1999-09-19: Day 01: China Tour: Shanghai to Hangzhou
1999-09-19: Day 01: China Tour: Shanghai, en route to Hangzhou
Shanghai: en.wikipedia.org/wiki/Shanghai
Hangzhou: en.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
33 photos · 12 views