Rước Kiệu Thánh Mẫu La Vang, Mẹ Việt Nam
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II - 2013 tại GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX. Ngày 4, Tháng 5, Năm 2013
161 photos · 1,418 views
1