new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Drag to set position!

Expo STICK SOLDIERS ADMIN January 27, 2010
!!! INFORMATION SHOWED DOWN !!!

STICK SOLDIERS is the name of the exhibition that will be held on two different occasions and places on the island of Mallorca (Spain), through we seek to demonstrate the high value of small/large pieces of paper a.k.a stickers and of it's characters/phrases that emerge from these adhesives.
For that we would like to receive letters with stickers of artists from around the world and exhibit it.

!!! INFORMATION SHOWED DOWN !!!

Group Description

STICK SOLDIERS is the name of the exhibition that will be held on two different occasions and places on the island of Mallorca (Spain), through we seek to demonstrate the high value of small/large pieces of paper a.k.a stickers and of it's characters/phrases that emerge from these adhesives.
For that we would like to receive letters with stickers of artists from around the world and exhibit it.

Group Rules

ENGLISH

STICK SOLDIERS is the name of the exhibition that will be held on two different occasions and places on the island of Mallorca (Spain), through we seek to demonstrate the high value of small/large pieces of paper a.k.a stickers and of it's characters/phrases that emerge from these adhesives.
For that we would like to receive letters with stickers of artists from around the world and exhibit it.

First exhibition take the museum of modern and contemporary art "Es Baluard", will be part of the workshop "HYPER-ARXIUS" (youth project coordinated by Jordi Pallarès), which will open on 6 February. Days 6, 13 and 20 from 11h to 14h the museum will be open with the exhibition.

During the first days of the exhibition, a workshop open to the public (from 12) will be taught. We will talk about the Street Art focusing on the Stick Art. Another workshop will be held, where people can make their own stickers, thus promoting their use.

The second part of this exhibition will take place outdoors at different places in the city's downtown, in a tent. This will be in March and those who didn't had time to send their stickers in time for the first part of the exhibition still can send to this second part.

To send your stickers, please send a letter (Dídac is the name if you want to send in registered mail) with your details:

- Artistic Name
- Where are you from
- Time you have been doing stickers (optional)
- Your Webpage (Optional)
- Answer the question: "What is a sticker for you?"

NOTE: Please try not to send repeated adhesives. In the case we get repeated stickers, they will not be displayed in the exhibition.


You can submit your stuff to:
Apartat de Correus 172
C.P 07080, Palma, Mallorca
Illes Balears
SPAIN


Any questions:
exposticksoldiers@gmail.com

Deadline to receive your stickers for the first exhibition: 06/02/2010
Deadline to receive your stickers for the second exhibition: Still to be announced
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CATALÀ

STICK SOLDIERS és el nom de l'exposició que es realizarà en dues ocasions i llocs distints, a l'illa de Mallorca (Espanya), a través de la qual es preten demostrar a la gent l'alt valor què té un troç de paper tant petit i la multitud de personatges o frases que d'aquests adhesius sorgeixen.

La primera es realizarà en el museu d'art modern i contemporani “Es Baluard”, formant part del taller “HYPER-ARXIUS” (projecte per joves coordinat per en Jordi Pallarès), on s'inaugurarà i es donarà a conèixer el 6 de Febrer. Els dies 6, 13 i 20 de 11h a 14h estarà obert el museu amb l'exposició.

Durant els dies que dura la primera exposició, s'impartirà un curs dirigit per a tot el públic (a partir de 12 anys), en el qual es parlarà sobre el movimient de l'Street-Art i en especial, de l'Stick-Art. També passaràn a crear els seus propis adhesius, promovent així el seu ús.

La segona es realizarà en una carpa mòbil on es posarà a distints llocs cèntrics de la ciutat, a l'aire lliure. Aquesta, es realizarà el Març i serà una oportunitat per els que no varen tenir temps d'enviar els seus adhesius per a la primera.
Es rebràn cartes amb adhesius d'artistes de tot el món, que després s'exhibiràn.

Per enviar els vostres adhesius heu d'enviar un correu (si és certificat a nom de Dídac) amb les vostres dades:

- Nom artístic
- Procedència
- Temps que es du amb els adhesius (Opcional)
- Plana web (Opcional)
- Resposta de la pregunta: “¿Què és per a tu un adhesiu?”

IMPORTANT: No es poden enviar adhesius repetits, en el cas de rebre'n, aquestes no s'exhibiràn a l'exposició.


Podeu enviar els vostres treballs a:
Apartat de Correus 172
C.P 07080, Palma, Mallorca
Illes Balears
ESPANYA


Qualsevol dubte:
exposticksoldiers@gmail.com

Data final de recollida de treballs per a la primera exposició: 06/02/2010
Data final de recollida de treballs per a la segona exposició: Per a concretar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASTELLANO

STICK SOLDIERS es el nombre de la exposición que se realizará en dos ocasiones y sitios diferentes, en la isla de Mallorca (España), a través de la cual se pretende demostrar a la gente el alto valor que tiene un trozo de papel tan pequeño y la multitud de personajes o frases que de estas pegatinas surgen.

La primera se realizará en el museo de arte moderno y contemporáneo “Es Baluard”, formando parte del taller “HYPER-ARXIUS” (proyecto para jóvenes coordinado por Jordi Pallarès), dónde se inaugurará y se dará a conocer el 6 de Febrero. Los días 6, 13 y 20 de 11h a 14h estará abierto el museo con la exposición.

Durante los días que dura la primera exposición, se impartirá un curso dirigido para todo el público (a partir de 12 años), en el cuál se hablará sobre el movimiento del Street-Art y en especial, del Stick-Art. También pasarán a crear sus propias pegatinas, promoviendo así su uso.

La segunda se realizará en una carpa móvil dónde se pondrá en distintos sitios céntricos de la ciudad, al aire libre. Esta, se realizará en Marzo y será una oportunidad para los que no tuvieron tiempo de enviar sus pegatinas para la primera.
Se recibirán cartas con pegatinas de artistas de todo el mundo, que luego se exhibirán.

Para enviar vuestras pegatinas debéis mandar un correo (si es certificado a nombre de Dídac) con vuestros datos:

- Nombre artístico
- Procedencia
- Tiempo que se lleva con las pegatinas (Opcional)
- Página web (Opcional)
- Respuesta de la pregunta: “¿Que es para ti una pegatina?”

IMPORTANTE: No se pueden enviar pegatinas repetidas, en el caso de recibirlas, dichas no se exhibirán en la exposición.


Podéis enviar desde ya vuestros trabajos a:
Apartat de Correus 172
CP 07080, Palma, Mallorca
Illes Balears
ESPAÑA


Cualquier duda:
exposticksoldiers@gmail.com

Fecha final de recogida de trabajos para la primera exposición: 06/02/2010
Fecha final de recogida de trabajos para la segunda exposición: Para concretar.

Additional Info

  • This group will count toward the photo's limit (60 for Pro members, 30 for free members)
  • Accepted content types: Photos, Videos, Images, Art, Screenshots
  • Accepted safety levels: Safe
Groups Beta