1999-09-22: Day 04: China Tour: Nanjing to Yangzhou
1999-09-22: Day 04: China Tour: Nanjing, en route to Yangzhou
Nanjing: en.wikipedia.org/wiki/Nanjing
Yangzhou: en.wikipedia.org/wiki/Yangzhou
41 photos · 6 views