Dâng Hoa
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II - 2013 tại GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX.
43 photos · 1,498 views