2001-09-16: Day 06: China Tour: Changchun, Jilin
2001-09-16: Day 06: China Tour: Tour of Northeast China: Changchun, Jilin:
Changchun (en.wikipedia.org/wiki/Changchun)
Jilin (en.wikipedia.org/wiki/Jilin)
Northeast China (en.wikipedia.org/wiki/Northeast_China)
1 photo · 5 views