GX Đức Mẹ La Vang - Houston, TX.
Diễn Nguyện - Dâng Hương Kính Tổ Tiên - Dâng Thánh Lễ Giao Thừa - Hái Lộc Thánh - tại GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX.
250 photos · 1,996 views
1 3