1999-09-21: Day 03: China Tour: Suzhou to Nanjing
1999-09-21: Day 03: China Tour: Suzhou, en route to Nanjing
Suzhou: en.wikipedia.org/wiki/Suzhou
Nanjing: en.wikipedia.org/wiki/Nanjing
42 photos · 6 views