H
Cựu sinh viên y khoa SG-TPHCM khóa 1971-1977
37 photos · 301 views