Japon - février mars 2011
Tokyo - Kamakura - Hakone Machi - Naoshima - Kyoto - Nara - Kobe - Tokyo
197 photos · 457 views
1