Thánh Lễ Kính Đức Mẹ
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II - 2013 tại GX Mẹ La Vang, Houston, TX, USA.
132 photos · 277 views
1