2001-09-13: Day 03: China Tour: Harbin, Heilongjiang
2001-09-13: Day 03: China Tour: Tour of Northeast China: Harbin, Heilongjiang:
Harbin (en.wikipedia.org/wiki/Harbin)
Heilongjiang (en.wikipedia.org/wiki/Heilongjiang)
Northeast China (en.wikipedia.org/wiki/Northeast_China)
“2001-09-13” ”China Tour” “Harbin, Heilongjiang” “Northeast China”
39 photos · 6 views