Washington DC.
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm và Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang. Washington DC.
120 photos · 139 views
1