Đại Nhạc Hội Thu Yêu Thương 2013
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, TX.
Hình ảnh do Truong Do, Tony Nguyen, Ky Nguyen.
355 photos · 863 views
1 3 4